اخبار:   پنج شنبه 1395/04/10
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید7695
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریش

فروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی مغازه بازار قائم طبقه آرایشیفروش مغازه در پاساژ قائماجاره مغازه در باساز قاءمبورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریش

فروش مغازه درپاساژ قائم

خرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه پاساژ قائم

خرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها

فروشگاه موسیقی در بازار قائم
قیمت مغازه پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قائم تهران

مغازه در پاساژ قائم
فروش مغازه پاساژ قائم شهرری اجاره مغازه در بازار قائم
تلفن پاساژقائم
قیمت مغازه در تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قائم تهران

خرید مغازه تجریشمغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش

مغازه اجاره ای در پاساژ قائماجاره مغازه دربازار نصر

اجاره مغازه بازار قائم

مغازه فروشی مرکز خرید قائم
اجاره مغازه در پاساژ قایم
اجاره مغازه در تجریش
سایت پاساژ قائم تجریش
مغازه فروشی در تجریش
فروش مغازه در پاساژ تندیس

پاساژ قائم تهران

قيمتها در پاساژ قائم

ترمه فروشی بازار قایمپاساژ قائم تجريش

قیمت مغازه در پاساژ قائم

آگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریشمغازه فروشی تجریشقیمت مغازه های پاساژ تندیس تهرانبازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژ

قیمت مغازه در پاساژ تندیس

خرید مغازه در پاساژ

فروش مغآزه تندیس تجریشپاساژ قائم در تجریش

قیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

باساز قاعم تجريش

پاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژ
فروش مغازه در پاساژ های تهراناجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش
تلفن پاساژ قايم تجريش
فروش تجاری _ بازار قاءم تجریش
فروشگاه قائم تجریشموبایل فروشی در قائم تجریشتنديس تجريش فروشى مغازهمرکز خرید قائم تجریشقيمت يك مغازه در پاساژ تنديس

مغازه در پاساژ

مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران

پاساژ قائم اجارهفروش مغازه درتجریش
بازار قاعم تجریش
پاساژ قائم قیمت مغازه
فروش مغازه در تندیس
مغازه تندیس تجریشبازار قائم طبقه هنرمندان
خرید مغازه در تجریش
قیمت مغازه در تندیس
قیمت فروش مغازه تجریش
مغازه فروشی در بازار تجریش
بازار قایم
قیمت مغازه در پاساز فروردین
بازار قام تجریش
مغازه فروشی در شهرری
ترمه تجريشخرید پاساژ در تجریش
پیش خرید مغازه های پاساِز تجریش

اجاره پاساژ هنرمندان

قيمت مغازه در بازار قائم

مرکز ترمه فروشی درتجریشقیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائمطبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت پاساژ قائم

قیمت مغازه در تهران بازار قائم

مغازه philipe در پاساژ قايم

قیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم
املاك بازار قائم
تجریش مغازه قیمت
بازار قائم تجريش قيمتفروش تجاري تجريشفروش مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش

اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایمتلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءم
قيمت مغازه در تجريش
قيمت مغازه در بازار سنتي تجريشقيمت مغازه در تجريش سال ٩٤مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریشقیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم

اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايم

قیمت مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت مغازه درپاساژ قایم
پاساژ قائم تجریش کفش
اجاره مغازه در بازار تجریشاجاره مغازه های پاساژ تندیسپاساژ قايم

اجاره مغازه پاساژ قایم تجریش

اجاره در بازار قائم طبقه هنرمندان

اجاره مغازه پاساژ قائم تجریش

اورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش قیمت فروش معازه بازار تهران
فروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریش
کلمات کلیدی