اخبار:   یکشنبه 1395/07/04
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید10872
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 
زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود

اجاره سوله خرمدشت جاجرود
خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشت

فروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرود

قیمت کارگا ه در کمردسالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس
سوله فروشی شهرک پرند
شهرك صنعتي جارجروقیمت سوله جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی

قیمت سالن در خرمدشت
فروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمردشهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمين
کارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود
فروش سوله در جاجرودقیمت زمین شهرک صنعتی جاجرودفروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله در خرمدشت

سوله فروشی در خرمدشت

فروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشت
شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود
قیمت شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در شهرک خرمدشت

خرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشت

فروش زمین در کمردسوله اجاره ای جاجرود

قیمت سوله صنعتی در خرمدشت

قیمت زمین در کمرد

اجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجروداجاره سوله در شهرک صنعتی دماوندقیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت

خرید سوله جاجرود

فروش کارگاه در جاجرود

سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرودقيمت سوله در جاجروداجاره کارگاه در خرمدشتخرید سوله در کمردقیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرداملاک خرمدشت پردیس
آگهی فروش سوله در جاجرود
کارخانه سوله فروشی در خرم دشت
شهر صنعتی جاجرود
شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد
فروش سالن در خرمدشت جاجرود
خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

خرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

فروش سوله

سوله صنعتی

فروش سوله صنعتی
فروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرند

فروش زمین در منطقه خرمدشت

قيمت سولهاجاره کارگاه در جاجرود
خرید سوله
سوله در جاجرود
ملک شهرک صنعتی خرمدشت
فروش کارخانه در جاجرودفروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرود
خرمدشت سوله
شهرک صنعتی جاجرودکارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشتفروش خرمدشت پردیس

سوله اجاره خرم دشت

اجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروششهرک صنعتی کمردقیمت زمین صنعتی درجاجرودفروش سوله درجاجرود

قیمت سوله در جاجرود

فروش كارخانه در جاجرود

فروش سوله در جاجرودکارگاه صنعتی فروشی کمردفروش سوله شهرک صنعتیقیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرود

قیمت کارگاه در کمرد

اجاره سوله در خرمدشتقیمت کارگاه در جاجرود
سوله اجاره جاجرود
کارگاه خرم دشت
منطقه صنعتي خرمدشت
اجاره سوله صنعتی خرمدشتخرید و اجاره سوله جاجرود جاجرود خرمدشت
کارگاه اجاره ای جاجرود
سوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتیخریدو فروش زمینهای خرمدشتقیمت زمین کارخانه در جاجرود
خرم دشت زمین یا سوله

فروش کارگاه در خرمدشت

فروش سوله در خرمدشت

فروش کارگاه جاجرود

سوله اجاره منطقه خرمدشت

خريد زمين صنعتى شهرك خرمدشت

قیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشتزمین سوله خرمدشت
سوله زمین کمرد خرمدشت
زمین در شهرک صنعتی خرمدشتزمین در کمرداجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در پرديس
زمين هاي خرمدشت پرديس
قیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشتشهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره

فروش سوله در کمرد جاجرود

تلفن شهرک صنعتی جاجرود

اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشت
کارگاه اجاره ای در جاجرود

خرید سوله در جاجرود

فروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیس

خرید کارگاه جاجروداجاره سوله در كمرد
فروش زمين براي سوله در جاجرود
املاک صنعتی جاجرود
اجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشت

سوله فروشی جاجرود

فروش سوله در جاجرود وکمردفروش ملك صنعتي كمرد

زمین قیمت کمرد جاجرود

زمین درمنطقه صنعتی خرمدشتفروش سوله در شهرک صنعتی دماوند

قیمت اراضی کمرد واقع در جاجرود

اجاره کارگاه کمرد

اجاره کارگاه در کمرد
شهرک صنعتی خرم دشتجاجرود
قیمت زمین کمرد جاجرود
فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشتاجاره شهرک صنعتی خرمدشت
جاجرود اجاره سوله
قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت
لیست کارخانه صنعتی خرمدشتکارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهرخريد زمين در شهرك صنعتيخريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.

دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروش

کارگاه اجاره ای در جاجرود وکمردشهرك خرمدشتشهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی

goto top