اخبار:   چهارشنبه 1395/04/09
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید10667
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 

زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود

اجاره سوله خرمدشت جاجرود

خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشتفروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرود

قیمت کارگا ه در کمرد
سالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجروقیمت سوله جاجرودخرید سوله در شهرک صنعتیقیمت سالن در خرمدشت
فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد

شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين

کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرودفروش سوله در جاجرودقیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در خرمدشت
سوله فروشی در خرمدشتفروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشتشهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود
قیمت شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در شهرک خرمدشت
خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشتفروش زمین در کمرد

سوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرداجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجرود

اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت
خرید سوله جاجرود
فروش کارگاه در جاجرود
سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرودقيمت سوله در جاجروداجاره کارگاه در خرمدشتخرید سوله در کمردقیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرداملاک خرمدشت پردیس

آگهی فروش سوله در جاجرود

کارخانه سوله فروشی در خرم دشتشهر صنعتی جاجرودشهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد
فروش سالن در خرمدشت جاجرودخرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت
فروش سوله
سوله صنعتیفروش سوله صنعتیفروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند

فروش زمین در منطقه خرمدشت

قيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرود

خرید سوله

سوله در جاجرود

ملک شهرک صنعتی خرمدشت

فروش کارخانه در جاجرود

فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود

خرمدشت سوله

شهرک صنعتی جاجرودکارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشت
فروش خرمدشت پردیسسوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت

شهرک صنعتی دماوند 2 فروش

شهرک صنعتی کمرد
قیمت زمین صنعتی درجاجرود
فروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرود

کارگاه صنعتی فروشی کمرد

فروش سوله شهرک صنعتی

قیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد
قیمت اجاره سوله در جاجرود

قیمت کارگاه در کمرد

اجاره سوله در خرمدشت
قیمت کارگاه در جاجرود

سوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشت

منطقه صنعتي خرمدشت

اجاره سوله صنعتی خرمدشت

خرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرود
سوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی

خریدو فروش زمینهای خرمدشت
قیمت زمین کارخانه در جاجرود
خرم دشت زمین یا سوله
فروش کارگاه در خرمدشت
فروش سوله در خرمدشتفروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت

قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشت
زمین سوله خرمدشت

سوله زمین کمرد خرمدشت

زمین در شهرک صنعتی خرمدشت
زمین در کمرد
اجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در پرديسزمين هاي خرمدشت پرديسقیمت سوله در کمرداجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره

فروش سوله در کمرد جاجرودتلفن شهرک صنعتی جاجرود

اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشت

کارگاه اجاره ای در جاجرود

خرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیسخرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد

فروش زمين براي سوله در جاجروداملاک صنعتی جاجرود
اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشت
سوله فروشی جاجرود
فروش سوله در جاجرود وکمردفروش ملك صنعتي كمردزمین قیمت کمرد جاجرودزمین درمنطقه صنعتی خرمدشتفروش سوله در شهرک صنعتی دماوندقیمت اراضی کمرد واقع در جاجروداجاره کارگاه کمرداجاره کارگاه در کمرد

شهرک صنعتی خرم دشتجاجرود

قیمت زمین کمرد جاجرود

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره شهرک صنعتی خرمدشت

جاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت

لیست کارخانه صنعتی خرمدشت
کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهرخريد زمين در شهرك صنعتيخريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.
دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروش
کارگاه اجاره ای در جاجرود وکمردشهرك خرمدشتشهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی