:  
خانه  - آموزش -آموزشگاه دروس

نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ


نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777832474
بازدید32767
تاریخ ثبت 1392/01/00
نام2 قدم
تلفن 09391337099
موبایل09391337099
آدرسwww.2ghadam.ir

نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ مجموعه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم ابتداییی از مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی

این مجموعه شامل نمونه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم از مناطق منتخب کشور با پاسخ تشریحی می باشد. این سوالات مربوط به 6 درس سال ششم ابتدایی می باشد.

این دروس عبارتند از:

هدیه های آسمانی ، املای فارسی ، انشاء فارسی ، ریاضی ، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی

این مجموعه سوالات شامل نمونه سوالات امتحانی دیماه و خردادماه بوده و برای ترم اول و دوم دانش آموزان سال ششم قابل استفاده است.

جهت مشاهده اطلاعات کامل اینجا را کلیک نمایید

2ghadam44-sheshom-ebtedayee.h tml
 

نمونه سوالات نمونه دولتی ششم دبستان سال94 همراه با باسخ تشریحی

انمونه سوالات ازمون نمونه دولتی کلاس ششم نمونه سوالات پایه ی ششم ابتدایی همراه با پاسخنمونه سولات تستی همه ی دروس ششم باسوال امتحانی سنجش .شهریورماه. هدیه اسمانینمونه سئوالات امتحان انشاع ششمسوالات ریاضی تیز هوشان ششمبا جواب
امتحا نات ششم در ماه مهر
سوال امتحانی پایه اششم ابتدایی
امتهان اجتمایی سال 95 درس 1 2 شیشم ابتدایی
سوالات ریاضی وهمراه باجواب تیز هوشاننمو نه سوالات تستی پایه ی ششم سال 95/96نمو نه سوالات تستی پایه ی ششم ابتدایی سال 95/96در آبان ماه امتحان ریاضی نمونه سئو الات ششم ابتدایی 95سوالات امتحان درس 3 هدیه پایه ی ششم سا 1395

دانلود سوالات امتحانی هدیه وقران کلاس ششم سال 95

امتحانات ارزشیابی مستمر شم درس ریازی ششم ابتداییدرس پنجمنمونه سالات اجتماعی بایه ششم دبستان فصل سوم سال 95-96

سول امتحان میان ترم علوم پایه ششم سال 1395

سئو لات امتحانی ششم ابتدایی

سو الات امتحانی ششم
نمونه سوالات اجتماعی کلاس ششم جدید1دروس تا10 سعالات وجواب کتاب هدی های اسمانی پایه ی ششم سال تحصیلی 95

سوا لات مهم مطالعات اجتمایی 6دبستان

دانلودآزمون فارسی ونگارش ششم نوبت اول
امتحان مطا لعات ششم قلم
دانلود نمونه سوال های اجتما عی 11تا1495-96 نمونه سوالات امتحان هدیه هانوبت اول کلاس ششم به همراه جوابنمونه سوال امتجانی پایه ی ششم با جواب

سوالات امتهانات هدیه اسمان درس 1تا12

ارزشیابی مستمر ششم ابتدای فارسی نوشتاری دی ماه سال 1395

ازمون پا یش تحصیلی کلاس ششم 95

نمونه سوالات امتحان اجتماعی ششم
امتحان فارسی خونداری و نوشتاری ششم
دانلود سوآلات کاروفناوری ششنم ابتدایینمونه سوال ریاضی ششم با جواب
نمونه سوالات تعلیمات اجتماعی کلاس ششم امتحان سال 95

امتحان ترم2 شیشم

کل درس های شیشم باجواب

سوال ریاضی ششم باپاسخ

امتهان نمنه دولتی فارسی خونداری

نمو نه سوالات هدیه های اسمانی ششم با جوابنمونه سوالات خوانداریششمنمونه سعوالات امتهان نهایی خرداد ماه پایه ششمنمونه سعوالات امتهانی پایه ششم در خرداد ماهنمونه سعوالات درس مطالعات اجتماعی با پاسخسوالات پایان ترم هماهنگ کشوری ریاضی ششم دبستانارزیابی فصل 6و7 ریاشی ششم باپاسخ نامهنمونه سوال ریاضی ششم فر وردین تهراندانلود سوالات امتحان پایان ترم کلاس ششم خردادماهنمو نه سوال ششم مطا لعا ت پا سخ نمو نه سوال ششم مطا لعا تنات علومسوال امتهانی 23 مطالعات

نمو نه سوالاته کلاس ششم امتحان پا یا نی هدیه ها

امتحان هماهنگ کشوری ششمنمونه سوال 1تا6 هدیه با پا سخنمونه سوال 1تا6 هدیه ششم با پا سخنمونهسوالات ششم ریاضب دبستان اسفندیار

امتحا نات

نمونه سوالات امتجانی نوبت دوم دوره ابتدایی 96نمونه سوال برای کل کتاب هدیه ی ششم درسال 96

نمونه سوال پایانی پایه یششم

سوال های کتاب پنجم مطا لعات اجتماعی سال 1395 با پاسخ نمونه سوال امتحان کاروفناوری ششماز درس اول تا اخر

نمو نه سوال ششم 96 هدیه

نمونه سولات ریاضی پایه ششمبا جواب
دانلود سوالات امتجانیی ابتدایی سال 96کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی