اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - املاک -مغازه

سفره خانه یا قهوه خانه


سفره خانه یا قهوه خانه
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی395510
بازدید6352
تاریخ ثبت 1389/07/05
نامشاه مرادی
تلفن 09191039573
موبایل
آدرسkiyarash.stalone77@gmail.com


من نیاز به یک سفره خانه و یا قهوه خانه برای اجاره در تهران دارم
توافقی
 
مغازه مناسب قهوه خانه جهت اجاره

قیمت اجاره مغازه در تهران برای قهوه خانه

یک جواز سفره خانهملک جهت سفره خانه اجاره
اتحادیه قهوه خانه داران حزیره قشم

مفازه اجاره ای مناسب برای قهوه خانه در تهران

اجاره مغازه جهت قهوه خانهمتراژ مغازه برای قهوه خانه
قیمت اتحادیه سفره خانه های دربند
آگهی اجاره سفره خانه در تهران
آگهی جهت اجاره قهوه خانه
مغازه جهت قهوه خانه

اجاره مغازه مناسب سفره خانه

اجاره مجوز قهوه خانه

اجاره جواز سفره خانه

ادرس صنف سفره خانه و قهوه خانه

مغازه جهت اجاره سفره خونه

مغازه اجاره ای قهوه خانه
اجاره ملک جهت سفرهخانه
سفره خانه اجاره ای اجاره سفره خانه سنتی

مغازه اجاره ای برای سفره خونه

اجاره سفره خانه در فرحزاد

مغازه اجاره ای جهت قهوه خانه

نیاز به اجاره قهوه خانه در تهران
مغازه برای سفره خانه

اجاره سفره خانه سنتي در شيراز

اجاره قهوه خانهفروش قهوه خانه در تهرانسفره خانه سنتی مبله در تهراناجاره مغازه قهوه خانه

جواز قهوه خانه در تهران

اجاره قهو خانه در تهران

سفره خانه جهت اجاره در فرحزادسفره خانه سنتی برای اجاره سالیانه در تهراناجاره مغازه جهت سفره خانه در تهرانآگهی اجاره مغازه در تهران برای قهوه خونهبه یک قهوه خانه جهت اجاره نیاز دارم
اجاره سفره خانه,تهران
آگهی اجاره ملک برای سفره خانهاجاره جهت سفره خانهاگهی اجاره سفره خانهاجاره مغازه قهوه خانه در تهران

قهوه خانه جهت اجاره

اجاره سفره خانه درشیرازاجاره مناسب سفره خونه آگهی اجاره قهوه خانه

اجاره قهوه خانه در تهران

اجاره سفره خانه در تهران

سفره خانه سنتی اجاره ای تهران

سفره خانه سنتي اجاره اي

مغازه اجاره ای برای قهوه خانه

اجاره قهوه خانه

ملک برای قهوه خانه

اجاره سفره خانه فرحزاد

جواز قهوه خونه"اجاره مجوز قهوه خانه"

اجاره سفره خانه سنتي

اجاره مغازه جهت قهوه خونهمغازه مناسب سفره خانهاجاره چایخانه سنتی تهرانچایخانه وقهوه خانه سنتی درشیرازمغازه اجاره ای مربوط به قهوه خانه در تهران

اجاره مغازه در تهران جهت چایخانه

اجاره مغازه برای چایخانه

مغازه براي اجاره قهوه خانه

آدرس قهوه خانه خوب در شيرازقهوه خونه در تهرانقهوه خانه اجاره ایدیوار شیراز فروش لوازم چایخانهاجاره قهوه خانه باجوازاجاره مغازه برای قهوه خونهاجاره قهوه خونه

اجاره مغازه برای قهوه خانه

اجاره مغازه برای سفره خانه
قهوه خانه اجاره ای در کرج
اجاره ملک جهت سفره خانه

مغازه اجاره ای فردیس صنف چایخانه

اجاره مغازه قهوه خانه درکرججواز کسب سفره خانه دیزی سرا

اجاره چایخانه یاقهوه خانه سنتی درکرج

آگهی مغازه با شرایط قهوه خانهاجاره جواز قهوه خانه
مغازه اجاره مناسب قهوه خانه

قهوخانه سنتي تهران

اجاره سفره خانه در کرجفردیس

اجاره مغازه در تهران جهت سفره خانه

قهوه خانه هاي تهران برای اجاره

اجاره قهوه خانه سنتیمغازه جهت اجاره قهوه خانهمغازه اجاره ای مناسب برا قهوه خانهمغازه مناسب قهوه خانهکلمات کلیدی