اخبار:   سه شنبه 1396/01/08
خانه  - صنعت -كارخانه

خط تولید عرقیات عصاره گیاهان دارویی


خط تولید عرقیات ، عصاره گیاهان دارویی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی395992
بازدید8716
تاریخ ثبت 1389/07/06
نامسید عبداله حسینی
تلفن 09177108461
موبایل
آدرس


مشاوره ، طراحی ، ساخت ، نصب و واردات خط تولید اسانس ، عصاره ، کنسانتره و پودر از گیاهان دارویی
مهندس حسینی 8461 710 0917
شامل تجهیزات ذیل:
1- واحد جداسازی و آسیاب
2- واحد پخت و عصاره گیری با استفاده از دستگاه scc با حداکثر رانمان در جداسازی آروما
3- واحد تعلیظ کننده بصورت بج یا کانتینیوس
4- واحد تولید پودر بروش اسپری درایر
 

خط تولیدعرقیات گیاهی

دستگاه عرقیات گیاهی
خط تولید صنعت عرقیاتقیمت دستگاه عرقیات گیری
قیمت دستگاه عرقیات گیاهی

ماشين آلات توليد داروهاي گياهي

خط تولید عرقیات گیاهیدستگاه ولید عرقیات سنتیخط تولید صنعتی گیاهان دارویی
دستگاه تولید عرقیات گیاهی
دستگاه تولید عرقیات سنتی

خط توليدعرقيات گياهان دارويي

تولید عصاره عرقیات گیاهی

ابعاد پرسشنامه cbcl آخن باخ

دستگاههاي توليد عرقيات گياهي

خط تولیدعرقیات

خرید و فروش دستگاه عرقیات سنتی

دستگاه عرقیات سنتی

خط توليد عرقيات گياهي
"خط تولید عرقیات گیاهی"
تولید عرقیات و عصاره
خط تولید عرقیات
دستگاه تولید عرقیات سنتی گیاهی
تجهیزات عرقیات گیاهی
كارخانه توليد عرقيات گياهي
دستگاه های تولید عرقیاتدستگاه تهیه عرقیات گیاهی
دستگاههای تولید عرقیات قیمت دستگاه

دستگاه هاي توليد عرقيات گياهي سنتي

قیمت دستگاههای تولید عرقیات
دستگاه تهيه عرقيات
دستگاه تولید عرقیات

خطوط تولید گیاهان دارویی

دستگاه تولیدعرقیات گیاهی

خط تولید عرقیجات

ساخت ماشينهاي توليد عرقيات گياهي

فروش خط تولید عرقیات گیاهی

دستگاه عرقیات گیری
خط تولید عصاره و اسانس
توليد عصاره گياهان دارويى

تجهیزات تولید عرقیجات گیاهی

ماشین الات خط تولید عصاره گیاهان دارویی

قیمت خط تولید عرقیات

اسانس گیری و عصاره گیری

کارخانه تولید داروی گیاهی و عرقیات

خط عصاره گیری گیاهان داروییلیست قیمت دستگاه تولید عرقیجاتکارخانه تولید عرقیات گیاهیخط تولید گیاهان داروییكارگاه توليد عرقيات گياهي

لیست قیمت عرقیات

دستگاه عصاره گیری گیاهان داروییکارگاه تولیدعرقیجات گیاهیقیمتدستگاه صنعتی عصاره گیریخط تولید اسانس و عصاره گیاهی
دستگاه تولید عرقیجات گیاهی
دستگاههای تولید عرقیات

خطوط تولید دستگاههای گلاب و عرقیات

خرید دستگاه تهیه عرقیات صنعتیقیمت فروش خط تولید اسانس گیاهان داروییقیمت دستگاه عصاره گیری گیاهان دارویی

کارگاه تولید عرقیات گیاهی

عصاره گیری گیاهان برای تولدی عرقیات

لیست قیمت دستگاه عرقیات گیاهی

خط تولید عصاره گیاهان دارویی

فروش عصاره گیاهی ریحان

فروش تجهیزات عرقیجات گیاهیشرکت مشک اوران کاشان

دستگاهای عرقیجات

خط تولید اسانس گیریخرید و فروش گلاب وعرقیات گیاهان دارویی

کاشان فروش دستگاه اسانس گیرعرقی جات گیاهی

سازندگان دستگاه اسانس وعرقیاتکارگاه ساخت دستگاه گلاب گیری صنعتیفروش دستگاه اسانس گیری

ماشین آلات تولید عرقیات گیاهی

فروش دستگاه عرقيات گياهيخرید دستگاه تولید عرقیات سنتیتجهیزات کارخانجات گلاب و عرقیات گیاهی

ساخت تجهیزات عصاره گیری

دستگاه تولید عرقیات

خرید دستگاه تولید عرقیات

قیمت دستگاه اسانس گیری صنعتی گیاهان دارویی
واردات عصاره گیاهی
قیمت دستگاه عصاره گیری
دستگاه تولید عرقیات فروش
دستگاه عرقیات

لیست دستگاهها و تجهیزات عصاره گیری گیاهان

خط تولید گلاب
قیمت دستگاه استریل صنعتی عرقیات
دستگاه های تولید عرقیات
ساخت دستگاه تولید عرقیات و اسانس
فروش دستگاه عصاره گیریدستگاههای کارخانه اسانس و عصاره و عرقیجاتفروش دستگاه و خط تولید عرقیات گیری
خط تولید عرقیات گیری

ساخت خط تولید عرقیات

دستگاه عرقیات وارداتی

"خط تولید گلاب"

ماشین آلات تولید عرقیات وارداتی

کارگاه تولیدعرقیجات

دستگاه تولیدعرقیجات

دستگاهای عرقیات

دستگاهای تولیدعرقیات

گلاب گیری دستگاه عرقیات

فروش دستگاه تولیدعرقیجات

قیمت دستگاه عرقیات

دستگاه عصاره گیری گیاهی

دستگاه عصاره گیری گیاهان تزمایشگاهی

خط تولید اسانس گیری

خط تولید عصاره گیر گیاهان داروییتولید عرقیجات خانگی

طرز تهیه دستگاه عرقیات

قیمت خط تولید عصاره گیر

دستگاه scc عصاره گیر

تولید گلاب مهندس صنعتی

دستگاههای عرقیجات صنعتی

فروش دستگاه تولید صنعتی عرقیات گیاهی

ضوابط تاسیس کارگاه عرقیات

خط تولید اسانس گیری صنعتی

تولیدعرقیجات

آموزش تولیدعرقیاتعرقیجات اروما عرقیجات صنعتی تجهیزاتذیاگرام خط تولید عرقیجات گیاهیعرقیات اروما

عرقیجات آروما

کارخانه عرقیجات آرومااستخراج عرقیات دارویی دستگاه های تولیدکلمات کلیدی