اخبار:   شنبه 1395/09/13
خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید5979
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 
فروش استخر ماهیمتراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلا

استخر قزل الا فروش

اجاره استخر پرورش ماهی قزل آلافروش استخر پرورش ماهی کرج

حوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا

فروش استخر قزل الااجاره استخرماهی در قمفروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخان
فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قم
خرید بچه ماهی قزل آلااستخر ماهي قزل آلااجاره استخر پرورش ماهی کرج

فروش استخر پرورش میگو

اجاره استخر ماهی در کرج
فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی

خرید استخر ماهی قزل الا

مجله الکترونیکی دنیای آبزیان

اجاره و فروش استخر پرورش ماهی

اجاره استخر ماهی

اجاره استخر پر ورشماهي قزل

استخر ماهی اجاره ای کرج
اجاره پرورش ماهی کرج

قیمت ماهی قزل آلا در دنیا

فروش استخر پرورش ماهیخرید فروش استخر پرورش قزل آلاپرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگانقيمت بچه ماهي قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل الافروش استخر پرورش ماهی قزل الا
استخرپرورش ماهی قزل آلا
خرید بچه ماهی قزل الا
پرورش ماهی قزل آلا در قم

استخر ماهی

پرورورش ماهی در قلعه رودخان

استخرماهی قزلظرفیت استخر ماهی قزل الا

فروش بچه ماهی قزل آلا

قيمت لارو ماهي قزل الا

اجاره استخر پرورش ماهی

فروش مزرعه پرورش ماهی هزینه بجه ماهی قزل آلافروش استخر پرورش ماهي پرورش ماهی قزل آلا در استخرهااستخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کماناستخر ماهی قزل الاقيمت تخم قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل آلافروش مزرعه پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلاپرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی

استخرپرورش ماهیهای زنجان

فیلم استخرماهی
فروش ماهى قزل آلا

قیمت روز بچه ماهی قزل آلا

فروش استخر ماهي

استخرهای پرورش ماهی قزل آلا

فروش بچه ماهی قزل الا
استخر ماهی کرج
استخر ماهی

خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

بچه ماهی قزل الافروش ماهي قزل آلا

پرورش ماهی قزل الا

استخر هشت ضلعی قزل آلافروش بچه ماهی قزل آلا خرید استخر پرورش ماهیپرورش ماهی قزل الا در استخر
خریدار بچه ماهی قزل آلا

فروش استخرماهی

فروشی استخر ماهی سردابیخرید و فروش ماهی قزل آلااجاره استخر پرورش ماهی در کرج

فروش بچه ماهی قزل آلادر کرج

پرورش بجه ماهی قزل الا در کرچخرید تخم ماهی قزل آلافیلم استخر قزل الا
اجاره پرورش ماهی در کرج
فروش بچه ماهی کرجفروش استخر پرورش ماهي كرجفروش استخر پرورش ماهی قزل آلاقیمت بچه پرورش ماهی قزل آلاقیمت استخر قزل الاقیمت بچه ماهی کرج
قیمت خرید پرورش ماهی در کرج
استخر ماهی در کرجخرید ماهی قزل در کرج فروش استخر قزل در آملاستخر ماهی اجاره ایی میخواهم

فروش پرورش ماهی کرج

خرید پرورش ماهی قزل الا
فروش استخر ماهیظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†

فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن

فروش ماهیفروش استخر ماهی در قزوینمناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی قزل الا فروشیاجاره مزرعه پرورش ماهی در آمل

فروش بچه ماهی قزل آلا در کرج

استخرپرورش ماهی دست دوماگهی فروش پروش ماهی در کرج

هزینه استخرماهی قزل

استخر پرورش میگوی هشت ضلعیخریدار استخر پرورش ماهیماهی قزل الا در املخرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز
فروش بجه ماهي قزل الا

استخر/ماهی/قزل/فروشی/

فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/

اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرج

فروش استخر ماهی آمل

فروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگان

استخر ماهی در آملاجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرجاجاره پرورش ماهی در تنکابناجاره پرورش ماهی 20 تنیاجاره استخرماهی آمل

فروش استخر پرورش ماهی در کرج

اجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج

استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخان
کلمات کلیدی

goto top