خانه  - صنعت -ساير خدمات

فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس


فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی399781
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/07/18
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


P7100 (پرجکتایل 1D) ، عرض 330 ، مدل 1993 ، چهار رنگ ، مجهز به ژاکارد الکترونیک اشتابلی860CX (2688 پلاتین) ، کنترلر 4JC ، 10 عدد
سولزر ، مدل PS ، پروژکتایل ، 1985 به بالا ، عرض 360 ، بادامکی ، 10 عدد ، در حال کار
سولزر P7200 (پروژکتایل) ، عرض 390 ، بادامکی ، تعداد 8 عدد ، 1996 ، هشت لنگه ورد- دو رزرو پود- قطر نورد 150
سولزر (TOYODA SULZER) PU TOYODA (پروژکتایل) ، 1988 ، دابی ، عرض 390 ( 2 عدد )
سولزر PS (پروژکتایل) ، 1975 ، عرض 390 ، بادامکی ، 4 عدد
سولزر( SULZER RUTTI ) PU RUTTI پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، دابی ( 4 عدد )
سولزر PU پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، بادامکی (8 عدد)
تمامی ماشین های در شرایط عالی و در حال کار بوده و به همراه قطعات یدکی به فروش می رسند.
محل ماشین ها : اصفهان , تهران
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت .nooratex مراجعه نمایید.
 
دستگاههای اتوماتیک تولید بافتنی
نوراتکسدستگاه بافندگینمایندگی فروش ماشین بافت خانگیماشین بافندگی خانگی

فروش ماشین بافتنی درشیراز

انواع ماشینهای کاموا بافی
مدل اباس کاموایی ماشین بافندگی خانگیقیمت ماشین بافتنی
ماشین بافتنی فروشی

چرخ بافندگی خانگی

قیمت ماشین بافندگی لباس

قیمت انواع ماشین بافتنیماشین بافتنی مدل840

فروشگاه ماشین بافندگی

خريد ماشين بافتني خانگيقیمت ماشین بافندگی برادرقیمت ماشین بافندگی
قیمت چرخ بافتنی برادر

قیمت ماشین بافی اتوماتیک خانگی

قیمت روز ماشین بافی اتوماتیک خانگی
چرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت چرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت دستگاه بافتنی خانگی

ماشین بافت کاموا
قیمت ماشین بافت قیمت ماشین بافت کاموا
فروش ماشین بافندگی خانگی کاموا

دستگاه کاموا بافی قیمت

خرید دستگاه بافندگی کامپیوتری
قیمت ماشین بافندگی خانگی
قیمت دستگه بافتنی
دستگاه بافتنی تمام اتو ماتیک خانگیماشین کانوابافی خانگیقیمت دستگتاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کاموا

خرید ماشین بافتنی خانگی

فروشگاه خرید ماشین بافتنی

قیمت دستگاه کاموا بافی

قیمت دستگاه بافندگی خانگی

قيمت ماشين بافندگي خانگي

چرخ کاموا بافی خانگی

نمایش دستگاه چهار رنگ بافی ماشین بافتنی
قىمت ماشىنهاى بافندگى خانگىماشین بافتنی کامپیوتری
دستگاه کاموا بافی خانگی
قیمت دستگاه بافتنی
دستگاه بافتنی پوشاک کاموایی

دستگاه بافت کاموا

ماشین کاموا بافی خانگیقیمت ماشین بافتنی کامپیوتری و نوع کار آنھاماشین بافندگی کاموا خانگی

قیمت دستگاه ماشین بافت برادر

قيمت دستكاه كاموا بافيدستگاه بافتنی خانگی و قیمتقیمت دستگاه بافندگیقیمت چرخ بافتنیقيمت چرخ بافندگي

فروش ديتگاه بافندگي خانگي

دستگاه تمام اتوماتیک کاموا بافیدسگاه‏ اتوماتیک‏ ‏‏بافت‏ ‏کاموا‏ ‏ ‏ ‏درمنزل
ماشین بافت

نمایندگی فروش ماشین بافندگی 840 در اصفهان

قیمت ماشین بافتنی خانگی

قیمت ماشین بافتنی کامپیوتری
فروش ماشين بافندگي p7100 سوييس

نمایندگی ماشین بافندگی پاساپ

قیمت روز ماشین بافندگی

قیمت دستگاه ماشین بافتنی

خريد دستگاه بافندگيقیمت ماشین بافتنی تمام اتوماتیکخرید ماشین بافتدستگاه بافتنی اتوماتیک خانگی

قیمت دستگاه گلدوزی لباس چهار رنگ

قیمت ماشین کاموا بافی
دستگاه بافندگی خانگینمایندگی فروش کاموا بافی دراصفهاننمایندگی فروش ماشین کاموا بافی دراصفهان

قىمت ماشىن بافندگى

شرکت دستگاه بافندگیدستگاهای بافتقیمت بهترین نوع ماشین بافندگی برادر در تهران

قیمت چرخ های سولزر

شماره بافندگی دراصفهان ماشین بافندگی کاموافروش ماشین بافتنی خانگی دست دوم
فروش ماشین بافندگی خانگی

قيمت ماشين کاموابافي

محل خرید ماشین بافندگی کامواخانگی دررشت دستگاه بافندگی سولزرماشین بافندگی

نمایندگی تعمیرماشین بافتنی درشیراز

دستگاه بافنده گیدستگاهای بافندگی

ماشین های بافندگی

فروش ماشین های بافندگی
فروش ماشینهای بافندگی خانگی

قیمت دستگاهای بافتنی

قیمت ماشین کاموا بافیماشینهای بافتنی خانگیماشین های بافندگیفروش ماشین بافتنی خانگیسایت قیمت دستگاه کاموابافی درمشهدماشین کاموابافی درمشهدماشینهای کاموا بافی

ماشین بافتنی

قیمت ماشین های بافندگی

دستگاه دیجیتال بافندگی

ماشین های بافتنی خانگی م قیمتمرگز فروش دستگاه بافت لباس کامواماشین بافندگ
خرید ماشین بافتنی جهت بافت کاموا
دستگاه بافتنی کاموافروش ماشین بافتنی برقی کام‍‍‍‍‍‍پیوتری

دستگاه ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی

انواع ماشینهای بافندگی کاموا

مشین بافندگی کامپیوتریقیمت ماشینهای بافتنی

ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی

ماشین بافت کامپیوتری

قیمت ماشین بافتنی

دستگاه ماشین بافتنی

ماشین بافتنی

فروش ماشين بافتني در مشهد

بازار کار ماشین بافندگی

دستگاه ماشین بافتنی

سفارش کار با ماشین بافندگی
دستگاه هاي توليدي بافندگي
ماشین بافت شالذگردن

دستگاه بافندگی کاموا

قیمت جدید ماشین بافندگی در خانه کاموا
ماشینهای بافتنی
انواع دستگاه ماشین کاموابافی خانگی تمام اتوماتیک

قیمت و آدرس فروشنده ماشین کاموابافی تمام اتوماتیک خانگی

اموزش کانوابافی

انواع ماشین بافندگی

بافتنی در کرمشاه نمایندگی فروش انواع ماشین
قيمت ماشين كاموا بافي خانگي
خرید ماشین بافتنی

ماشین بافتنی خانگی

سولزر

ماشین بافتنی فروشی

قيمت ماشين بافت خانگي

دستگاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتریماشین بافتنی اتوماتیک

مدل چرخ بافتنی

نمایندگی فروش ماشینهای بافتنی

ماشین های بافتنی

دستگاه ماشين بافتني
دستگاه بافت لباس قیمت

قیمت دستگه جوراب بافی

ماشین بافندگی برادر

خرید ماشین بافندگی

ماشین بافندگی کاموا

ماشین بافندگی قیمت ماشین کاموابافی
انواع ماشینهای بافندگی

ماشین بافتنی مجهز

ماشین های بافندگی سولزر

ماشین کانوا بافیهایجدیدخریدماشین بافت
ماشین بافندگی سولزر سوئیس دراصفهان

ماشین بافندگی سولزر سوئیس p7200

نوع بافندگيانواع‌ماشین‌های‌بافندگی‌کاموا
ماشین بافندگی سولزر روتی

کاموا ماشین بافندگی

انواع ماشین بافتنی

معرفی ماشینهای بافتنی

دسگاه ماشین بافندگی

آدرس محل های فروش ماشین های بافتنی در تهراندستگاه بافندگی کاموا تمام اتوماتیک کامپیوتری سولذر ماشین بافندگی روسی سولذر ماشین بافندگیماشین برقی کاموا بافی قیمت

فروش ماشین بافتنی

دستگاه بافندگی psقیمت دستگاه بافندگی کاموا

دستکاه بافندکی برادر

ماشینهای بافتنی فروشی
خریدوفروش ماشین های بافندگی
خریدوفروش ماشین بافندگی
بافتنی ماشین

ماشین بافندگی سولزر

دستگاه کامپیوتری بافت کاموا

ماشین بافندگیp7100

مشخصات وقیمت دستگاه جوراب بافی کامپیوتریفروش قطعات دستگاه بافندگی ps
خریدماشیهای سولزر سویسی

سولزرسوئيس

دستگاه بافندگی سولزر P7200بهترین مارک کاموا وقیمت
سولزر فروشی
دستگاه بافندگی سولزر پروجکتایلpsدستگاه بافندگی سولزرPS

تراشکاری سولزر

بافندگی سولزر

قطعات دستگاه بافندگی سولزر ps

دستگاه بافندگی سولزر ps

فروش دستگاهای بافندگی سولزرقیمت ماشین بافندگی کاموا اتوماتیکدستگاه بافندگی سولزر ps فروشیبافندگی دررشتبازار روز ماشين بافتنخرید ماشین کاموابافی دراصفهان

انواع ماشین کاموا بافی

ماشین کامپیوتری برادر بافندگی انواع دستگاه کاموا بافی اتوماتیکدستگاه سولزرp7200فروش ماشین بافت کاموا

قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری پاساب سوییسی

فروش سولزر

خریدماشین بافندگی لباس گرم

ماشین کاموابافیدستگاه بافندگی روسی 360انواع ماشین کاموابافیدستگاه بافندگی سولزر
دستگاهبافتنی
فروش دستگاه کانوابافی

خریدوفروش ماشینهای بافندگی

فروش دستگاه جوراب بافی دررشت.
ماشین بافندگی p7200کلمات کلیدی