خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید6077
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 

فروش استخر ماهی

متراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلا

استخر قزل الا فروش

اجاره استخر پرورش ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهی کرج

حوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا

فروش استخر قزل الا

اجاره استخرماهی در قمفروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخانفروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قمخرید بچه ماهی قزل آلااستخر ماهي قزل آلااجاره استخر پرورش ماهی کرجفروش استخر پرورش میگواجاره استخر ماهی در کرج
فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی

خرید استخر ماهی قزل الا

مجله الکترونیکی دنیای آبزیان
اجاره و فروش استخر پرورش ماهیاجاره استخر ماهیاجاره استخر پر ورشماهي قزل
استخر ماهی اجاره ای کرج
اجاره پرورش ماهی کرج
قیمت ماهی قزل آلا در دنیا
فروش استخر پرورش ماهیخرید فروش استخر پرورش قزل آلاپرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی
فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگان
قيمت بچه ماهي قزل آلا
قیمت بچه ماهی قزل الا

فروش استخر پرورش ماهی قزل الا

استخرپرورش ماهی قزل آلا

خرید بچه ماهی قزل الا

پرورش ماهی قزل آلا در قم

استخر ماهی
پرورورش ماهی در قلعه رودخان
استخرماهی قزل

ظرفیت استخر ماهی قزل الا

فروش بچه ماهی قزل آلاقيمت لارو ماهي قزل الااجاره استخر پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی هزینه بجه ماهی قزل آلا
فروش استخر پرورش ماهي
پرورش ماهی قزل آلا در استخرها
استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان
استخر ماهی قزل الاقيمت تخم قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل آلافروش مزرعه پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی

نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی

استخرپرورش ماهیهای زنجان

فیلم استخرماهیفروش ماهى قزل آلاقیمت روز بچه ماهی قزل آلافروش استخر ماهياستخرهای پرورش ماهی قزل آلا
فروش بچه ماهی قزل الا
استخر ماهی کرج
استخر ماهی

خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

بچه ماهی قزل الافروش ماهي قزل آلاپرورش ماهی قزل الااستخر هشت ضلعی قزل آلافروش بچه ماهی قزل آلا خرید استخر پرورش ماهیپرورش ماهی قزل الا در استخرخریدار بچه ماهی قزل آلافروش استخرماهی فروشی استخر ماهی سردابی
خرید و فروش ماهی قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی در کرج

فروش بچه ماهی قزل آلادر کرج

پرورش بجه ماهی قزل الا در کرچخرید تخم ماهی قزل آلا

فیلم استخر قزل الا

اجاره پرورش ماهی در کرج
فروش بچه ماهی کرجفروش استخر پرورش ماهي كرجفروش استخر پرورش ماهی قزل آلا
قیمت بچه پرورش ماهی قزل آلا
قیمت استخر قزل الا

قیمت بچه ماهی کرج

قیمت خرید پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی در کرجخرید ماهی قزل در کرج فروش استخر قزل در آمل
استخر ماهی اجاره ایی میخواهم

فروش پرورش ماهی کرج

خرید پرورش ماهی قزل الا
فروش استخر ماهی
ظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن
فروش ماهی
فروش استخر ماهی در قزوین
مناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرج
استخر ماهی قزل الا فروشی

اجاره مزرعه پرورش ماهی در آمل

فروش بچه ماهی قزل آلا در کرج

استخرپرورش ماهی دست دوم

اگهی فروش پروش ماهی در کرج
هزینه استخرماهی قزل

استخر پرورش میگوی هشت ضلعی

خریدار استخر پرورش ماهی

ماهی قزل الا در امل

خرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز

فروش بجه ماهي قزل الا
استخر/ماهی/قزل/فروشی/
فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرجفروش استخر ماهی آملفروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگاناستخر ماهی در آمل

اجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرج

اجاره پرورش ماهی در تنکابناجاره پرورش ماهی 20 تنیاجاره استخرماهی آمل
فروش استخر پرورش ماهی در کرج

اجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج

استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخانپرورش ماهی دراستخرهشت گوشکلمات کلیدی