اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - لوازم -كتاب

آموزش کریستال سنگ مهره و سیم


آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی425025
بازدید32767
تاریخ ثبت 1390/12/04
نامامیر
تلفن0311 - 2200234
موبایل
آدرساصفهان - میدان امام - بازار بزرگ - قهوه کاشیها

آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم اگر مایل هستید با دایره المعارف جامع کریستال ، سنگ ، مهره و سیم آشنا شوید می توانید کتاب آموزشی نوشته ناهید معزز را خریداری فرمایید و از تماشای طرح های زیبای آن لذت ببرید.
در این کتاب سعی شده از بیش از 50 نوع آموزش و مجموعه ای کامل از آموزش های رومیزی کریستالی ، گل های منجوقی و کریستالی ، بدلیجات ، تاج و گل سر استفاده شود.
(امیدواریم به هدفمان ، که همان جلب رضایت شماست رسیده باشیم.)
در صورت تمایل برای خرید این محصول می توانید با شماره 2200234-0311 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس .fadiashop مراجعه کنید.
 
اموزش رومیزی با سنگ تراشه

اموزش مهره بافی رومیزی

تراشه بافی

اموزش رومیزی کریستال

رومیزی کریستال

سنگ بافیاموزش رومیزی با تراشهرومیزی مهره بافیبافت رومیزی بامنجوق مهره بافی ورومیزی

رومیزی منجق

اموزش ساخت انگور با مهره

اموزش تراشه بافی

سنگ کریستال

ساخت انواع دستبند بامهره ونگین وبند

دانلوداموزش رومیزی کریستالیطرز بافت انگور با کریستالآموزش تراشه دوزی اموزش رومیزی باتراشه
تراشه دوزی

تصاویری ازرومیزی بامهره

آموزش سنگ بافی
رومیزی باکریستال

انواع مهره بافی

آموزش تراشه بافی

اموزش تراشه بافی

آموزش رومیزی کریستالی
رومیزی کریستال بافی
گل رومیزی کریستالی
اموزش بافت رومیزی باکریستال
فیلم اموزشی گلهای کریستال تبیاناموزش رومیزی با سنگ تراشه و کریستال
اموزش بافت رومیزی با سنگ تراشه
بافت رومیزی ستاره با سنگ تراشهتصاویر تراشه بافی
انگورکریستال
گلهاي منجوقي در تبيانسنگ تراشه بافی
دانلود اموزش کریستال تبیان
اموزش تراشه بفی
انواع تراشه بافی
اموزش بافت رومیزی باسنگ تراشه
اموزش سنگ بافی
انگوربا كريستال

اموزش فیله رومیزی منجقی

دانلود اموزش تراشه بافی
فیلمهای آموزشی گلهای کریستالی تبیان
سنگ تراشه های کریستالیطرح سنگ تراشه های کریستالیدسبند مهرهای

مدلهای سنگ تراشه رومیزی

عكسهاي گلهاي كريستالي

اموزش رومیزی با سنگ کریستالی

اموزش رومیزی با سنگهای کریستالیدانلود اموزش کریستال بافی

آموزش تراشه دوزی

اموزش رومیزی با مهرهاموزش مهره بافی
تصاویرتراشه دوزی آفاق امیریان

گل کر یستالی

اموزش ساخت انگورکریستال

طرز بافت رومیزی سنگ تراشه به شکل ستاره

گلهاي كريستالي
اموزش تراشه سنگ بافی
انگورکریستال خانم امیریانانگورکریستالیگلهای منجقیدانلوداموزش بافت رومیزی باسنگهای کریستالدانلوداموزش رومیزی باسنگهای کریستال

رومیزی با سنگ تراشه

آموزش گلهای کریستالی تبیان

اموزش انگورکریستال
درختچه انگورکریستال

درختچه مروارید بافی

بدلیجات سنگی لحیمی
گل های کریستالی معززاموزش بافت رومیزی با تراشه مدل رومیزی سنگ تراشه

گلهای گریستال

عكس تزيين گلهاي كريستاليتراشه بافی ستاره

گلهای کریستالی تبیان

اموز ش گلهای کریستال اموزش انگور

مدلهاي سنگ تراشهانواع مدلهاي سنگ تراشهمدلهاي روميزي با سنگ تراشهرومیزی با مروارید تراشه مدل های جدید رومیزی باسنگ تراشه
روميزي هاي مرواريد تراشه

مدل رومیزی باسنگ تراشه مدل های جدید

تراشه دوزی مدل گل
اموزشتراشه بافی افاق امینی

امو زش دستبندمنجوقي

اموزش ساخت انگور با مهرههای کریستالی
اموزش بدلیجات لحیمی خانم امیریان

گلهای کریستالی ناهید معزز

کاردستی بامنجوق

اموزش تراشه بافي
مدل دستبند منجقیاموزش بافت رومیزی با مهره تراشه
آموزش بافت ستاره رومیزی باسنگ تراشه
مدل جديد تراشه بافیاموزش رو میزی ستاره با مهره کریستالسنگ دوزیمدل ستاره رومیزیآموزش بدلیجات خانم امیر یان تبیاناموزش بافت تراشه ورو میزی
دانلود تراشه بافی
مدل رومیزی کریستالطرز بافت انگور بامهره کریستالی وتصویراموزش ساخت رومیزی باسنگ تراشه
آموزش بافت سنگ تراشه

مدلهای فیله سنگ دوزی

اموزش رومیزی تراشهامو زش گل کریستادانلوداموزش روميزي کريستاليبافت رومیزی با سنگ تراشه
مهره بافی افاق امیریان
بافت رومیزی با گریستال

رومیزی مروارید تراشه

رومیزی منجقیدانلود کتاب آموزش بافت رومیزی ;vdsjhgدانلودآموزش گلهای کریستالی

کاربامهره وسنگ

امو.ش تنه کلهای منجوقی

کریستال ومروارید؟

بافت رومیزی کریستال ناهید معززتراشه بافی تبیان

مهره بافی وتصویر

مدل تراشه بافی

تصاویر جدید از تراشه بافیرومیزی مرواریدیآموزش کاربامهرهکار با سنگهای تراشه،مهره کریستال و منجوق دوزیساخت انگورکریستال
رومزی منجق دوزی
روميزي هاي جديد مرواريدتراشه
کاربامهره دوزی
قیمت مهره های کریستالمدلهای رومیزی با مروارید وسنگبافت رومیزی منجقی
مدل مهرههای تراشه
دانلود بافت رومیزیکریستال از آفاق امیریاناموزش مرواریدبافی وکاربامهره کریستالی

بافت رومیزی کریستال

آموزش انگور بامهره برای گردنبنکلهای کر یستالیمدل مهره بافیانگور با سنگ کریستال
انگورکریستال
فیلم آموزش مروارید بافی تراشهکاربامهرهدایرتالمعارف کریستال بافی و مهره سیم سنگآموزش دستبندبامهره ومنجوق وسنگاموزش رومیزی کریستال بامهره تراشه بافی شکل ستارهرومیزی بامهره جدید جدید تبیان
عكس روميزى با مرواريد
کتاب گلهای کریستالی از ناهید معززدستبندبامهره جدیددانلوداموزش رومیزی بامهرهبافت دسبند بامنجوقساخت انگوربامهره های کیستالی جدید
بافت رومیزی بامنجوق

گلهای مهره ومنجوق

بافت دستبندبامهره
آموزش رومیزی باسنگ تراشهتبیان دانلود کریستال بافیتبیان تراشه بافی اموزش مروارید تراشه
عكس گلهاي كريستال
آموزشرومیزی با سنگ تراشهفیلم آموزش مروارید بافی خانم امیریان درتبیان
/انگورکریستال
اموزشرومیزی کریستالیدرختچه انگورکریستالیاموزش گلهای منجقی

منجق بافی

آموزش رو میزی با کریستالی ناهید معزز
اموزش کاردستی با سنگ ونگینآموزش مهره بافي تبيان

دانلود کتاب رومیزی های کریستالی ناهید معزز

دانلودرومیزی با مهره کریستال

تراشه بافی خانم معززامو.ش ساخت رومیزی باکریستالمجموعه کامل از رومیزی کریستال بافی
بافت انگوربامهره
اموزش دستبند بامهره کریستالی

اموزش تاج با کل های گریستال

کانال تراشه بافی

بافت انگور كريستال
دستبندبامهره کریستالاموزش بافت دستبندمنجقی

دسبند باکریستال

فیلم بافت رومیزی با سنگ تراشهدانلودرویمیزیمهرهتبیانکلمات کلیدی