اخبار:   چهارشنبه 1395/10/29
خانه  - صنعت -تراشكاري

قطعات استاندارد قالبکفشک فلانج میل بوش


قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777824415
بازدید3482
تاریخ ثبت 1391/12/02
نامفریدون آدمی
تلفن0241 - 2283249
موبایل
آدرسزنجان، کیلومتر 2 جاده تبریز

قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش شرکت قالب صنعتگر
کفشک چدنی - کفشک های فولادی
فلانچ های چدنی مستطیل و گرد

گروه میل ها و بوشها
انواع میل های راهنما و بوش ها
گروه بلوک های پلاستیک

.dieset
تماس:

0241-2283249

0241-2283154

موبایل: 09125413944
 
ميل راهنما و بوش فلانچ دار
فروش اجزا استاندارد قالب
قیمت کفشک ارس زنجان میل راهنمای قالبفروش میل راهنمای قالبانواع فلانجها کفشک بچه گانه;

میل راهنمای قالب

انواع كفشك در قالب

بوش ميل راهنما

قطعاتاستاندارد -fitting-pipe -solid work
استاندارد میل راهنما

بوش راهنما

طراحی میل وبوش راهنمامراحل تولید میل راهنمای قالب
بوش راهنمای قالب ارس زنجان
میل راهنما و بوشتولیدکننده میل راهنماقیمت کفشک قالب
قطعات استاندارد بلوک پلاستیک کفشک فولادی
قیمت انواع کفشک ارس زنجانکفشک قالب ارس زنجانقطعات استاندارد قالب
میل راهنما

فروش قطعات قالب استاندارد

انواع میل راهنماانواع میل راهنمای قالباجزای-استاندارد-قالبهای-پلاستیک
اجزای قالب اینسرتی
ارس زنجان قالب

بوش و راهنما ارس زنجان

کفشک قالب تبریز

قالب صنعتگر زنجان

کفشک قالب

بوش راهنما قالب

بوش راهنمای قالب

قيمت كفشك قالب"بوش راهنمای قالب"شرکت قالب صنعتگر زنجانبوش راهنما قالب

اجزای قالب فولاد چدنی

لوازم قالب استاندارد

استانداردهای شرکت ارس زنجان

فروش میل راهنما

فروش کفشکهای قالبکفشک شرکت ارس زنجانقطعات پیش ساخته قالب ارس زنجان
استاندارد کفشک قالبهای برش
بوش فلانچ دار
کفشک های چدنی و فولادی
کفشک میل راهنما دار
قالب صنعتگر

کفشک استاندارد

استاندارد قالب پلاستیک

قطعات استاندارد قالب برش
خرید کفشک قالب

ميل راهنماوبوش راهنما

فروش انواع میل راهنما

استانداردهای بوش

شرکت ارس زنجان

فروش قطعات کفشک قالب

كفشك ارس زنجان

فروش کفشک قالبفروش انواع میله راهنما و بوش راهنما
استانداردهای میله راهنمای ارس زنجان
استانداردهای میل وبوش راهنما

كفشك ميل راهنما دار

قالب برش قیمت کفشک

راهنماوبوش
فروشنده کفشک ومیله راهنما

شرکت قالب صنعتگرزنجان

بوش راهنما قالب ارس
انواع میل وبوش
بوش بین راهنما قالب ارس
میله وبوش راهنما

کفشک فولادی

کفشک قالب ارس

ابعاد فلانج
کلمات کلیدی