اخبار:   سه شنبه 1395/03/04
خانه  - املاک -مغازه

فروش مغازه پاساژ قائم تجریش


فروش مغازه (پاساژ قائم) تجریش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387443
بازدید7621
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامسعید حسینی
تلفن 09121875174
موبایل
آدرستجریش؛ پاساژ قائم؛ طبقه کیف و کفش


فروش مغازه 13 متری دو بر ؛ در پاساژ قائم تجریش ؛
طبقه کیف و کفش ؛ موقعیت عالی
 
پاساژ قائم تجریشفروشگاه ترمه پاساژ قائم تجريش

آدرس پاساژ قائم تجریش

اجاره مغازه در بازار قائم طبقه آرایشی

مغازه بازار قائم طبقه آرایشی
فروش مغازه در پاساژ قائم
اجاره مغازه در باساز قاءم

بورس زمین در تجریش

خرید مغازه پاساژ قائم

خرید مغازه پاساژ قائم تجریش

فروش مغازه درپاساژ قائمخرید و فروش مغازه در پاساژ قائم تجریشاجاره مغازه پاساژ قائم

خرید و فروش ملک در بازار قائم تجریش قیمتها

فروشگاه موسیقی در بازار قائمقیمت مغازه پاساژ قائم تجریش
اجاره مغازه در پاساژ قائم تهران
مغازه در پاساژ قائم
فروش مغازه پاساژ قائم شهرری

اجاره مغازه در بازار قائم

تلفن پاساژقائم
قیمت مغازه در تجریش
قیمت مغازه درپاساژ قائم تهرانخرید مغازه تجریشمغازه در پاساژ قایم

اجاره مغازه با قیمت مناسب در تجریش

مغازه اجاره ای در پاساژ قائم

اجاره مغازه دربازار نصر
اجاره مغازه بازار قائم
مغازه فروشی مرکز خرید قائماجاره مغازه در پاساژ قایم
اجاره مغازه در تجریش
سایت پاساژ قائم تجریشمغازه فروشی در تجریشفروش مغازه در پاساژ تندیسپاساژ قائم تهرانقيمتها در پاساژ قائم ترمه فروشی بازار قایم

پاساژ قائم تجريش

قیمت مغازه در پاساژ قائم
آگهی فروش مغازه در پاساژطبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریشمغازه فروشی تجریشقیمت مغازه های پاساژ تندیس تهرانبازار قائم تجریشفروش مغازه در پاساژ

قیمت مغازه در پاساژ تندیس

خرید مغازه در پاساژ

فروش مغآزه تندیس تجریش

پاساژ قائم در تجریشقیمت اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریشباساز قاعم تجريشپاساژ قايم طبقه هنرمندان

خريد مغازه در پاساژ

فروش مغازه در پاساژ های تهران

اجاره مغازه درپاساژ تندیس تجریش
تلفن پاساژ قايم تجريش
فروش تجاری _ بازار قاءم تجریش

فروشگاه قائم تجریش

موبایل فروشی در قائم تجریش

تنديس تجريش فروشى مغازه

مرکز خرید قائم تجریش

قيمت يك مغازه در پاساژ تنديس

مغازه در پاساژ مغازه فروشی پاساژ فروردین بازار تهرانپاساژ قائم اجارهفروش مغازه درتجریش
بازار قاعم تجریش
پاساژ قائم قیمت مغازه
فروش مغازه در تندیسمغازه تندیس تجریش
بازار قائم طبقه هنرمندان
خرید مغازه در تجریشقیمت مغازه در تندیسقیمت فروش مغازه تجریشمغازه فروشی در بازار تجریش

بازار قایم

قیمت مغازه در پاساز فروردین

بازار قام تجریش
مغازه فروشی در شهرری
ترمه تجريش
خرید پاساژ در تجریش
پیش خرید مغازه های پاساِز تجریشاجاره پاساژ هنرمندانقيمت مغازه در بازار قائممرکز ترمه فروشی درتجریش
قیمت اجاره مغازه در طبقه هنرمندان بازار قائم
طبقه هنرمندان پاساژ قائم تجریش اجاره

پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قائم تجریشقیمت پاساژ قائم
قیمت مغازه در تهران بازار قائم
مغازه philipe در پاساژ قايم
قیمت معازه در طبقه هنرمندان پاساز قاعم

املاك بازار قائم

تجریش مغازه قیمت

بازار قائم تجريش قيمت

فروش تجاري تجريشفروش مغازه در پاساژ قائم تجریش
قیمت مغازه در طبقه ی هنرمندان پاساژ قایم تجریش
اجاره مغازه در پاساژ قایم

دفتر فروش و اجاره پاساژ قائم

باساز قایم
تلفن كفش فروشي پارك"پاساژقائم"
اجاره مغازه در تندیس تجریشپاساژ قایم تجریشقاءم

قيمت مغازه در تجريش

قيمت مغازه در بازار سنتي تجريشقيمت مغازه در تجريش سال ٩٤
مغازهای اجاره ای بازار قائم تجریش
قیمت قیمتاجاره مغازه پاساژ قاءم
اجاره مغازه در طبقه هنرمندان قايم
قیمت مغازه در پاساژ قائم تجریش

قیمت مغازه درپاساژ قایم

پاساژ قائم تجریش کفش

اجاره مغازه در بازار تجریش

اجاره مغازه های پاساژ تندیس
پاساژ قايم
اجاره مغازه پاساژ قایم تجریش
اجاره در بازار قائم طبقه هنرمندان

اجاره مغازه پاساژ قائم تجریش

اورنگ پاساژ قاءم

مرکز خرید قائم تجریش

قیمت فروش معازه بازار تهران

فروشگاه دیانا در پاساژ قائم

اجاره مغازه در پاساژ قایم تجریشکلمات کلیدی