اخبار:   دانلود مرورگر سریع مخصوص سایت بورس کالا ( با استفاده از این مرورگر دیگر بنر ها و پاپ آپ ها مزاحم شما نخواهد شد ) دوشنبه 1395/02/13
خانه  > املاک  >  مصالح ساختمانی >

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 

قیمت آجر نما قرمز

فروش سفال درنما
قیمت آجر نما اصفهان
آجر نما اصفهان
قیمت آجر نما فروش صفال اصفهان
قیمت سفال دیواری

قیمت سفال تیغه

قیمت سوفال
قيمت آجر نما
آجرسفال قیمت
آجرسفال

فروش آجر نما اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخ دار

قیمت آجر سفال اصفهان

آجر سفال
فروش انواع اجر پلاک نما

آجرنما اصفهان

قیمت اجر سفال

اجر سفالی

اجرسفال قیمت آجر نمای

آجر سفال اصفهان

آجرنما سوراخدار قرمز قم
قیمت آجر نمل
فروش اجر قرمز قیمت آجر سفال تیغه

قیمت آجر ماشینی

آجر زبره

سفال دیواری قیمت بلوک سفالی دراصفهان
اجرقزاقی در اصفهان
قیمت آجر ماشینی سوراخدار

انواع سفال

قیمت آجر سفال تبریز قیمت اجر نما آجر سفالی نما

آجر نمای اصفهان

قیمت آجرپلاک آجر نما اصفهانی قيمت آجر سفال قیمت آجرسفال

اجر10سوراخ تبریز قیمت

قیمت اجرنمها قیمت آجر نما در اصفهان

لیست قیمت آجر نما

قيمت اجر ماشيني سوراخدار

لیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریز

آجر سفالی

قیمت روز بلوک سفالی و اجر قیمت آجر سفال اجرقرمز اصفهان قیمت اجرزبره قیمت انواع آجر نما

قيمت آجر پلاک نما

لیست قیمت اجرنمای اصفهان
اجرسفال
قیمت انواع آجر نما قیمت روز سفال اصفهان اجر سفالى
آجر سفالی قم
خرید آجر سفالی قم

اجرنمای اصفهان

اجر سفال اصفهان

قیمت روز سفال نما قیمت روز اجر قرمز قیمت اجر سفالی نمای سفال

قیمت آجر سوراخدار

اجر نما

قيمت اجر نما

قیمت اجرسفال دراصفهان

آجرنمای اصفهان

اصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7

سوفال اصفهان قیمت روز آجر نما
قیمت سفال اصفهان
آجر ماشینی قرمز سوراخدار
قیمت اجر ماشینی ده سوراخ
آجر سفال قم
لیست قیمت انواع آجر قیمت اجر سفال در اصفهان

کارخانه آجر نما در اصفهان

قیمت انواع اجرقرمز قیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان
آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن
قیمت اجرپلاک

فروش روزآجرسفال تبریز ارومیه

قيمت آجر سفالي

شماره تلفن اجرسفال اصفهان قیمت اجر سوراخ دار قیمت اجر سوراخدار

کار خانه اجرنمای اصفهان

لیست قیمت آجر قیمت سفال دراصفهان اجر زبره اصفهان آجرپلاک
اجر محسنی
اجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي
قيمت آجر سوراخدار قیمت آجر 3سانتی اجر نمای اصفهان لیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریز

لیست قیمت آجر زبره ملایر

اجرسفال اصفهان

قیمت آجر و سفال

اجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روز

اجر لفتون قیمت قمی زرد

سفال اصفهان کارخانه آجر سفال در ملایر قیمت آجر پلاک

تیغه نما

نماقیمت اجر 5سانتی قیمت انواع سفال ساختمان

قیمت اجر ماشینی

صفال

قیمت سوفال زرد نمای ساختمان

قیمت اجر سوراخدار مراکزفروش انواع آجر
قیمت انواع آجر در اصفهان
قیمت روز آجرسفال اصفهان قیمت اجر لفتون لیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتی بلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠
قیمت آجر نمای قرمز
قیمت انواع اجر بلوک سفال اصفهان خرید

قیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهان

قیمت آجر درجه 1 پالتی قيمت اجرسفال نما

قیمت آجار نما در اصفهان

آجرلفتون تبریز آجر پلاک اصفهان قیمت اجر سفال تبریز

قیمت آجرلفتون دربازاراصفهان

قیمت کارخانه سفال درتهران قیمت اجر سفال اصفهان
آجر نمای ده سوراخ قم
قيمت آجرنما ال

قیمت اجر نما قرمز اصفهان

قیمت آجر سوفال
قیمت سوفال اصفهان
ابعاد آجر فشاری سوراخدار
قیمت آجر سوراخدار قرمز
اجر نمای لفتون
قیمت آجر پلاک نما
اجر تیقه لیست قیمت آجر پلاک نما

پلاک سفال قیمت

لیست قیمت آجر نمای سوراخ دار
قیمت اجر سفال تیغه قیمت روزبلوک سفالی قیمت آجرنما قرمز پلاک لیست قیمت سفال اصفهان
قیمت روزاجرسفال یزد
لیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نما

قیمت اجرسفالی

نمایندگیهای سفال درتهران قيمت سفال

قيمت سوفال نما

قیم اجر در قم آجرسفال اصفهانکلمات کلیدی

تبلیغ پست ثابت

goto top