اخبار:   پنج شنبه 1395/04/10
خانه  - املاک -مصالح ساختمانی

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 
قیمت آجر نما قرمز

فروش سفال درنما

قیمت آجر نما اصفهان
آجر نما اصفهانقیمت آجر نما
فروش صفال اصفهان
قیمت سفال دیواری

قیمت سفال تیغه

قیمت سوفال

قيمت آجر نما

آجرسفال قیمتآجرسفالفروش آجر نما اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخ دار

قیمت آجر سفال اصفهانآجر سفال
فروش انواع اجر پلاک نما
آجرنما اصفهان
قیمت اجر سفال

اجر سفالی

اجرسفال

قیمت آجر نمای
آجر سفال اصفهان
آجرنما سوراخدار قرمز قم
قیمت آجر نمل
فروش اجر قرمزقیمت آجر سفال تیغه
قیمت آجر ماشینی
آجر زبره

سفال دیواری

قیمت بلوک سفالی دراصفهان

اجرقزاقی در اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخدار
انواع سفالقیمت آجر سفال تبریزقیمت اجر نما

آجر سفالی نما

آجر نمای اصفهان

قیمت آجرپلاک

آجر نما اصفهانی

قيمت آجر سفالقیمت آجرسفالاجر10سوراخ تبریز قیمت
قیمت اجرنمها
قیمت آجر نما در اصفهانلیست قیمت آجر نما

قيمت اجر ماشيني سوراخدار

لیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریز

آجر سفالی

قیمت روز بلوک سفالی و اجر
قیمت آجر سفال

اجرقرمز اصفهان

قیمت اجرزبرهقیمت انواع آجر نما

قيمت آجر پلاک نما

لیست قیمت اجرنمای اصفهان
اجرسفال

قیمت انواع آجر نما

قیمت روز سفال اصفهان

اجر سفالى

آجر سفالی قم

خرید آجر سفالی قماجرنمای اصفهاناجر سفال اصفهان

قیمت روز سفال نما

قیمت روز اجر قرمز
قیمت اجر سفالی

نمای سفال

قیمت آجر سوراخدار

اجر نما
قيمت اجر نما
قیمت اجرسفال دراصفهان
آجرنمای اصفهان

اصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7

سوفال اصفهان

قیمت روز آجر نما
قیمت سفال اصفهان

آجر ماشینی قرمز سوراخدار

قیمت اجر ماشینی ده سوراخآجر سفال قملیست قیمت انواع آجرقیمت اجر سفال در اصفهان

کارخانه آجر نما در اصفهان

قیمت انواع اجرقرمز

قیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان

آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن

قیمت اجرپلاک

فروش روزآجرسفال تبریز ارومیه

قيمت آجر سفالي

شماره تلفن اجرسفال اصفهان

قیمت اجر سوراخ دار
قیمت اجر سوراخدار
کار خانه اجرنمای اصفهانلیست قیمت آجرقیمت سفال دراصفهاناجر زبره اصفهانآجرپلاک
اجر محسنی

اجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي

قيمت آجر سوراخدارقیمت آجر 3سانتیاجر نمای اصفهان
لیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریز
لیست قیمت آجر زبره ملایر
اجرسفال اصفهان
قیمت آجر و سفال
اجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روزاجر لفتون قیمت قمی زردسفال اصفهان

کارخانه آجر سفال در ملایر

قیمت آجر پلاک
تیغه نما
نماقیمت اجر 5سانتیقیمت انواع سفال ساختمانقیمت اجر ماشینیصفال

قیمت سوفال زرد نمای ساختمان

قیمت اجر سوراخدارمراکزفروش انواع آجر

قیمت انواع آجر در اصفهان

قیمت روز آجرسفال اصفهانقیمت اجر لفتونلیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتیبلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠

قیمت آجر نمای قرمز

قیمت انواع اجربلوک سفال اصفهان خریدقیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهانقیمت آجر درجه 1 پالتیقيمت اجرسفال نما
قیمت آجار نما در اصفهان
آجرلفتون تبریز
آجر پلاک اصفهان
قیمت اجر سفال تبریز

قیمت آجرلفتون دربازاراصفهان

قیمت کارخانه سفال درتهران

قیمت اجر سفال اصفهان
آجر نمای ده سوراخ قم

قيمت آجرنما ال

قیمت اجر نما قرمز اصفهانقیمت آجر سوفالقیمت سوفال اصفهان

ابعاد آجر فشاری سوراخدار

قیمت آجر سوراخدار قرمزاجر نمای لفتونقیمت آجر پلاک نما

اجر تیقه

لیست قیمت آجر پلاک نما

پلاک سفال قیمت

لیست قیمت آجر نمای سوراخ دارقیمت اجر سفال تیغه

قیمت روزبلوک سفالی

قیمت آجرنما قرمز پلاک
لیست قیمت سفال اصفهان
قیمت روزاجرسفال یزدلیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نماقیمت اجرسفالی

نمایندگیهای سفال درتهران

قيمت سفال
قيمت سوفال نماقیم اجر در قمآجرسفال اصفهان
هزینه نمای آجر سفال

قیمت اجرسفال

قيمت اجرقيمت اجر سفالي
قیمت آجر نمای محک تهران

قيمت آجر ماشيني سوراخدار
کلمات کلیدی