اخبار:   چهارشنبه 1396/01/09
خانه  - املاک -مصالح ساختمانی

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 
قیمت آجر نما قرمزفروش سفال درنما
قیمت آجر نما اصفهان
آجر نما اصفهان

قیمت آجر نما

فروش صفال اصفهان

قیمت سفال دیواری

قیمت سفال تیغه

قیمت سوفالقيمت آجر نماآجرسفال قیمت

آجرسفال

فروش آجر نما اصفهانقیمت آجر ماشینی سوراخ دار

قیمت آجر سفال اصفهان

آجر سفال

فروش انواع اجر پلاک نما

آجرنما اصفهان

قیمت اجر سفال

اجر سفالیاجرسفال

قیمت آجر نمای

آجر سفال اصفهان

آجرنما سوراخدار قرمز قم

قیمت آجر نمل

فروش اجر قرمزقیمت آجر سفال تیغهقیمت آجر ماشینیآجر زبرهسفال دیواریقیمت بلوک سفالی دراصفهاناجرقزاقی در اصفهان
قیمت آجر ماشینی سوراخدار
انواع سفال
قیمت آجر سفال تبریز
قیمت اجر نما

آجر سفالی نما

آجر نمای اصفهان
قیمت آجرپلاکآجر نما اصفهانیقيمت آجر سفالقیمت آجرسفالاجر10سوراخ تبریز قیمتقیمت اجرنمها
قیمت آجر نما در اصفهان
لیست قیمت آجر نما قيمت اجر ماشيني سوراخدارلیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریزآجر سفالیقیمت روز بلوک سفالی و اجر
قیمت آجر سفال

اجرقرمز اصفهان

قیمت اجرزبرهقیمت انواع آجر نما

قيمت آجر پلاک نما

لیست قیمت اجرنمای اصفهان
اجرسفال

قیمت انواع آجر نما

قیمت روز سفال اصفهان

اجر سفالى

آجر سفالی قم

خرید آجر سفالی قم

اجرنمای اصفهان

اجر سفال اصفهان

قیمت روز سفال نما

قیمت روز اجر قرمز

قیمت اجر سفالی

نمای سفال

قیمت آجر سوراخدار

اجر نما

قيمت اجر نماقیمت اجرسفال دراصفهانآجرنمای اصفهاناصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7

سوفال اصفهان

قیمت روز آجر نما
قیمت سفال اصفهان
آجر ماشینی قرمز سوراخدار
قیمت اجر ماشینی ده سوراخ
آجر سفال قملیست قیمت انواع آجرقیمت اجر سفال در اصفهان

کارخانه آجر نما در اصفهان

قیمت انواع اجرقرمز
قیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان

آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن

قیمت اجرپلاکفروش روزآجرسفال تبریز ارومیه
قيمت آجر سفالي

شماره تلفن اجرسفال اصفهان

قیمت اجر سوراخ دار

قیمت اجر سوراخدار

کار خانه اجرنمای اصفهان

لیست قیمت آجر

قیمت سفال دراصفهان

اجر زبره اصفهانآجرپلاکاجر محسنیاجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي
قيمت آجر سوراخدار
قیمت آجر 3سانتیاجر نمای اصفهانلیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریز
لیست قیمت آجر زبره ملایر

اجرسفال اصفهان

قیمت آجر و سفال

اجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روز

اجر لفتون قیمت قمی زردسفال اصفهانکارخانه آجر سفال در ملایر قیمت آجر پلاک
تیغه نما
نماقیمت اجر 5سانتی
قیمت انواع سفال ساختمانقیمت اجر ماشینیصفالقیمت سوفال زرد نمای ساختمانقیمت اجر سوراخدار
مراکزفروش انواع آجر

قیمت انواع آجر در اصفهان

قیمت روز آجرسفال اصفهان

قیمت اجر لفتون

لیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتی

بلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠قیمت آجر نمای قرمز
قیمت انواع اجر
بلوک سفال اصفهان خرید
قیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهان

قیمت آجر درجه 1 پالتی

قيمت اجرسفال نما
قیمت آجار نما در اصفهان

آجرلفتون تبریز

آجر پلاک اصفهانقیمت اجر سفال تبریز
قیمت آجرلفتون دربازاراصفهان
قیمت کارخانه سفال درتهرانقیمت اجر سفال اصفهانآجر نمای ده سوراخ قم
قيمت آجرنما ال
قیمت اجر نما قرمز اصفهان

قیمت آجر سوفال

قیمت سوفال اصفهانابعاد آجر فشاری سوراخدارقیمت آجر سوراخدار قرمز
اجر نمای لفتون
قیمت آجر پلاک نما

اجر تیقه

لیست قیمت آجر پلاک نما

پلاک سفال قیمت
لیست قیمت آجر نمای سوراخ دار
قیمت اجر سفال تیغه
قیمت روزبلوک سفالی قیمت آجرنما قرمز پلاکلیست قیمت سفال اصفهان
قیمت روزاجرسفال یزد
لیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نما

قیمت اجرسفالی

نمایندگیهای سفال درتهران
قيمت سفال

قيمت سوفال نما

قیم اجر در قم
آجرسفال اصفهان

هزینه نمای آجر سفال

قیمت اجرسفال

قيمت اجر

قيمت اجر سفالي قیمت آجر نمای محک تهرانقيمت آجر ماشيني سوراخدار

قیمت اجر ماشینی سوراخدار نما

شماره اجار سفالی اصفهان

قیمت آجر سوراخ دار

قیمت اجر

قیمت روزاجرسفالی
کلمات کلیدی