اخبار:   شنبه 1395/09/20
خانه  - لوازم -كتاب

آموزش کریستال سنگ مهره و سیم


آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی425025
بازدید32767
تاریخ ثبت 1390/12/04
نامامیر
تلفن0311 - 2200234
موبایل
آدرساصفهان - میدان امام - بازار بزرگ - قهوه کاشیها

آموزش کریستال ، سنگ ، مهره و سیم اگر مایل هستید با دایره المعارف جامع کریستال ، سنگ ، مهره و سیم آشنا شوید می توانید کتاب آموزشی نوشته ناهید معزز را خریداری فرمایید و از تماشای طرح های زیبای آن لذت ببرید.
در این کتاب سعی شده از بیش از 50 نوع آموزش و مجموعه ای کامل از آموزش های رومیزی کریستالی ، گل های منجوقی و کریستالی ، بدلیجات ، تاج و گل سر استفاده شود.
(امیدواریم به هدفمان ، که همان جلب رضایت شماست رسیده باشیم.)
در صورت تمایل برای خرید این محصول می توانید با شماره 2200234-0311 داخلی 5 تماس حاصل فرمایید و یا به آدرس .fadiashop مراجعه کنید.
 

اموزش رومیزی با سنگ تراشه

اموزش مهره بافی رومیزیتراشه بافیاموزش رومیزی کریستال

رومیزی کریستال

سنگ بافی

اموزش رومیزی با تراشه

رومیزی مهره بافی

بافت رومیزی بامنجوق

مهره بافی ورومیزیرومیزی منجقاموزش ساخت انگور با مهره

اموزش تراشه بافی

سنگ کریستالساخت انواع دستبند بامهره ونگین وبنددانلوداموزش رومیزی کریستالیطرز بافت انگور با کریستال

آموزش تراشه دوزی

اموزش رومیزی باتراشه

تراشه دوزی

تصاویری ازرومیزی بامهره
آموزش سنگ بافی

رومیزی باکریستال

انواع مهره بافی

آموزش تراشه بافی

اموزش تراشه بافی

آموزش رومیزی کریستالی
رومیزی کریستال بافی

گل رومیزی کریستالی

اموزش بافت رومیزی باکریستال
فیلم اموزشی گلهای کریستال تبیان

اموزش رومیزی با سنگ تراشه و کریستال

اموزش بافت رومیزی با سنگ تراشه

بافت رومیزی ستاره با سنگ تراشه

تصاویر تراشه بافی انگورکریستال

گلهاي منجوقي در تبيان

سنگ تراشه بافیدانلود اموزش کریستال تبیاناموزش تراشه بفیانواع تراشه بافی

اموزش بافت رومیزی باسنگ تراشه

اموزش سنگ بافی

انگوربا كريستال

اموزش فیله رومیزی منجقی

دانلود اموزش تراشه بافی

فیلمهای آموزشی گلهای کریستالی تبیانسنگ تراشه های کریستالی
طرح سنگ تراشه های کریستالی
دسبند مهرهایمدلهای سنگ تراشه رومیزی عكسهاي گلهاي كريستالياموزش رومیزی با سنگ کریستالیاموزش رومیزی با سنگهای کریستالیدانلود اموزش کریستال بافیآموزش تراشه دوزیاموزش رومیزی با مهره
اموزش مهره بافی
تصاویرتراشه دوزی آفاق امیریان
گل کر یستالی
اموزش ساخت انگورکریستال
طرز بافت رومیزی سنگ تراشه به شکل ستارهگلهاي كريستالي

اموزش تراشه سنگ بافی

انگورکریستال خانم امیریانانگورکریستالی

گلهای منجقی

دانلوداموزش بافت رومیزی باسنگهای کریستال

دانلوداموزش رومیزی باسنگهای کریستالرومیزی با سنگ تراشهآموزش گلهای کریستالی تبیاناموزش انگورکریستالدرختچه انگورکریستالدرختچه مروارید بافیبدلیجات سنگی لحیمیگل های کریستالی معززاموزش بافت رومیزی با تراشه مدل رومیزی سنگ تراشه

گلهای گریستال

عكس تزيين گلهاي كريستالي

تراشه بافی ستاره
گلهای کریستالی تبیاناموز ش گلهای کریستال اموزش انگور مدلهاي سنگ تراشه
انواع مدلهاي سنگ تراشه
مدلهاي روميزي با سنگ تراشهرومیزی با مروارید تراشه

مدل های جدید رومیزی باسنگ تراشه

روميزي هاي مرواريد تراشه

مدل رومیزی باسنگ تراشه مدل های جدید

تراشه دوزی مدل گلاموزشتراشه بافی افاق امینیامو زش دستبندمنجوقياموزش ساخت انگور با مهرههای کریستالیاموزش بدلیجات لحیمی خانم امیریانگلهای کریستالی ناهید معززکاردستی بامنجوقاموزش تراشه بافيمدل دستبند منجقی
اموزش بافت رومیزی با مهره تراشه
آموزش بافت ستاره رومیزی باسنگ تراشه
مدل جديد تراشه بافی
اموزش رو میزی ستاره با مهره کریستال

سنگ دوزیمدل ستاره رومیزی

آموزش بدلیجات خانم امیر یان تبیان

اموزش بافت تراشه ورو میزیدانلود تراشه بافی

مدل رومیزی کریستال

طرز بافت انگور بامهره کریستالی وتصویر
اموزش ساخت رومیزی باسنگ تراشه

آموزش بافت سنگ تراشه

مدلهای فیله سنگ دوزی
اموزش رومیزی تراشه

امو زش گل کریستا

دانلوداموزش روميزي کريستاليبافت رومیزی با سنگ تراشهمهره بافی افاق امیریان
بافت رومیزی با گریستال
رومیزی مروارید تراشه

رومیزی منجقی

دانلود کتاب آموزش بافت رومیزی ;vdsjhg
دانلودآموزش گلهای کریستالیکاربامهره وسنگ

امو.ش تنه کلهای منجوقی

کریستال ومروارید؟بافت رومیزی کریستال ناهید معززتراشه بافی تبیانمهره بافی وتصویرمدل تراشه بافیتصاویر جدید از تراشه بافیرومیزی مرواریدی

آموزش کاربامهره

کار با سنگهای تراشه،مهره کریستال و منجوق دوزی

ساخت انگورکریستال
رومزی منجق دوزی
روميزي هاي جديد مرواريدتراشهکاربامهره دوزی

قیمت مهره های کریستال

مدلهای رومیزی با مروارید وسنگبافت رومیزی منجقیمدل مهرههای تراشهدانلود بافت رومیزیکریستال از آفاق امیریاناموزش مرواریدبافی وکاربامهره کریستالی
بافت رومیزی کریستال
آموزش انگور بامهره برای گردنبن

کلهای کر یستالی

مدل مهره بافی

انگور با سنگ کریستالانگورکریستال

فیلم آموزش مروارید بافی تراشه

کاربامهره

دایرتالمعارف کریستال بافی و مهره سیم سنگ

آموزش دستبندبامهره ومنجوق وسنگ

اموزش رومیزی کریستال بامهره

تراشه بافی شکل ستاره

رومیزی بامهره جدید جدید تبیان

عكس روميزى با مرواريد

کتاب گلهای کریستالی از ناهید معزز

دستبندبامهره جدید

دانلوداموزش رومیزی بامهره

بافت دسبند بامنجوقساخت انگوربامهره های کیستالی جدید
بافت رومیزی بامنجوق

گلهای مهره ومنجوق

بافت دستبندبامهره
آموزش رومیزی باسنگ تراشهتبیان دانلود کریستال بافیتبیان تراشه بافی اموزش مروارید تراشه
عكس گلهاي كريستال
آموزشرومیزی با سنگ تراشهفیلم آموزش مروارید بافی خانم امیریان درتبیان

/انگورکریستال

اموزشرومیزی کریستالی

درختچه انگورکریستالی

اموزش گلهای منجقی

منجق بافی

آموزش رو میزی با کریستالی ناهید معزز

اموزش کاردستی با سنگ ونگین

آموزش مهره بافي تبيان

دانلود کتاب رومیزی های کریستالی ناهید معزز

دانلودرومیزی با مهره کریستال

تراشه بافی خانم معزز

امو.ش ساخت رومیزی باکریستال

مجموعه کامل از رومیزی کریستال بافی

بافت انگوربامهره

اموزش دستبند بامهره کریستالی
اموزش تاج با کل های گریستال
کانال تراشه بافی
بافت انگور كريستالدستبندبامهره کریستالکلمات کلیدی