اخبار:   شنبه 1395/03/08
خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید5667
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 
فروش استخر ماهیمتراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلا

استخر قزل الا فروش

اجاره استخر پرورش ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهی کرج

حوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا

فروش استخر قزل الا
اجاره استخرماهی در قم

فروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخان

فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قمخرید بچه ماهی قزل آلا

استخر ماهي قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی کرجفروش استخر پرورش میگو

اجاره استخر ماهی در کرج

فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی

خرید استخر ماهی قزل الا

مجله الکترونیکی دنیای آبزیان
اجاره و فروش استخر پرورش ماهیاجاره استخر ماهیاجاره استخر پر ورشماهي قزل

استخر ماهی اجاره ای کرج

اجاره پرورش ماهی کرج

قیمت ماهی قزل آلا در دنیا

فروش استخر پرورش ماهی

خرید فروش استخر پرورش قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی

فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگان

قيمت بچه ماهي قزل آلا

قیمت بچه ماهی قزل الا

فروش استخر پرورش ماهی قزل الا

استخرپرورش ماهی قزل آلا

خرید بچه ماهی قزل الا

پرورش ماهی قزل آلا در قم

استخر ماهی

پرورورش ماهی در قلعه رودخان

استخرماهی قزل

ظرفیت استخر ماهی قزل الافروش بچه ماهی قزل آلا
قيمت لارو ماهي قزل الا
اجاره استخر پرورش ماهی
فروش مزرعه پرورش ماهی
هزینه بجه ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهي

پرورش ماهی قزل آلا در استخرها

استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
استخر ماهی قزل الا
قيمت تخم قزل آلا
قیمت بچه ماهی قزل آلا

فروش مزرعه پرورش ماهی

فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی

استخرپرورش ماهیهای زنجان

فیلم استخرماهی

فروش ماهى قزل آلا

قیمت روز بچه ماهی قزل آلا

فروش استخر ماهي

استخرهای پرورش ماهی قزل آلا
فروش بچه ماهی قزل الا

استخر ماهی کرج

استخر ماهی

خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلابچه ماهی قزل الا

فروش ماهي قزل آلا

پرورش ماهی قزل الا

استخر هشت ضلعی قزل آلا

فروش بچه ماهی قزل آلا خرید استخر پرورش ماهیپرورش ماهی قزل الا در استخرخریدار بچه ماهی قزل آلا

فروش استخرماهی

فروشی استخر ماهی سردابی
خرید و فروش ماهی قزل آلا
اجاره استخر پرورش ماهی در کرج
فروش بچه ماهی قزل آلادر کرجپرورش بجه ماهی قزل الا در کرچخرید تخم ماهی قزل آلافیلم استخر قزل الااجاره پرورش ماهی در کرج

فروش بچه ماهی کرج

فروش استخر پرورش ماهي كرج

فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا

قیمت بچه پرورش ماهی قزل آلا
قیمت استخر قزل الاقیمت بچه ماهی کرجقیمت خرید پرورش ماهی در کرج

استخر ماهی در کرج

خرید ماهی قزل در کرج فروش استخر قزل در آملاستخر ماهی اجاره ایی میخواهم فروش پرورش ماهی کرج

خرید پرورش ماهی قزل الا

فروش استخر ماهیظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†
فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن
فروش ماهیفروش استخر ماهی در قزوینمناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی قزل الا فروشیاجاره مزرعه پرورش ماهی در آملفروش بچه ماهی قزل آلا در کرجاستخرپرورش ماهی دست دوماگهی فروش پروش ماهی در کرج

هزینه استخرماهی قزل

استخر پرورش میگوی هشت ضلعی

خریدار استخر پرورش ماهی
ماهی قزل الا در امل

خرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز

فروش بجه ماهي قزل الا
استخر/ماهی/قزل/فروشی/

فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/

اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرج
فروش استخر ماهی آمل
فروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگان

استخر ماهی در آمل

اجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرج

اجاره پرورش ماهی در تنکابن

اجاره پرورش ماهی 20 تنی

اجاره استخرماهی آمل

فروش استخر پرورش ماهی در کرج

اجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج

استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخانکلمات کلیدی