خانه  - آموزش -فرصت های دانشجویی

آموزش اصول نقشه کشی گاز خانگی


آموزش اصول نقشه کشی گاز خانگی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی401790
بازدید22342
تاریخ ثبت 1389/07/25
نامتکنیک پلان
تلفن 09194443473
موبایل
آدرس


آموزش اصول نقشه کشی گاز خانگی
بسیار آسان و سریع
1- تهیه و ترسیم نقشه ایزومتریک گاز ساختمان
2- تهیه و ترسیم نقشه پلان گاز ساختمان
3- اصول پایه ترسیمات قبل از اجرای لوله کشی
4- آموزش محاسبات مصرفی ها و تعیین دورترین نقطه مصرف نسبت به سایز لوله ها
5- آموزش تعیین جهت مسیر لوله کشی طبق مختصات مسیر لوله کشی
6- آموزش زیربنای مفید حرارتی مصرفی ها خصوصا" مشعل های تجاری در ساختمان
7- ارائه راهکارهای ترسیم سریع و چند آزمون حرفه ای برای روان شدن در نقشه کشی گاز
شرایط فروش و آموزش : نقدی
آموزش نقشه کشی لوله گاز خانگی در 4 ساعت : 000 100 تومان
نرم افزار نقشه کشی کامپیوتری با آموزش ترسیم در 2 ساعت : 000 120 تومان
آریا مشیری 09194443473
با بیش از 18 سال کار در زمینه نقشه کشی لوله های گاز خانگی. تجاری. صنعتی. دوپوندی
 
دانلود کتاب آموزش نقشه کشی گاز نسخه 2012

نمونه نقشه گاز کشی ساختمان

جزوه درس لوله کشی گاز ساختمان

نقشه کشی گاز
پلان گاز کشی ساختمان

نقشه گازكشي

رسم ایزو متریک
اموزش طراحی لوله کشی گاز

ترسیم ایزومتریک لوله کشی گاز

آموزش نقشه کشی گاز (ایزومتریک)اصول در گازخانگینقشه گاز کشی ساختماندانلود نقشه گازرسانی خانگینحوه رسم نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز
نقشه گاز
رسم ايزومتريك لوله كشي
نقشه گاز ایزومتریکدانلود کتاب لوله کشی گاز خانگی
اموزش ایزومتریک گاز
آموزش نقشه کشی گازنقشه کشی گاز ساختمان

نمونه نقشه لوله کشی گاز

آموزش گازرسانی ساختماندانلود نرم افزار نقشه کشی گاز خانگی و صنعتی
اصول نقشه کشی گاز خانگی

ترسيم نقشه هاي ايزومتريك لوله هاي گاز

اموزش نقشه کشی گاز
دانلودنقشه كشي گازرساني خانگي و تجاريآموزش جوشکاری دانلود لوله کشی گاز خانگی
کتاب آموزش نقشه کشی گازرسانی خانگی و تجاری
"کتاب لوله کشی گاز"
آموزش نقشه کشی ایزومتریک گازاموزش نقشه کشی مسیر لوله گازآموزش نرم افزار نقشه کشی لوله گازنمونه نقشه ایزومتریک گاز

نقشه کشی گازرسانی ساختمان

آموزش نقشه کشی گازرسانی ساختمانروش رسم ایزومتریک لوله کشی گاز خانگی
اموزش جهات در نقشه ايزومتريك گاز
دانلود کتاب راهنمای لوله کشی گاز خانگیدانلود آموزش جوشکاری گاز خوانگی

نقشه لوله کشی گازخانگی

آموزش لوله کشی گاز ساختمان

نفشه گاز رسانی خانگی

دانلود اموزش نقشه کشی گاز خانگیاصول نقشه کشی گاز
دانلود كتاب لوله كشي كاز خانكي و تجاري
دانلود كتابهاي اموزش لوله كشي كاز خانكي و تجارياموزش نقشه ایزومتریک گاز خانگینقشه کشی جوشکاری گازخانگی
نقشه گاز کشی ساختمان ایزومتریک
دانلودلوله کشی گازخانگی وتجاری

دانلود کتاب لوله کشی گاز خانگی و تجاری

دانلود نقشه کشی گاز خانگی

نقشه ایزو متریک گاز خانگی
آموزش نقشه ایزومتریک
اصول لوله کشی گاز خانگی

نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز

نحوه ترسیم نقشه ایزومتریک گاز ساختمان
نقشه های ایزومتریک گازآموزش نقشه کشی گاز خانگیگازکشی ساختمان نقشه
آموزش ایزومتریک گاز

دانلود آموزش ایزومتریک گاز ساختمان

اصول جوشکاری گاز و لوله کشی گاز تجاری و خانگی

دانلود اصول جوشکاری گاز خانگی

آموزش رسم نقشه های لوله کشی گاز

دانلود نقشه کشی گاز خانگی

اموزش اصول نقشه کشی گاز خانگی

نقشه ایزومتریک گازجزوه نقشه کشی گازکشی ساختماننرم افزار نقشه کشی گاز ساختماناصول خواندن نقشه های لوله کشی گاز دانلود کتاب اموزش لوله کشی گاز خانگیدانلود سریع نقشه کشی آسان ساختمان

رسم ایزومتریک لوله گاز خانگی

اصول گاز کشی

نقشه ایزومتریک گاز آموزش

دانلود کتاب نقشه کشي گاز رساني خانگي و تجاري

آموزش کشیدن مسیر گاز در پلان

ایزومتریک گازاصول لوله کشی گاز خانگی آموزش نحوه اجرا لوله کشی گاز

رسم نقشه های ایزومتریک آموزش

نقشه کشی گازرسانی ساختمان باتوکد2012

آموزش نقشه کشی لوله گاز
دانلود کتاب لوله کشی گاز خانگی وتجاری
نقشه كشي گاز ساختمان
دانلود نقشه ایزومتریک گازسایز لوله ابگرمکن جهت گازکشی خانگی
دانلودکتاب نقشه کشی ایزومتریک

کتاب اصول نقشه کشی گازخانگی و تجاری

کتاب نقشه کشی خانگینقشه گازکشی
اموزش نقشه کشی ایزومتریک

اصول نقشه کشی گاز خانگی و تجاری

دانلود جزوه نقشه کشی گاز خانگی

آموزش نقشه گازرسانیجزوه جوشکاری گاز خانگی

نقشه گاز کشی در مرغداری

نقشه کشي گازرساني خانگي و تجاري

دانلود کتاب آموزش لوله کشی گاز ساختمان

دانلود رایگان ااموزش لوله کشی گاز خانگینقشه ایزومتریک لوله کشی گاز خانگی وتجاری

نحوه ترسیم نقشه های ایزومتریک لوله کشی گاز

نحوه رسم نقشه ایزومتریک گاز
نحوه ترسیم نقشه ایزومتریک گازکشی روش ترسیم پلان ایزودانلود نقشه های ایزو متریک
دانلود اصول جوشکاری و نقشه کشی گاز
دانلو اموزش نقشه کشی گازطریقه رسم نقشه ایزومتریک گاز
دانلود نقشه کشی لوله کشی گاز خانگی
دانلود اموزش گاز رسانی تجاری و خانگیاصول جوشکاری لوله گاز خانگی
نقشه كشي لوله كشي كاز خانكي

دانلود کتاب: اصول جوشکاری و نقشه کشی گاز (تجاری و خانگی

راهنمای نقشه کشی گاز ساختمان

دانلود آموزش رایگان نقشه کشی گاز خانگیدانلود نرم افزار لوله کشی گاز ساختمان

نقشه کشی کازخانگی

آموزش لوله كشي گاز

نقشه ایزومتریک گازخانگی نقشه کشی گازاموزش نقشه کشی ایزومتریک گاز

نقشه کشی گاز تجاری و خانگی

لوله کشی ایزومتریکنقشه لوله کشی گاز خانگیآموزش نقشه ساختمان لوله کشی گاز خانگیراهنمای نقشه ایزومتریک ساختمان

نقشه گاز رسانی ساختمان

چگونگی سایزینگ لوله گازاموزش نقشه کشیه گازدانلودجزوه اموزش نقشه کشی گاز
رسم نقشه ایزومتریک گاز

طریقه گازکشی

روش کشیدن نقشه گازرسانی

اصول ترسيم نقشه ايزومتريك

دانلود رایگان نقشه کشی گازآموزش نقشه کشی لوله گاز خانگي
نحوه ترسيم لوله كشي گاز ساختمان
اصول رسم ایزومتریک
نحوه ترسیم نقشه ایزومتری گاز کشی منازل
اصول لوله كشي گاز خانگي
نقشه های گازکشی
اموزش لوله کشی گاز خانگی

نمونه آیزو لوله کشی گاز

دانلود نقشه گاز

دانلود ایزومتریک لوله کشی گاز خانگی

دان رایگان کتاب نحوه گاز کشی ساختماندانلودآموزش گاز کشی منازل
ایزومتریک لوله گاز
اصول نقشه لوله گاز خانگیآموزش نقشه كشي گاز
نقشه گاز ساختمان
دانلودنقشه سایزینک لوله کشی گاز خانگی

اصول لوله کشی گاز ساختمان

نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز و سایزبندی
آموزش لوله کشی گازطریقه رسم نقشه های ایزومتریک

دانلود کتاب جوشکاری لوله گاز

جزوه اموزش ایزومتریکنقشه کشی ایزومتریک گاز

دانلود کتاب آموزش لوله کشی گاز خانگی

پلان نقشه کشی گازایزومتریک گاز خانگی

اموزش رسم کروکی لوله کشی گاز

اموزش رسم نقشه ی لوله کشیطریقه کشیدن نقشه ایزومتریک لوله کشی گازاموزش کار با اتوکد نقشه کشی گاز رسانی خانگی تجاری
نحوه گازکشی مرغداری

دانلود نرم‌افزار آموزش ایزومتریک نقشه گاز برای کامپیوتر

نقشه كشي گازچگونگی اموزش نقشه گازکشی خانگیاموزش نقشه کشی لوته کشی گاز خانگی تجاری

کشیدن نقشه ایزومتریک گاز

دانلود نرم افزار نقشه کشی ایزومتریک گازاموزش ایزومتریک نقشه گاز
آموزش کشیدن نقشه های گاز ایزومتریک
نقشه ایزومتری لوله کشی گازکشیدن نقشه گاز خانگی در اتوکد2015
pdf کشیدن نقشه گاز خانگی در اتوکد

دانلود راهنمای نقشه کشی گاز در اتوکد

آموزش ویدیوی نقشه کشی گاز (ایزومتریک)

آموزش رسم نقشه های ایزومتریک

دانلود آموزش لوله کشی گاز
آموزش نقشه کشی گاز
دانلود نقشه های ایزومتریم گاز
نقشه کشی گاز آموزش نقشه کشی لوله گاز خانگی

دانلودرایگان آموزش کتاب لوله کشی گاز

راهنمای لوله کشی گاز با اتوکداصول گاز کشی ساختماناصول لوله کشی گاز خانه ها ترسیم ایزومتریک لوله کشی گاز

دانلود کتاب نقشه کشی گاز خانگی

آموزش کشیدن نقشه گازرسانی خانگی و تجاری
دانلود آموزش اصول طراحی لوله کشی گاز خانهطریقه سایزینگ گازکشی

آموزش نقشه کشی لوله کشی گاز با اتوکد

دانلود اصول نقشه ایزومتریک گاز خانگی و تجاری

آموزش گاز کشى

آموزش طراحی نقشه ایزومتریک لوله کشی گاز
نقشه کشی ایزومتریک گاز ساختمان
جزوه لوله کشی گاز خانگی وتجاری

نقشه کشیدن نقشه لوله کشی گاز

دانلود برنامه کشیدن نقشه ایزو متریک
نمونه پلان گازخانگیاصول نقشه کشینقشه ايزومتريك گاز
نقشه کشی لوله گاز
کشیدن ایزومتریک در گاز

آموزش کشیدن ایزومتریک در گاز

دانلود کتاب لوله کشی گاز

آموزش کامل نقشه کشی لوله ی گاز. خانگیدر اتوکد

نقشه های ایزومتریک لوله کشی گاز

آموزش گازکشی ساختمان

اموزش نقشه ایزومتریک گاز
دانلود اموزش لوله کشی گازنقشه ایزومتری گاز
نقشه لوله کشی گاز ساختمان
نرم افزار نقشه کشی گازدانلود کتاب جوشکاری گاز خانگی

نحوه گازکشی خانگی

دانلودرایگان کارلوله کشی گاز خانگی

گازکشی ساختمان

اصول طراحی نقشه های ایزو متریک گاز

نقشه گاز خانگی

نقشه کشی گاز خانگی

اصول نقشه کشی گاز خانگی و مسکونی

دانلود pdf مجموعه نقشه های گاز کشی خانگیگاز کشی خانگی

نقشه ایزومتریک

دانلود الگو جهت نقشه لوله کشی گاز
فروش اینترنتی کتاب نقشه کشی گاز خانگی و تجاری کاردانش

اتوکد2015 گازکشی

آموزش لوله كشي گاز خانگي

نرم افزار نقشه لوله کشی گاز خانگیخرید کتاب نقشه کشی گاز ایزومتریکدانلود نرم افزار نقشه کشی گاز ایزومتریک
دانلود جزوء آموزش نقشه کشی گاز ساختمان با اتوکد

اصول نقشه کشی و لوله کشی گاز سال94

دانلود نمونه نقشه کشی گازکشی خانگی با اتوکدآموزش اصول نقشه کشی صنعتیپورتال لوله كشي گاز خانگي فني و حرفه اي كرمانشاهاموزش رایگان ترسیم ایزومتریک گازاصول پایه نقشه کشی گازاموزش کشیدن نقش گاز اتوکد

اموزش کشیدن نقشه گاز

اموزش کشیدن نقشه گاز ساختمان
دانلود نقشه لوله کشی گاز
دانلود راهنمای اموزش ایزومتریک

دانلود راهنمای اموزش ایزومتریک گاز رسانی

اموزش نقشه كشي گاز اتوكدنمونه پلان و ایزومتریک گاز
اموزش نفشه کشی گاز

نحوه طراحی نقشه ایزومتریک گاز خانگی

اموزش نقشه كشي گاز با اتوكدچگونگی گاز رسانی ساختمان
طراحی مسیر رفته لوله گاز ساختمان نمونه
درس لوله کشی گازخانه.دانلود آموزش لوله کشی گاز خانگی
دانلودکتاب نقشه کشی گازخانگی وتجاری کارودانش

رسم نقشه ایزومتریک گازدر اتوکد

اموزش ترسیم ایرومتریک گاز
ایزومتری ساختمان

آموزش رایگان ایزومتری ساختمان

'اصول جوشکاری منازل

دانلود نرم افزار نقشه کشی گازخانگی و تجاری

دانلود رایگان جزوه نقشه کشی گاز
دانلود رایگان نقشه های گاز رسانی
نقشه کشی گازدر اتوکدآموزش نقشه ایزو متریک گازرسانیلول کشی گازایزومتریک

جهت ايزومتريك نقشه هاي گاز

نقشه های ایزومتریک گازکشی منازل
جزوه اموزشی نقشه کشی لوله گاز خانگی با نرم افزار اتوکدکلمات کلیدی

goto top
آگهی های گروه:آموزش زیرگروه:فرصت های دانشجویی استان:تمام استان ها شهر:تمام شهرها
تحصیل تقریبا رایگان در اتریش

تحصیل تقریبا رایگان در اتریش


اخذ پذيرش تحصیلی از دانشگاههاي دولتی اتریش توسط موسسه دانش گستر کوه نور با بیش از 10سال سابقه درخشان با 1396/06/111

امکان گرفتن بورس در دانشگاه های اسپانیا


اخذ پذيرش تحصیلی از دانشگاههاي دولتی اسپانیا توسط موسسه دانش گستر کوه نور با امکان گرفتن بورس و تحصیلات رایگان 1396/06/112
تحصیل و اقامت در فنلاند

تحصیل و اقامت در فنلاند


اخذ پذیرش از دانشگاه های دولتی فنلاند برای دانشجویان همه مقاطع تحصیلی توسط موسسه دانش گستر کوه نور با امکان 1396/06/113
اخذ پذیرش تحصیلی با مجوز وزارت علوم

اخذ پذیرش تحصیلی با مجوز وزارت علوم


اخذ پذيرش تحصیلی از دانشگاههاي دولتی پرتغال توسط موسسه دانش گستر کوه نور با امکان گرفتن بورس و تحصیل با 1396/06/11تهران4
تحصيل در کشور ايتاليا با امکان بورس

تحصیل در کشور ایتالیا با امکان بورس


با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي (لوتوس) داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، براي دانشجوياني که 1396/05/085
تخصص پزشکی در آلمان با تحصیل رایگان

تخصص پزشکی در آلمان با تحصیل رایگان


با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي داراي مجوز رسمي از وزارت علوم به شماره مجوز 1049271742 براي پزشكان محترمي 1396/05/086
تحصیل به زبان انگلیسی در کشور آلمان

تحصیل به زبان انگلیسی در کشور آلمان


با سلام و احترام ما براي دانشجوياني که متقاضي تحصيل در دانشگاههاي خارجي موردتأييد وزارت علوم و وزارت بهداشت ايران 1396/05/087
تحصیل رایگان در آلمان

تحصیل رایگان در آلمان


با سلام و احترام مؤسسه نيلوفر آبي (لوتوس) داراي مجوز رسمي از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، براي دانشجوياني که 1396/05/088
پذیرش لیسانس از آلمان،بدون قبولی کنکور

پذیرش لیسانس از آلمان بدون قبولی کنکور


با سلام و احترام ما براي دانشجوياني که متقاضي تحصيل در دانشگاههاي آلمان موردتأييد وزارت علوم و وزارت بهداشت ايران 1396/05/089
انجام پروژه های کنترلی

انجام پروژه های کنترلی


انجام پروژه های کنترلی کنترل کلاسیک کنترل مدرن کنترل تطبیقی،Adaptive شبیه¬سازی مقالات کنترلی کنترل بهینه کالمن فیلتر . . . 1396/05/04تهران10
انجام پروژه های مهندسی برق - کنترل

انجام پروژه های مهندسی برق - کنترل


انجام پروژه¬های کنترلی دانشگاهی در زمینه¬های کنترل غیرخطی، خطی، تطبیقی، بهینه، مقاوم و پیاده¬سازی مقالات ISI پذیرفته می¬شود. تعدادی از 1396/05/04تهران11
دوره آموزشی نرم افزار etap-مقدماتی

دوره آموزشی نرم افزار etap-مقدماتی


در تاریخ های زیر 17-15 مرداد 93 ساعت برگزاری: 8 الی 16 ( مدت دوره 24 ساعت در سه روز) 1396/03/16تهران12
 پذیرش تحصیلی از آلمان و اتریش - مشهد

پذیرش تحصیلی از آلمان و اتریش - مشهد


تخصص ، تجربه و اعتبار ما بعنوان مدیر سابق اتاق بازرگانی ایران و آلمان در مشهد، راهگشای شما برای دریافت 1395/11/11شهرنامشخص13
اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی آمریکا

اخذ پذیرش و ویزای دانشجویی آمریکا


گروه مشاوران تحصیل در آمریکا بر پایه سابقه درخشان خود و با حمایت و پشتیبانی دانشگاههای معتبر آمریکا، همواره بهترین 1395/09/22تهران14
پذیرش تحصیلی آمریکا و ویزا دانشجویی آمریکا

پذیرش تحصیلی آمریکا و ویزا دانشجویی آمریکا


مرکز مشاره تحصیل در آمریکا (Global Success Solution) ثبت شده در ایالت نیویورک http:www.admission-usa.com ارائه دهنده خدمات دانشجویی و مشاوره 1395/09/22تهران15
شرکت مهندسین مشاور نوین پارس؛ آکادمی آموزش ISO

شرکت مهندسین مشاور نوین پارس آکادمی آموزش ISO


شرکت مهندسین مشاور نوین پارس برگزار می نماید: دوره آموزش الزامات استانداردهای بین المللی IS O 9001 :2008 , IS 1395/09/0716
اخذ تضميني مدرک آيلتس

اخذ تضمینی مدرک آیلتس


اخذ تضمینی مدرک آیلتس اگر براي مهاجرت و يا ادامه تحصيل در خارج یا داخل کشور به مدرک زبان آيلتس 1395/06/14تهران17
همکاري مشترک در انجام  و ارائه مقاله ISI

همکاری مشترک در انجام و ارائه مقاله ISI


همکاري مشترک در انجام و ارائه مقاله ISI در ژورنال هاي معتبر بين المللي در زمينه هاي مختلف ديناميک سيالات 1395/06/08تهران18
دوره های تابستانه آموزش زبان در قبرس

دوره های تابستانه آموزش زبان در قبرس


موسسه وزین دانش سپاهان ارایه میدهد دوره های تابستانه زبان انگلیسی آلمانی فرانسهترکیاسپانیایی در قبرس شمالی 1-شرایط استفاده از کلاس 1395/03/3019
دوره های تابستانه آموزش زبان در مالزی

دوره های تابستانه آموزش زبان در مالزی


موسسه وزین دانش سپاهان ارایه میدهد دوره های تابستانه آموزش زبان در مالزی کمپ علمی تفریحی تابستان 1395 در کوالامپور 1395/03/3020
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی