:  
خانه  - صنعت -ساير خدمات

فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس


فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی399781
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/07/18
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


P7100 (پرجکتایل 1D) ، عرض 330 ، مدل 1993 ، چهار رنگ ، مجهز به ژاکارد الکترونیک اشتابلی860CX (2688 پلاتین) ، کنترلر 4JC ، 10 عدد
سولزر ، مدل PS ، پروژکتایل ، 1985 به بالا ، عرض 360 ، بادامکی ، 10 عدد ، در حال کار
سولزر P7200 (پروژکتایل) ، عرض 390 ، بادامکی ، تعداد 8 عدد ، 1996 ، هشت لنگه ورد- دو رزرو پود- قطر نورد 150
سولزر (TOYODA SULZER) PU TOYODA (پروژکتایل) ، 1988 ، دابی ، عرض 390 ( 2 عدد )
سولزر PS (پروژکتایل) ، 1975 ، عرض 390 ، بادامکی ، 4 عدد
سولزر( SULZER RUTTI ) PU RUTTI پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، دابی ( 4 عدد )
سولزر PU پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، بادامکی (8 عدد)
تمامی ماشین های در شرایط عالی و در حال کار بوده و به همراه قطعات یدکی به فروش می رسند.
محل ماشین ها : اصفهان , تهران
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت .nooratex مراجعه نمایید.
 
دستگاههای اتوماتیک تولید بافتنی

نوراتکس

دستگاه بافندگی

نمایندگی فروش ماشین بافت خانگی
ماشین بافندگی خانگی

فروش ماشین بافتنی درشیراز

انواع ماشینهای کاموا بافیمدل اباس کاموایی ماشین بافندگی خانگی

قیمت ماشین بافتنی

ماشین بافتنی فروشیچرخ بافندگی خانگی
قیمت ماشین بافندگی لباس
قیمت انواع ماشین بافتنی
ماشین بافتنی مدل840
فروشگاه ماشین بافندگی
خريد ماشين بافتني خانگي
قیمت ماشین بافندگی برادرقیمت ماشین بافندگیقیمت چرخ بافتنی برادرقیمت ماشین بافی اتوماتیک خانگی
قیمت روز ماشین بافی اتوماتیک خانگی

چرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت چرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت دستگاه بافتنی خانگی
ماشین بافت کاموا
قیمت ماشین بافت قیمت ماشین بافت کاموافروش ماشین بافندگی خانگی کاموا

دستگاه کاموا بافی قیمت

خرید دستگاه بافندگی کامپیوتری

قیمت ماشین بافندگی خانگی

قیمت دستگه بافتنیدستگاه بافتنی تمام اتو ماتیک خانگی

ماشین کانوابافی خانگی

قیمت دستگتاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کاموا

خرید ماشین بافتنی خانگی

فروشگاه خرید ماشین بافتنی

قیمت دستگاه کاموا بافی

قیمت دستگاه بافندگی خانگی
قيمت ماشين بافندگي خانگيچرخ کاموا بافی خانگینمایش دستگاه چهار رنگ بافی ماشین بافتنی
قىمت ماشىنهاى بافندگى خانگى

ماشین بافتنی کامپیوتری

دستگاه کاموا بافی خانگیقیمت دستگاه بافتنیدستگاه بافتنی پوشاک کامواییدستگاه بافت کامواماشین کاموا بافی خانگی
قیمت ماشین بافتنی کامپیوتری و نوع کار آنھا

ماشین بافندگی کاموا خانگی

قیمت دستگاه ماشین بافت برادرقيمت دستكاه كاموا بافيدستگاه بافتنی خانگی و قیمت

قیمت دستگاه بافندگی

قیمت چرخ بافتنی

قيمت چرخ بافندگي
فروش ديتگاه بافندگي خانگي

دستگاه تمام اتوماتیک کاموا بافی

دسگاه‏ اتوماتیک‏ ‏‏بافت‏ ‏کاموا‏ ‏ ‏ ‏درمنزل

ماشین بافت

نمایندگی فروش ماشین بافندگی 840 در اصفهان

قیمت ماشین بافتنی خانگیقیمت ماشین بافتنی کامپیوتریفروش ماشين بافندگي p7100 سوييسنمایندگی ماشین بافندگی پاساپ

قیمت روز ماشین بافندگی

قیمت دستگاه ماشین بافتنی

خريد دستگاه بافندگي

قیمت ماشین بافتنی تمام اتوماتیک

خرید ماشین بافت

دستگاه بافتنی اتوماتیک خانگی
قیمت دستگاه گلدوزی لباس چهار رنگ
قیمت ماشین کاموا بافی دستگاه بافندگی خانگی

نمایندگی فروش کاموا بافی دراصفهان

نمایندگی فروش ماشین کاموا بافی دراصفهان
قىمت ماشىن بافندگىشرکت دستگاه بافندگی

دستگاهای بافت

قیمت بهترین نوع ماشین بافندگی برادر در تهران

قیمت چرخ های سولزرشماره بافندگی دراصفهان ماشین بافندگی کاموافروش ماشین بافتنی خانگی دست دومفروش ماشین بافندگی خانگیقيمت ماشين کاموابافي

محل خرید ماشین بافندگی کامواخانگی دررشت

دستگاه بافندگی سولزر
ماشین بافندگی

نمایندگی تعمیرماشین بافتنی درشیراز

دستگاه بافنده گی

دستگاهای بافندگی

ماشین های بافندگیفروش ماشین های بافندگیفروش ماشینهای بافندگی خانگیقیمت دستگاهای بافتنی

قیمت ماشین کاموا بافی

ماشینهای بافتنی خانگی

ماشین های بافندگیفروش ماشین بافتنی خانگی
سایت قیمت دستگاه کاموابافی درمشهد
ماشین کاموابافی درمشهدماشینهای کاموا بافیماشین بافتنیقیمت ماشین های بافندگی

دستگاه دیجیتال بافندگی

ماشین های بافتنی خانگی م قیمت
مرگز فروش دستگاه بافت لباس کاموا
ماشین بافندگ
خرید ماشین بافتنی جهت بافت کاموا
دستگاه بافتنی کاموافروش ماشین بافتنی برقی کام‍‍‍‍‍‍پیوتری

دستگاه ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی

انواع ماشینهای بافندگی کاموا

مشین بافندگی کامپیوتری

قیمت ماشینهای بافتنیماشین بافتنی کامپیوتری خانگی
ماشین بافت کامپیوتری
قیمت ماشین بافتنی
دستگاه ماشین بافتنی
ماشین بافتنی
فروش ماشين بافتني در مشهد
بازار کار ماشین بافندگی
دستگاه ماشین بافتنی
سفارش کار با ماشین بافندگی
دستگاه هاي توليدي بافندگي

ماشین بافت شالذگردن

دستگاه بافندگی کاموا
قیمت جدید ماشین بافندگی در خانه کامواماشینهای بافتنیانواع دستگاه ماشین کاموابافی خانگی تمام اتوماتیکقیمت و آدرس فروشنده ماشین کاموابافی تمام اتوماتیک خانگیاموزش کانوابافیانواع ماشین بافندگیبافتنی در کرمشاه نمایندگی فروش انواع ماشین

قيمت ماشين كاموا بافي خانگي

خرید ماشین بافتنی

ماشین بافتنی خانگی

سولزرماشین بافتنی فروشی
قيمت ماشين بافت خانگي
دستگاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری

ماشین بافتنی اتوماتیکمدل چرخ بافتنی
نمایندگی فروش ماشینهای بافتنی
ماشین های بافتنیدستگاه ماشين بافتنيدستگاه بافت لباس قیمتقیمت دستگه جوراب بافی
ماشین بافندگی برادر

خرید ماشین بافندگی

ماشین بافندگی کاموا

ماشین بافندگی
قیمت ماشین کاموابافی
انواع ماشینهای بافندگیماشین بافتنی مجهزماشین های بافندگی سولزرماشین کانوا بافیهایجدید

خریدماشین بافت

ماشین بافندگی سولزر سوئیس دراصفهان
ماشین بافندگی سولزر سوئیس p7200

نوع بافندگي

انواع‌ماشین‌های‌بافندگی‌کامواماشین بافندگی سولزر روتی کاموا ماشین بافندگی

انواع ماشین بافتنی

معرفی ماشینهای بافتنی دسگاه ماشین بافندگیآدرس محل های فروش ماشین های بافتنی در تهران

دستگاه بافندگی کاموا تمام اتوماتیک کامپیوتری

سولذر ماشین بافندگی

روسی سولذر ماشین بافندگی
ماشین برقی کاموا بافی قیمت
فروش ماشین بافتنیدستگاه بافندگی psقیمت دستگاه بافندگی کاموا

دستکاه بافندکی برادر

ماشینهای بافتنی فروشی
خریدوفروش ماشین های بافندگی

خریدوفروش ماشین بافندگی

بافتنی ماشینماشین بافندگی سولزر

دستگاه کامپیوتری بافت کاموا

ماشین بافندگیp7100

مشخصات وقیمت دستگاه جوراب بافی کامپیوتری

فروش قطعات دستگاه بافندگی psخریدماشیهای سولزر سویسیسولزرسوئيسدستگاه بافندگی سولزر P7200بهترین مارک کاموا وقیمت

سولزر فروشی

دستگاه بافندگی سولزر پروجکتایلpsدستگاه بافندگی سولزرPS

تراشکاری سولزر

بافندگی سولزر

قطعات دستگاه بافندگی سولزر ps

دستگاه بافندگی سولزر ps

فروش دستگاهای بافندگی سولزرقیمت ماشین بافندگی کاموا اتوماتیکدستگاه بافندگی سولزر ps فروشیبافندگی دررشتبازار روز ماشين بافتن
خرید ماشین کاموابافی دراصفهان
انواع ماشین کاموا بافی
ماشین کامپیوتری برادر بافندگی انواع
دستگاه کاموا بافی اتوماتیک

دستگاه سولزرp7200

فروش ماشین بافت کاموا
قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری پاساب سوییسی
فروش سولزرخریدماشین بافندگی لباس گرم

ماشین کاموابافی

دستگاه بافندگی روسی 360انواع ماشین کاموابافی

دستگاه بافندگی سولزر

دستگاهبافتنی فروش دستگاه کانوابافیخریدوفروش ماشینهای بافندگی

فروش دستگاه جوراب بافی دررشت.

ماشین بافندگی p7200

خریدوفروش ماشین الات بافندگیکلمات کلیدی

goto top
آگهی های گروه:صنعت زیرگروه:ساير خدمات استان:تمام استان ها شهر:تمام شهرها
خرید اتصالات برنجی و آهنی

خرید اتصالات برنجی و آهنی


این شرکت با بهترین و نازلترین قیمت محصولات خود را به فروش میرساند اتصالات برنجی Dn , BN , Sitco 1394/06/13تهران1
مبارزه با موش ، از بین برنده موش ،دفع موش ، دفع مورچه ،دفع سوسک ، دفع پرنده

مبارزه با موش از بین برنده موش دفع موش دفع مورچه دفع سوسک دفع پرنده


دفع موش ، دفع سوسک ، از بین بردن موش ، از بین بردن سوسک ، دفع پرندگان ، دفع 1396/04/04تهران2
واشر-گسكت-اورینگ-وايتون-سيليكون-نوار-ورق لاستیکی(فراز لاستیک)

واشر-گسكت-اورینگ-وایتون-سیلیكون-نوار-ورق لاستیکیفراز لاستیک


تولید کننده انواع اورینگ های آببندی لاستیکی با حساسیت های مختلف ضد گاز، ضد روغن، ضد بنزین، ضد گرما در 1396/04/06اصفهان3
ورق لاستیکی-ورق ضد سایش-منجیت دار-ورق پلی استر-ضربه گیر-دمپر-لرزه گیر-ورق سیلیکون-نوار لاستیکی-لاستیک کمپرسور

ورق لاستیکی-ورق ضد سایش-منجیت دار-ورق پلی استر-ضربه گیر-دمپر-لرزه گیر-ورق سیلیکون-نوار لاستیکی-لاستیک کمپرسور


فراز لاستیک تولید کننده انواع لاستیک های مقاوم در برابرسایش، الکتریسیته و مواد و حلالهای شیمیایی از جنس (EPDM, SBR, 1396/04/06اصفهان4
نوارلاستیکی طولی-متری-پروفیل لاستیکی-درزگیرلاستیکی-نواردوردرب-نواراسفنجی-سیلیکون-وایتون-نوارآببندی(فراز)

نوارلاستیکی طولی-متری-پروفیل لاستیکی-درزگیرلاستیکی-نواردوردرب-نواراسفنجی-سیلیکون-وایتون-نوارآببندیفراز


فراز لاستیک تولید کننده: انواع پروفیل و نوار های اکسترودری لاستیکی ضد سایش،ضد روغن،ضد اسید،ضد حرارت(نسوز)،ضد بنزین،ضد گاز، مواد و 1396/04/06اصفهان5
اورینگ(ORING)ضدحرارت-ضدروغن-نیتریل-وایتون-سیلیکون-کالرز-NBR(فراز لاستیک)

اورینگORINGضدحرارت-ضدروغن-نیتریل-وایتون-سیلیکون-کالرز-NBRفراز لاستیک


تولید کننده انواع اورینگ های آببندی لاستیکی با حساسیت های مختلف ضد گاز، ضد روغن، ضد بنزین، ضد گرما در 1396/04/06اصفهان6
ضربه گیر ومحافظ ستون پارکینگ

ضربه گیر ومحافظ ستون پارکینگ


وليدکننده محافظ ستون پارکينگ در دو سايز 7 و 9 سانت -داراي شاسي آلومينيومي اکستروژني با ضخامت 2 ميل-با محافظ 1396/04/04تهران7
چربیگیر فایبرگلاس

چربیگیر فایبرگلاس


چربیگیر ها وسیله هایی هستند برای جداسازی روغن وچربی قبل از ورود به چاه جاذبی طراحی و اجرا می شوند.یکی 1396/04/04تهران8
آببند کننده لاستیکی درز ژوئن - جدید

آببند کننده لاستیکی درز ژوئن - جدید


از جنس EPDM (نوعی لاستیک ترکیبی با همه خواص لاستیک طبیعی) جدیدترین روش آببندی درز انبساط و انقطاع در 1396/04/04تهران9
سپتیک تانک فایبرگلاس

سپتیک تانک فایبرگلاس


سپتیک تانک های فایبرگلاس تولیدی شرکتMTgroup از رزین ها والیاف مرغوب ومناسب ساخته شده اند و مزایای آنها نسبت به 1396/04/04تهران10
بلوک بتنی سبک هبلکس

بلوک بتنی سبک هبلکس


شرکت توتکس سازنده بلوک های ساختمانی هبلکس( aac) جایگزین مناسب برای آجر و سفال آدرس دفتر:اصفهان خیابان محتشم کاشانی 1396/04/04اصفهان11
کاشی و سرامیک صدسق و پاسارگاد سرام اباده

کاشی و سرامیک صدسق و پاسارگاد سرام اباده


نمایندگی انحصاری صادرات مجتمع کاشی و سرامیک صدیق سرام آباده و پاسارگاد سرام آباده با در اختیار داشتن کادری 1396/04/0412
فروش انواع چوب

فروش انواع چوب


مجتمع صفاچوب ارائه کننده انواع چوبهای تزیینی و هنری در رنگها و طرحهای مختلف و منحصر بفرد مورد استفاده در 1396/04/0413
مرکز فروش الوار گردو

مرکز فروش الوار گردو


صنایع صفا چوب توزیع کننده انواع چوب آماده ارائه خدمات به آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور فروش 1396/04/0414
مرکز فروش چوب نارنج شیراز

مرکز فروش چوب نارنج شیراز


صنایع صفا چوب توزیع کننده انواع چوب آماده ارائه خدمات به آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور فروش 1396/04/0415
مرکز فروش انواع چوب

مرکز فروش انواع چوب


مجتمع صفاچوب ارائه کننده انواع چوبهای تزیینی و هنری در رنگها و طرحهای مختلف و منحصر بفرد مورد استفاده در 1396/04/0416
مرکز فروش چوب گردوی سنندج

مرکز فروش چوب گردوی سنندج


صنایع صفا چوب توزیع کننده انواع چوب آماده ارائه خدمات به آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور فروش 1396/04/0417
مرکز فروش چوب نارنج شیراز

مرکز فروش چوب نارنج شیراز


صنایع صفا چوب توزیع کننده انواع چوب آماده ارائه خدمات به آموزشگاهها و موسسات آموزش عالی در سراسر کشور فروش 1396/04/0418
تهاتر تجهیزات ساختمانی

تهاتر تجهیزات ساختمانی


شرکت مهرسازه توانایی انجام تهاتر تجهیزات ساختمانی با پیمانکاران و کارفرمایان محترم را به شرح ذیل دارد. 1-اسکلت فلزی 2-آسانسور 1396/04/04تهران19
دفع کننده حشرات - موش - آلتراسونیک

دفع کننده حشرات - موش - آلتراسونیک


با دور کردن حشراتی که مزاحم شما هستند اولا از مکان بهداشتی تری برخوردار میشوید و هم از ضربه زدن 1396/04/04تهران20