اخبار:   شنبه 1395/12/07
خانه  - صنعت -تراشكاري

قطعات استاندارد قالبکفشک فلانج میل بوش


قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777824415
بازدید3519
تاریخ ثبت 1391/12/02
نامفریدون آدمی
تلفن0241 - 2283249
موبایل
آدرسزنجان، کیلومتر 2 جاده تبریز

قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش شرکت قالب صنعتگر
کفشک چدنی - کفشک های فولادی
فلانچ های چدنی مستطیل و گرد

گروه میل ها و بوشها
انواع میل های راهنما و بوش ها
گروه بلوک های پلاستیک

.dieset
تماس:

0241-2283249

0241-2283154

موبایل: 09125413944
 

ميل راهنما و بوش فلانچ دار

فروش اجزا استاندارد قالب
قیمت کفشک ارس زنجان
میل راهنمای قالب

فروش میل راهنمای قالب

انواع فلانجها

کفشک بچه گانه;

میل راهنمای قالبانواع كفشك در قالببوش ميل راهنما
قطعاتاستاندارد -fitting-pipe -solid work
استاندارد میل راهنمابوش راهنما

طراحی میل وبوش راهنما

مراحل تولید میل راهنمای قالب

بوش راهنمای قالب ارس زنجان
میل راهنما و بوش
تولیدکننده میل راهنما

قیمت کفشک قالب

قطعات استاندارد بلوک پلاستیک کفشک فولادی

قیمت انواع کفشک ارس زنجان
کفشک قالب ارس زنجان
قطعات استاندارد قالبمیل راهنمافروش قطعات قالب استانداردانواع میل راهنماانواع میل راهنمای قالب
اجزای-استاندارد-قالبهای-پلاستیک
اجزای قالب اینسرتی
ارس زنجان قالببوش و راهنما ارس زنجان
کفشک قالب تبریز
قالب صنعتگر زنجان

کفشک قالب

بوش راهنما قالببوش راهنمای قالب

قيمت كفشك قالب

"بوش راهنمای قالب"

شرکت قالب صنعتگر زنجان

بوش راهنما قالب

اجزای قالب فولاد چدنی
لوازم قالب استاندارد
استانداردهای شرکت ارس زنجانفروش میل راهنمافروش کفشکهای قالبکفشک شرکت ارس زنجانقطعات پیش ساخته قالب ارس زنجاناستاندارد کفشک قالبهای برش

بوش فلانچ دار

کفشک های چدنی و فولادی

کفشک میل راهنما دار

قالب صنعتگر
کفشک استاندارد
استاندارد قالب پلاستیکقطعات استاندارد قالب برش

خرید کفشک قالب

ميل راهنماوبوش راهنمافروش انواع میل راهنمااستانداردهای بوششرکت ارس زنجان

فروش قطعات کفشک قالب

كفشك ارس زنجان

فروش کفشک قالب

فروش انواع میله راهنما و بوش راهنمااستانداردهای میله راهنمای ارس زنجان

استانداردهای میل وبوش راهنما

كفشك ميل راهنما دارقالب برش قیمت کفشک

راهنماوبوش

فروشنده کفشک ومیله راهنما

شرکت قالب صنعتگرزنجان

بوش راهنما قالب ارس

انواع میل وبوشبوش بین راهنما قالب ارسمیله وبوش راهنما

کفشک فولادی

کفشک قالب ارسابعاد فلانجکلمات کلیدی