:  
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید11407
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشتقیمت سوله صنعتی جاجروداجاره سوله خرمدشت جاجرودخرید سوله انبار خرمدشتفروش سوله انبار خرمدشت

فروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرودقیمت کارگا ه در کمردسالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس
سوله فروشی شهرک پرند
شهرك صنعتي جارجرو

قیمت سوله جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی

قیمت سالن در خرمدشتفروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتخرید کارگاه در جاجروداجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد

شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين

کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرودقیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در خرمدشت
سوله فروشی در خرمدشت

فروش سوله جاجرود

خرید سوله خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در شهرک خرمدشتخرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشتفروش زمین در کمرد

سوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت
قیمت زمین در کمرد
اجاره سوله خرمدشت
خريد سوله در جاجرود
خريد سوله جاجروداجاره سوله در شهرک صنعتی دماوندقیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره کارگاه خرمدشت

خرید سوله جاجرود

فروش کارگاه در جاجرود

سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرود

قيمت سوله در جاجرود

اجاره کارگاه در خرمدشت

خرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد

املاک خرمدشت پردیس

آگهی فروش سوله در جاجرود

کارخانه سوله فروشی در خرم دشت

شهر صنعتی جاجرود

شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد فروش سالن در خرمدشت جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشتفروش سوله
سوله صنعتی
فروش سوله صنعتی
فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند

فروش زمین در منطقه خرمدشت

قيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرود
خرید سوله
سوله در جاجرود
ملک شهرک صنعتی خرمدشت
فروش کارخانه در جاجرود
فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود
خرمدشت سوله
شهرک صنعتی جاجرودکارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت
فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشت

فروش خرمدشت پردیس
سوله اجاره خرم دشتاجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروش
شهرک صنعتی کمردقیمت زمین صنعتی درجاجرودفروش سوله درجاجرودقیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرود
کارگاه صنعتی فروشی کمرد
فروش سوله شهرک صنعتی
قیمت منطقه صنعتی خرمدشت
قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرود

قیمت کارگاه در کمرد

اجاره سوله در خرمدشت

قیمت کارگاه در جاجرودسوله اجاره جاجرودکارگاه خرم دشتمنطقه صنعتي خرمدشت

اجاره سوله صنعتی خرمدشت

خرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشتکارگاه اجاره ای جاجرودسوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت
قیمت سوله صنعتی
خریدو فروش زمینهای خرمدشتقیمت زمین کارخانه در جاجرودخرم دشت زمین یا سوله

فروش کارگاه در خرمدشت

فروش سوله در خرمدشت

فروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشتخريد زمين صنعتى شهرك خرمدشتقیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشتزمین سوله خرمدشت

سوله زمین کمرد خرمدشت

زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

زمین در کمرد

اجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در پرديس

زمين هاي خرمدشت پرديس

قیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت
شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره

فروش سوله در کمرد جاجرود

تلفن شهرک صنعتی جاجرود
اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت
قیمت کارگاه خرمدشتکارگاه اجاره ای در جاجرودخرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس
خرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد

فروش زمين براي سوله در جاجرود

املاک صنعتی جاجرود

اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشتسوله فروشی جاجرود

فروش سوله در جاجرود وکمرد

فروش ملك صنعتي كمرد

زمین قیمت کمرد جاجرود

زمین درمنطقه صنعتی خرمدشت

فروش سوله در شهرک صنعتی دماوند
قیمت اراضی کمرد واقع در جاجروداجاره کارگاه کمرد

اجاره کارگاه در کمرد

شهرک صنعتی خرم دشتجاجرود
قیمت زمین کمرد جاجرودفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره شهرک صنعتی خرمدشت

جاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشتلیست کارخانه صنعتی خرمدشتکارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر
خريد زمين در شهرك صنعتي

خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.

دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروشکارگاه اجاره ای در جاجرود وکمرد
شهرك خرمدشت
شهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی