اخبار:   چهارشنبه 1396/01/09
خانه  - صنعت -مواد شيميايي

متابی سولفید سدیم


متابی سولفید سدیم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777792972
بازدید3210
تاریخ ثبت 1390/09/12
نامکیمیا پارس
تلفن021-88961941
موبایل09359898822
استانتهران
شهرتهران
آدرسwww.kimiapars.com

سديم متابي سولفايت
يا سديم پيروسولفايت
sodium pyrosulphite
يك تركيب غيرآلي با فرمول Na2S2O5
سدیم دی سولفیت (disodium)
گرید : صنعتی و خوراکی
سديم متابي سولفايت پودر بلوري است به رنگ سفيد مايل به زرد

کاربرد : متابي سولفيت سديم
ضدعفوني كننده، آنتي اكسيدان و ضد فساد
سفيد كننده در صنايع مختلف
نگهدارنده و جلوگيري كننده از فساد مواد غذايي بخصوص در ميگو، آب ميوه سركه و آبليمو ، غذاهاي دريايي ،ميوه جات خشك و غيره.
صنايع عكاسي در محلول ظهور جهت اسيدي كردن محلول ثبوت
صنايع چرمسازي جهت آهك زدايي پوست
صنايع آبكاري جهت تصفيه فاضلاب حاوي يون كروم شش ظرفيتي و جهت جدا كردن كلر اضافي بعد از ازبين رفتن يون سيانيد
صنايع كاغذ سازي جهت سفيد گري در صنايع شيميايي بعنوان احيا كننده جهت خالص سازي و جداسازي آلدييدها و كتونها و براي توليد سولفوكسيناتها “ماده پايه شامپو بچه”و جهت توليد بعضي رنگهاي آلي
صنايع نساجي بعنوان تميز و سفيد كننده پشم و ديگر الياف طبيعي ،جهت توليد رنگهاي خمره اي بعنوان حذف كننده كلر بعد از سفيدگري نايلون و بعنوان فعال كننده در پليمريزاسيون اكريلو نيتريل
صنايع دارويي حهت توليد استامينوفن و به مقدار كم به بعضي از داروها اضافه ميشود .
صنعت ساختمان جهت توليد روان كننده بتون و غيره
صنعت تصفيه آب جهت كلر زدايي آب قبل از ورود آب به سيستم اسمز معكوس در مورد سفيد گري كالاي پروتئيني
بي سولفيت هاي سديم ، نقش كلرزدايي
گرید غذائی
فرمول شيميايي متا بي سولفيت سديم Na2S2O5 است كه FCC گريد بوده و در مواد غذايي به عنوان نگهدارنده استفاده مي شود.
در صنایع غذایی بعنوان نگهدارنده و جلوگیری کننده از فساد مواد غذایی بخصوص در میگو، آب میوه، سرکه و آبلیمو ، غذاهای دریایی ،میوه جات خشک و غیره.
برای اطلاعات بیشتر تماس حاصل فرمائید

کیمیا پارس
09359898822
09193784341
021-88961941
info@kimiapars
.kimiapars

 

فروش سولفید سدیم

سولفید سدیم صنعتیسديم متابي سولفيت

شرکت شیمیایی پارس تولید کننده متابی سولفید سدیم

فرمول شیمیایی متا بی سولفیت سدیم
خرید سولفید سدیم
فرمول شیمیایی متابی سولفیت سدیمفروش متا بی سولفیت سدیم ایرانی
فرمول‏ ‏شیمیائی ‏سولفید‏ ‏سدیم
حذف کلر اب با متابی سولفیت
قیمت سدیم دی سولفید صنعتیخريد و فروش متا بي سولفيت سديم
متا بی سولفیت سدیم
متابي سولفيت سديم فروشفروش متا بي سولفيت سدیم متا بی سولفیت پلیمریزاسیونخرید سدیم بی سولفیت
متابی سولفیت سدیم
تولید کننده بی سولفیت سدیم
قیمت سدیم بی سولفیتفروش بی سولفیت سدیم

کاربرد متا بی سولفید

کاربرد متا بی سولفیت سدیمقیمت سدیم متا بی سولفیت

فرمول متا بی سولفیت

متا بی سولفیت سدیم جهت فروش پودر متابی سولفیت سدیم در تصفیه آب

کاربرد متا بی سولفیت سدیم در قارچ

متا بي سولفيت سديم

خرید بی سولفیت سدیم

فروش متا سولفیت سدیم

تست متابی سولفیت سدیم

نقش سدیم متا بی سولفیت در فرمولاسیون داروخرید سولفیت سدیمفروش پودر دی سولفیت سدیم
قیمت سولفید سدیم

بی سولفیت سدیوم

"سولفید سدیم"
متابي سولفيدسديم خوراكيسدیم دی سولفید متا بی سولفیت سدیوم متابی سولفیت سدیم و قارچ

متابي سولفيد سديم

سولفىدسدىم

فمول شیمیایی بی سولفید سدیم

سدیوممتابی سولفید سدیم

بی سولفید سدیم

سولفيت
متابی سولفیدمتیل بی سولفیت سدیممتا بی سولفیت سدیم

بي سولفيد سديم

دي سولفيد سديمقیمت و خرید متابی سدیم سولفیدکلمات کلیدیاسید فسفریک - سولفات سدیم - متا بی سولفید سدیم - هیدروکسید سدیم - سودا اش - مواد شیمیایی - سولفات روی - اسید استیک - اسید سولفامیک - متانول -