اخبار:   یکشنبه 1395/09/14
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید8131
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 

پاساژ قائم تجریش

فروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی
مغازه بازار قائم طبقه آرایشی
فروش مغازه در پاساژ قائم
اجاره مغازه در باساز قاءم

بورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریش

فروش مغازه درپاساژ قائم

خرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه پاساژ قائم

خرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها

فروشگاه موسیقی در بازار قائم

قیمت مغازه پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه در پاساژ قائم تهرانمغازه در پاساژ قائمفروش مغازه پاساژ قائم شهرری

اجاره مغازه در بازار قائم

تلفن پاساژقائم
قیمت مغازه در تجریشقیمت مغازه درپاساژ قائم تهران

خرید مغازه تجریش

مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش

مغازه اجاره ای در پاساژ قائم

اجاره مغازه دربازار نصر

اجاره مغازه بازار قائممغازه فروشی مرکز خرید قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه در تجریشسایت پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی در تجریش

فروش مغازه در پاساژ تندیس

پاساژ قائم تهران
قيمتها در پاساژ قائم
ترمه فروشی بازار قایمپاساژ قائم تجريش

قیمت مغازه در پاساژ قائم

آگهی فروش مغازه در پاساژطبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش

قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهرانبازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژ

قیمت مغازه در پاساژ تندیسخرید مغازه در پاساژفروش مغآزه تندیس تجریش
پاساژ قائم در تجریش
قیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

باساز قاعم تجريش

پاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژفروش مغازه در پاساژ های تهران
اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش
تلفن پاساژ قايم تجريشفروش تجاری _ بازار قاءم تجریش
فروشگاه قائم تجریش
موبایل فروشی در قائم تجریش
تنديس تجريش فروشى مغازه
مرکز خرید قائم تجریشقيمت يك مغازه در پاساژ تنديس

مغازه در پاساژ

مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهرانپاساژ قائم اجارهفروش مغازه درتجریشبازار قاعم تجریشپاساژ قائم قیمت مغازهفروش مغازه در تندیس

مغازه تندیس تجریش

بازار قائم طبقه هنرمندان
خرید مغازه در تجریش
قیمت مغازه در تندیس
قیمت فروش مغازه تجریش

مغازه فروشی در بازار تجریش

بازار قایمقیمت مغازه در پاساز فروردین

بازار قام تجریش

مغازه فروشی در شهرری

ترمه تجريش

خرید پاساژ در تجریشپیش خرید مغازه های پاساِز تجریش
اجاره پاساژ هنرمندان

قيمت مغازه در بازار قائم

مرکز ترمه فروشی درتجریش
قیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائماجاره مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت پاساژ قائم

قیمت مغازه در تهران بازار قائم

مغازه philipe در پاساژ قايم
قیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم
املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت

بازار قائم تجريش قيمت

فروش تجاري تجريش

فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایم

تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءم

قيمت مغازه در تجريش

قيمت مغازه در بازار سنتي تجريشقيمت مغازه در تجريش سال ٩٤مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریشقیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءماجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايمقیمت مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفشاجاره مغازه در بازار تجریشاجاره مغازه های پاساژ تندیسپاساژ قايماجاره مغازه پاساژ قایم تجریشاجاره در بازار قائم طبقه هنرمنداناجاره مغازه پاساژ قائم تجریشاورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش

قیمت فروش معازه بازار تهران

فروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریش

پاساژ قائم تجریش طبقه هنرمندانکلمات کلیدی

goto top