اخبار:   سه شنبه 1396/01/08
خانه  - صنعت -ساير خدمات

ماشین بافندگی دست دوم ترکیه و اروپا


ماشین بافندگی دست دوم ترکیه و اروپا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی396066
بازدید13258
تاریخ ثبت 1389/07/07
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


سولزر ، مدل G6300
2001 ، عرض ۳۴۰ ، دابی الکترونیکی ، ۸ رنگ ، ۱۰ عدد ، اسپانیا
راپیری ، سومت ، مدل ALPHA
2004 ، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ، عرض ۳۴۰ ، ژاکارد الکترونیکی ، ۸ رنگ ، ۱۹ عدد ، ترکیه
راپیری ، سومت ، مدل Alpha
2006 ، عرض 360 ، 6 عدد با ژاکارد اشتابلی و 4 عدد دابی دار ، ترکیه
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت
.nooratex مراجعه نمایید.
 
خرید و فروش ماشین بافند گی دست دوم خرید دستگاه سومت دابیدارماشین بافندگی کارکرده

خريد دستگاه بافندگي دست دوم

خرید ماشین بافندگی دست دوم
فرش دست دوم ترکیه ایماشين هاي بافندگي تركيه

قیمت ماشین بافندگی خانگی دست دوم

فروش ماشین بافندگی دست دومخریدفروشذسگا بافندگی ست دوم
فروش دستکاهای بافندکیدست دوم

دستگاه بافندگی خانگی

فرش ترکیه ای دست دوم

فروش ماشین بافندگی دست دوم

ماشین بافندگی خانگی

دستگاه بافندگي خانگي
ماشین بافندگی دست دوم
دستگاه بافندگی ترکیهقیمت ماشین بافندگی خانگیراهنمای خرید ماشین بافندگیخرید دستگاه بافندگی خانگیقیمت دستگاه بافندگی خانگی ماشين بافندگي خانگي
ماشین بافندگی دست ذوم
خريد ماشين بافتني دست دوم

اجارهستگاه بافندگی خانگی

لوازم دستگاه بافندگيقیمت ماشین بافتنی خانگیماشين بافتني دست دومماشین بافندگی خانگی ماشینهای بافند

ماشين بافندگي خانگي

قیمت ماشین بافندگیمدل ماشين بافندگي وقيمت
قیمت دستگاه نساجی کارکرده

بازارماشین بافتنی دست دوم

فرش ماشینی ترکیه دست دوم

دستگاه بافتنی دست دوم

قیمت ماشینهای بافتنی صنعتی

دستگاه بافندگی ژاکارد دار

قیمت دستگاه بافتنی خانگیفروش ماشین بافندگیدستگاه بافندگی دست دوم

خرید ماشین بافندگی

بافندگیماشین بافتنی خانگیفروش دستگاه بافندگی فرش

دستگاه بافندگي دست دوم 1392

ماشین بافندگی خانگی قیمت

ماشین بافندگی قیمتواردات ماشین بافندگی دست دومخربد وفروش ماشین بافندگی
فروش ماشین بافتنی
ماشین بافندگی
سایت بافتنی ترکیه با ماشین
خرید ماشین بافندگی خانگیدستگاه بافندگی فروشی

كارخانه دستگاه بافندگي

ماشين بافندگيمااشین بافدگی قیمت دستگاه بافندگیفروش دستگاه بافندگیخریدار ماشین بافندگی خانگیقیمت ماشینهای بافتنی

ماشین بافتنی خرید

مدل ماشین بافندگی راهنمای خرید ماشین نساجیدستگاه بافتنی خانگی

قیمت دستگاه بافندگی فرش

ماشین بافتنی قیمتقیمت دستگاه دست دوم فرش بافی ماشینی

راهنمای خرید دستگاه بافندگی

قیمت ژاکارد

قیمت ماشین ۲۰۰۶

خرید دستگاه دست دوم فرش ماشینی

خرید ماشین بافتنی خانگی

لیست قیمت ماشین بافتنیدستگاه ماشین بافندگی
واردات دستگاه بافندگی
فروش دستگاه بافندگي عريض
دستگاه بافندگی ژاکارد

قیمت دستگاه دست دوم فرش ماشینی

قیمت دستگاه نساجی تور بافیدستگاه قالی بافی دست دومقيمت دستكاه بافندگي
سايت خريد وفروش ماشين بافندگي
فروش دستگاه نساجی دست دومدستگاه بافندگی فروش
قیمت ماشین بافندگی
خرید دستگاه بافندگی
فروش دستگاه دابی نساجی

ماشين بافندگي تركيه

قیمت ماشین بافتنی
فروش ماشین الات بافندگی خرید وفروش ماشین های نساجچیبافتنی در ماشین بافندگیدستگاه های بافتنی
خرید دستگاه بافندگی دسته دوم

خریددستگاه بافندگی

فروش ماشین بافندگی خانگی

ادکلن دست دوم

ماشین بافندگی

نمایندگی ماشین بافندگی خانگی

قیمت دستگاه بافتنی

خرید و فروش ماشین آلات نساجی دست دوم

ماشین بافندگی خانگی دست دوم

قیمت ماشین بافتنیخرید و فروش دستگاه بافندگی cms

خرید ماشین فافندگی

دستگاه بافنده گيسایت بافتنی ترکیه
خرید وفروش دستگاه بافندگی cms stoll در ایران

فروش دستگاه هاي بافندگي

‍فروش دستگاه بافندگی

دستگاه بافتني دست دوم

دستگاه بافتني

دستگاه بافندگی

قیمت دستگاه بافندگی خانگی بافندکی
ماشین بافندگی فروشی در ترکیه
بافندگی g6300
دسگاه فرشبافی دسته دوم
دستگاه فرش بافی دسته دوم

فروش دستگاه بافندگی

اموزشلباس بافتنی با ماشین خانگی
دستگاه بافندگی
دستگاه دست دوم بافندگي

قيمت ماشين بافتني دست دوم

فروشگاه ماشین بافندگیفروش ماشین بافتنی دست دوم

خانگی ماشین بافندگی

ماشین بافتنی کارکردهقيمت ماشين بافندگي
ماشین دست دوم بافتنی

قیمت ماشین های بافتنی

دست گاه بافندگی ترکییهدستگاه بافندگی سومت ژاکارد دار ماشین بافتنی دست دومماشین بافتنی نو و کارکردهفروش ماشین بافندگی خانگی دست دومماشین بافندگی ژاکارددسگاه فرشبافی ماشینی دسته دوم

بازار فروش ماشین بافندکی

فروش دستگاه بافندگی خانگیماشین بافتنی دست دو
دستگاه بافتنی خانگی دست دو
قیمت ماشین کارکرده بافتنیراهنمای خرید ماشین دست دوم بافتنی خانگی
ماشين بافتني فروشي خانگي
فروش دستگاه بافندگی دست دوم

دستگاه دسته دوم سومت

قیمت ماشین بافندگی دست دومماشین‏ ‏بافندماشين هاي بافندگي خانگيماشينهاي بافندگي خانگي

بازارماشین بافتنی

فروش دست دوم ماشین بافتنیقیمت ماشین بافتی کارکردهnooratex بافتنیمدل ماشین بافندکی ماشینهای دست دومقیمت ماشین بافتنی دست دوم

قیمت دستگاه بافتنی دسته دوم

خريد دستكاه ماشين بافندكي

دستگاه بافتنی خانگی دست دوم

فروش دست دوم ماشین های بافتنی
ماشین بافتنی خانگی دست دوم
خریدماشین دست دوم بافندگیفروشنده دستگاه بافندگي ژاكارد دست دوم

دستگاه بافتنی صنعتی

فروش دستگاه دست دوم بافندگی
خرید دستگاه بافتنی دست دوم
قیمت دستگاه بافتنی خانگی دست دومخرید و فروش ماشین بافندگی دست دوم سولزر

ماشین بافتنی برای فروش دست دوم

خرید ماشین بافندگی دستدومخرید ماشین بافتنی دست دومقیمت ماشین بافندگی دست دوم

تصویر انواع دستگاه بافندگی

دستگاه بافندگی کاموا خانگی

خریدماشین بافتنی دست دوم
قیمت دستگاه بافندگی cms

ماشین بافندکی دست دوم

ماشین بافندگی خانگی ساخت ترکیه

دستگاه بافتني فروشي

فروش دستگاه بافندگی cms

قیمت دسگاه بافندگی خانگی خریدماشین بافندگی قيمت ماشين بافنده گي مدل 840
خرید وفروش بافندگی cms
قیمت ماشین فرشبافیقیمت ارزانترین دستگاه بافندگی خانگی دست دومراهنمای خریدماشین بافندگیخرید دست دوم دستگاه بافندگی خانگیدستگاه بافندگی cms

ماشینهای ترکیه

خریدار دستگاه بافتنی

مزایای ماشین بافتنی 840

چرخ بافتنی دست دومماشین بافنده گی

ماشىن دست دوم بافندگى

قیمت ماشین بافندکی

قيمته ماشينهاي بافندگيه stoll

خریدماشین بافندگی بافتنی

قیمت چرخ بافندگی دست دوم
خرید و فروش ماشین بافندگی cms
قیمت ماشین بافندگیcms stollدستگاه بافندگی خانگی دست دوم
نمایندگی ماشین الات بافندگی ترکیه

خانگي = ﻗﯿﻤﺖﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ .

فروش ماشين بافندگی کاموا دست دومماشين بافندگی خانگي کاموا دست دوم
دستگاه بافندگى خانگى دسته دوم

ماشین ترکیه

قیمت دستگاه بافندگی cms
خریدماشین بافندگی
خریدماشین بافندگی خانگی دست دوم
لیست قیمت چرخ بافتنی خانگی با کاموا(کارکرده-نو)
بافند گی

قیمت فروش ماشین بافندگی خانگی دست دوم

ماشین الات بافندگی فروشیماشین بافندگی اشتولخریدار cms اشتولدستگاه بافندگی stollماشین بافندگی کاموا خانگی دست دوم
ماشىن بافندگى دست دوم خانگى
قيمت ماشين بافندگي خانگي دست دوم.ماشین بافت اشتولقیمت ماشین بافندگی خانگی کارکرده
خریدماشین بافندگی سولزر
خریددستگاه بافندگی
دستكاه بافندكىدستگاه ماشین توربافی با کامواماشىن بافندگى فرش خانگى

ماشین الات بافندگی اشتول

فروش ماشین بافندگی سومت دست دوم

چرخ بافندكي cms

بافندگی خریدوفروش اشتول blmدستگاه بافندفروش ماشین بافتنی خانگی دست دوممدل ماشین بافندگی stollماشینهای بافندگی اشتول المان
ماشین های بافنده گی
دستگاه بافنده گی
خرید ماشین کاموا بافی دست دومقیمت ماشین بافندگی کاموا کارکردهماشین بافندگی دست دوم

قیمت ماشینهای اشتول

ماشین آلات بافندگی فروشی

خرید وفروش دستگاه بافتنی

خرید ماشین بافندگی cms
دستگاه بافندگی دست دوم سومت

ماشینهای بافندکی

ماشین بافتنی دسته دو

انواع ماشین بافندگیدستكاه بافندكيفروش ماشین بافندگی دست دوم اشتول

خریددستگاه بافتنی

دستگاه بافتنی

قیمت دستگاه بافتنی cms

قیمت دستگاه بافندگی stoll cmsماشین بافند گی خانگیدستگاه بافندگی فرش ماشینی دسته دوم
خریدماشین بافت
دسگاه ماشین بافندگی
ترکیه اشتولقیمت خریدماشین بافتنیدرباره دسگاه بافنده گی فستدرباره دسگاه فست بافنده گیدر باره دسگاه بافندگی

خریددستگاه نساجی

خریدماشین بافتنی
فروش سولزر g6300
cmsماشین فروشکلمات کلیدی