خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید8356
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریشفروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريشآدرس پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی

مغازه بازار قائم طبقه آرایشی

فروش مغازه در پاساژ قائم

اجاره مغازه در باساز قاءم

بورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائمخرید مغازه پاساژ قائم تجریشفروش مغازه درپاساژ قائمخرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه پاساژ قائم
خرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها
فروشگاه موسیقی در بازار قائمقیمت مغازه پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه در پاساژ قائم تهران
مغازه در پاساژ قائمفروش مغازه پاساژ قائم شهرری
اجاره مغازه در بازار قائم

تلفن پاساژقائم

قیمت مغازه در تجریشقیمت مغازه درپاساژ قائم تهرانخرید مغازه تجریشمغازه در پاساژ قایم
اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش
مغازه اجاره ای در پاساژ قائماجاره مغازه دربازار نصراجاره مغازه بازار قائممغازه فروشی مرکز خرید قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه در تجریش

سایت پاساژ قائم تجریشمغازه فروشی در تجریشفروش مغازه در پاساژ تندیسپاساژ قائم تهران
قيمتها در پاساژ قائم

ترمه فروشی بازار قایم

پاساژ قائم تجريش

قیمت مغازه در پاساژ قائم
آگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش

قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهران

بازار قائم تجریشفروش مغازه در پاساژقیمت مغازه در پاساژ تندیسخرید مغازه در پاساژ

فروش مغآزه تندیس تجریش

پاساژ قائم در تجریش
قیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

باساز قاعم تجريش

پاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژ

فروش مغازه در پاساژ های تهران

اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش

تلفن پاساژ قايم تجريش

فروش تجاری _ بازار قاءم تجریشفروشگاه قائم تجریشموبایل فروشی در قائم تجریشتنديس تجريش فروشى مغازهمرکز خرید قائم تجریش

قيمت يك مغازه در پاساژ تنديس

مغازه در پاساژ
مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران

پاساژ قائم اجاره

فروش مغازه درتجریشبازار قاعم تجریش

پاساژ قائم قیمت مغازه

فروش مغازه در تندیس

مغازه تندیس تجریش

بازار قائم طبقه هنرمندانخرید مغازه در تجریش

قیمت مغازه در تندیس

قیمت فروش مغازه تجریشمغازه فروشی در بازار تجریشبازار قایمقیمت مغازه در پاساز فروردین
بازار قام تجریش
مغازه فروشی در شهرری

ترمه تجريش

خرید پاساژ در تجریش

پیش خرید مغازه های پاساِز تجریش

اجاره پاساژ هنرمندان
قيمت مغازه در بازار قائم
مرکز ترمه فروشی درتجریش
قیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم
طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت پاساژ قائمقیمت مغازه در تهران بازار قائم
مغازه philipe در پاساژ قايم
قیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم املاك بازار قائمتجریش مغازه قیمتبازار قائم تجريش قيمت
فروش تجاري تجريش
فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائمباساز قایم

تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"

اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءمقيمت مغازه در تجريش

قيمت مغازه در بازار سنتي تجريش

قيمت مغازه در تجريش سال ٩٤
مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش
قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم
اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايمقیمت مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفش

اجاره مغازه در بازار تجریش

اجاره مغازه های پاساژ تندیس

پاساژ قايماجاره مغازه پاساژ قایم تجریشاجاره در بازار قائم طبقه هنرمنداناجاره مغازه پاساژ قائم تجریشاورنگ پاساژ قاءم
مرکز خرید قائم تجریش
قیمت فروش معازه بازار تهرانفروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریش

پاساژ قائم تجریش طبقه هنرمندانقیمت مغازه در پاساژ قایم تجریشپاساژ قامکلمات کلیدی