اخبار:   دوشنبه 1396/01/07
خانه  - املاک -املاك كشاورزي

فروش استخر ماهی قزل آلا


فروش استخر ماهی قزل آلا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777822045
بازدید6071
تاریخ ثبت 1391/11/25
نامحامد افشاریان
تلفن 0935 - 4874433
موبایل
آدرس5 کیلومتری جاده فومن-قلعه رودخان

فروش استخر ماهی قزل آلا فروش 3860 متر زمین به همراه استخر 10 تنی ماهی قزل آلا نوساز به صورت 8 ضلعی- برق 3 فاز - چاه نیمه عمیق (قابلیت افزایش ظرفیت تا 50 تن )


قیمت: توافقی
 
فروش استخر ماهیمتراژ استخر های پرورش ماهی قزل آلا
استخر قزل الا فروش
اجاره استخر پرورش ماهی قزل آلافروش استخر پرورش ماهی کرج
حوضچه هشت ضلعي پرورش ماهي قزل الا
فروش استخر قزل الااجاره استخرماهی در قم
فروش استخر پرورش ماهیان سردآبی قلعه رودخان
فروش استخر پرورش ماهی قزل آلا در قم
خرید بچه ماهی قزل آلا

استخر ماهي قزل آلا

اجاره استخر پرورش ماهی کرج

فروش استخر پرورش میگواجاره استخر ماهی در کرج

فروش حوضچه پرورش ماهی سرد آبی

خرید استخر ماهی قزل الا

مجله الکترونیکی دنیای آبزیان

اجاره و فروش استخر پرورش ماهی

اجاره استخر ماهی

اجاره استخر پر ورشماهي قزل
استخر ماهی اجاره ای کرج

اجاره پرورش ماهی کرج

قیمت ماهی قزل آلا در دنیا
فروش استخر پرورش ماهی
خرید فروش استخر پرورش قزل آلا
پرورش ماهی قزل آلا در استخر هشت ضلعی

فروش استخر پرورش قزل آلا در گرگان

قيمت بچه ماهي قزل آلا

قیمت بچه ماهی قزل الا

فروش استخر پرورش ماهی قزل الااستخرپرورش ماهی قزل آلاخرید بچه ماهی قزل الاپرورش ماهی قزل آلا در قماستخر ماهی

پرورورش ماهی در قلعه رودخان

استخرماهی قزل

ظرفیت استخر ماهی قزل الا
فروش بچه ماهی قزل آلاقيمت لارو ماهي قزل الا

اجاره استخر پرورش ماهی

فروش مزرعه پرورش ماهی

هزینه بجه ماهی قزل آلا

فروش استخر پرورش ماهي

پرورش ماهی قزل آلا در استخرها

استخر پرورش ماهی قزل آلای رنگین کمان

استخر ماهی قزل الا

قيمت تخم قزل آلاقیمت بچه ماهی قزل آلافروش مزرعه پرورش ماهیفروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلاپرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
نحوه پرورش ماهی قزل الا در استخر 8 ضلعی
استخرپرورش ماهیهای زنجانفیلم استخرماهیفروش ماهى قزل آلا

قیمت روز بچه ماهی قزل آلا

فروش استخر ماهياستخرهای پرورش ماهی قزل آلا
فروش بچه ماهی قزل الا
استخر ماهی کرجاستخر ماهی

خريد مزرعه پرورش ماهی قزل آلا

بچه ماهی قزل الا
فروش ماهي قزل آلاپرورش ماهی قزل الااستخر هشت ضلعی قزل آلافروش بچه ماهی قزل آلا

خرید استخر پرورش ماهی

پرورش ماهی قزل الا در استخر

خریدار بچه ماهی قزل آلا

فروش استخرماهی

فروشی استخر ماهی سردابیخرید و فروش ماهی قزل آلا
اجاره استخر پرورش ماهی در کرج
فروش بچه ماهی قزل آلادر کرج

پرورش بجه ماهی قزل الا در کرچ

خرید تخم ماهی قزل آلا
فیلم استخر قزل الا
اجاره پرورش ماهی در کرج

فروش بچه ماهی کرج

فروش استخر پرورش ماهي كرج

فروش استخر پرورش ماهی قزل آلاقیمت بچه پرورش ماهی قزل آلاقیمت استخر قزل الا
قیمت بچه ماهی کرج
قیمت خرید پرورش ماهی در کرج

استخر ماهی در کرج

خرید ماهی قزل در کرج
فروش استخر قزل در آمل
استخر ماهی اجاره ایی میخواهم
فروش پرورش ماهی کرج
خرید پرورش ماهی قزل الافروش استخر ماهیظپط±ظˆط´ ط§ط³طھط®ط± ظ…ط§ظ‡غŒ ظ‚ط²ظ„ ط§ظ„ط§ ط¯ط± طھظ†ع©ط§ط¨ظ†
فروش استخر ماهی قزل الا در تنکابن
فروش ماهی

فروش استخر ماهی در قزوین

مناقصه یک مزرعه پرورش ماهی در کرجاستخر ماهی قزل الا فروشی
اجاره مزرعه پرورش ماهی در آمل

فروش بچه ماهی قزل آلا در کرج

استخرپرورش ماهی دست دوماگهی فروش پروش ماهی در کرج

هزینه استخرماهی قزل

استخر پرورش میگوی هشت ضلعی

خریدار استخر پرورش ماهی

ماهی قزل الا در امل

خرید پرورش ماهی فروش مزرعه پرورش ماهی قزل آلا درهراز فروش بجه ماهي قزل الااستخر/ماهی/قزل/فروشی/فروش/استخر/ماهی/قزل//دگرکان/اجاره و پرورش استخر ماهی قزل الا تو کرجفروش استخر ماهی آمل

فروش استخر پرورش ماهی قزل الا در گرگان

استخر ماهی در آملاجاره استخر پرورش ماهی سردابی کرجاجاره پرورش ماهی در تنکابناجاره پرورش ماهی 20 تنیاجاره استخرماهی آملفروش استخر پرورش ماهی در کرج
اجاره استخر پرورش ماهي قزل الا در كرج

استخر ماهی سردآبی در قلعه رودخان

پرورش ماهی دراستخرهشت گوشکلمات کلیدی