اخبار:   جمعه 1395/12/06
خانه  - املاک -مصالح ساختمانی

لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان


لیست قیمت آجر سفال تیغه و نما اصفهان
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی114849
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/11/18
ناممحسنی
تلفن09139262415
موبایل09139115014
استاناصفهان
شهراصفهان
آدرس

تهیه و توزیع انواع آجر تیغه سفال دیواری اصفهان آجر زبره و سوراخدار پشت کار آجر 10 سوراخ نما آجر پلاک و بلوک سفال سقفی و ارسال از کارخانه به تمام نقاط کشور
آجر تیغه 7 درجه یک (ممتاز)
آجر تیغه 10 درجه یک گازی
آجر تیغه 15 درجه یک گازی
آجر تیغه 10 درجه دو گازی
آجر تیغه 15 درجه دو گازی
بلوک سقفی سفالی25*25*40
بلوک سقفی سفالی25*20*40
بلوک سقفی سفالی25*25*50
بلوک سقفی سفالی25*20*50
آجر لفتون قالب بزرگ درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو گازی ( توکاری)
آجر لفتون قالب کوچک درجه دو نفتی ( توکاری)
آجر پلاک 4 زرد
آجر ال 4 زرد
آجر پلاک 5 زرد
آجر ال 5 زرد
آجر پلاک 5.5 زرد
آجر ال 5.5 زرد
آجر پلاک 4 قرمز
آجر ال 4 قرمز
آجر پلاک 5 قرمز
آجر ال 5 قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 5cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 7 cm عراقی درجه دو گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 8 cmعراقی درجه یک گازی زرد
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5.5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار (3طرف نما) 5 cm درجه یک قرمز
آجرنما سوراخدار(3طرف نما) 4 cm درجه یک قرمز
آجر قزاقی 5.5 قرمز
آجر کف فرش زرد

********************************************************************
********************************************************************
جهت دریافت لیست قیمت و نحوه فروش با شماره تلفن های زیر تماس بگیرید
09139115014 - 09139262415
.ajoran
.ajor
.esfahansofal
.esfahansofal.sub
.esfahansofal.blogfa
 
قیمت آجر نما قرمزفروش سفال درنماقیمت آجر نما اصفهانآجر نما اصفهانقیمت آجر نما

فروش صفال اصفهان

قیمت سفال دیواریقیمت سفال تیغه

قیمت سوفال

قيمت آجر نما
آجرسفال قیمت
آجرسفالفروش آجر نما اصفهانقیمت آجر ماشینی سوراخ دار
قیمت آجر سفال اصفهان
آجر سفال

فروش انواع اجر پلاک نما

آجرنما اصفهانقیمت اجر سفال

اجر سفالی

اجرسفال

قیمت آجر نمای

آجر سفال اصفهان

آجرنما سوراخدار قرمز قم قیمت آجر نملفروش اجر قرمزقیمت آجر سفال تیغه
قیمت آجر ماشینی
آجر زبره
سفال دیواری
قیمت بلوک سفالی دراصفهان

اجرقزاقی در اصفهان

قیمت آجر ماشینی سوراخدار

انواع سفال

قیمت آجر سفال تبریزقیمت اجر نما

آجر سفالی نما

آجر نمای اصفهان
قیمت آجرپلاک
آجر نما اصفهانی

قيمت آجر سفال

قیمت آجرسفال
اجر10سوراخ تبریز قیمت
قیمت اجرنمهاقیمت آجر نما در اصفهانلیست قیمت آجر نما

قيمت اجر ماشيني سوراخدار

لیست قیمت آجر لفتون ده سوراخ تبریزآجر سفالیقیمت روز بلوک سفالی و اجرقیمت آجر سفال

اجرقرمز اصفهان

قیمت اجرزبرهقیمت انواع آجر نماقيمت آجر پلاک نما
لیست قیمت اجرنمای اصفهان
اجرسفال قیمت انواع آجر نماقیمت روز سفال اصفهان

اجر سفالى

آجر سفالی قم

خرید آجر سفالی قم

اجرنمای اصفهان

اجر سفال اصفهان
قیمت روز سفال نما

قیمت روز اجر قرمز

قیمت اجر سفالی
نمای سفالقیمت آجر سوراخداراجر نما

قيمت اجر نما

قیمت اجرسفال دراصفهانآجرنمای اصفهاناصفهان كارخانه آجر سفالى تيغه 7سوفال اصفهان

قیمت روز آجر نما

قیمت سفال اصفهان
آجر ماشینی قرمز سوراخدارقیمت اجر ماشینی ده سوراخآجر سفال قملیست قیمت انواع آجرقیمت اجر سفال در اصفهانکارخانه آجر نما در اصفهان
قیمت انواع اجرقرمز
قیمت آجر نما درجه 1 قرمز روز اصفهان
آجرنما دراصفهان لیست وشماره تلفن قیمت اجرپلاکفروش روزآجرسفال تبریز ارومیه
قيمت آجر سفالي
شماره تلفن اجرسفال اصفهان

قیمت اجر سوراخ دار

قیمت اجر سوراخدار

کار خانه اجرنمای اصفهان

لیست قیمت آجر

قیمت سفال دراصفهان

اجر زبره اصفهانآجرپلاک
اجر محسنی
اجر سوفال سوراخ دار 5 سانتي

قيمت آجر سوراخدار

قیمت آجر 3سانتی

اجر نمای اصفهانلیست قیمت آجر نمای 5 سانتی تبریزلیست قیمت آجر زبره ملایر
اجرسفال اصفهان
قیمت آجر و سفال
اجر نمادرجه شرکتها درتهران اصفهان روزاجر لفتون قیمت قمی زرد

سفال اصفهان

کارخانه آجر سفال در ملایر
قیمت آجر پلاک
تیغه نما

نماقیمت اجر 5سانتی

قیمت انواع سفال ساختمان
قیمت اجر ماشینی
صفال
قیمت سوفال زرد نمای ساختمانقیمت اجر سوراخدار
مراکزفروش انواع آجر
قیمت انواع آجر در اصفهان
قیمت روز آجرسفال اصفهان
قیمت اجر لفتون

لیست قیمت اجر سزراخدار 5.5 سانتی

بلوك سقفى٣٠ سفالى*٢٥*٥٠
قیمت آجر نمای قرمز

قیمت انواع اجر

بلوک سفال اصفهان خرید

قیمت اجر ده سوراخ زبره اصفهان
قیمت آجر درجه 1 پالتیقيمت اجرسفال نماقیمت آجار نما در اصفهانآجرلفتون تبریز

آجر پلاک اصفهان

قیمت اجر سفال تبریز
قیمت آجرلفتون دربازاراصفهان
قیمت کارخانه سفال درتهرانقیمت اجر سفال اصفهانآجر نمای ده سوراخ قم

قيمت آجرنما ال

قیمت اجر نما قرمز اصفهان
قیمت آجر سوفال
قیمت سوفال اصفهان
ابعاد آجر فشاری سوراخدار
قیمت آجر سوراخدار قرمز
اجر نمای لفتون
قیمت آجر پلاک نما
اجر تیقهلیست قیمت آجر پلاک نما

پلاک سفال قیمت

لیست قیمت آجر نمای سوراخ دار

قیمت اجر سفال تیغه

قیمت روزبلوک سفالی قیمت آجرنما قرمز پلاک

لیست قیمت سفال اصفهان

قیمت روزاجرسفال یزدلیست قیمت آجر ماشینی سوراخدار نما
قیمت اجرسفالی
نمایندگیهای سفال درتهران

قيمت سفال

قيمت سوفال نماقیم اجر در قمآجرسفال اصفهانهزینه نمای آجر سفالقیمت اجرسفال

قيمت اجر

قيمت اجر سفالي

قیمت آجر نمای محک تهران

قيمت آجر ماشيني سوراخدار قیمت اجر ماشینی سوراخدار نما

شماره اجار سفالی اصفهان

قیمت آجر سوراخ دار

قیمت اجر
کلمات کلیدی