خانه  - صنعت -آهن آلات

خرید و فروش سرب


خرید و فروش سرب
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777820021
بازدید2610
تاریخ ثبت 1391/11/18
نامداود جوزی
تلفن 09193526488
موبایل09193526488
آدرس

خرید و فروش سرب خرید و فروش شمش سرب (نرم-خشک)
خرید و فروش باطری فرسوده
خرید و فروش سنگ سولفوره سرب(گالن)


قیمت: به قیمت روز
 

قیمت خرید و فروش سرب

خرید و فروش سربخریداران سنگ سرب گالنخريدار سرب گالن

فروش سرب

قیمت سرب خشک

فروش سنگ سرب

خرید فروش سرب

خريد و فروش سرب

خریداران سنگ گالن

سفارش خرید "سرب"

قیمت سنگ سرب

خرید و فروش سنگ گالن
خرید سرب سولفورهخرید سنگ سربقیمت سربسرب و سرب خشکخرید سربخريد سرب

قیمت سرب خشک

قیمت سرب گالن

فروش گالن سرب
خرید گالن سرب
" فروش سرب "
خريد سرب
فروش سرب
فروش سرب نرم

فروش سرب گالن

خريدار شمش سربفروش سنگ سرب گالنی

فروش خاک سرب
کلمات کلیدی