اخبار:   یکشنبه 1395/05/10
خانه  - صنعت -آهن آلات

خرید و فروش سرب


خرید و فروش سرب
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777820021
بازدید2302
تاریخ ثبت 1391/11/18
نامداود جوزی
تلفن 09193526488
موبایل09193526488
آدرس

خرید و فروش سرب خرید و فروش شمش سرب (نرم-خشک)
خرید و فروش باطری فرسوده
خرید و فروش سنگ سولفوره سرب(گالن)


قیمت: به قیمت روز
 
قیمت خرید و فروش سربخرید و فروش سربخریداران سنگ سرب گالنخريدار سرب گالن

فروش سرب

قیمت سرب خشک
فروش سنگ سرب
خرید فروش سربخريد و فروش سربخریداران سنگ گالنسفارش خرید "سرب"

قیمت سنگ سرب

خرید و فروش سنگ گالن خرید سرب سولفورهخرید سنگ سرب

قیمت سرب

سرب و سرب خشکخرید سرب

خريد سرب

قیمت سرب خشک
قیمت سرب گالن
فروش گالن سرب
خرید گالن سرب
" فروش سرب "

خريد سرب

فروش سرب

فروش سرب نرم

فروش سرب گالنخريدار شمش سربفروش سنگ سرب گالنیکلمات کلیدی

goto top