اخبار:   چهارشنبه 1395/10/29
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید11191
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود

اجاره سوله خرمدشت جاجرود

خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشتفروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرود

قیمت کارگا ه در کمردسالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجرو
قیمت سوله جاجرود
خرید سوله در شهرک صنعتی

قیمت سالن در خرمدشت

فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد

شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين

کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود
فروش سوله در جاجرود
قیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود
فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در خرمدشت

سوله فروشی در خرمدشت

فروش سوله جاجرود

خرید سوله خرمدشت

شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله در شهرک خرمدشت
خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشت

فروش زمین در کمرد

سوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرد

اجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجرود

اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشتخرید سوله جاجرود

فروش کارگاه در جاجرود

سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرود
قيمت سوله در جاجرود
اجاره کارگاه در خرمدشت

خرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد

املاک خرمدشت پردیس

آگهی فروش سوله در جاجرود

کارخانه سوله فروشی در خرم دشت

شهر صنعتی جاجرودشهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد
فروش سالن در خرمدشت جاجرود
خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش سوله

سوله صنعتی

فروش سوله صنعتی

فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرندفروش زمین در منطقه خرمدشتقيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرودخرید سولهسوله در جاجرودملک شهرک صنعتی خرمدشت

فروش کارخانه در جاجرود

فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرودخرمدشت سوله

شهرک صنعتی جاجرود

کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشت

فروش خرمدشت پردیس

سوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت

شهرک صنعتی دماوند 2 فروش

شهرک صنعتی کمردقیمت زمین صنعتی درجاجرود

فروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرود
کارگاه صنعتی فروشی کمرد
فروش سوله شهرک صنعتی
قیمت منطقه صنعتی خرمدشت
قيمت زمين در كمردقیمت اجاره سوله در جاجرود
قیمت کارگاه در کمرد
اجاره سوله در خرمدشت
قیمت کارگاه در جاجرود
سوله اجاره جاجرود
کارگاه خرم دشت

منطقه صنعتي خرمدشت

اجاره سوله صنعتی خرمدشت

خرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرود
سوله در شهركقيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیسفروش سوله خرمدشتقیمت سوله صنعتیخریدو فروش زمینهای خرمدشتقیمت زمین کارخانه در جاجرودخرم دشت زمین یا سوله
فروش کارگاه در خرمدشت
فروش سوله در خرمدشتفروش کارگاه جاجرود
سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت

قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت

زمین سوله خرمدشت

سوله زمین کمرد خرمدشت
زمین در شهرک صنعتی خرمدشتزمین در کمرداجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در پرديس

زمين هاي خرمدشت پرديس

قیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت
شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره فروش سوله در کمرد جاجرودتلفن شهرک صنعتی جاجرود

اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشتکارگاه اجاره ای در جاجرود

خرید سوله در جاجرود

فروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجرود
اجاره سوله در كمرد فروش زمين براي سوله در جاجروداملاک صنعتی جاجرود
اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشت
سوله فروشی جاجرود
فروش سوله در جاجرود وکمرد

فروش ملك صنعتي كمرد

زمین قیمت کمرد جاجرود
زمین درمنطقه صنعتی خرمدشت
فروش سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت اراضی کمرد واقع در جاجرود

اجاره کارگاه کمرد

اجاره کارگاه در کمرد

شهرک صنعتی خرم دشتجاجرود

قیمت زمین کمرد جاجرودفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره شهرک صنعتی خرمدشتجاجرود اجاره سوله قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشتلیست کارخانه صنعتی خرمدشت

کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر

خريد زمين در شهرك صنعتي

خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروشکارگاه اجاره ای در جاجرود وکمردشهرك خرمدشتشهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی