خانه  - خدمات -بازرگاني

صادرات خرما


صادرات خرما
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی406933
بازدید1095
تاریخ ثبت 1389/08/12
نامhafez asadi
تلفنعزیزی - 09188435484 اسدی 009125244354
موبایل
آدرستهران


تهیه و آماده سازی خرما در بسته های صادراتی و جهت صادرات
 
صادرات جهانی خرما در 1391خرما در مالزی

صادرات خرما
کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی