اخبار:   پنج شنبه 1395/10/30
خانه  - لوازم -كتاب

آموزش کریستال سنگ مهره و سیم


آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی425025
بازدید32767
تاریخ ثبت 1390/12/04
نامامیر
تلفن0311 - 2200234
موبایل
آدرساصفهان - میدان امام - بازار بزرگ - قهوه کاشیها

آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم اگر مایل هستید با دایره المعارف جامع کریستال ، سنگ ، مهره و سیم آشنا شوید می توانید کتاب آموزشی نوشته ناهید معزز را خریداری فرمایید و از تماشای طرح های زیبای آن لذت ببرید.
در این کتاب سعی شده از بیش از 50 نوع آموزش و مجموعه ای کامل از آموزش های رومیزی کریستالی ، گل های منجوقی و کریستالی ، بدلیجات ، تاج و گل سر استفاده شود.
(امیدواریم به هدفمان ، که همان جلب رضایت شماست رسیده باشیم.)
در صورت تمایل برای خرید این محصول می توانید با شماره 2200234-0311 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس .fadiashop مراجعه کنید.




 
اموزش رومیزی با سنگ تراشه

اموزش مهره بافی رومیزی

تراشه بافی

اموزش رومیزی کریستال
رومیزی کریستالسنگ بافی

اموزش رومیزی با تراشه

رومیزی مهره بافیبافت رومیزی بامنجوق مهره بافی ورومیزی
رومیزی منجق
اموزش ساخت انگور با مهره

اموزش تراشه بافی

سنگ کریستال
ساخت انواع دستبند بامهره ونگین وبند
دانلوداموزش رومیزی کریستالی

طرز بافت انگور با کریستال

آموزش تراشه دوزی
اموزش رومیزی باتراشه تراشه دوزی

تصاویری ازرومیزی بامهره

آموزش سنگ بافی

رومیزی باکریستال

انواع مهره بافی

آموزش تراشه بافی
اموزش تراشه بافی
آموزش رومیزی کریستالیرومیزی کریستال بافی

گل رومیزی کریستالی

اموزش بافت رومیزی باکریستال

فیلم اموزشی گلهای کریستال تبیان

اموزش رومیزی با سنگ تراشه و کریستال

اموزش بافت رومیزی با سنگ تراشه

بافت رومیزی ستاره با سنگ تراشه

تصاویر تراشه بافی انگورکریستالگلهاي منجوقي در تبيان

سنگ تراشه بافی

دانلود اموزش کریستال تبیاناموزش تراشه بفیانواع تراشه بافیاموزش بافت رومیزی باسنگ تراشهاموزش سنگ بافیانگوربا كريستال
اموزش فیله رومیزی منجقی
دانلود اموزش تراشه بافی
فیلمهای آموزشی گلهای کریستالی تبیان
سنگ تراشه های کریستالی

طرح سنگ تراشه های کریستالی

دسبند مهرهای

مدلهای سنگ تراشه رومیزی

عكسهاي گلهاي كريستالي

اموزش رومیزی با سنگ کریستالی
اموزش رومیزی با سنگهای کریستالی
دانلود اموزش کریستال بافی

آموزش تراشه دوزی

اموزش رومیزی با مهره

اموزش مهره بافیتصاویرتراشه دوزی آفاق امیریان
گل کر یستالی
اموزش ساخت انگورکریستالطرز بافت رومیزی سنگ تراشه به شکل ستارهگلهاي كريستالي

اموزش تراشه سنگ بافی

انگورکریستال خانم امیریان

انگورکریستالیگلهای منجقی

دانلوداموزش بافت رومیزی باسنگهای کریستال

دانلوداموزش رومیزی باسنگهای کریستالرومیزی با سنگ تراشهآموزش گلهای کریستالی تبیاناموزش انگورکریستال
درختچه انگورکریستال

درختچه مروارید بافی

بدلیجات سنگی لحیمیگل های کریستالی معزز

اموزش بافت رومیزی با تراشه

مدل رومیزی سنگ تراشهگلهای گریستال

عكس تزيين گلهاي كريستالي

تراشه بافی ستاره

گلهای کریستالی تبیان

اموز ش گلهای کریستال اموزش انگور

مدلهاي سنگ تراشهانواع مدلهاي سنگ تراشهمدلهاي روميزي با سنگ تراشهرومیزی با مروارید تراشه

مدل های جدید رومیزی باسنگ تراشه

روميزي هاي مرواريد تراشهمدل رومیزی باسنگ تراشه مدل های جدیدتراشه دوزی مدل گلاموزشتراشه بافی افاق امینیامو زش دستبندمنجوقي
اموزش ساخت انگور با مهرههای کریستالی
اموزش بدلیجات لحیمی خانم امیریانگلهای کریستالی ناهید معززکاردستی بامنجوقاموزش تراشه بافيمدل دستبند منجقیاموزش بافت رومیزی با مهره تراشه

آموزش بافت ستاره رومیزی باسنگ تراشه

مدل جديد تراشه بافی

اموزش رو میزی ستاره با مهره کریستال

سنگ دوزیمدل ستاره رومیزیآموزش بدلیجات خانم امیر یان تبیاناموزش بافت تراشه ورو میزی
دانلود تراشه بافی
مدل رومیزی کریستالطرز بافت انگور بامهره کریستالی وتصویراموزش ساخت رومیزی باسنگ تراشهآموزش بافت سنگ تراشهمدلهای فیله سنگ دوزیاموزش رومیزی تراشه

امو زش گل کریستا

دانلوداموزش روميزي کريستالي
بافت رومیزی با سنگ تراشهمهره بافی افاق امیریان

بافت رومیزی با گریستال

رومیزی مروارید تراشه

رومیزی منجقی

دانلود کتاب آموزش بافت رومیزی ;vdsjhgدانلودآموزش گلهای کریستالیکاربامهره وسنگ
امو.ش تنه کلهای منجوقی
کریستال ومروارید؟
بافت رومیزی کریستال ناهید معزز
تراشه بافی تبیانمهره بافی وتصویرمدل تراشه بافیتصاویر جدید از تراشه بافی

رومیزی مرواریدی

آموزش کاربامهره

کار با سنگهای تراشه،مهره کریستال و منجوق دوزی

ساخت انگورکریستال
رومزی منجق دوزی
روميزي هاي جديد مرواريدتراشه

کاربامهره دوزی

قیمت مهره های کریستالمدلهای رومیزی با مروارید وسنگبافت رومیزی منجقیمدل مهرههای تراشهدانلود بافت رومیزیکریستال از آفاق امیریان
اموزش مرواریدبافی وکاربامهره کریستالی
بافت رومیزی کریستالآموزش انگور بامهره برای گردنبنکلهای کر یستالی
مدل مهره بافی
انگور با سنگ کریستال
انگورکریستال
فیلم آموزش مروارید بافی تراشه
کاربامهرهدایرتالمعارف کریستال بافی و مهره سیم سنگآموزش دستبندبامهره ومنجوق وسنگ
اموزش رومیزی کریستال بامهره
تراشه بافی شکل ستارهرومیزی بامهره جدید جدید تبیانعكس روميزى با مرواريدکتاب گلهای کریستالی از ناهید معزز
دستبندبامهره جدید
دانلوداموزش رومیزی بامهرهبافت دسبند بامنجوقساخت انگوربامهره های کیستالی جدید
بافت رومیزی بامنجوق
گلهای مهره ومنجوقبافت دستبندبامهرهآموزش رومیزی باسنگ تراشهتبیان دانلود کریستال بافیتبیان تراشه بافی اموزش مروارید تراشه
عكس گلهاي كريستال
آموزشرومیزی با سنگ تراشه

فیلم آموزش مروارید بافی خانم امیریان درتبیان

/انگورکریستال

اموزشرومیزی کریستالیدرختچه انگورکریستالیاموزش گلهای منجقیمنجق بافی

آموزش رو میزی با کریستالی ناهید معزز

اموزش کاردستی با سنگ ونگین

آموزش مهره بافي تبياندانلود کتاب رومیزی های کریستالی ناهید معززدانلودرومیزی با مهره کریستال
تراشه بافی خانم معزز
امو.ش ساخت رومیزی باکریستال
مجموعه کامل از رومیزی کریستال بافی

بافت انگوربامهره

اموزش دستبند بامهره کریستالی

اموزش تاج با کل های گریستال

کانال تراشه بافی

بافت انگور كريستال

دستبندبامهره کریستال

اموزش بافت دستبندمنجقی



کلمات کلیدی