اخبار:   جمعه 1395/07/09
خانه  - لوازم -كتاب

آموزش کریستال سنگ مهره و سیم


آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی425025
بازدید32767
تاریخ ثبت 1390/12/04
نامامیر
تلفن0311 - 2200234
موبایل
آدرساصفهان - میدان امام - بازار بزرگ - قهوه کاشیها

آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم اگر مایل هستید با دایره المعارف جامع کریستال ، سنگ ، مهره و سیم آشنا شوید می توانید کتاب آموزشی نوشته ناهید معزز را خریداری فرمایید و از تماشای طرح های زیبای آن لذت ببرید.
در این کتاب سعی شده از بیش از 50 نوع آموزش و مجموعه ای کامل از آموزش های رومیزی کریستالی ، گل های منجوقی و کریستالی ، بدلیجات ، تاج و گل سر استفاده شود.
(امیدواریم به هدفمان ، که همان جلب رضایت شماست رسیده باشیم.)
در صورت تمایل برای خرید این محصول می توانید با شماره 2200234-0311 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس .fadiashop مراجعه کنید.
 
اموزش رومیزی با سنگ تراشهاموزش مهره بافی رومیزی

تراشه بافی

اموزش رومیزی کریستالرومیزی کریستال
سنگ بافی
اموزش رومیزی با تراشه

رومیزی مهره بافی

بافت رومیزی بامنجوق
مهره بافی ورومیزی
رومیزی منجق
اموزش ساخت انگور با مهره
اموزش تراشه بافی

سنگ کریستال

ساخت انواع دستبند بامهره ونگین وبند

دانلوداموزش رومیزی کریستالیطرز بافت انگور با کریستال
آموزش تراشه دوزی
اموزش رومیزی باتراشه
تراشه دوزی
تصاویری ازرومیزی بامهره
آموزش سنگ بافی
رومیزی باکریستال

انواع مهره بافی

آموزش تراشه بافی

اموزش تراشه بافی

آموزش رومیزی کریستالیرومیزی کریستال بافیگل رومیزی کریستالیاموزش بافت رومیزی باکریستال
فیلم اموزشی گلهای کریستال تبیان
اموزش رومیزی با سنگ تراشه و کریستالاموزش بافت رومیزی با سنگ تراشهبافت رومیزی ستاره با سنگ تراشه
تصاویر تراشه بافی

انگورکریستال

گلهاي منجوقي در تبيان

سنگ تراشه بافی

دانلود اموزش کریستال تبیان

اموزش تراشه بفی

انواع تراشه بافی

اموزش بافت رومیزی باسنگ تراشهاموزش سنگ بافی

انگوربا كريستال

اموزش فیله رومیزی منجقی

دانلود اموزش تراشه بافی

فیلمهای آموزشی گلهای کریستالی تبیان
سنگ تراشه های کریستالی
طرح سنگ تراشه های کریستالی

دسبند مهرهای

مدلهای سنگ تراشه رومیزی
عكسهاي گلهاي كريستالياموزش رومیزی با سنگ کریستالیاموزش رومیزی با سنگهای کریستالی

دانلود اموزش کریستال بافی

آموزش تراشه دوزیاموزش رومیزی با مهرهاموزش مهره بافیتصاویرتراشه دوزی آفاق امیریانگل کر یستالیاموزش ساخت انگورکریستال

طرز بافت رومیزی سنگ تراشه به شکل ستاره

گلهاي كريستالي

اموزش تراشه سنگ بافی

انگورکریستال خانم امیریانانگورکریستالی

گلهای منجقی

دانلوداموزش بافت رومیزی باسنگهای کریستالدانلوداموزش رومیزی باسنگهای کریستالرومیزی با سنگ تراشهآموزش گلهای کریستالی تبیاناموزش انگورکریستال

درختچه انگورکریستال

درختچه مروارید بافی

بدلیجات سنگی لحیمی

گل های کریستالی معززاموزش بافت رومیزی با تراشه مدل رومیزی سنگ تراشه
گلهای گریستال

عكس تزيين گلهاي كريستالي

تراشه بافی ستارهگلهای کریستالی تبیاناموز ش گلهای کریستال اموزش انگور مدلهاي سنگ تراشه
انواع مدلهاي سنگ تراشه
مدلهاي روميزي با سنگ تراشهرومیزی با مروارید تراشه مدل های جدید رومیزی باسنگ تراشه روميزي هاي مرواريد تراشه
مدل رومیزی باسنگ تراشه مدل های جدید
تراشه دوزی مدل گل

اموزشتراشه بافی افاق امینی

امو زش دستبندمنجوقياموزش ساخت انگور با مهرههای کریستالی

اموزش بدلیجات لحیمی خانم امیریان

گلهای کریستالی ناهید معزز
کاردستی بامنجوقاموزش تراشه بافي
مدل دستبند منجقی
اموزش بافت رومیزی با مهره تراشه
آموزش بافت ستاره رومیزی باسنگ تراشه مدل جديد تراشه بافی

اموزش رو میزی ستاره با مهره کریستال

سنگ دوزیمدل ستاره رومیزی

آموزش بدلیجات خانم امیر یان تبیان

اموزش بافت تراشه ورو میزی

دانلود تراشه بافیمدل رومیزی کریستالطرز بافت انگور بامهره کریستالی وتصویر
اموزش ساخت رومیزی باسنگ تراشه
آموزش بافت سنگ تراشهمدلهای فیله سنگ دوزیاموزش رومیزی تراشهامو زش گل کریستادانلوداموزش روميزي کريستالي

بافت رومیزی با سنگ تراشه

مهره بافی افاق امیریان

بافت رومیزی با گریستال

رومیزی مروارید تراشه

رومیزی منجقی
دانلود کتاب آموزش بافت رومیزی ;vdsjhgدانلودآموزش گلهای کریستالیکاربامهره وسنگ

امو.ش تنه کلهای منجوقی

کریستال ومروارید؟
بافت رومیزی کریستال ناهید معززتراشه بافی تبیان

مهره بافی وتصویر

مدل تراشه بافی

تصاویر جدید از تراشه بافی
رومیزی مرواریدی

آموزش کاربامهره

کار با سنگهای تراشه،مهره کریستال و منجوق دوزیساخت انگورکریستال

رومزی منجق دوزی

روميزي هاي جديد مرواريدتراشهکاربامهره دوزی

قیمت مهره های کریستال

مدلهای رومیزی با مروارید وسنگبافت رومیزی منجقی
مدل مهرههای تراشه
دانلود بافت رومیزیکریستال از آفاق امیریاناموزش مرواریدبافی وکاربامهره کریستالی
بافت رومیزی کریستال
آموزش انگور بامهره برای گردنبن

کلهای کر یستالی

مدل مهره بافی

انگور با سنگ کریستال

انگورکریستال
فیلم آموزش مروارید بافی تراشه
کاربامهره
دایرتالمعارف کریستال بافی و مهره سیم سنگ
آموزش دستبندبامهره ومنجوق وسنگ
اموزش رومیزی کریستال بامهره تراشه بافی شکل ستارهرومیزی بامهره جدید جدید تبیانعكس روميزى با مرواريد
کتاب گلهای کریستالی از ناهید معزز
دستبندبامهره جدیددانلوداموزش رومیزی بامهره
بافت دسبند بامنجوق
ساخت انگوربامهره های کیستالی جدید
بافت رومیزی بامنجوق

گلهای مهره ومنجوق

بافت دستبندبامهره

آموزش رومیزی باسنگ تراشه

تبیان دانلود کریستال بافی

تبیان تراشه بافی
اموزش مروارید تراشه
عكس گلهاي كريستال آموزشرومیزی با سنگ تراشهفیلم آموزش مروارید بافی خانم امیریان درتبیان
/انگورکریستال
اموزشرومیزی کریستالی

درختچه انگورکریستالی

اموزش گلهای منجقیمنجق بافی آموزش رو میزی با کریستالی ناهید معززاموزش کاردستی با سنگ ونگین

آموزش مهره بافي تبيان

دانلود کتاب رومیزی های کریستالی ناهید معزز

دانلودرومیزی با مهره کریستال

تراشه بافی خانم معززامو.ش ساخت رومیزی باکریستالمجموعه کامل از رومیزی کریستال بافیکلمات کلیدی

goto top