اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید11225
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود

اجاره سوله خرمدشت جاجرود
خرید سوله انبار خرمدشت
فروش سوله انبار خرمدشت
فروش قسطی کارخانه در کمرداجاره سوله جاجرود

قیمت کارگا ه در کمرد

سالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیسسوله فروشی شهرک پرندشهرك صنعتي جارجروقیمت سوله جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی

قیمت سالن در خرمدشتفروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارگاه در جاجرود
اجاره سوله در جاجرودخریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد
شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين
کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرود

قیمت زمین شهرک صنعتی جاجرودفروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در خرمدشت

سوله فروشی در خرمدشتفروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشتشهرک صنعتی خرمدشت جاجرودفروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود
قیمت شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در شهرک خرمدشت

خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشتفروش زمین در کمردسوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرداجاره سوله خرمدشتخريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجرود

اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت
خرید سوله جاجرود

فروش کارگاه در جاجرود

سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرود

قيمت سوله در جاجرود

اجاره کارگاه در خرمدشتخرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد

املاک خرمدشت پردیسآگهی فروش سوله در جاجرودکارخانه سوله فروشی در خرم دشت
شهر صنعتی جاجرود
شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد

فروش سالن در خرمدشت جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش سوله

سوله صنعتی
فروش سوله صنعتی
فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند

فروش زمین در منطقه خرمدشت

قيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرودخرید سوله

سوله در جاجرود

ملک شهرک صنعتی خرمدشت

فروش کارخانه در جاجرود

فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود

خرمدشت سوله

شهرک صنعتی جاجرود

کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
خرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشتفروش خرمدشت پردیس

سوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروششهرک صنعتی کمرد

قیمت زمین صنعتی درجاجرود

فروش سوله درجاجرود
قیمت سوله در جاجرود
فروش كارخانه در جاجرودفروش سوله در جاجرودکارگاه صنعتی فروشی کمردفروش سوله شهرک صنعتی

قیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرودقیمت کارگاه در کمرداجاره سوله در خرمدشت
قیمت کارگاه در جاجرود

سوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشت
منطقه صنعتي خرمدشتاجاره سوله صنعتی خرمدشتخرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرودسوله در شهرك
قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی

خریدو فروش زمینهای خرمدشتقیمت زمین کارخانه در جاجرودخرم دشت زمین یا سولهفروش کارگاه در خرمدشت

فروش سوله در خرمدشت

فروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت

قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت
زمین سوله خرمدشت
سوله زمین کمرد خرمدشت

زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

زمین در کمرد
اجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در پرديس
زمين هاي خرمدشت پرديسقیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت
شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره
فروش سوله در کمرد جاجرود
تلفن شهرک صنعتی جاجرود
اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشت

کارگاه اجاره ای در جاجرود
خرید سوله در جاجرود
فروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد

فروش زمين براي سوله در جاجرود

املاک صنعتی جاجرود

اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشت
سوله فروشی جاجرودفروش سوله در جاجرود وکمردفروش ملك صنعتي كمردزمین قیمت کمرد جاجرودزمین درمنطقه صنعتی خرمدشت

فروش سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت اراضی کمرد واقع در جاجروداجاره کارگاه کمرداجاره کارگاه در کمردشهرک صنعتی خرم دشتجاجرودقیمت زمین کمرد جاجرودفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره شهرک صنعتی خرمدشت

جاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت

لیست کارخانه صنعتی خرمدشت

کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر

خريد زمين در شهرك صنعتي

خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.

دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروشکارگاه اجاره ای در جاجرود وکمردشهرك خرمدشتشهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی