اخبار:   پنج شنبه 1395/12/05
خانه  - صنعت -كارخانه

خط تولید عرقیات عصاره گیاهان دارویی


خط تولید عرقیات ، عصاره گیاهان دارویی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی395992
بازدید8658
تاریخ ثبت 1389/07/06
نامسید عبداله حسینی
تلفن 09177108461
موبایل
آدرس


مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و واردات خط تولید اسانس ، عصاره ، کنسانتره و پودر از گیاهان دارویی
مهندس حسینی 8461 710 0917
شامل تجهیزات ذیل:
1- واحد جداسازی و آسیاب
2- واحد پخت و عصاره گیری با استفاده از دستگاه scc با حداکثر رانمان در جداسازی آروما
3- واحد تعلیظ کننده بصورت بج یا کانتینیوس
4- واحد تولید پودر بروش اسپری درایر
 
خط تولیدعرقیات گیاهی

دستگاه عرقیات گیاهی

خط تولید صنعت عرقیات

قیمت دستگاه عرقیات گیری

قیمت دستگاه عرقیات گیاهی
ماشين آلات توليد داروهاي گياهي

خط تولید عرقیات گیاهی

دستگاه ولید عرقیات سنتی
خط تولید صنعتی گیاهان دارویی

دستگاه تولید عرقیات گیاهی

دستگاه تولید عرقیات سنتی

خط توليدعرقيات گياهان دارويي

تولید عصاره عرقیات گیاهیابعاد پرسشنامه cbcl آخن باخدستگاههاي توليد عرقيات گياهي

خط تولیدعرقیات

خرید و فروش دستگاه عرقیات سنتی

دستگاه عرقیات سنتی

خط توليد عرقيات گياهي

"خط تولید عرقیات گیاهی"

تولید عرقیات و عصارهخط تولید عرقیات
دستگاه تولید عرقیات سنتی گیاهی
تجهیزات عرقیات گیاهیكارخانه توليد عرقيات گياهيدستگاه های تولید عرقیاتدستگاه تهیه عرقیات گیاهیدستگاههای تولید عرقیات قیمت دستگاه
دستگاه هاي توليد عرقيات گياهي سنتي
قیمت دستگاههای تولید عرقیاتدستگاه تهيه عرقيات
دستگاه تولید عرقیات
خطوط تولید گیاهان دارویی

دستگاه تولیدعرقیات گیاهی

خط تولید عرقیجات
ساخت ماشينهاي توليد عرقيات گياهي
فروش خط تولید عرقیات گیاهی
دستگاه عرقیات گیری
خط تولید عصاره و اسانس
توليد عصاره گياهان دارويىتجهیزات تولید عرقیجات گیاهی ماشین الات خط تولید عصاره گیاهان داروییقیمت خط تولید عرقیاتاسانس گیری و عصاره گیریکارخانه تولید داروی گیاهی و عرقیاتخط عصاره گیری گیاهان داروییلیست قیمت دستگاه تولید عرقیجات

کارخانه تولید عرقیات گیاهی

خط تولید گیاهان داروییكارگاه توليد عرقيات گياهي
لیست قیمت عرقیات
دستگاه عصاره گیری گیاهان داروییکارگاه تولیدعرقیجات گیاهیقیمتدستگاه صنعتی عصاره گیری

خط تولید اسانس و عصاره گیاهی

دستگاه تولید عرقیجات گیاهیدستگاههای تولید عرقیات خطوط تولید دستگاههای گلاب و عرقیات خرید دستگاه تهیه عرقیات صنعتیقیمت فروش خط تولید اسانس گیاهان دارویی
قیمت دستگاه عصاره گیری گیاهان دارویی

کارگاه تولید عرقیات گیاهی

عصاره گیری گیاهان برای تولدی عرقیات

لیست قیمت دستگاه عرقیات گیاهی

خط تولید عصاره گیاهان دارویی

فروش عصاره گیاهی ریحان

فروش تجهیزات عرقیجات گیاهی

شرکت مشک اوران کاشان

دستگاهای عرقیجات

خط تولید اسانس گیری

خرید و فروش گلاب وعرقیات گیاهان دارویی

کاشان فروش دستگاه اسانس گیرعرقی جات گیاهی
سازندگان دستگاه اسانس وعرقیات

کارگاه ساخت دستگاه گلاب گیری صنعتی

فروش دستگاه اسانس گیری

ماشین آلات تولید عرقیات گیاهیفروش دستگاه عرقيات گياهيخرید دستگاه تولید عرقیات سنتی

تجهیزات کارخانجات گلاب و عرقیات گیاهی

ساخت تجهیزات عصاره گیری
دستگاه تولید عرقیاتخرید دستگاه تولید عرقیاتقیمت دستگاه اسانس گیری صنعتی گیاهان دارویی
واردات عصاره گیاهی

قیمت دستگاه عصاره گیری

دستگاه تولید عرقیات فروشدستگاه عرقیاتلیست دستگاهها و تجهیزات عصاره گیری گیاهان
خط تولید گلاب
قیمت دستگاه استریل صنعتی عرقیات
دستگاه های تولید عرقیات ساخت دستگاه تولید عرقیات و اسانسفروش دستگاه عصاره گیریدستگاههای کارخانه اسانس و عصاره و عرقیجات

فروش دستگاه و خط تولید عرقیات گیری

خط تولید عرقیات گیریساخت خط تولید عرقیات

دستگاه عرقیات وارداتی

"خط تولید گلاب"
ماشین آلات تولید عرقیات وارداتیکارگاه تولیدعرقیجاتدستگاه تولیدعرقیجات

دستگاهای عرقیات

دستگاهای تولیدعرقیات

گلاب گیری دستگاه عرقیات
فروش دستگاه تولیدعرقیجات
قیمت دستگاه عرقیاتدستگاه عصاره گیری گیاهی

دستگاه عصاره گیری گیاهان تزمایشگاهی

خط تولید اسانس گیری

خط تولید عصاره گیر گیاهان داروییتولید عرقیجات خانگیطرز تهیه دستگاه عرقیاتقیمت خط تولید عصاره گیردستگاه scc عصاره گیرتولید گلاب مهندس صنعتیدستگاههای عرقیجات صنعتیفروش دستگاه تولید صنعتی عرقیات گیاهی
ضوابط تاسیس کارگاه عرقیات
خط تولید اسانس گیری صنعتی

تولیدعرقیجات

آموزش تولیدعرقیات

عرقیجات اروما عرقیجات صنعتی تجهیزاتذیاگرام خط تولید عرقیجات گیاهیعرقیات اروماعرقیجات آروما
کارخانه عرقیجات آروما

استخراج عرقیات دارویی دستگاه های تولید
کلمات کلیدی