اخبار:   جمعه 1395/07/09
خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید5870
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 

فروش استخر ماهی

متراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلااستخر قزل الا فروشاجاره استخر پرورش ماهی قزل آلافروش استخر پرورش ماهی کرجحوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا

فروش استخر قزل الا

اجاره استخرماهی در قمفروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخان

فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قم

خرید بچه ماهی قزل آلا

استخر ماهي قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی کرج

فروش استخر پرورش میگواجاره استخر ماهی در کرج
فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی
خرید استخر ماهی قزل الا

مجله الکترونیکی دنیای آبزیان

اجاره و فروش استخر پرورش ماهی

اجاره استخر ماهیاجاره استخر پر ورشماهي قزلاستخر ماهی اجاره ای کرجاجاره پرورش ماهی کرج

قیمت ماهی قزل آلا در دنیا

فروش استخر پرورش ماهی

خرید فروش استخر پرورش قزل آلا

پرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگانقيمت بچه ماهي قزل آلا

قیمت بچه ماهی قزل الا

فروش استخر پرورش ماهی قزل الااستخرپرورش ماهی قزل آلا

خرید بچه ماهی قزل الا

پرورش ماهی قزل آلا در قم
استخر ماهی
پرورورش ماهی در قلعه رودخان

استخرماهی قزل

ظرفیت استخر ماهی قزل الافروش بچه ماهی قزل آلاقيمت لارو ماهي قزل الااجاره استخر پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی هزینه بجه ماهی قزل آلافروش استخر پرورش ماهي

پرورش ماهی قزل آلا در استخرها

استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

استخر ماهی قزل الا

قيمت تخم قزل آلا
قیمت بچه ماهی قزل آلا

فروش مزرعه پرورش ماهی

فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا
پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
استخرپرورش ماهیهای زنجان
فیلم استخرماهی

فروش ماهى قزل آلا

قیمت روز بچه ماهی قزل آلا

فروش استخر ماهي

استخرهای پرورش ماهی قزل آلا

فروش بچه ماهی قزل الا

استخر ماهی کرج
استخر ماهی
خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلابچه ماهی قزل الافروش ماهي قزل آلا
پرورش ماهی قزل الا
استخر هشت ضلعی قزل آلا
فروش بچه ماهی قزل آلا خرید استخر پرورش ماهیپرورش ماهی قزل الا در استخر
خریدار بچه ماهی قزل آلا
فروش استخرماهی
فروشی استخر ماهی سردابی

خرید و فروش ماهی قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی در کرج
فروش بچه ماهی قزل آلادر کرج
پرورش بجه ماهی قزل الا در کرچ
خرید تخم ماهی قزل آلا
فیلم استخر قزل الا
اجاره پرورش ماهی در کرجفروش بچه ماهی کرجفروش استخر پرورش ماهي كرج

فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا

قیمت بچه پرورش ماهی قزل آلاقیمت استخر قزل الاقیمت بچه ماهی کرجقیمت خرید پرورش ماهی در کرج
استخر ماهی در کرج
خرید ماهی قزل در کرج

فروش استخر قزل در آمل

استخر ماهی اجاره ایی میخواهم

فروش پرورش ماهی کرج

خرید پرورش ماهی قزل الافروش استخر ماهیظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†

فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن

فروش ماهی

فروش استخر ماهی در قزوین

مناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی قزل الا فروشیاجاره مزرعه پرورش ماهی در آمل

فروش بچه ماهی قزل آلا در کرج

استخرپرورش ماهی دست دوم
اگهی فروش پروش ماهی در کرج

هزینه استخرماهی قزل

استخر پرورش میگوی هشت ضلعیخریدار استخر پرورش ماهیماهی قزل الا در املخرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز

فروش بجه ماهي قزل الا

استخر/ماهی/قزل/فروشی/

فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/

اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرج
فروش استخر ماهی آمل
فروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگاناستخر ماهی در آمل

اجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرج

اجاره پرورش ماهی در تنکابن

اجاره پرورش ماهی 20 تنی

اجاره استخرماهی آملفروش استخر پرورش ماهی در کرجاجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخانکلمات کلیدی

goto top