اخبار:   شنبه 1395/04/05
خانه  - صنعت -كارخانه

خط تولید عرقیات عصاره گیاهان دارویی


خط تولید عرقیات ، عصاره گیاهان دارویی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی395992
بازدید8001
تاریخ ثبت 1389/07/06
نامسید عبداله حسینی
تلفن 09177108461
موبایل
آدرس


مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و واردات خط تولید اسانس ، عصاره ، کنسانتره و پودر از گیاهان دارویی
مهندس حسینی 8461 710 0917
شامل تجهیزات ذیل:
1- واحد جداسازی و آسیاب
2- واحد پخت و عصاره گیری با استفاده از دستگاه scc با حداکثر رانمان در جداسازی آروما
3- واحد تعلیظ کننده بصورت بج یا کانتینیوس
4- واحد تولید پودر بروش اسپری درایر
 
خط تولیدعرقیات گیاهی
دستگاه عرقیات گیاهی

خط تولید صنعت عرقیات

قیمت دستگاه عرقیات گیری

قیمت دستگاه عرقیات گیاهی

ماشين آلات توليد داروهاي گياهي

خط تولید عرقیات گیاهی

دستگاه ولید عرقیات سنتی

خط تولید صنعتی گیاهان داروییدستگاه تولید عرقیات گیاهیدستگاه تولید عرقیات سنتیخط توليدعرقيات گياهان داروييتولید عصاره عرقیات گیاهیابعاد پرسشنامه cbcl آخن باخ

دستگاههاي توليد عرقيات گياهي

خط تولیدعرقیاتخرید و فروش دستگاه عرقیات سنتیدستگاه عرقیات سنتی
خط توليد عرقيات گياهي

"خط تولید عرقیات گیاهی"

تولید عرقیات و عصاره
خط تولید عرقیات

دستگاه تولید عرقیات سنتی گیاهی

تجهیزات عرقیات گیاهیكارخانه توليد عرقيات گياهي
دستگاه های تولید عرقیات
دستگاه تهیه عرقیات گیاهی
دستگاههای تولید عرقیات قیمت دستگاه
دستگاه هاي توليد عرقيات گياهي سنتيقیمت دستگاههای تولید عرقیاتدستگاه تهيه عرقيات

دستگاه تولید عرقیات

خطوط تولید گیاهان دارویی
دستگاه تولیدعرقیات گیاهی
خط تولید عرقیجات
ساخت ماشينهاي توليد عرقيات گياهيفروش خط تولید عرقیات گیاهی

دستگاه عرقیات گیری

خط تولید عصاره و اسانس

توليد عصاره گياهان دارويىتجهیزات تولید عرقیجات گیاهی ماشین الات خط تولید عصاره گیاهان داروییقیمت خط تولید عرقیات
اسانس گیری و عصاره گیری
کارخانه تولید داروی گیاهی و عرقیاتخط عصاره گیری گیاهان دارویی
لیست قیمت دستگاه تولید عرقیجات
کارخانه تولید عرقیات گیاهیخط تولید گیاهان داروییكارگاه توليد عرقيات گياهيلیست قیمت عرقیاتدستگاه عصاره گیری گیاهان داروییکارگاه تولیدعرقیجات گیاهیقیمتدستگاه صنعتی عصاره گیریخط تولید اسانس و عصاره گیاهی

دستگاه تولید عرقیجات گیاهی

دستگاههای تولید عرقیات

خطوط تولید دستگاههای گلاب و عرقیات

خرید دستگاه تهیه عرقیات صنعتیقیمت فروش خط تولید اسانس گیاهان داروییقیمت دستگاه عصاره گیری گیاهان دارویی

کارگاه تولید عرقیات گیاهی

عصاره گیری گیاهان برای تولدی عرقیات

لیست قیمت دستگاه عرقیات گیاهی

خط تولید عصاره گیاهان دارویی
فروش عصاره گیاهی ریحان

فروش تجهیزات عرقیجات گیاهی

شرکت مشک اوران کاشان
دستگاهای عرقیجات
خط تولید اسانس گیری
خرید و فروش گلاب وعرقیات گیاهان دارویی

کاشان فروش دستگاه اسانس گیرعرقی جات گیاهی

سازندگان دستگاه اسانس وعرقیات
کارگاه ساخت دستگاه گلاب گیری صنعتیفروش دستگاه اسانس گیری

ماشین آلات تولید عرقیات گیاهی

فروش دستگاه عرقيات گياهيخرید دستگاه تولید عرقیات سنتیتجهیزات کارخانجات گلاب و عرقیات گیاهی

ساخت تجهیزات عصاره گیری

دستگاه تولید عرقیات

خرید دستگاه تولید عرقیات

قیمت دستگاه اسانس گیری صنعتی گیاهان دارویی

واردات عصاره گیاهی

قیمت دستگاه عصاره گیری

دستگاه تولید عرقیات فروش

دستگاه عرقیات

لیست دستگاهها و تجهیزات عصاره گیری گیاهان
خط تولید گلابقیمت دستگاه استریل صنعتی عرقیات

دستگاه های تولید عرقیات

ساخت دستگاه تولید عرقیات و اسانسفروش دستگاه عصاره گیری

دستگاههای کارخانه اسانس و عصاره و عرقیجات

فروش دستگاه و خط تولید عرقیات گیری

خط تولید عرقیات گیریساخت خط تولید عرقیات

دستگاه عرقیات وارداتی

"خط تولید گلاب"ماشین آلات تولید عرقیات وارداتیکارگاه تولیدعرقیجاتدستگاه تولیدعرقیجاتدستگاهای عرقیاتدستگاهای تولیدعرقیاتگلاب گیری دستگاه عرقیاتفروش دستگاه تولیدعرقیجاتقیمت دستگاه عرقیاتدستگاه عصاره گیری گیاهی
دستگاه عصاره گیری گیاهان تزمایشگاهی
خط تولید اسانس گیریخط تولید عصاره گیر گیاهان داروییتولید عرقیجات خانگیطرز تهیه دستگاه عرقیاتقیمت خط تولید عصاره گیردستگاه scc عصاره گیر

تولید گلاب مهندس صنعتی

دستگاههای عرقیجات صنعتی

فروش دستگاه تولید صنعتی عرقیات گیاهی

ضوابط تاسیس کارگاه عرقیات
خط تولید اسانس گیری صنعتیتولیدعرقیجات
آموزش تولیدعرقیات
عرقیجات اروما
عرقیجات صنعتی تجهیزاتذیاگرام خط تولید عرقیجات گیاهیکلمات کلیدی