اخبار:   چهارشنبه 1395/05/06
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید7764
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریشفروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی

مغازه بازار قائم طبقه آرایشی

فروش مغازه در پاساژ قائم

اجاره مغازه در باساز قاءم

بورس زمین در تجریشخرید مغازه پاساژ قائم
خرید مغازه پاساژ قائم تجریش
فروش مغازه درپاساژ قائم
خرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه پاساژ قائمخرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتهافروشگاه موسیقی در بازار قائم
قیمت مغازه پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قائم تهران

مغازه در پاساژ قائم

فروش مغازه پاساژ قائم شهرری

اجاره مغازه در بازار قائم

تلفن پاساژقائم

قیمت مغازه در تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قائم تهران

خرید مغازه تجریشمغازه در پاساژ قایماجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش

مغازه اجاره ای در پاساژ قائم

اجاره مغازه دربازار نصراجاره مغازه بازار قائم
مغازه فروشی مرکز خرید قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه در تجریش

سایت پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی در تجریش

فروش مغازه در پاساژ تندیس

پاساژ قائم تهران

قيمتها در پاساژ قائم ترمه فروشی بازار قایمپاساژ قائم تجريشقیمت مغازه در پاساژ قائم
آگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش

قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهران
بازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژ

قیمت مغازه در پاساژ تندیس

خرید مغازه در پاساژ

فروش مغآزه تندیس تجریش

پاساژ قائم در تجریشقیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش
باساز قاعم تجريش
پاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژ

فروش مغازه در پاساژ های تهران

اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش

تلفن پاساژ قايم تجريش
فروش تجاری _ بازار قاءم تجریش
فروشگاه قائم تجریش
موبایل فروشی در قائم تجریش
تنديس تجريش فروشى مغازهمرکز خرید قائم تجریشقيمت يك مغازه در پاساژ تنديسمغازه در پاساژ

مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران

پاساژ قائم اجارهفروش مغازه درتجریش

بازار قاعم تجریش

پاساژ قائم قیمت مغازه
فروش مغازه در تندیس
مغازه تندیس تجریشبازار قائم طبقه هنرمندانخرید مغازه در تجریشقیمت مغازه در تندیس

قیمت فروش مغازه تجریش

مغازه فروشی در بازار تجریش
بازار قایمقیمت مغازه در پاساز فروردینبازار قام تجریشمغازه فروشی در شهرریترمه تجريشخرید پاساژ در تجریش

پیش خرید مغازه های پاساِز تجریش

اجاره پاساژ هنرمندان

قيمت مغازه در بازار قائم
مرکز ترمه فروشی درتجریش
قیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم
طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره
پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت پاساژ قائم

قیمت مغازه در تهران بازار قائم

مغازه philipe در پاساژ قايمقیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت

بازار قائم تجريش قيمت

فروش تجاري تجريش

فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریشاجاره مغازه در پاساژ قایم دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم
باساز قایم
تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"
اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءم
قيمت مغازه در تجريش

قيمت مغازه در بازار سنتي تجريش

قيمت مغازه در تجريش سال ٩٤
مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش
قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءماجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايمقیمت مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت مغازه درپاساژ قایم
پاساژ قائم تجریش کفش
اجاره مغازه در بازار تجریش

اجاره مغازه های پاساژ تندیس

پاساژ قايم
اجاره مغازه پاساژ قایم تجریش

اجاره در بازار قائم طبقه هنرمندان

اجاره مغازه پاساژ قائم تجریشاورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش

قیمت فروش معازه بازار تهران

فروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریش
کلمات کلیدی

goto top