اخبار:   دوشنبه 1395/03/10
خانه  - صنعت -آهن آلات

خرید و فروش سرب


خرید و فروش سرب
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777820021
بازدید2237
تاریخ ثبت 1391/11/18
نامداود جوزی
تلفن 09193526488
موبایل09193526488
آدرس

خرید و فروش سرب خرید و فروش شمش سرب (نرم-خشک)
خرید و فروش باطری فرسوده
خرید و فروش سنگ سولفوره سرب(گالن)


قیمت: به قیمت روز




 

قیمت خرید و فروش سرب

خرید و فروش سربخریداران سنگ سرب گالن

خريدار سرب گالن

فروش سرب
قیمت سرب خشک
فروش سنگ سربخرید فروش سربخريد و فروش سربخریداران سنگ گالن

سفارش خرید "سرب"

قیمت سنگ سربخرید و فروش سنگ گالن خرید سرب سولفورهخرید سنگ سرب

قیمت سرب

سرب و سرب خشک

خرید سرب

خريد سرب

قیمت سرب خشک

قیمت سرب گالن

فروش گالن سرب

خرید گالن سرب" فروش سرب "

خريد سرب

فروش سرب

فروش سرب نرم

فروش سرب گالنخريدار شمش سرب

فروش سنگ سرب گالنی




کلمات کلیدی