اخبار:   جمعه 1395/05/08
خانه  - املاک -مصالح ساختمانی

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 
قیمت آجر نما قرمز

فروش سفال درنما

قیمت آجر نما اصفهان
آجر نما اصفهانقیمت آجر نما
فروش صفال اصفهان
قیمت سفال دیواری

قیمت سفال تیغه

قیمت سوفالقيمت آجر نما

آجرسفال قیمت

آجرسفال

فروش آجر نما اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخ دار

قیمت آجر سفال اصفهان
آجر سفال

فروش انواع اجر پلاک نما

آجرنما اصفهان

قیمت اجر سفال

اجر سفالی

اجرسفالقیمت آجر نمای آجر سفال اصفهان
آجرنما سوراخدار قرمز قم
قیمت آجر نملفروش اجر قرمز
قیمت آجر سفال تیغه
قیمت آجر ماشینیآجر زبرهسفال دیواری

قیمت بلوک سفالی دراصفهان

اجرقزاقی در اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخدارانواع سفالقیمت آجر سفال تبریزقیمت اجر نماآجر سفالی نماآجر نمای اصفهانقیمت آجرپلاکآجر نما اصفهانیقيمت آجر سفالقیمت آجرسفالاجر10سوراخ تبریز قیمتقیمت اجرنمهاقیمت آجر نما در اصفهان

لیست قیمت آجر نما

قيمت اجر ماشيني سوراخدار

لیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریز

آجر سفالی

قیمت روز بلوک سفالی و اجر

قیمت آجر سفال

اجرقرمز اصفهان

قیمت اجرزبره

قیمت انواع آجر نما
قيمت آجر پلاک نما
لیست قیمت اجرنمای اصفهاناجرسفال قیمت انواع آجر نماقیمت روز سفال اصفهان

اجر سفالى

آجر سفالی قم

خرید آجر سفالی قم

اجرنمای اصفهان

اجر سفال اصفهان

قیمت روز سفال نما

قیمت روز اجر قرمز
قیمت اجر سفالی
نمای سفالقیمت آجر سوراخداراجر نماقيمت اجر نما

قیمت اجرسفال دراصفهان

آجرنمای اصفهان
اصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7
سوفال اصفهانقیمت روز آجر نماقیمت سفال اصفهان

آجر ماشینی قرمز سوراخدار

قیمت اجر ماشینی ده سوراخآجر سفال قملیست قیمت انواع آجرقیمت اجر سفال در اصفهانکارخانه آجر نما در اصفهانقیمت انواع اجرقرمزقیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان

آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن

قیمت اجرپلاک

فروش روزآجرسفال تبریز ارومیه

قيمت آجر سفاليشماره تلفن اجرسفال اصفهان

قیمت اجر سوراخ دار

قیمت اجر سوراخدارکار خانه اجرنمای اصفهان
لیست قیمت آجر
قیمت سفال دراصفهاناجر زبره اصفهان

آجرپلاک

اجر محسنی

اجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي قيمت آجر سوراخدار

قیمت آجر 3سانتی

اجر نمای اصفهان

لیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریزلیست قیمت آجر زبره ملایراجرسفال اصفهانقیمت آجر و سفال
اجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روز

اجر لفتون قیمت قمی زرد

سفال اصفهانکارخانه آجر سفال در ملایر

قیمت آجر پلاک

تیغه نما

نماقیمت اجر 5سانتیقیمت انواع سفال ساختمانقیمت اجر ماشینی

صفال

قیمت سوفال زرد نمای ساختمان

قیمت اجر سوراخدار

مراکزفروش انواع آجر

قیمت انواع آجر در اصفهان

قیمت روز آجرسفال اصفهان

قیمت اجر لفتون

لیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتیبلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠قیمت آجر نمای قرمزقیمت انواع اجر

بلوک سفال اصفهان خرید

قیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهانقیمت آجر درجه 1 پالتیقيمت اجرسفال نماقیمت آجار نما در اصفهانآجرلفتون تبریزآجر پلاک اصفهان
قیمت اجر سفال تبریز
قیمت آجرلفتون دربازاراصفهان

قیمت کارخانه سفال درتهران

قیمت اجر سفال اصفهان

آجر نمای ده سوراخ قم
قيمت آجرنما ال
قیمت اجر نما قرمز اصفهانقیمت آجر سوفالقیمت سوفال اصفهان

ابعاد آجر فشاری سوراخدار

قیمت آجر سوراخدار قرمز

اجر نمای لفتون

قیمت آجر پلاک نما

اجر تیقه
لیست قیمت آجر پلاک نما
پلاک سفال قیمت
لیست قیمت آجر نمای سوراخ دار
قیمت اجر سفال تیغه
قیمت روزبلوک سفالی قیمت آجرنما قرمز پلاک

لیست قیمت سفال اصفهان

قیمت روزاجرسفال یزد

لیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نما

قیمت اجرسفالی

نمایندگیهای سفال درتهران

قيمت سفالقيمت سوفال نماقیم اجر در قم
آجرسفال اصفهان
هزینه نمای آجر سفال
قیمت اجرسفالقيمت اجرقيمت اجر سفالي قیمت آجر نمای محک تهرانقيمت آجر ماشيني سوراخدارکلمات کلیدی

goto top