اخبار:   یکشنبه 1395/05/10
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید10720
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )




 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت
قیمت سوله صنعتی جاجرود
اجاره سوله خرمدشت جاجرود

خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشت

فروش قسطی کارخانه در کمرداجاره سوله جاجرود

قیمت کارگا ه در کمرد

سالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجرو
قیمت سوله جاجرود
خرید سوله در شهرک صنعتی
قیمت سالن در خرمدشت

فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمردشهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين
کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرود

قیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در خرمدشت

سوله فروشی در خرمدشت

فروش سوله جاجرود
خرید سوله خرمدشت
شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودفروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در شهرک خرمدشت
خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشتفروش زمین در کمردسوله اجاره ای جاجرود
قیمت سوله صنعتی در خرمدشت
قیمت زمین در کمرداجاره سوله خرمدشت
خريد سوله در جاجرود
خريد سوله جاجرود

اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت

خرید سوله جاجرود
فروش کارگاه در جاجرود
سوله در خرمدشتسوله های خرمدشتخرید و فروش کارگاه در جاجرودقيمت سوله در جاجرود

اجاره کارگاه در خرمدشت

خرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد
املاک خرمدشت پردیس
آگهی فروش سوله در جاجرود
کارخانه سوله فروشی در خرم دشت

شهر صنعتی جاجرود

شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد
فروش سالن در خرمدشت جاجرودخرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش سوله

سوله صنعتی
فروش سوله صنعتی
فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند
فروش زمین در منطقه خرمدشت
قيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرودخرید سولهسوله در جاجرودملک شهرک صنعتی خرمدشتفروش کارخانه در جاجرودفروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود
خرمدشت سوله
شهرک صنعتی جاجرود
کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشت

فروش خرمدشت پردیس

سوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروش
شهرک صنعتی کمردقیمت زمین صنعتی درجاجرود

فروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرودفروش كارخانه در جاجرودفروش سوله در جاجرودکارگاه صنعتی فروشی کمردفروش سوله شهرک صنعتیقیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرودقیمت کارگاه در کمرداجاره سوله در خرمدشتقیمت کارگاه در جاجرود

سوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشت

منطقه صنعتي خرمدشت

اجاره سوله صنعتی خرمدشت

خرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرودسوله در شهرك
قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی

خریدو فروش زمینهای خرمدشت
قیمت زمین کارخانه در جاجرود
خرم دشت زمین یا سوله
فروش کارگاه در خرمدشت

فروش سوله در خرمدشت

فروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشتقیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشتزمین سوله خرمدشتسوله زمین کمرد خرمدشت
زمین در شهرک صنعتی خرمدشت
زمین در کمرد

اجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در پرديس
زمين هاي خرمدشت پرديسقیمت سوله در کمرد

اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره

فروش سوله در کمرد جاجرود
تلفن شهرک صنعتی جاجروداجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشتقیمت کارگاه خرمدشت
کارگاه اجاره ای در جاجرود
خرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد

فروش زمين براي سوله در جاجرود

املاک صنعتی جاجرود
اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشتسوله فروشی جاجرودفروش سوله در جاجرود وکمردفروش ملك صنعتي كمرد

زمین قیمت کمرد جاجرود

زمین درمنطقه صنعتی خرمدشتفروش سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت اراضی کمرد واقع در جاجرود

اجاره کارگاه کمرد
اجاره کارگاه در کمرد
شهرک صنعتی خرم دشتجاجرود
قیمت زمین کمرد جاجرود
فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره شهرک صنعتی خرمدشت
جاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت

لیست کارخانه صنعتی خرمدشت

کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر

خريد زمين در شهرك صنعتي

خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.

دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروشکارگاه اجاره ای در جاجرود وکمردشهرك خرمدشت
شهرك صنعتي خرمدشت



کلمات کلیدی

goto top