اخبار:   سه شنبه 1395/06/09
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید10802
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت
قیمت سوله صنعتی جاجرود
اجاره سوله خرمدشت جاجرود

خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشت
فروش قسطی کارخانه در کمرداجاره سوله جاجرودقیمت کارگا ه در کمردسالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجرو

قیمت سوله جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی
قیمت سالن در خرمدشت

فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرودخریدسوله درمنطقه صنعتی کمرد

شهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين

کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرود

قیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در خرمدشت

سوله فروشی در خرمدشت

فروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشتشهرک صنعتی خرمدشت جاجرودفروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در شهرک خرمدشت

خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشت

فروش زمین در کمردسوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرد

اجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجرود

اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشتخرید سوله جاجرود
فروش کارگاه در جاجرود
سوله در خرمدشتسوله های خرمدشتخرید و فروش کارگاه در جاجرود

قيمت سوله در جاجرود

اجاره کارگاه در خرمدشت

خرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرداملاک خرمدشت پردیسآگهی فروش سوله در جاجرود

کارخانه سوله فروشی در خرم دشت

شهر صنعتی جاجرودشهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد فروش سالن در خرمدشت جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش سوله

سوله صنعتی

فروش سوله صنعتیفروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند
فروش زمین در منطقه خرمدشت
قيمت سوله

اجاره کارگاه در جاجرود

خرید سوله
سوله در جاجرودملک شهرک صنعتی خرمدشتفروش کارخانه در جاجرودفروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرودخرمدشت سولهشهرک صنعتی جاجرودکارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشتفروش خرمدشت پردیسسوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت

شهرک صنعتی دماوند 2 فروش

شهرک صنعتی کمرد

قیمت زمین صنعتی درجاجرودفروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرود

کارگاه صنعتی فروشی کمردفروش سوله شهرک صنعتی

قیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد
قیمت اجاره سوله در جاجرود

قیمت کارگاه در کمرد

اجاره سوله در خرمدشتقیمت کارگاه در جاجرودسوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشت

منطقه صنعتي خرمدشتاجاره سوله صنعتی خرمدشت

خرید و اجاره سوله جاجرود

جاجرود خرمدشتکارگاه اجاره ای جاجرودسوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی

خریدو فروش زمینهای خرمدشت
قیمت زمین کارخانه در جاجرود
خرم دشت زمین یا سوله
فروش کارگاه در خرمدشت
فروش سوله در خرمدشت
فروش کارگاه جاجرود
سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت

قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشتزمین سوله خرمدشتسوله زمین کمرد خرمدشت

زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

زمین در کمرد

اجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله در پرديس

زمين هاي خرمدشت پرديسقیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت
شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره
فروش سوله در کمرد جاجرود
تلفن شهرک صنعتی جاجروداجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشت

کارگاه اجاره ای در جاجرودخرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجرود

اجاره سوله در كمرد فروش زمين براي سوله در جاجروداملاک صنعتی جاجروداجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشتسوله فروشی جاجرودفروش سوله در جاجرود وکمردفروش ملك صنعتي كمردزمین قیمت کمرد جاجرود
زمین درمنطقه صنعتی خرمدشت
فروش سوله در شهرک صنعتی دماوندقیمت اراضی کمرد واقع در جاجرود
اجاره کارگاه کمرد
اجاره کارگاه در کمردشهرک صنعتی خرم دشتجاجرودقیمت زمین کمرد جاجرودفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره شهرک صنعتی خرمدشت

جاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت

لیست کارخانه صنعتی خرمدشت

کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر
خريد زمين در شهرك صنعتي
خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروش

کارگاه اجاره ای در جاجرود وکمرد

شهرك خرمدشت

شهرك صنعتي خرمدشت
کلمات کلیدی

goto top