اخبار:   یکشنبه 1396/01/06
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید8322
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریش
فروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی

مغازه بازار قائم طبقه آرایشی
فروش مغازه در پاساژ قائم
اجاره مغازه در باساز قاءمبورس زمین در تجریشخرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریش

فروش مغازه درپاساژ قائمخرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه پاساژ قائمخرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها

فروشگاه موسیقی در بازار قائم

قیمت مغازه پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قائم تهران

مغازه در پاساژ قائمفروش مغازه پاساژ قائم شهرری
اجاره مغازه در بازار قائم
تلفن پاساژقائم
قیمت مغازه در تجریشقیمت مغازه درپاساژ قائم تهران
خرید مغازه تجریش
مغازه در پاساژ قایماجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریشمغازه اجاره ای در پاساژ قائماجاره مغازه دربازار نصراجاره مغازه بازار قائممغازه فروشی مرکز خرید قائماجاره مغازه در پاساژ قایماجاره مغازه در تجریش
سایت پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی در تجریش

فروش مغازه در پاساژ تندیسپاساژ قائم تهرانقيمتها در پاساژ قائم
ترمه فروشی بازار قایم
پاساژ قائم تجريش
قیمت مغازه در پاساژ قائم
آگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش
قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهران

بازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژ
قیمت مغازه در پاساژ تندیس
خرید مغازه در پاساژ
فروش مغآزه تندیس تجریش
پاساژ قائم در تجریش
قیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریشباساز قاعم تجريش

پاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژ

فروش مغازه در پاساژ های تهران

اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش
تلفن پاساژ قايم تجريش
فروش تجاری _ بازار قاءم تجریش
فروشگاه قائم تجریش
موبایل فروشی در قائم تجریشتنديس تجريش فروشى مغازه
مرکز خرید قائم تجریش
قيمت يك مغازه در پاساژ تنديس

مغازه در پاساژ

مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران

پاساژ قائم اجاره

فروش مغازه درتجریش

بازار قاعم تجریش

پاساژ قائم قیمت مغازه

فروش مغازه در تندیس

مغازه تندیس تجریشبازار قائم طبقه هنرمندان
خرید مغازه در تجریش
قیمت مغازه در تندیس

قیمت فروش مغازه تجریش

مغازه فروشی در بازار تجریش
بازار قایمقیمت مغازه در پاساز فروردینبازار قام تجریشمغازه فروشی در شهرریترمه تجريش
خرید پاساژ در تجریش
پیش خرید مغازه های پاساِز تجریش

اجاره پاساژ هنرمندان

قيمت مغازه در بازار قائم

مرکز ترمه فروشی درتجریشقیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم
طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره
پاساژ قائم
اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش
قیمت پاساژ قائم

قیمت مغازه در تهران بازار قائم

مغازه philipe در پاساژ قايمقیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم

املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت
بازار قائم تجريش قيمتفروش تجاري تجريش
فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش
قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایم
تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءمقيمت مغازه در تجريش

قيمت مغازه در بازار سنتي تجريش

قيمت مغازه در تجريش سال ٩٤
مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش
قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم

اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايم

قیمت مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفش

اجاره مغازه در بازار تجریش

اجاره مغازه های پاساژ تندیس

پاساژ قايماجاره مغازه پاساژ قایم تجریش
اجاره در بازار قائم طبقه هنرمندان

اجاره مغازه پاساژ قائم تجریش

اورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش

قیمت فروش معازه بازار تهران

فروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریشپاساژ قائم تجریش طبقه هنرمندان

قیمت مغازه در پاساژ قایم تجریش

پاساژ قامکلمات کلیدی