اخبار:   شنبه 1395/07/10
خانه  - بازارکار -كاريابي

مجموعه نمونه قرارداد ها


 مجموعه نمونه قرارداد ها
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777807792
بازدید32767
تاریخ ثبت 1391/10/17
نام مريم
تلفن
موبایل
آدرس

مجموعه نفیس نمونه قرارداد های فارسی و انگلیسی
بصورت فایلهای world و قابل ویرایش
مورد نیاز اشخاص حقیقی و حقوقی

بانک نمونه قرار داد ها ، مجموعه ای استثنایی از قراردادهای آماده بصورت فایل های word و قابل ویرایش است .
گزیده ای از انواع قراردادها و قوانین حقوقی ، بازرگانی ، تجاری ، اداری ، بین المللی و قریب به دویست نمونه قرارداد فارسی و انگلیسی که مورد استفاده آنها برای بستن قرادادهای داخل و یا خارج از کشور است و شامل موارد ذیل است :
۱- قراردادها ، اسناد ، تعهدات و الزامات در قوانین مدون جمهوری اسلامی ایران.
۲- نمونه قراردادهای کار، مبتنی بر قانون کار جمهوری اسلامی ایران.
۳- نمونه قراردادهای حقوقی از قبیل قولنامه ، اجاره نامه ، بیع نامه ، انواع قرارداد خرید و فروش ، قرارداد جعاله ، و مساقات ، قرارداد مزارعه و …..
۴- نمونه قرارداد های تسهیلات بانکی و قراردادهای بیمه .

کاربرد این مجموعه بی نطیر برای شرکت ها ، ادارات ، تاجران ، پیمانکاران و حتی کسبه می باشد .

مجموعه طبقه بندی شده قراردادها,حاوی بیش از صدو هشتاد نمونه قرارداد شامل :

۱- قرارداد خرید- قرارداد فروش,قرارداد اجاره,قرارداد خدمات,قرارداد مشاوره,قرارداد فرهنگی,قرارداد های خارجی و قرارداد صادراتی,عمرانی و ساختمانی,قرارداد بیمه و ….. و قرارداهای رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
۲- آیین و اصول تنظیم انواع قرارداد .
۳- منتخب آراء دیوانعالی کشور در زمینه قراردادها .
۴- مبانی تنظیم و نگارش و قراردادهای پیمانکاری ( بین اللملی – داخلی)
۵- قراردادهای پیمانکاری ساختمانی .
۶- نکات کلیدی مناقصات .
 
نمونه قرارداد فروشانواع فروشنامه هادانلود رایگان نمونه قرارداد ساختمانینمونه قراردادکاری منشی

نمونه فرم قراردادافراد برای شرکت مهندسی

نمونه قرار داد خرید و فروش های مغازه

نمونهای از متن یک قرارداد زمین

نمونه درخواست قرارداد خرید وفروش

نمونه قردادکار
انواع قرداد های خارجی
متن قرارداد فروش و کسورات قانونینمونه قرداد اجاره غرفهنمونه قرارداد جعالهنحوه نوشتن قولنامه لودرنمونه قولنامه لودر قراردادسرمایه گذاریمتن قرارداد جعالهفرم قرارداد روزمزدی برای گارگر

نمونه قرار داد بین مغازه دار و صاحب مغازه

قراردادهای کار مشاوره ای
فرم قراردا د مشاوره نمونه قرار داد فروشقرارداداجاره منزلقراردادمشارکت فروش

اانواع قرارداد ساختمانی

انواع قرارداد حقیقی

نمونه عقد قراردادها

دانلود مجموعه نمونه قرار دادهای پیمانکاری و ساختمانیقراردادکاریفرمت قراردادهای ساختمانینمونه قولنامه خرید منزل مسکونی

نمونه قرارداد فروش خط موبايل

نمونه قرداد های سنگ وسرامیک کاری
قرار دادهای خرید و فروش
قرارداد فروش منزل مسکونی

دانلود نمونه رایگان قرارداد خرید وفروش فرش دستباف

نمونه قرار داد های خرید وفروش رایگان نکات بستن قرارداد اجاره

نمونه قراردادمشارکت

فرارداد پیمانکاری ساختمان

طریقه بستن قرارداد پیمانکاری ساختمانی

متن قرارداد حفاظت از مجموعه تجاری

نمونه قرداد جعاله

دانلود نمونه قرداد جعاله

نمونه قرارداداجاره اتوبوسقرداد جعالهدانلود نمونه قرداد جعالهقرارداداستخدامنمونه قرارداد و اجاره بیل مکانیک

قرارداد آرایشگر

متن ترمهای عمومی قراردادهای خرید و فروش

قرارداد روزمزدیقرداد مشارکت کاری در خرید و فروش طلانمونه قرارداد ها

انواع قرداد ها

قردادکار

نمونه قرار داد های مشارکت بانک شهر

قرار داد کاری راننده

تهد نامه کارینمونه قرداد بازرگانی

قراردادنامه باشگاه

دانلود رایگان نمونه قراردادها

نمونه متن قرارداد جعاله

نمونه قرار داد فروش مغازه

نمونه قراردادهای سرمایه گزاری

نمونه قرارداد خرید

متن قرارداد ها

نمونه قرادادهای کارگزاری

نمونه قراردادبازاریابی پورسانتی شرکت تبلیغاتی

نمونه قرارداد روزمزدی

دانلود رایگان نمونه قرارداد خرید

فرم نمونه جهت کارگران روزمزدی

نمونه قرداد های شراکت
متن رایگان قراردادکاری

دانلود رایکان نمونه فرمتمدید قرارداد

قراردادنامه .

نمونه فرم مشارکت بین افراد حقیقی

انواع قولنامه ملک یا ساختمان

دانلود نمونه قرار داد بازاریاب

نمونه فرمهای قرار دادکاری

نمونه قراردادنامه فروش قطعی منزل مسکونی

نمونه قرار داد مشارکت کاریتیپ قرار دادهای خارجیدانلود متن قرار داد فروش مصالح ساختمانیقراردادنامه

انواع فرم قرار داد خرید کالا

دانلود فرم های مورد نیاز پیمانکاران وشرکت هانمونه قرداد كار كار نجاري
انواع قراردادنامه
نمونه قراداد مشارکت اشخاص حقیقی
انواع قراردادهای جعاله
نمونه فرم قرارداد رایگان
دانلود رایگان مباینامه خرید ملک بصورت وورد نمونه قرارداد خرید و فروش کالاقراردا د جعاله
فرمت قراردادکاری کارگران
قراردادجعالهنمونه قراردادسرمایه گذار و مجری
دانلود فرم قرار داد با پیمانکاران
قرارداد شراکت در آرایشگاهنمونه ای از عقد قرارداد همکاری بصورت درصدیقرارداد همکاری فروش سنگ و مصالح ساختمانیمتن قرارداد بازرگانی

نمونه فرم قرارداد رانندگان

دانلود فرم قرارداد ویزیتور
بین المللی تیپ قرارداد مشاركت

نمونه اي از قرار داد كار محدود

نمونه قرارداد خرید وفروش منزل مسکونی قراردادخرید

قرارداد صندلی آرایشگاه

متن قرار داد آرایشگاه

نمونه قراردادجعاله

انواع قرارداد جعالهکسورات قانونی در قراردادهای خرید و فروشمتن قرارداد راننده پیمانکاریقرارداد های مختلف در ارایشگاهقراردا د نازک کاری ساختمان نیمه کارقرار داد فروش قانونی

متن قرارداد حقوقی با راننده اتوبوس

متن قرار داد راننده کامیون

نحوه یا نمونه قراردادها

فرمت قراردادهامتن قرارداد همکاری با رانندهنمونه قرداد پیمانکارینمونه قراردادبازاریاب نمونه قراردادکاری

قرداد و انواع قرداد

نمونه قراردادکارگری
نمونه قرارداد مشاوزهفرم قرارداد انواع قرار داد های ساختمانی

مینوت بانک صادرات

نمونه متن قراردا جعاله

مجمعه نمونه قرار داد همکاری
نحوه نوشتن عقد جعاله
تنظیم متن و نوشتن عقد جعاله

فروشنامه ماشین

قراردادبازاریابی بیمه

قرار داد رانندگان

فرم قراردادنامه

نمونه قرارداد پیمانکاری حقیقی

قولنامه لودر

فرم قراردادشراکتی

دانلود متن نمونه قرار داد تبلیغات در همایش
فرم انجام کارهای پورسانتی

قراردادهای همکاری

نمونه قراردادكارينمونه قرارداد اجاره صندلی آرایشگاهنمونه فرم قرارداد شراکت نامه ؛آرایشگاه زنانه

قرارداداستخدامی

نمونه قرارداد اجاره صندلی در آرایشگاه زنانهنمونه قراردادوزارت کار قرار دادهای تیپ

نوشتن قولنامه شراکتی فروش بیل

قراردادمشارکت درآرایشگاه زنانه قرارداد خرید کالای ورزشی

قرارداداجاره اتوبوس

انواع قرارداهای صادراتینمونه قرارداد شراکت در آرایشگاهنمونه ورد قرارداد مساقاتنمونه قرارداد استخدام راننده لودرنمونه قراردادهای شراکت خارجینمونه قرارداد مشارکت درسرمایه گذاری و کارنمونه قرار داد همکاری
متن قرارداد با راننده

قرارداد آرایشگاه زنانه

نمونه قرارداد سرمایه گداری

قرارداد اجاره لودرمتن قراردادنامه کاریدر یک باشگاه ورزشی قراردادفرم قرارداد بین اللملی
نمونه فرم متن قرارداد ماشين الات سنگين پيمانكاري
نمونه قراراداد فروشقرارداد خام کارگزاری یا جعاله رایگانفرم خام جعاله یا کارگزاریطریقه نوشتن قرار داد کارهای ساختمانیدانلود رایگان متن قرارداد بازاریابینمونه فرم قرار داد باشگاه با مربی ورزشی دانلود رایگان

نمونه فرم قرارداد مربی با باشگاه

متن قراردادنامه کارنمونه فرم قرارداد پیک تبلیغاتی پیک برتر

1395 فرم نمونه قرارداد کارمعین

انواع قرار داد های ساختمانینمونه قرارداد بین مدیر و مربی

فرمت قرارداد استخدام کارمند درصدی

قرار داد روزمزدی

کانال تلگرام مخصوص قراردادها

دانلود نمونه قرارداد
فرم قرار داد پیمانکاران

قرار داد خرید اتومو بیل

نمونه قرارداد سنگ کار

قرارداد همکاری با آرایشگاه زنانه

wordنمونه قرارداد بیل

نمونه قرار داد بیل

انواع قرداد

قرار داد مرابحه بانک صادرات

قراردادوزارت کار
فرمت قرارداد کارگزاری صادراتیمتن قرار داد همکاری

متن قرداد کاری با کار گر مغازه

نمونه قراردادخرید وفروش موبایل
قراردادنامه
نمونه قرارداد اجاره طلا

دانلود رایکان فرمت قرار داد جعاله

نمونه قراردادورزشی

نمونه قراردادسرمایه گذاری

انواع تیپ قرارداد

قراردادبازاریاب

نمونه قرار داد فروش فرش به انگلیس

نمونه قراراداد کاری عادی

قراردادمشارکت درمغازهانواع قرارداد آرایشگاه

نمونه قرارداد نازک کاری ساختمان

نمونه قرارداداژانس

قراردادبازاریابی

نمونه قرار داد رسمی غرفه سازی
نمونه قراردادسرمایه گذاری عقد مضاربهکلمات کلیدی

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی