اخبار:   شنبه 1395/09/20
خانه  - صنعت -آهن آلات

خرید و فروش سرب


خرید و فروش سرب
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777820021
بازدید2520
تاریخ ثبت 1391/11/18
نامداود جوزی
تلفن 09193526488
موبایل09193526488
آدرس

خرید و فروش سرب خرید و فروش شمش سرب (نرم-خشک)
خرید و فروش باطری فرسوده
خرید و فروش سنگ سولفوره سرب(گالن)


قیمت: به قیمت روز
 

قیمت خرید و فروش سرب

خرید و فروش سرب
خریداران سنگ سرب گالن
خريدار سرب گالن

فروش سرب

قیمت سرب خشک

فروش سنگ سرب

خرید فروش سربخريد و فروش سرب
خریداران سنگ گالن
سفارش خرید "سرب"
قیمت سنگ سرب
خرید و فروش سنگ گالن
خرید سرب سولفورهخرید سنگ سربقیمت سربسرب و سرب خشک

خرید سرب

خريد سربقیمت سرب خشک
قیمت سرب گالن
فروش گالن سرب

خرید گالن سرب

" فروش سرب "
خريد سرب

فروش سرب

فروش سرب نرمفروش سرب گالنخريدار شمش سربفروش سنگ سرب گالنیکلمات کلیدی