اخبار:   یکشنبه 1395/03/09
خانه  - املاک -كارگاه و كارخانه

فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود


فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت (جاجرود
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی402985
بازدید10616
تاریخ ثبت 1389/07/28
نامهومن حقیقی راد
تلفن 09126589391
موبایل
آدرس


فروش فوری سوله فعال به مساحت 250 مترمربع در شهرک صنعتی خرمدشت
( دارای دفتر اداری خارج از سوله )
 

زمین جهت خرید برای سوله خرمدشت

قیمت سوله صنعتی جاجرود
اجاره سوله خرمدشت جاجرود
خرید سوله انبار خرمدشت

فروش سوله انبار خرمدشت

فروش قسطی کارخانه در کمرد

اجاره سوله جاجرودقیمت کارگا ه در کمرد
سالن در شهرک صنعتی خرمدشت پردیس

سوله فروشی شهرک پرند

شهرك صنعتي جارجروقیمت سوله جاجرودخرید سوله در شهرک صنعتیقیمت سالن در خرمدشتفروش کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتخرید کارگاه در جاجرود

اجاره سوله در جاجرود

خریدسوله درمنطقه صنعتی کمردشهرك صنعتى خرمدشت پردیس خريد زمينکارگاه اجارهای در خرم دشت و جاجرود

فروش سوله در جاجرود

قیمت زمین شهرک صنعتی جاجرود
فروش سوله در شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در خرمدشت
سوله فروشی در خرمدشتفروش سوله جاجرودخرید سوله خرمدشتشهرک صنعتی خرمدشت جاجرود
فروش سوله شهرک صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

سوله صنعتی خرمدشت جاجرود

قیمت شهرک صنعتی خرمدشت
اجاره سوله در شهرک خرمدشتخرید کارخانه شهرک صعنتی خرمدشتفروش زمین در کمردسوله اجاره ای جاجرودقیمت سوله صنعتی در خرمدشت
قیمت زمین در کمرد
اجاره سوله خرمدشت

خريد سوله در جاجرود

خريد سوله جاجرود
اجاره سوله در شهرک صنعتی دماوند
قیمت زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره کارگاه خرمدشت

خرید سوله جاجرود
فروش کارگاه در جاجرود
سوله در خرمدشت

سوله های خرمدشت

خرید و فروش کارگاه در جاجرود

قيمت سوله در جاجروداجاره کارگاه در خرمدشت

خرید سوله در کمرد

قیمت زمین برای سوله در شهرک صنعتی کمرد

املاک خرمدشت پردیسآگهی فروش سوله در جاجرودکارخانه سوله فروشی در خرم دشت
شهر صنعتی جاجرود

شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره سوله صنعتى در جارجرود كمرد فروش سالن در خرمدشت جاجرود

خرید سوله در شهرک صنعتی خرمدشت

خرید کارخانه و کارگاه در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید کارگاه و زمین در شهرک صنعتی خرمدشتفروش سوله

سوله صنعتی

فروش سوله صنعتیفروش سالن صنعتي در شهرك صنعتي پرندفروش زمین در منطقه خرمدشت

قيمت سوله

اجاره کارگاه در جاجرود
خرید سولهسوله در جاجرودملک شهرک صنعتی خرمدشت

فروش کارخانه در جاجرود

فروش کارخانه درشهرک صنعتی جاجرودخرمدشت سولهشهرک صنعتی جاجرودکارگاه در شهرک صنعتی خرمدشتفروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت جاجرودخرید زمین در منطقه صنعتی خرمدشت

فروش خرمدشت پردیس

سوله اجاره خرم دشتاجاره سوله در شهرک صنعتی در خرم دشت
شهرک صنعتی دماوند 2 فروش
شهرک صنعتی کمرد
قیمت زمین صنعتی درجاجرود
فروش سوله درجاجرود
قیمت سوله در جاجرودفروش كارخانه در جاجرودفروش سوله در جاجرود
کارگاه صنعتی فروشی کمرد
فروش سوله شهرک صنعتیقیمت منطقه صنعتی خرمدشت

قيمت زمين در كمرد

قیمت اجاره سوله در جاجرودقیمت کارگاه در کمرداجاره سوله در خرمدشت
قیمت کارگاه در جاجرود

سوله اجاره جاجرود

کارگاه خرم دشتمنطقه صنعتي خرمدشتاجاره سوله صنعتی خرمدشتخرید و اجاره سوله جاجرود
جاجرود خرمدشت

کارگاه اجاره ای جاجرود

سوله در شهرك

قيمت کارخانه درشهرک صنعتی خرمدشت در شهرستان پردیس

فروش سوله خرمدشتقیمت سوله صنعتیخریدو فروش زمینهای خرمدشتقیمت زمین کارخانه در جاجرود

خرم دشت زمین یا سوله

فروش کارگاه در خرمدشت
فروش سوله در خرمدشت
فروش کارگاه جاجرود
سوله اجاره منطقه خرمدشتخريد زمين صنعتى شهرك خرمدشتقیمت زمین صنعتی در شهرک صنعتی خرمدشتزمین سوله خرمدشت

سوله زمین کمرد خرمدشت

زمین در شهرک صنعتی خرمدشتزمین در کمرداجاره سوله شهرک صنعتی خرمدشتاجاره سوله در پرديس

زمين هاي خرمدشت پرديس

قیمت سوله در کمرد
اجاره وفروش كارخانه يا سوله در شهرك صنعتي خرم دشت

شهرک صنعتی خرم دشت املاک اجاره

فروش سوله در کمرد جاجرودتلفن شهرک صنعتی جاجرود

اجاره سوله درشهرک صنعتی خرمدشت

قیمت کارگاه خرمدشتکارگاه اجاره ای در جاجرودخرید سوله در جاجرودفروش زمین صنعتی درخرمدشت پردیسخرید کارگاه جاجروداجاره سوله در كمرد فروش زمين براي سوله در جاجروداملاک صنعتی جاجروداجاره کارگاه در شهرک صنعتی خرم دشتسوله فروشی جاجرود

فروش سوله در جاجرود وکمرد

فروش ملك صنعتي كمرد
زمین قیمت کمرد جاجرود
زمین درمنطقه صنعتی خرمدشتفروش سوله در شهرک صنعتی دماوند
قیمت اراضی کمرد واقع در جاجرود

اجاره کارگاه کمرد

اجاره کارگاه در کمردشهرک صنعتی خرم دشتجاجرود

قیمت زمین کمرد جاجرود

فروش زمین در شهرک صنعتی خرمدشت

اجاره شهرک صنعتی خرمدشتجاجرود اجاره سوله

قیمت زمین درشهرک صنعتی خرمدشت

لیست کارخانه صنعتی خرمدشت
کارگاه های اجاره ای درشهرک صنعتی نوشهر
خريد زمين در شهرك صنعتي

خريد زمين در شهرك صنعتي جاجرود.

دیوار املاک خرمدشت صنعتی فروش

کارگاه اجاره ای در جاجرود وکمرد

شهرك خرمدشت

شهرك صنعتي خرمدشتکلمات کلیدی