:  
خانه  - صنعت -تراشكاري

قطعات استاندارد قالبکفشک فلانج میل بوش


قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777824415
بازدید3658
تاریخ ثبت 1391/12/02
نامفریدون آدمی
تلفن0241 - 2283249
موبایل
آدرسزنجان، کیلومتر 2 جاده تبریز

قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش شرکت قالب صنعتگر
کفشک چدنی - کفشک های فولادی
فلانچ های چدنی مستطیل و گرد

گروه میل ها و بوشها
انواع میل های راهنما و بوش ها
گروه بلوک های پلاستیک

.dieset
تماس:

0241-2283249

0241-2283154

موبایل: 09125413944
 
ميل راهنما و بوش فلانچ دار فروش اجزا استاندارد قالبقیمت کفشک ارس زنجان میل راهنمای قالبفروش میل راهنمای قالبانواع فلانجها کفشک بچه گانه;میل راهنمای قالب
انواع كفشك در قالب
بوش ميل راهنما
قطعاتاستاندارد -fitting-pipe -solid work
استاندارد میل راهنما

بوش راهنما

طراحی میل وبوش راهنما

مراحل تولید میل راهنمای قالب
بوش راهنمای قالب ارس زنجان
میل راهنما و بوش
تولیدکننده میل راهنما
قیمت کفشک قالب
قطعات استاندارد بلوک پلاستیک کفشک فولادی
قیمت انواع کفشک ارس زنجانکفشک قالب ارس زنجانقطعات استاندارد قالب

میل راهنما

فروش قطعات قالب استانداردانواع میل راهنماانواع میل راهنمای قالباجزای-استاندارد-قالبهای-پلاستیکاجزای قالب اینسرتی
ارس زنجان قالب
بوش و راهنما ارس زنجان
کفشک قالب تبریز
قالب صنعتگر زنجان

کفشک قالب

بوش راهنما قالب

بوش راهنمای قالبقيمت كفشك قالب

"بوش راهنمای قالب"

شرکت قالب صنعتگر زنجان
بوش راهنما قالب
اجزای قالب فولاد چدنی
لوازم قالب استاندارد
استانداردهای شرکت ارس زنجانفروش میل راهنمافروش کفشکهای قالب
کفشک شرکت ارس زنجان
قطعات پیش ساخته قالب ارس زنجاناستاندارد کفشک قالبهای برش

بوش فلانچ دار

کفشک های چدنی و فولادی

کفشک میل راهنما دار

قالب صنعتگرکفشک استاندارداستاندارد قالب پلاستیکقطعات استاندارد قالب برشخرید کفشک قالبميل راهنماوبوش راهنما
فروش انواع میل راهنما

استانداردهای بوش

شرکت ارس زنجان
فروش قطعات کفشک قالب كفشك ارس زنجانفروش کفشک قالبفروش انواع میله راهنما و بوش راهنمااستانداردهای میله راهنمای ارس زنجاناستانداردهای میل وبوش راهنماكفشك ميل راهنما دارقالب برش قیمت کفشک

راهنماوبوش

فروشنده کفشک ومیله راهنما

شرکت قالب صنعتگرزنجانبوش راهنما قالب ارسانواع میل وبوشبوش بین راهنما قالب ارس
میله وبوش راهنما

کفشک فولادی

کفشک قالب ارس
ابعاد فلانجکلمات کلیدی