خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید6045
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 

فروش استخر ماهی

متراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلااستخر قزل الا فروش

اجاره استخر پرورش ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهی کرج

حوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا
فروش استخر قزل الا
اجاره استخرماهی در قم
فروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخان
فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قم
خرید بچه ماهی قزل آلا
استخر ماهي قزل آلااجاره استخر پرورش ماهی کرجفروش استخر پرورش میگو
اجاره استخر ماهی در کرج
فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی
خرید استخر ماهی قزل الا
مجله الکترونیکی دنیای آبزیان
اجاره و فروش استخر پرورش ماهی

اجاره استخر ماهی

اجاره استخر پر ورشماهي قزل

استخر ماهی اجاره ای کرجاجاره پرورش ماهی کرجقیمت ماهی قزل آلا در دنیا

فروش استخر پرورش ماهی

خرید فروش استخر پرورش قزل آلاپرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی

فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگان

قيمت بچه ماهي قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل الافروش استخر پرورش ماهی قزل الااستخرپرورش ماهی قزل آلاخرید بچه ماهی قزل الاپرورش ماهی قزل آلا در قم

استخر ماهی

پرورورش ماهی در قلعه رودخان

استخرماهی قزلظرفیت استخر ماهی قزل الا
فروش بچه ماهی قزل آلا

قيمت لارو ماهي قزل الا

اجاره استخر پرورش ماهی

فروش مزرعه پرورش ماهی

هزینه بجه ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهي پرورش ماهی قزل آلا در استخرهااستخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
استخر ماهی قزل الا
قيمت تخم قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل آلافروش مزرعه پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی

نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
استخرپرورش ماهیهای زنجان
فیلم استخرماهی
فروش ماهى قزل آلا

قیمت روز بچه ماهی قزل آلا

فروش استخر ماهياستخرهای پرورش ماهی قزل آلافروش بچه ماهی قزل الا
استخر ماهی کرج
استخر ماهی
خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلا
بچه ماهی قزل الا
فروش ماهي قزل آلاپرورش ماهی قزل الا
استخر هشت ضلعی قزل آلا
فروش بچه ماهی قزل آلا خرید استخر پرورش ماهیپرورش ماهی قزل الا در استخر

خریدار بچه ماهی قزل آلا

فروش استخرماهی فروشی استخر ماهی سردابی

خرید و فروش ماهی قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی در کرج

فروش بچه ماهی قزل آلادر کرج

پرورش بجه ماهی قزل الا در کرچ

خرید تخم ماهی قزل آلا

فیلم استخر قزل الااجاره پرورش ماهی در کرجفروش بچه ماهی کرج
فروش استخر پرورش ماهي كرج
فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا

قیمت بچه پرورش ماهی قزل آلا

قیمت استخر قزل الا
قیمت بچه ماهی کرج
قیمت خرید پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی در کرجخرید ماهی قزل در کرج

فروش استخر قزل در آمل

استخر ماهی اجاره ایی میخواهم
فروش پرورش ماهی کرج
خرید پرورش ماهی قزل الا
فروش استخر ماهی
ظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†
فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن

فروش ماهی

فروش استخر ماهی در قزوین

مناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرج

استخر ماهی قزل الا فروشیاجاره مزرعه پرورش ماهی در آمل

فروش بچه ماهی قزل آلا در کرج

استخرپرورش ماهی دست دوم

اگهی فروش پروش ماهی در کرج

هزینه استخرماهی قزل
استخر پرورش میگوی هشت ضلعی

خریدار استخر پرورش ماهی

ماهی قزل الا در امل

خرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز
فروش بجه ماهي قزل الااستخر/ماهی/قزل/فروشی/
فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/

اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرج

فروش استخر ماهی آملفروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگاناستخر ماهی در آملاجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرج

اجاره پرورش ماهی در تنکابن

اجاره پرورش ماهی 20 تنیاجاره استخرماهی آمل

فروش استخر پرورش ماهی در کرج

اجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج

استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخان
کلمات کلیدی