اخبار:   دانلود مرورگر سریع مخصوص سایت بورس کالا ( با استفاده از این مرورگر دیگر بنر ها و پاپ آپ ها مزاحم شما نخواهد شد ) جمعه 1394/09/06
خانه  > آموزش  >  آموزشگاه دروس >

نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ


نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777832474
بازدید32767
تاریخ ثبت 1392/01/00
نام2 قدم
تلفن 09391337099
موبایل09391337099
آدرسwww.2ghadam.ir

نمونه سوالات امتحانی ششم ابتدایی با پاسخ مجموعه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم ابتداییی از مدارس منتخب کشور با پاسخ تشریحی

این مجموعه شامل نمونه سوالات امتحانات هماهنگ سال ششم از مناطق منتخب کشور با پاسخ تشریحی می باشد. این سوالات مربوط به 6 درس سال ششم ابتدایی می باشد.

این دروس عبارتند از:

هدیه های آسمانی ، املای فارسی ، انشاء فارسی ، ریاضی ، علوم تجربی و مطالعات اجتماعی

این مجموعه سوالات شامل نمونه سوالات امتحانی دیماه و خردادماه بوده و برای ترم اول و دوم دانش آموزان سال ششم قابل استفاده است.

جهت مشاهده اطلاعات کامل اینجا را کلیک نمایید

2ghadam44-sheshom-ebtedayee.h tml
 

سوالات جغرفیا ناحیه 1 ششم پایان ترم

درس اخر مطالعات ششم با جواب
.نمونه سوال امتحانی مطالعات اجتمایی ششم دبستان نمونه سوالات مطالعات نوبت دوم خرداد ماه ششم
نمونه سوالات ششم خرداد 1394
نمونه سوالات علوم پا یه ششم دبستان امتحان ماهانه سال 1394
نمونه سوالات خردادششم ابتدایی

سوال های امتحان مطالعات ششم 1394

نمونه سوالات بنويسيم ترم دوم كلاس ششم سال 1394

پاسخ نمونه سوالات ششم دبستان

سوالات امتحان انشای سال ششم 93.94 نمو نه سوالات ترم دوم علوم ششم
امتحان انشا نوبت دوم پایه ششم مناطق تهران

سوالات امتحان علوم ششم ابتدائی

سوال های امتحان مطالعات اجتما عی خرداد ماه 1394 از استان اصفهان
امتحان مطالعات سال 94 اصفهان ترم دوم

نمونه سوال مطالعات اجتماعی خرداد93

نمونه سوالات امتحانی خردادماه نگارش ششم ابتدایی شیراز

دانلود رایگان نمونه سوالات نهایی و پاسخ درس بنویسیم سال ششم

نمونه سولات امتحانی نوبت دوم نوشتاری ششم دبستان سوالات امتحان نهایی ششم مطالعات نمونه سوالات امتحانی ششم
نمونه سوالات املا ششم خرداد ماه
نمونه سوال امتحان ریاضیهشتم نمونه سوالات املای فارسی ششم خرداد ماه
سوالات امتحان انشا نوبت دوم ششم دبستان
امتحان علوم نوبت اخرششم

نمونه سوالات امتحانی اجتما عی خرداد ماه بایه ششم درسبزوار

.نمونه سوال تفکروپژوهش ششم ابتدایی شهرستان تهران
نمونه سوال اجتماعی ششم نوبت دوم

نمونه سوال بنویسیم ششم با پاسخ

نمونه سوالات مطالعات ششم خرداد نمونه سوال انشا ششم با جواب

سوالات نوبت املای ششم دبستان

سوال های اخرسال ششم ابتدایی شهرری

مجموعه سوالات امتحانی مطالعات اجتماعی

نمونه سوالات اجتما عی پایه ششم نوبت دوم

دانلود نمونه سوالات علوم ششم خرداد

نمونه سوالات املاششم ابتدایی
نمونه سوالات امتحانی اجتمایی ششم دبستان

آموزش و پرورش منطقه 2 تهران امتحان هماهنگ پایه ششم ابتدایی خرداد 1392 علوم نمونه سوالات

سوالات علوم ششم خرداد

سوال های امتحان هماهنگ مطالعات پایه ی6 امتحان خردادماه ششم دبستان همراه باجواب سال1394

مونه سوالات ریاضی پایان سال ششم

نمونهسوالات نموئنه دولتی ششم 94 سوالات امتحان نهایی ششم 94 همراه جواب

ریاضی جدید ششم نوبتد دومدانلود

سوالات امتحانی ریاضی 2 پاسخنامه

سوال های ریاضیششم

سوالات امتحانی ناحیه 2 ومنطقه 10 کرج خردادماه 1394 جواب سوالات علوم ششم دبستان سال 94 نمونه سوال مطا لعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی

نمونه سوالات مطالعات اجتمایی ششم نهایی

باسخنامه امتحان نحايي سال 4
نمونه سوالات امتحانی اجتما عی هفتم
نمونه سوالات مطالعاتاجتماعی 94
سالات امتحانی ششم
مطالعات ششم خرداد

نمونه سالات ازمون ریاضی ششم به همراه جواب

سوالات اجتما عی نوبت 2هشتم نمونه سوالات مطالعات1 خردادبا پاسخ سوالات نمونه دولتی ششم94
نمونه سوال تستی علوم تجربی ششم ابتدایی و پاسخ
نمونه سوال تستی و پاسخ علوم تجربی ششم ابتدایی دانلود نمونه سوال ریاضی ششم با پاسخ نامه
امتحا نا ت پا یه هفتم به همراه پاسخ
نمونه سوالات پایه ششم با پاسخ نامه
نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی نوبت دوم 94 همراه با پاسخ نمونه سوالات تفکر همراه با جواب پاسخ سوالات نمونه 94

سوعال حایه امتهانی خرداد94

دانلود سوالات هماهنگ خرداد ریاضی ششم ابتدایی با پاسخنامه سوالات ترم ششم دبستان سال 1394 سولات تیزهوشان 93و94 نمونه سوال ریاضی پایه ششم همراه با پاسخ

تمام نمونه سوالاته کلاس ششم همراه با جواب

پاسخنامه سعوالات نمونه ششم

نمونه سوال ریاضی ششم با جواب

نمونه سوالات ششم ابتدایی

س ج هدیه آسمانی ششم جواب سوالات امتحانی ششم

امتحان هماهنگ املا وانشا ششم ابتدایی

پا یه ششم اپتدایی نمونه سوالات ششم ابتدایی باامه پاسخ

نمونه سوال علوم ششم عادی با پاسخ

ازمون دروس اختصاصی ششم با جواب

نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی

نمونه سوال های ششم با جواب سوال ریاضی ششم همراه با جواب
دانلودرایگان نمونه سوالات توصیفی پایه ششم باپاسخ تشریحی

امتحانات پایانی شیشم

جواب سوالات علوم ششم ابتدایی

نمونه سوالات کلاس ششم با جواب

نمونه سوالات ریاضی و فارسی دوم ابتدایی با جواب

نمونه سوال ششم ابتدایی با جواب

نمونه سوالات ریاضی تیزهوشان ششم دبستان همراه باپاسخ نامه سوالات ششم با جواب
نمونه سئولات کلاس ششم همراه باجواب
نمونه سوالات خردادماه پایه ششم با جواب نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی باپاسخ نمونه سوالات امتحانی ریاضی ششم نمونه سوا لات امتهانی ششم سوالات مطالعات اجتمایی امتحان نحایی خرداد92-93 سوالات تیزهوشانششم د بستان امتحان ترم اول باجواب هدیه های اسمانی سال 94 نمونه سوالات ماهانه ششم ابتدایی ترم اول با جواب سوالات امتحانی بخوانیم و بنویسیم با پاسخ پایه ششم ابتدائی
جواب انشا های هشتم سال 1394
دانلود نمونه سوالات ریاضی پایه ششم با جواب مطالعات اجتماعي ششم دبستان همه ي فصل ها (سوال همراه جواب)

نمونه سوال پایه ششم ابتدایی با جواب

سوال وجواب مخصوص کانکورسال 1393

سوالات فارسی ششم همراه با پاسخ

سوال ریاضی پایه ی ششم با جواب
نمونه سوالات ریاضی ششم با جواب
نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخ
درس اول هدیه ششم باجواب بدو ن دانلوند نمونه سولات کلاس ششم ابتدایی نمونه سوالات علوم پایه ششم تشریحی با جواب

دانلودنمونه سوال ریاضی ششم باجواب

نمونه سولات ریاضی ششم ابتدایی با پاسخ

سوالات تعلیمات اجتماعی کلاس ششم

دانلود سوال امتحا نی علوم پنجم ابتدایی

تست فارسی ششم همراه جواب

سوالات علوم ششم همراه با پاسخ

نمونه سوالات فارسی همراه پاسخ پایه ششم

نمونه سوال همراه با پاسخ فارسی ششم ابتدایی

سوالات مطالعات اجتماعی ششم دبستان با جواب
نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان باجواب نمونه سوال های همه ی درس علوم ششم سال همراه جواب1394 دانلود نمونه سوالات تیز هوشان 6دبستان پاسخ تشریحی وتستی پاسخ سوالات ریاضی پایه ششم نمونه سوال ریاضی ششم ابتدایی با پاسخ درس اول نمونه سوال اجتماعی ششم ابتدایی با جواب

نمونه سئوالات تشریحی درس تفکروپژوهش ششم

جواب وسوالات هدیه های ششم درس 1 تا 3

امتحان اول سال ششم همراه با جواب

سوالات علوم تشریحی پایه ششم باسخ نامه نمونه سوال ششم دبستان سوالات امتحان بخوانیم ششم درس1-2سال باجواب سال94 نمونه سو الات ششم ابتدایی مازندران نمونه سوالای ششم

سوالات فارسی با جواب درس 1تا3 سوالات سخت امتحانی ششم

نمونه سوال باجواب درس علوم ششم

سوالت دیاضی ششم
امتها نا ت ششم سوال های امتحانی پای ششم سال 1394 سولات امتحانی مطالعات ششم دبستان از درس یک تا چهار
نمونه سوالات درس علوم پایه ششم ابتدایی با پاسخ
سوال هاب علوم ششم دبستان
نمونه سوالات امتحا نات ششم دبستان

سوالات با پاسخ فارسی ششم

سوال تستی فارسی ششم با جواب

سوالات تشریحی هدیه های اسمانی ششم

نمونه سوئالات ازمون تیزهوشانششم
سوالات رياضي ششم با پاسخ تشريحي
نمونه سوال ریاضی ششم استان تهران
سوال های هدیه باجواب

سوال های امتحانی مطالعات اجتمایی ششم ابتدایی

امتحانات علوم ششم ابتدائی

نمونه سوال باجواب علوم ششم

نمونه سوال علوم ششم باجواب

نمونه سوال امتحانی ششم ابتدایی با جواب نمونه سئوا لات رياضي پايه ششم فصل اول نمونه سوال هدیه اسمان ششم فقط چهار درس اول باجواب سوالات تشریحی علوم ششم

سعالات امتحان ریاضی ششم ابان 1394

آزمون ریاضی ششم خرداد94 مناطق تهران نمونه سولات امتحان علوم ششم درس 1تا3 با جواب نمونه سوال ریاضی 6ابتدایی از صفحه ی2 تا16
دانلود رایگان کتاب مهارت های خونداری با جواب پایه ی ششم ابتدایی
Googleسوال وجواب تستی علوم ششم دروس شیشم ابتدایی باپاسخ امتحا ن علوم ششم نمونه سوال علوم ششم با جواب

امتحان فصل 2 مطالعات اجتماعی تیز هوشان

سوالات کاروفناوری ششم همراه با جواب مهر ماه

سوال درس سوم مطالعات ششم باجواب

نمونه سوالات خوانداری ونوشداری ششم دبستان تافصل سوم

سوال های امتحانی سال 1394
دبستان امتحا نات مهر ششم مهارتهای نوشتاری کلاس ششم باپاسخ نمونه سوالات درس5 اجتماعی کلاس ششم با جواب

سوال امتحانی هدیه ششم با جواب

نمونه سوال مطالعات اجتماعی ششم دبستان باجواب

سوالات امتحانی پایه ششم برای کل دوروس

نمونه سوالات مدرسه نمونه کلاس ششم با جواب

دانلودسوالات تشریحی علوم ششم ابتدایی معلم کلاس ششم نمونه سوالات تستی ریاضی با پاسخ 3 نمونه

نمو نه سو ا لات بخوانیم و بنویسیم ششم

سواتات هدیه پایه یششم
سو الا ت امتحان اجتما عی
علوم پایه ششم
سوالات علوم پایه ششم ابتدایی با جواب
نمونه سوالات ریاضی ششم با پاسخ

نمونه سوال ششم هدیه با جواب

نمونع سوال امتحانی فارسی خوانداری و نوشتاری از درس 1تا 4
ریاضی ششم سعوال باجواب نمونه سوالات ازفصل اول تافصل سوم مطا لعات ششم

دروس 1تا 12 علوم ششم دبستان با جواب

سئوا لات امتحا نی کلاس ششم

نمونه سوالات امتحانی هدیه با جواب ششم

مطالعات ششم باپاسخ
نمونه سعوالات امتحان فصل 1 پایه ششم
نمونه سوالات اجتماعی پایه ی ششم باپاسخ سوالات ریاضی خرداد سال 1394 ششم دبستان نمونه سوا ل هدیه اسمانی پایهی ششم درس اول و دوم نمونه سوالات مطالعات درس 5و6 کلاس ششم

نمو نه سوا لات امتهانی ششم

سوال تشریحی ریاضی ششم همراه با جواب

سعلات امتهانی بنویسیم ششم

سعلات امتهانی ششمم
نمونه سعالات امتهانی شیشم دبستان فصل 1
برگه امتحانی ششم ریاضی فصل دوم سال 94 دانلود سوالات درس 6 اجتماعی کلاس ششم ابتدایی با جواب نمونهسوالات فارسی ششم

نمونه سوالات فارسی پایان مهر ماه کلاس ششم

سوالات با جواب درس ریاضی امتحانات پا ییه ششم

نمونه سوالات ریاضی ششم دبستان فصل اول باجواب

امتحان نهای 94ششم ریاضی

سولات امتحانی شیشم ابتدایی علوم ازدرس یک تا پنج

سوال ادبیات فارسی سال ششم ابتدایی همراه با پاسخ

نمونه سوال اجتماعی ششم دانلودهمراه باپاسخ

نمونه سوال 5 درس اول نوشتاری پایه ششم

سعالات آزمون دوره ی اول شیشم سال1394

نمونه سوالات درس مطالعات اجتمایی درس 1 و 6 و 7 پایه ی ششمم ابتدایی نمونه سوالات مطالعات اجتماعی کلاس ششم در ابان ماه94
سوالات بنویسیم پایی ششم
سوالات خردادششم ابتدایی 93
سئوا لات تیزهوشان 1394
نمونه سوعال تیز هوشان
امتحان مطالعات ششم
نمونه سوالات تشریحی علوم تجربی بایه ششم ابتدایی نمونه سوالات ریاضی ششم فصل 1 با پاسخ نمونه سوالات کلاس ششم باجواب

سوال امتحانی با جواب علوم ششم دبستان

نمونه سوالات تستی کلاس ششم باجواب

نمونه سوال درس هديه پايه ششم سال 1394

سوالات مطالعات ششم ابتدایی همراه با باسخ سال تحصیلی 94 95

امتحان ریاضی ششم خرداد94

دانلود رایگان نمونه سوالات تشریحی درس مطالعات کلاس ششم

سوالات امتحانی علوم آبان ماه پایی ششم1394

سوال وپاسخ کتاب کاروفناوری درس1 2 3 4 5 6 7

نمونه سولات تشریحی هدیه های ششم

نمونه سوالات ریاضی ششم باجواب

سوالات تستی ریاضی پایه ششم با جوابکلمات کلیدی

تبلیغ پست ثابت

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی