خانه  - بازارکار -كاريابي

مجموعه نمونه قرارداد ها


 مجموعه نمونه قرارداد ها
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777807792
بازدید32767
تاریخ ثبت 1391/10/17
نام مريم
تلفن
موبایل
آدرس

مجموعه نفیس نمونه قرارداد های فارسی و انگلیسی
بصورت فایلهای world و قابل ویرایش
مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی

بانک نمونه قرار داد ها ، مجموعه ای استثنایی از قراردادهای آماده بصورت فایل های word و قابل ویرایش است .
گزیده ای از انواع قراردادها و قوانین حقوقی ، بازرگانی ، تجاری ، اداری ، بین المللی و قریب به دویست نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی که مورد استفاده آنها برای بستن قرادادهای داخل و یا خارج از کشور است و شامل موارد ذیل است :
۱- قراردادها ، اسناد ، تعهدات و الزامات در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران.
۲- نمونه قراردادهای کار، مبتنی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
۳- نمونه قراردادهای حقوقی از قبیل قولنامه ، اجاره نامه ، بیع نامه ، انواع قرارداد خرید و فروش ، قرارداد جعاله ، و مساقات ، قرارداد مزارعه و …..
۴- نمونه قرارداد های تسهیلات بانکی و قراردادهای بیمه .

کاربرد این مجموعه بی نطیر برای شرکت ها ، ادارات ، تاجران ، پیمانکاران و حتی کسبه می باشد .

مجموعه طبقه بندی شده قراردادها,حاوی بیش از صدو هشتاد نمونه قرارداد شامل :

۱- قرارداد خرید- قرارداد فروش,قرارداد اجاره,قرارداد خدمات,قرارداد مشاوره,قرارداد فرهنگی,قرارداد های خارجی و قرارداد صادراتی,عمرانی و ساختمانی,قرارداد بیمه و ….. و قرارداهای رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲- آیین و اصول تنظیم انواع قرارداد .
۳- منتخب آراء دیوانعالی کشور در زمینه قراردادها .
۴- مبانی تنظیم و نگارش و قراردادهای پیمانکاری ( بین اللملی – داخلی)
۵- قراردادهای پیمانکاری ساختمانی .
۶- نکات کلیدی مناقصات .
 

نمونه قرارداد فروش

انواع فروشنامه هادانلود رایگان نمونه قرارداد ساختمانینمونه قراردادکاری منشینمونه فرم قراردادافراد برای شرکت مهندسینمونه قرار داد خرید و فروش های مغازهنمونهای از متن یک قرارداد زمیننمونه درخواست قرارداد خرید وفروش
نمونه قردادکار
انواع قرداد های خارجی

متن قرارداد فروش و کسورات قانونی

نمونه قرداد اجاره غرفه
نمونه قرارداد جعالهنحوه نوشتن قولنامه لودر
نمونه قولنامه لودر

قراردادسرمایه گذاری

متن قرارداد جعاله

فرم قرارداد روزمزدی برای گارگر
نمونه قرار داد بین مغازه دار و صاحب مغازه
قراردادهای کار مشاوره ای فرم قراردا د مشاوره نمونه قرار داد فروشقرارداداجاره منزل
قراردادمشارکت فروش
اانواع قرارداد ساختمانیانواع قرارداد حقیقینمونه عقد قراردادهادانلود مجموعه نمونه قرار دادهای پیمانکاری و ساختمانی

قراردادکاری

فرمت قراردادهای ساختمانی

نمونه قولنامه خرید منزل مسکونی

نمونه قرارداد فروش خط موبايل

نمونه قرداد های سنگ وسرامیک کاری

قرار دادهای خرید و فروش
قرارداد فروش منزل مسکونی
دانلود نمونه رایگان قرارداد خرید وفروش فرش دستباف
نمونه قرار داد های خرید وفروش رایگان
نکات بستن قرارداد اجاره نمونه قراردادمشارکتفرارداد پیمانکاری ساختمان

طریقه بستن قرارداد پیمانکاری ساختمانی

متن قرارداد حفاظت از مجموعه تجاری

نمونه قرداد جعاله

دانلود نمونه قرداد جعاله

نمونه قرارداداجاره اتوبوس
قرداد جعاله
دانلود نمونه قرداد جعاله
قرارداداستخدام

نمونه قرارداد و اجاره بیل مکانیک

قرارداد آرایشگرمتن ترمهای عمومی قراردادهای خرید و فروشقرارداد روزمزدی

قرداد مشارکت کاری در خرید و فروش طلا

نمونه قرارداد ها

انواع قرداد ها

قردادکار

نمونه قرار داد های مشارکت بانک شهر

قرار داد کاری رانندهتهد نامه کاری
نمونه قرداد بازرگانی
قراردادنامه باشگاه
دانلود رایگان نمونه قراردادهانمونه متن قرارداد جعالهنمونه قرار داد فروش مغازه
نمونه قراردادهای سرمایه گزاری

نمونه قرارداد خرید

متن قرارداد ها
نمونه قرادادهای کارگزاری

نمونه قراردادبازاریابی پورسانتی شرکت تبلیغاتی

نمونه قرارداد روزمزدی

دانلود رایگان نمونه قرارداد خرید
فرم نمونه جهت کارگران روزمزدی
نمونه قرداد های شراکتمتن رایگان قراردادکاریدانلود رایکان نمونه فرمتمدید قرارداد
قراردادنامه .

نمونه فرم مشارکت بین افراد حقیقی

انواع قولنامه ملک یا ساختمان

دانلود نمونه قرار داد بازاریاب

نمونه فرمهای قرار دادکاری
نمونه قراردادنامه فروش قطعی منزل مسکونینمونه قرار داد مشارکت کاری

تیپ قرار دادهای خارجی

دانلود متن قرار داد فروش مصالح ساختمانی

قراردادنامه

انواع فرم قرار داد خرید کالا

دانلود فرم های مورد نیاز پیمانکاران وشرکت ها
نمونه قرداد كار كار نجاري

انواع قراردادنامه

نمونه قراداد مشارکت اشخاص حقیقی

انواع قراردادهای جعالهنمونه فرم قرارداد رایگاندانلود رایگان مباینامه خرید ملک بصورت وورد نمونه قرارداد خرید و فروش کالا

قراردا د جعاله

فرمت قراردادکاری کارگران

قراردادجعاله

نمونه قراردادسرمایه گذار و مجری

دانلود فرم قرار داد با پیمانکاران

قرارداد شراکت در آرایشگاه

نمونه ای از عقد قرارداد همکاری بصورت درصدیقرارداد همکاری فروش سنگ و مصالح ساختمانیمتن قرارداد بازرگانی
نمونه فرم قرارداد رانندگان
دانلود فرم قرارداد ویزیتور

بین المللی تیپ قرارداد مشاركت

نمونه اي از قرار داد كار محدود نمونه قرارداد خرید وفروش منزل مسکونی

قراردادخرید

قرارداد صندلی آرایشگاهمتن قرار داد آرایشگاهنمونه قراردادجعالهانواع قرارداد جعالهکسورات قانونی در قراردادهای خرید و فروش

متن قرارداد راننده پیمانکاری

قرارداد های مختلف در ارایشگاه

قراردا د نازک کاری ساختمان نیمه کار

قرار داد فروش قانونی
متن قرارداد حقوقی با راننده اتوبوس
متن قرار داد راننده کامیون

نحوه یا نمونه قراردادها

فرمت قراردادها

متن قرارداد همکاری با رانندهنمونه قرداد پیمانکاری

نمونه قراردادبازاریاب

نمونه قراردادکاری

قرداد و انواع قرداد

نمونه قراردادکارگری

نمونه قرارداد مشاوزه

فرم قرارداد

انواع قرار داد های ساختمانی

مینوت بانک صادرات

نمونه متن قراردا جعالهمجمعه نمونه قرار داد همکاری
نحوه نوشتن عقد جعاله
تنظیم متن و نوشتن عقد جعاله

فروشنامه ماشین

قراردادبازاریابی بیمه

قرار داد رانندگان

فرم قراردادنامه

نمونه قرارداد پیمانکاری حقیقی

قولنامه لودرفرم قراردادشراکتیدانلود متن نمونه قرار داد تبلیغات در همایشفرم انجام کارهای پورسانتی

قراردادهای همکاری

نمونه قراردادكاري

نمونه قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه

نمونه فرم قرارداد شراکت نامه ؛آرایشگاه زنانه

قرارداداستخدامی

نمونه قرارداد اجاره صندلی در آرایشگاه زنانه
نمونه قراردادوزارت کار قرار دادهای تیپ
نوشتن قولنامه شراکتی فروش بیل
قراردادمشارکت درآرایشگاه زنانه قرارداد خرید کالای ورزشی
قرارداداجاره اتوبوس

انواع قرارداهای صادراتی

نمونه قرارداد شراکت در آرایشگاهنمونه ورد قرارداد مساقات
نمونه قرارداد استخدام راننده لودر
نمونه قراردادهای شراکت خارجینمونه قرارداد مشارکت درسرمایه گذاری و کار
نمونه قرار داد همکاری
متن قرارداد با راننده
قرارداد آرایشگاه زنانه
نمونه قرارداد سرمایه گداریقرارداد اجاره لودرمتن قراردادنامه کاریدر یک باشگاه ورزشی قرارداد

فرم قرارداد بین اللملی

نمونه فرم متن قرارداد ماشين الات سنگين پيمانكارينمونه قراراداد فروش

قرارداد خام کارگزاری یا جعاله رایگان

فرم خام جعاله یا کارگزاریطریقه نوشتن قرار داد کارهای ساختمانی

دانلود رایگان متن قرارداد بازاریابی

نمونه فرم قرار داد باشگاه با مربی ورزشی دانلود رایگاننمونه فرم قرارداد مربی با باشگاهمتن قراردادنامه کارنمونه فرم قرارداد پیک تبلیغاتی پیک برتر

1395 فرم نمونه قرارداد کارمعین

انواع قرار داد های ساختمانی
نمونه قرارداد بین مدیر و مربی
فرمت قرارداد استخدام کارمند درصدیقرار داد روزمزدی کانال تلگرام مخصوص قراردادهادانلود نمونه قراردادفرم قرار داد پیمانکارانقرار داد خرید اتومو بیلنمونه قرارداد سنگ کار

قرارداد همکاری با آرایشگاه زنانه

wordنمونه قرارداد بیل نمونه قرار داد بیل انواع قرداد
قرار داد مرابحه بانک صادرات

قراردادوزارت کار

فرمت قرارداد کارگزاری صادراتی
متن قرار داد همکاری
متن قرداد کاری با کار گر مغازه
نمونه قراردادخرید وفروش موبایل
قراردادنامه
نمونه قرارداد اجاره طلا

دانلود رایکان فرمت قرار داد جعاله

نمونه قراردادورزشی

نمونه قراردادسرمایه گذاری

انواع تیپ قراردادقراردادبازاریاب نمونه قرار داد فروش فرش به انگلیسنمونه قراراداد کاری عادی قراردادمشارکت درمغازهانواع قرارداد آرایشگاهنمونه قرارداد نازک کاری ساختماننمونه قرارداداژانسقراردادبازاریابینمونه قرار داد رسمی غرفه سازینمونه قراردادسرمایه گذاری عقد مضاربهنمونه قرار دادکاریقرلرداد بین المللی
فرم قرارداد رانندگان
قرار داد های تیپ مشارکت
نمونه رایگان قرار دادکاری
فرم قراردا د خریدنمونه قرلرداد بیع خانه

قرارداد کاری درآرایشگاه زنانه

قرداد
نمونه قرارداد کاری در باشگاه ورزشی

قرارداد استخدام راننده

نمونه قراردادشراکت ارایشگاهفروشنامه تراکتورمتن یک قرارداد کاری بین فروشنده و صاحب کارنمونه قراردادبازاریابی پورسانتی

نمونه فرم قرارداد اجاره صندلی آرایشگاه مردانه

نمونه قرارداد ساختمانی

نحوه نوشتن قردادپیمانکاری

متن قرارداد خرید تضمینی محصول

انواع مبایعنامه

مینوت قراردات مصالح
مینوت قراردادمصالح ساختمانی
قولنامه منزلقراراداد راهسازی

نمونه قرارداد نجاري

قرارداد اجاره تراکتورقرارداد همکاری داخلی آرایشگاه های زنانهنمونه متن قراردادهای کارفرما و پیمانکار بصورت درصدی
نمونه قراردادبازاریابی

چگونگی تنظیم قراردادبازاریابی

قرارداداجاره ماشین پخش

نمونه قرارداد کار
متن قرارداد انجام کارهای تبلیغاتیقرارداد تراک میکسرنمونه قرداد راننده کامیون در شرکت

نمونه قرارداد جعاله فروش زمین بصورت رایگان

نمونه قرارداداستخدام راننده

قرداد بازاریابی فروش متن

قرادا نازک کاری

قرارداداستخدام

wordنمونه قرار داد كار
کلمات کلیدی

goto top
آگهی های گروه:بازارکار زیرگروه:كاريابي استان:تمام استان ها شهر:تمام شهرها
شغل پردرآمد مهرسازی

شغل پردرآمد مهرسازی


مهر سازی شغلی بسیار پردرآمد است سرمایه کم و یادگیری آسان بهمراه پشتیبانی پس از فروش رایگان شغل مهرسازی را 1396/06/11تهران1
انواع دستگاه مهر سازی

انواع دستگاه مهر سازی


دستگاه های مهرسازی در انواع مختلفی عرضه می گردد که شامل دستگاه مهر ژلاتینی - دستگاه مهر برجسته و دستگاه 1396/06/11تهران2
دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی


دستگاه های مهر سازی انواع مختلفی دارند که شامل دستگاه مهر سازی شستشوی دستی و دستگاه مهر سازی شستشوی اتوماتیک 1396/06/11تهران3
مهرسازي - دستگاه مهرسازي

مهرسازی - دستگاه مهرسازی


ساخت مهر ژلاتيني با دستگاه مهرسازي جديد آسان است ابتدا با نرم افزار مهرسازي طرح مهر را آماده نموده سپس 1396/06/09تهران4
شغل دوم با سرمایه کم

شغل دوم با سرمایه کم


شغل دوم به شغل هایی گفته میشود که می توان در کنار شغل اصلی و با هزینه کم و درآمد 1396/06/095
شغل دوم در منزل؛چاپ پلاستیک

شغل دوم در منزل چاپ پلاستیک


چاپ روی پلاستیک؛ مشماع و تی شرت برا ی شغل دوم مناسب است شغل چاپ پلاستیک را میتوان در منزل 1396/06/096
دستگاه مهرسازی تمام اتوماتیک

دستگاه مهرسازی تمام اتوماتیک


مهمترين نکته در خريد دستگاه مهرسازي لامپ هاي ماوراء بنفش دستگاه است که بهترين مارک و قويترين آن لامپ هاي 1396/06/09تهران7
دستگاه چاپ پارچه؛چاپ یووی؛چاپ فیبر مدارچ

دستگاه چاپ پارچه چاپ یووی چاپ فیبر مدارچ


دستگاه دومنظوره مهرسازي و چاپ سيلك مدل استاندارد B14000 با آموزش كامل فقط 220000تومان =========== http:www.irmohr.com 09124526223 09192510283 ---------------------- چاپ 1396/06/09تهران8
دستگاه مهرسازی

دستگاه مهرسازی


دستگاه مهرسازي و کلیشه سازی دو نوع است دستگاه مهرلیزری و دستگاه مهر فوری در نوع ليزري مهر ژلاتيني در 1396/06/09تهران9
دستگاه چندمنظوره مهرسازی و چاپ سیلک

دستگاه چندمنظوره مهرسازی و چاپ سیلک


چاپ سیلک و ساخت مهر و کلیشه را میتوان بعنوان شغل اول یا شغل دوم انتخاب نمود و درآمد کسب 1396/06/09تهران10
شغل پردرآمد با دستگاه مهرسازي و چاپ

شغل پردرآمد با دستگاه مهرسازی و چاپ


چاپ سيلک و مهرسازي جزء مشاغلي است که با سرمايه بسيار اندک ميتوانيد درآمدي بسيار عالي داشته باشيد ضمن اينکه 1396/06/09تهران11
آیا ازکار کردن برای دیگران خسته شده اید

آیا ازکار کردن برای دیگران خسته شده اید


اگر ميخواهيد براي خودتان شغلي ثابت و پردرآمد داشته باشيد و براي خودتان كار كنيد ما به شما كار با 1396/06/09تهران12
شغل دوم؛درآمد عالی؛چاپ سیلک و مهرسازی

شغل دوم درآمد عالی چاپ سیلک و مهرسازی


چاپ سيلك و مهرسازي از جمله مشاغل پردرآمد و آسان است كه شما ميتوانيد حتي در منزل صاحب شغلي پردرامد 1396/06/09تهران13
دستگاه چاپ پارچه؛چاپ تی شرت؛چاپ سی دی

دستگاه چاپ پارچه چاپ تی شرت چاپ سی دی


ساخت مهر ژلاتینی شغلی بسیار پردرآمد می باشد که بدلیل استفاده از لامپ های بلک لایت در دستگاه های 1396/06/08تهران14
شغل؛درآمد؛کار؛مهرسازی؛چاپ سیلک

شغل درآمد کار مهرسازی چاپ سیلک


چاپ سيلک و مهرسازي جزء مشاغلي است که با سرمايه بسيار اندک ميتوانيد درآمدي بسيار عالي داشته باشيد ضمن 1396/06/08تهران15
قیمت دستگاه مهر

قیمت دستگاه مهر


دستگاههای مهرسازی موجود در بازار به دو دسته تقسیم میشوند دستگاه های دستی مهرسازی و دستگاههای اتوماتیک مهرسازی که هردونوع 1396/06/08تهران16
شغل خانگی برای بانوان ,چاپ نایلون و تی ش

شغل خانگی برای بانوان چاپ نایلون و تی ش


چاپ خانگی روی نایلون و مشماع و لباس و تیشرت برای بانوان خانه دار و جویای کار مناسب است این 1396/06/07تهران17
ساخت مهر,شغل کوچک زودبازده آقایان

ساخت مهر شغل کوچک زودبازده آقایان


مهرسازی مناسب ترین شغل برای آقایان جویای کار است که میخواهند با سرمایه کم و در فضای کوچک دارای شغل 1396/06/0718
مهرسازی,شغل جدید با سرمایه کم

مهرسازی شغل جدید با سرمایه کم


شغل مهر سازی بسیار پردرآمد و کم هزینه است این شغل علاوه بر سرمایه کم به فضای کوچکی نیاز دارد 1396/06/0719
مشاغل جدید و پردرآمد

مشاغل جدید و پردرآمد


برای راه اندازی مشاغل جدید کوچک و پردرآمد میتوان از شغل چاپ سیلک خانگی و شغل مهرسازی استفاده نمود چاپ 1396/06/0720
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی