اخبار:   سه شنبه 1395/12/03
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید8281
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریش

فروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی مغازه بازار قائم طبقه آرایشی

فروش مغازه در پاساژ قائم

اجاره مغازه در باساز قاءم

بورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریش

فروش مغازه درپاساژ قائم
خرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه پاساژ قائمخرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتهافروشگاه موسیقی در بازار قائمقیمت مغازه پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه در پاساژ قائم تهرانمغازه در پاساژ قائمفروش مغازه پاساژ قائم شهرری اجاره مغازه در بازار قائمتلفن پاساژقائم

قیمت مغازه در تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قائم تهران

خرید مغازه تجریش

مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش
مغازه اجاره ای در پاساژ قائم
اجاره مغازه دربازار نصراجاره مغازه بازار قائممغازه فروشی مرکز خرید قائم
اجاره مغازه در پاساژ قایم
اجاره مغازه در تجریش

سایت پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی در تجریش

فروش مغازه در پاساژ تندیسپاساژ قائم تهران

قيمتها در پاساژ قائم

ترمه فروشی بازار قایم

پاساژ قائم تجريشقیمت مغازه در پاساژ قائم

آگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش

قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهران

بازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژقیمت مغازه در پاساژ تندیسخرید مغازه در پاساژفروش مغآزه تندیس تجریش

پاساژ قائم در تجریش

قیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

باساز قاعم تجريش
پاساژ قايم طبقه هنرمندان
خريد مغازه در پاساژ

فروش مغازه در پاساژ های تهران

اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریشتلفن پاساژ قايم تجريشفروش تجاری _ بازار قاءم تجریش

فروشگاه قائم تجریش

موبایل فروشی در قائم تجریش
تنديس تجريش فروشى مغازه
مرکز خرید قائم تجریش
قيمت يك مغازه در پاساژ تنديس
مغازه در پاساژ
مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران
پاساژ قائم اجاره

فروش مغازه درتجریش

بازار قاعم تجریش
پاساژ قائم قیمت مغازه
فروش مغازه در تندیس
مغازه تندیس تجریش
بازار قائم طبقه هنرمندان
خرید مغازه در تجریش
قیمت مغازه در تندیس
قیمت فروش مغازه تجریشمغازه فروشی در بازار تجریش

بازار قایم

قیمت مغازه در پاساز فروردین

بازار قام تجریش

مغازه فروشی در شهرری

ترمه تجريش

خرید پاساژ در تجریش
پیش خرید مغازه های پاساِز تجریشاجاره پاساژ هنرمندانقيمت مغازه در بازار قائممرکز ترمه فروشی درتجریش

قیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت پاساژ قائم

قیمت مغازه در تهران بازار قائممغازه philipe در پاساژ قايمقیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم

املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت

بازار قائم تجريش قيمت

فروش تجاري تجريش

فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایم

تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"
اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءمقيمت مغازه در تجريشقيمت مغازه در بازار سنتي تجريش

قيمت مغازه در تجريش سال ٩٤

مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش

قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم

اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايم

قیمت مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفش

اجاره مغازه در بازار تجریشاجاره مغازه های پاساژ تندیسپاساژ قايم

اجاره مغازه پاساژ قایم تجریش

اجاره در بازار قائم طبقه هنرمنداناجاره مغازه پاساژ قائم تجریشاورنگ پاساژ قاءممرکز خرید قائم تجریش قیمت فروش معازه بازار تهرانفروشگاه دیانا در پاساژ قائماجاره مغازه در پاساژ قایم تجریشپاساژ قائم تجریش طبقه هنرمندان

قیمت مغازه در پاساژ قایم تجریش

پاساژ قامکلمات کلیدی