اخبار:   چهارشنبه 1396/01/09
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید11264
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 

زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود
اجاره سوله خرمدشت جاجرود
خرید سوله انبار خرمدشتفروش سوله انبار خرمدشت

فروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرودقیمت کارگا ه در کمردسالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجروقیمت سوله جاجرود
خرید سوله در شهرک صنعتی

قیمت سالن در خرمدشت

فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود
خریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد

شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين

کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرودقیمت زمین شهرک صنعتی جاجرودفروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله در خرمدشتسوله فروشی در خرمدشتفروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشتشهرک صنعتی خرمدشت جاجرودفروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودقیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت سوله صنعتی خرمدشت جاجرودقیمت شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله در شهرک خرمدشت

خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشت

فروش زمین در کمرد
سوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرد

اجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجروداجاره سوله در شهرک صنعتی دماوندقیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت

خرید سوله جاجرودفروش کارگاه در جاجرود

سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرود

قيمت سوله در جاجرود

اجاره کارگاه در خرمدشتخرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد

املاک خرمدشت پردیس

آگهی فروش سوله در جاجرود

کارخانه سوله فروشی در خرم دشت

شهر صنعتی جاجرود

شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد

فروش سالن در خرمدشت جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشتفروش سوله
سوله صنعتی
فروش سوله صنعتی
فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند
فروش زمین در منطقه خرمدشت
قيمت سوله
اجاره کارگاه در جاجرود
خرید سوله

سوله در جاجرود

ملک شهرک صنعتی خرمدشت

فروش کارخانه در جاجرود

فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود
خرمدشت سولهشهرک صنعتی جاجرود
کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشتفروش خرمدشت پردیسسوله اجاره خرم دشت
اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروششهرک صنعتی کمرد
قیمت زمین صنعتی درجاجرود
فروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرود

کارگاه صنعتی فروشی کمرد

فروش سوله شهرک صنعتی
قیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرودقیمت کارگاه در کمرداجاره سوله در خرمدشتقیمت کارگاه در جاجرود
سوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشت

منطقه صنعتي خرمدشت
اجاره سوله صنعتی خرمدشت
خرید و اجاره سوله جاجرود
جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرود

سوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشتقیمت سوله صنعتی
خریدو فروش زمینهای خرمدشت
قیمت زمین کارخانه در جاجرودخرم دشت زمین یا سوله

فروش کارگاه در خرمدشت

فروش سوله در خرمدشت
فروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت
قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت

زمین سوله خرمدشت

سوله زمین کمرد خرمدشت
زمین در شهرک صنعتی خرمدشتزمین در کمرداجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در پرديس

زمين هاي خرمدشت پرديس
قیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت
شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره
فروش سوله در کمرد جاجرود
تلفن شهرک صنعتی جاجرود
اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشتقیمت کارگاه خرمدشت

کارگاه اجاره ای در جاجرود

خرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد

فروش زمين براي سوله در جاجرود

املاک صنعتی جاجرود
اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشت
سوله فروشی جاجرود
فروش سوله در جاجرود وکمرد
فروش ملك صنعتي كمردزمین قیمت کمرد جاجرود
زمین درمنطقه صنعتی خرمدشت

فروش سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت اراضی کمرد واقع در جاجروداجاره کارگاه کمرداجاره کارگاه در کمردشهرک صنعتی خرم دشتجاجرودقیمت زمین کمرد جاجرودفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره شهرک صنعتی خرمدشت

جاجرود اجاره سوله قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشتلیست کارخانه صنعتی خرمدشت

کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر

خريد زمين در شهرك صنعتي
خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.
دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروش

کارگاه اجاره ای در جاجرود وکمرد

شهرك خرمدشت

شهرك صنعتي خرمدشت
کلمات کلیدی