اخبار:   چهارشنبه 1395/06/10
خانه  - صنعت -تراشكاري

قطعات استاندارد قالبکفشک فلانج میل بوش


قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777824415
بازدید3170
تاریخ ثبت 1391/12/02
نامفریدون آدمی
تلفن0241 - 2283249
موبایل
آدرسزنجان، کیلومتر 2 جاده تبریز

قطعات استاندارد قالب(کفشک ، فلانج ، میل ، بوش شرکت قالب صنعتگر
کفشک چدنی - کفشک های فولادی
فلانچ های چدنی مستطیل و گرد

گروه میل ها و بوشها
انواع میل های راهنما و بوش ها
گروه بلوک های پلاستیک

.dieset
تماس:

0241-2283249

0241-2283154

موبایل: 09125413944
 
ميل راهنما و بوش فلانچ دار

فروش اجزا استاندارد قالب

قیمت کفشک ارس زنجان

میل راهنمای قالبفروش میل راهنمای قالبانواع فلانجها

کفشک بچه گانه;

میل راهنمای قالب
انواع كفشك در قالببوش ميل راهنماقطعاتاستاندارد -fitting-pipe -solid work استاندارد میل راهنما
بوش راهنما

طراحی میل وبوش راهنما

مراحل تولید میل راهنمای قالب

بوش راهنمای قالب ارس زنجان

میل راهنما و بوشتولیدکننده میل راهنماقیمت کفشک قالب

قطعات استاندارد بلوک پلاستیک کفشک فولادی

قیمت انواع کفشک ارس زنجان

کفشک قالب ارس زنجانقطعات استاندارد قالب

میل راهنما

فروش قطعات قالب استاندارد

انواع میل راهنما

انواع میل راهنمای قالب

اجزای-استاندارد-قالبهای-پلاستیکاجزای قالب اینسرتیارس زنجان قالب

بوش و راهنما ارس زنجان

کفشک قالب تبریز
قالب صنعتگر زنجان
کفشک قالب

بوش راهنما قالب

بوش راهنمای قالب

قيمت كفشك قالب

"بوش راهنمای قالب"

شرکت قالب صنعتگر زنجانبوش راهنما قالباجزای قالب فولاد چدنی

لوازم قالب استاندارد

استانداردهای شرکت ارس زنجان

فروش میل راهنما

فروش کفشکهای قالب

کفشک شرکت ارس زنجان

قطعات پیش ساخته قالب ارس زنجان

استاندارد کفشک قالبهای برشبوش فلانچ دار

کفشک های چدنی و فولادی

کفشک میل راهنما دار

قالب صنعتگرکفشک استاندارد

استاندارد قالب پلاستیک

قطعات استاندارد قالب برش

خرید کفشک قالبميل راهنماوبوش راهنما

فروش انواع میل راهنما

استانداردهای بوش

شرکت ارس زنجانفروش قطعات کفشک قالب
كفشك ارس زنجان
فروش کفشک قالبفروش انواع میله راهنما و بوش راهنمااستانداردهای میله راهنمای ارس زنجاناستانداردهای میل وبوش راهنماكفشك ميل راهنما دارقالب برش قیمت کفشک

راهنماوبوش

فروشنده کفشک ومیله راهنما
شرکت قالب صنعتگرزنجان
بوش راهنما قالب ارسانواع میل وبوشبوش بین راهنما قالب ارس

میله وبوش راهنما
کلمات کلیدی

goto top