اخبار:   دوشنبه 1395/12/09
خانه  - صنعت -ساير خدمات

ماشین بافندگی دست دوم ترکیه و اروپا


ماشین بافندگی دست دوم ترکیه و اروپا
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی396066
بازدید13232
تاریخ ثبت 1389/07/07
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


سولزر ، مدل G6300
2001 ، عرض ۳۴۰ ، دابی الکترونیکی ، ۸ رنگ ، ۱۰ عدد ، اسپانیا
راپیری ، سومت ، مدل ALPHA
2004 ، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۶ ، عرض ۳۴۰ ، ژاکارد الکترونیکی ، ۸ رنگ ، ۱۹ عدد ، ترکیه
راپیری ، سومت ، مدل Alpha
2006 ، عرض 360 ، 6 عدد با ژاکارد اشتابلی و 4 عدد دابی دار ، ترکیه
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت
.nooratex مراجعه نمایید.
 
خرید و فروش ماشین بافند گی دست دوم

خرید دستگاه سومت دابیدار

ماشین بافندگی کارکرده

خريد دستگاه بافندگي دست دومخرید ماشین بافندگی دست دومفرش دست دوم ترکیه ایماشين هاي بافندگي تركيه
قیمت ماشین بافندگی خانگی دست دوم
فروش ماشین بافندگی دست دومخریدفروشذسگا بافندگی ست دوم

فروش دستکاهای بافندکیدست دوم

دستگاه بافندگی خانگی فرش ترکیه ای دست دوم

فروش ماشین بافندگی دست دوم

ماشین بافندگی خانگی

دستگاه بافندگي خانگيماشین بافندگی دست دوم

دستگاه بافندگی ترکیه

قیمت ماشین بافندگی خانگی

راهنمای خرید ماشین بافندگی

خرید دستگاه بافندگی خانگیقیمت دستگاه بافندگی خانگی ماشين بافندگي خانگي
ماشین بافندگی دست ذوم
خريد ماشين بافتني دست دوماجارهستگاه بافندگی خانگیلوازم دستگاه بافندگي
قیمت ماشین بافتنی خانگی

ماشين بافتني دست دوم

ماشین بافندگی خانگی

ماشینهای بافندماشين بافندگي خانگي
قیمت ماشین بافندگی
مدل ماشين بافندگي وقيمت

قیمت دستگاه نساجی کارکرده

بازارماشین بافتنی دست دوم
فرش ماشینی ترکیه دست دوم

دستگاه بافتنی دست دوم

قیمت ماشینهای بافتنی صنعتی
دستگاه بافندگی ژاکارد دار
قیمت دستگاه بافتنی خانگی
فروش ماشین بافندگی

دستگاه بافندگی دست دوم

خرید ماشین بافندگی

بافندگی

ماشین بافتنی خانگی

فروش دستگاه بافندگی فرش

دستگاه بافندگي دست دوم 1392

ماشین بافندگی خانگی قیمت

ماشین بافندگی قیمت

واردات ماشین بافندگی دست دوم
خربد وفروش ماشین بافندگی
فروش ماشین بافتنی

ماشین بافندگی

سایت بافتنی ترکیه با ماشینخرید ماشین بافندگی خانگیدستگاه بافندگی فروشیكارخانه دستگاه بافندگي

ماشين بافندگي

مااشین بافدگی قیمت دستگاه بافندگیفروش دستگاه بافندگی
خریدار ماشین بافندگی خانگی

قیمت ماشینهای بافتنی

ماشین بافتنی خریدمدل ماشین بافندگی

راهنمای خرید ماشین نساجی

دستگاه بافتنی خانگی

قیمت دستگاه بافندگی فرش
ماشین بافتنی قیمت
قیمت دستگاه دست دوم فرش بافی ماشینی

راهنمای خرید دستگاه بافندگی

قیمت ژاکارد
قیمت ماشین ۲۰۰۶

خرید دستگاه دست دوم فرش ماشینی

خرید ماشین بافتنی خانگی
لیست قیمت ماشین بافتنیدستگاه ماشین بافندگیواردات دستگاه بافندگی

فروش دستگاه بافندگي عريض

دستگاه بافندگی ژاکاردقیمت دستگاه دست دوم فرش ماشینیقیمت دستگاه نساجی تور بافیدستگاه قالی بافی دست دوم

قيمت دستكاه بافندگي

سايت خريد وفروش ماشين بافندگي

فروش دستگاه نساجی دست دومدستگاه بافندگی فروشقیمت ماشین بافندگی خرید دستگاه بافندگیفروش دستگاه دابی نساجیماشين بافندگي تركيهقیمت ماشین بافتنی فروش ماشین الات بافندگی خرید وفروش ماشین های نساجچی
بافتنی در ماشین بافندگی
دستگاه های بافتنی
خرید دستگاه بافندگی دسته دوم
خریددستگاه بافندگی

فروش ماشین بافندگی خانگی

ادکلن دست دوم

ماشین بافندگی

نمایندگی ماشین بافندگی خانگی

قیمت دستگاه بافتنی

خرید و فروش ماشین آلات نساجی دست دوم

ماشین بافندگی خانگی دست دوم
قیمت ماشین بافتنیخرید و فروش دستگاه بافندگی cms

خرید ماشین فافندگی

دستگاه بافنده گي

سایت بافتنی ترکیه

خرید وفروش دستگاه بافندگی cms stoll در ایران

فروش دستگاه هاي بافندگي

‍فروش دستگاه بافندگی دستگاه بافتني دست دوم

دستگاه بافتني

دستگاه بافندگیقیمت دستگاه بافندگی خانگی بافندکیماشین بافندگی فروشی در ترکیه
بافندگی g6300
دسگاه فرشبافی دسته دوم

دستگاه فرش بافی دسته دوم

فروش دستگاه بافندگی
اموزشلباس بافتنی با ماشین خانگی
دستگاه بافندگی
دستگاه دست دوم بافندگي
قيمت ماشين بافتني دست دومفروشگاه ماشین بافندگیفروش ماشین بافتنی دست دوم خانگی ماشین بافندگیماشین بافتنی کارکردهقيمت ماشين بافندگي ماشین دست دوم بافتنیقیمت ماشین های بافتنیدست گاه بافندگی ترکییه
دستگاه بافندگی سومت ژاکارد دار
ماشین بافتنی دست دوم
ماشین بافتنی نو و کارکردهفروش ماشین بافندگی خانگی دست دوم
ماشین بافندگی ژاکارد
دسگاه فرشبافی ماشینی دسته دومبازار فروش ماشین بافندکی
فروش دستگاه بافندگی خانگی

ماشین بافتنی دست دو

دستگاه بافتنی خانگی دست دوقیمت ماشین کارکرده بافتنیراهنمای خرید ماشین دست دوم بافتنی خانگی

ماشين بافتني فروشي خانگي

فروش دستگاه بافندگی دست دوم

دستگاه دسته دوم سومت

قیمت ماشین بافندگی دست دومماشین‏ ‏بافند
ماشين هاي بافندگي خانگي
ماشينهاي بافندگي خانگي

بازارماشین بافتنی

فروش دست دوم ماشین بافتنی

قیمت ماشین بافتی کارکرده

nooratex بافتنی

مدل ماشین بافندکی ماشینهای دست دومقیمت ماشین بافتنی دست دوم قیمت دستگاه بافتنی دسته دوم

خريد دستكاه ماشين بافندكي

دستگاه بافتنی خانگی دست دوم

فروش دست دوم ماشین های بافتنی

ماشین بافتنی خانگی دست دوم
خریدماشین دست دوم بافندگی
فروشنده دستگاه بافندگي ژاكارد دست دومدستگاه بافتنی صنعتیفروش دستگاه دست دوم بافندگیخرید دستگاه بافتنی دست دوم
قیمت دستگاه بافتنی خانگی دست دوم
خرید و فروش ماشین بافندگی دست دوم سولزر
ماشین بافتنی برای فروش دست دوم
خرید ماشین بافندگی دستدوم

خرید ماشین بافتنی دست دوم

قیمت ماشین بافندگی دست دوم
تصویر انواع دستگاه بافندگی
دستگاه بافندگی کاموا خانگی

خریدماشین بافتنی دست دوم

قیمت دستگاه بافندگی cms ماشین بافندکی دست دومماشین بافندگی خانگی ساخت ترکیهدستگاه بافتني فروشي
فروش دستگاه بافندگی cms

قیمت دسگاه بافندگی

خانگی خریدماشین بافندگی

قيمت ماشين بافنده گي مدل 840

خرید وفروش بافندگی cms
قیمت ماشین فرشبافیقیمت ارزانترین دستگاه بافندگی خانگی دست دوم

راهنمای خریدماشین بافندگی

خرید دست دوم دستگاه بافندگی خانگی

دستگاه بافندگی cms

ماشینهای ترکیه

خریدار دستگاه بافتنی مزایای ماشین بافتنی 840چرخ بافتنی دست دوم

ماشین بافنده گی

ماشىن دست دوم بافندگى
قیمت ماشین بافندکی
قيمته ماشينهاي بافندگيه stoll

خریدماشین بافندگی بافتنی

قیمت چرخ بافندگی دست دوم

خرید و فروش ماشین بافندگی cms

قیمت ماشین بافندگیcms stoll

دستگاه بافندگی خانگی دست دوم

نمایندگی ماشین الات بافندگی ترکیه

خانگي = ﻗﯿﻤﺖﻣﺎﺷﯿﻦ ﺑﺎﻓﺘﻨﯽ ﺧﺎﻧﮕﯽ .فروش ماشين بافندگی کاموا دست دوم

ماشين بافندگی خانگي کاموا دست دوم

دستگاه بافندگى خانگى دسته دومماشین ترکیه

قیمت دستگاه بافندگی cms

خریدماشین بافندگی

خریدماشین بافندگی خانگی دست دوم

لیست قیمت چرخ بافتنی خانگی با کاموا(کارکرده-نو)
بافند گی

قیمت فروش ماشین بافندگی خانگی دست دوم

ماشین الات بافندگی فروشی

ماشین بافندگی اشتول

خریدار cms اشتول

دستگاه بافندگی stollماشین بافندگی کاموا خانگی دست دوم

ماشىن بافندگى دست دوم خانگى

قيمت ماشين بافندگي خانگي دست دوم.

ماشین بافت اشتول

قیمت ماشین بافندگی خانگی کارکرده

خریدماشین بافندگی سولزر

خریددستگاه بافندگی

دستكاه بافندكىدستگاه ماشین توربافی با کامواماشىن بافندگى فرش خانگىماشین الات بافندگی اشتولفروش ماشین بافندگی سومت دست دوم

چرخ بافندكي cms

بافندگی خریدوفروش اشتول blm

دستگاه بافند

فروش ماشین بافتنی خانگی دست دوم
مدل ماشین بافندگی stoll
ماشینهای بافندگی اشتول المانماشین های بافنده گیدستگاه بافنده گیخرید ماشین کاموا بافی دست دومقیمت ماشین بافندگی کاموا کارکرده
ماشین بافندگی دست دوم
قیمت ماشینهای اشتول

ماشین آلات بافندگی فروشی

خرید وفروش دستگاه بافتنیخرید ماشین بافندگی cmsدستگاه بافندگی دست دوم سومت

ماشینهای بافندکی

ماشین بافتنی دسته دوانواع ماشین بافندگیدستكاه بافندكيفروش ماشین بافندگی دست دوم اشتولخریددستگاه بافتنیدستگاه بافتنیقیمت دستگاه بافتنی cms
قیمت دستگاه بافندگی stoll cms
ماشین بافند گی خانگیدستگاه بافندگی فرش ماشینی دسته دوم
خریدماشین بافت
دسگاه ماشین بافندگی
ترکیه اشتول
قیمت خریدماشین بافتنی
درباره دسگاه بافنده گی فستدرباره دسگاه فست بافنده گیدر باره دسگاه بافندگیخریددستگاه نساجی

خریدماشین بافتنی

فروش سولزر g6300
cmsماشین فروشکلمات کلیدی