اخبار:   شنبه 1395/09/13
خانه  - املاک -مصالح ساختمانی

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 
قیمت آجر نما قرمزفروش سفال درنما

قیمت آجر نما اصفهان

آجر نما اصفهان

قیمت آجر نما

فروش صفال اصفهان
قیمت سفال دیواری

قیمت سفال تیغه

قیمت سوفالقيمت آجر نماآجرسفال قیمتآجرسفالفروش آجر نما اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخ دار

قیمت آجر سفال اصفهان
آجر سفال
فروش انواع اجر پلاک نما
آجرنما اصفهانقیمت اجر سفالاجر سفالیاجرسفال
قیمت آجر نمای
آجر سفال اصفهان

آجرنما سوراخدار قرمز قم

قیمت آجر نمل

فروش اجر قرمزقیمت آجر سفال تیغه

قیمت آجر ماشینی

آجر زبره
سفال دیواری

قیمت بلوک سفالی دراصفهان

اجرقزاقی در اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخدار

انواع سفال

قیمت آجر سفال تبریز

قیمت اجر نما

آجر سفالی نما
آجر نمای اصفهان

قیمت آجرپلاک

آجر نما اصفهانی

قيمت آجر سفال

قیمت آجرسفال

اجر10سوراخ تبریز قیمت

قیمت اجرنمها

قیمت آجر نما در اصفهان

لیست قیمت آجر نما

قيمت اجر ماشيني سوراخدار

لیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریزآجر سفالیقیمت روز بلوک سفالی و اجر

قیمت آجر سفال

اجرقرمز اصفهان
قیمت اجرزبره
قیمت انواع آجر نماقيمت آجر پلاک نمالیست قیمت اجرنمای اصفهان
اجرسفال
قیمت انواع آجر نماقیمت روز سفال اصفهاناجر سفالى

آجر سفالی قم

خرید آجر سفالی قماجرنمای اصفهان

اجر سفال اصفهان

قیمت روز سفال نما

قیمت روز اجر قرمز

قیمت اجر سفالی

نمای سفالقیمت آجر سوراخدار

اجر نما

قيمت اجر نما

قیمت اجرسفال دراصفهان

آجرنمای اصفهان

اصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7

سوفال اصفهان

قیمت روز آجر نما
قیمت سفال اصفهان
آجر ماشینی قرمز سوراخدار
قیمت اجر ماشینی ده سوراخآجر سفال قم

لیست قیمت انواع آجر

قیمت اجر سفال در اصفهان
کارخانه آجر نما در اصفهان
قیمت انواع اجرقرمز
قیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان
آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن

قیمت اجرپلاک

فروش روزآجرسفال تبریز ارومیه

قيمت آجر سفالي

شماره تلفن اجرسفال اصفهانقیمت اجر سوراخ دار
قیمت اجر سوراخدار
کار خانه اجرنمای اصفهانلیست قیمت آجرقیمت سفال دراصفهاناجر زبره اصفهانآجرپلاکاجر محسنی
اجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي
قيمت آجر سوراخدارقیمت آجر 3سانتیاجر نمای اصفهانلیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریز

لیست قیمت آجر زبره ملایر

اجرسفال اصفهانقیمت آجر و سفالاجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روز
اجر لفتون قیمت قمی زرد

سفال اصفهان

کارخانه آجر سفال در ملایر

قیمت آجر پلاک

تیغه نما
نماقیمت اجر 5سانتی
قیمت انواع سفال ساختمان
قیمت اجر ماشینیصفالقیمت سوفال زرد نمای ساختمانقیمت اجر سوراخدارمراکزفروش انواع آجرقیمت انواع آجر در اصفهانقیمت روز آجرسفال اصفهان
قیمت اجر لفتون

لیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتی

بلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠

قیمت آجر نمای قرمزقیمت انواع اجربلوک سفال اصفهان خریدقیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهانقیمت آجر درجه 1 پالتی
قيمت اجرسفال نما
قیمت آجار نما در اصفهان
آجرلفتون تبریز
آجر پلاک اصفهان
قیمت اجر سفال تبریز
قیمت آجرلفتون دربازاراصفهانقیمت کارخانه سفال درتهران

قیمت اجر سفال اصفهان

آجر نمای ده سوراخ قم

قيمت آجرنما ال
قیمت اجر نما قرمز اصفهان
قیمت آجر سوفالقیمت سوفال اصفهانابعاد آجر فشاری سوراخدارقیمت آجر سوراخدار قرمز
اجر نمای لفتون
قیمت آجر پلاک نمااجر تیقه

لیست قیمت آجر پلاک نما

پلاک سفال قیمت

لیست قیمت آجر نمای سوراخ دار

قیمت اجر سفال تیغه

قیمت روزبلوک سفالی
قیمت آجرنما قرمز پلاک
لیست قیمت سفال اصفهان
قیمت روزاجرسفال یزدلیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نما

قیمت اجرسفالی

نمایندگیهای سفال درتهران
قيمت سفالقيمت سوفال نماقیم اجر در قم

آجرسفال اصفهان

هزینه نمای آجر سفال

قیمت اجرسفالقيمت اجرقيمت اجر سفالي

قیمت آجر نمای محک تهران

قيمت آجر ماشيني سوراخدار قیمت اجر ماشینی سوراخدار نماشماره اجار سفالی اصفهان

قیمت آجر سوراخ دار
کلمات کلیدی

goto top