اخبار:   شنبه 1395/07/10
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید7948
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریشفروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريشآدرس پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی

مغازه بازار قائم طبقه آرایشی
فروش مغازه در پاساژ قائم
اجاره مغازه در باساز قاءم
بورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریشفروش مغازه درپاساژ قائم
خرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه پاساژ قائم

خرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها

فروشگاه موسیقی در بازار قائمقیمت مغازه پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه در پاساژ قائم تهرانمغازه در پاساژ قائم

فروش مغازه پاساژ قائم شهرری

اجاره مغازه در بازار قائم

تلفن پاساژقائم

قیمت مغازه در تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قائم تهران

خرید مغازه تجریش

مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریشمغازه اجاره ای در پاساژ قائماجاره مغازه دربازار نصر
اجاره مغازه بازار قائم
مغازه فروشی مرکز خرید قائم
اجاره مغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه در تجریش

سایت پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی در تجریش
فروش مغازه در پاساژ تندیس
پاساژ قائم تهران
قيمتها در پاساژ قائم ترمه فروشی بازار قایم

پاساژ قائم تجريش

قیمت مغازه در پاساژ قائمآگهی فروش مغازه در پاساژ

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش

مغازه فروشی تجریش

قیمت مغازه های پاساژ تندیس تهران

بازار قائم تجریش

فروش مغازه در پاساژ

قیمت مغازه در پاساژ تندیسخرید مغازه در پاساژ

فروش مغآزه تندیس تجریش

پاساژ قائم در تجریشقیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

باساز قاعم تجريش

پاساژ قايم طبقه هنرمندان
خريد مغازه در پاساژفروش مغازه در پاساژ های تهران
اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش
تلفن پاساژ قايم تجريش

فروش تجاری _ بازار قاءم تجریش

فروشگاه قائم تجریش

موبایل فروشی در قائم تجریشتنديس تجريش فروشى مغازه

مرکز خرید قائم تجریش

قيمت يك مغازه در پاساژ تنديسمغازه در پاساژ مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهران

پاساژ قائم اجاره

فروش مغازه درتجریش

بازار قاعم تجریش
پاساژ قائم قیمت مغازه

فروش مغازه در تندیس

مغازه تندیس تجریش

بازار قائم طبقه هنرمندان

خرید مغازه در تجریش

قیمت مغازه در تندیس

قیمت فروش مغازه تجریش
مغازه فروشی در بازار تجریش

بازار قایم

قیمت مغازه در پاساز فروردین

بازار قام تجریش

مغازه فروشی در شهرری

ترمه تجريشخرید پاساژ در تجریش
پیش خرید مغازه های پاساِز تجریش
اجاره پاساژ هنرمندان
قيمت مغازه در بازار قائممرکز ترمه فروشی درتجریشقیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم

طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت پاساژ قائمقیمت مغازه در تهران بازار قائم

مغازه philipe در پاساژ قايم

قیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم

املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت

بازار قائم تجريش قيمت

فروش تجاري تجريش

فروش مغازه در پاساژ قائم تجریش
قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش
اجاره مغازه در پاساژ قایم
دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایم

تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءمقيمت مغازه در تجريشقيمت مغازه در بازار سنتي تجريش

قيمت مغازه در تجريش سال ٩٤

مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش

قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم

اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايم

قیمت مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفش
اجاره مغازه در بازار تجریش
اجاره مغازه های پاساژ تندیس

پاساژ قايم

اجاره مغازه پاساژ قایم تجریش
اجاره در بازار قائم طبقه هنرمنداناجاره مغازه پاساژ قائم تجریشاورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش

قیمت فروش معازه بازار تهرانفروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریش

پاساژ قائم تجریش طبقه هنرمندانکلمات کلیدی

goto top