اخبار:   چهارشنبه 1395/05/06
خانه  - صنعت -ساير خدمات

فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس


فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی399781
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/07/18
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


P7100 (پرجکتایل 1D) ، عرض 330 ، مدل 1993 ، چهار رنگ ، مجهز به ژاکارد الکترونیک اشتابلی860CX (2688 پلاتین) ، کنترلر 4JC ، 10 عدد
سولزر ، مدل PS ، پروژکتایل ، 1985 به بالا ، عرض 360 ، بادامکی ، 10 عدد ، در حال کار
سولزر P7200 (پروژکتایل) ، عرض 390 ، بادامکی ، تعداد 8 عدد ، 1996 ، هشت لنگه ورد- دو رزرو پود- قطر نورد 150
سولزر (TOYODA SULZER) PU TOYODA (پروژکتایل) ، 1988 ، دابی ، عرض 390 ( 2 عدد )
سولزر PS (پروژکتایل) ، 1975 ، عرض 390 ، بادامکی ، 4 عدد
سولزر( SULZER RUTTI ) PU RUTTI پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، دابی ( 4 عدد )
سولزر PU پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، بادامکی (8 عدد)
تمامی ماشین های در شرایط عالی و در حال کار بوده و به همراه قطعات یدکی به فروش می رسند.
محل ماشین ها : اصفهان , تهران
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت .nooratex مراجعه نمایید.
 

دستگاههای اتوماتیک تولید بافتنی

نوراتکس
دستگاه بافندگی
نمایندگی فروش ماشین بافت خانگی
ماشین بافندگی خانگی

فروش ماشین بافتنی درشیراز

انواع ماشینهای کاموا بافیمدل اباس کاموایی ماشین بافندگی خانگی
قیمت ماشین بافتنی
ماشین بافتنی فروشیچرخ بافندگی خانگیقیمت ماشین بافندگی لباسقیمت انواع ماشین بافتنیماشین بافتنی مدل840فروشگاه ماشین بافندگی

خريد ماشين بافتني خانگي

قیمت ماشین بافندگی برادرقیمت ماشین بافندگیقیمت چرخ بافتنی برادرقیمت ماشین بافی اتوماتیک خانگی

قیمت روز ماشین بافی اتوماتیک خانگی

چرخ بافتنی برادر مدل 871
قیمت چرخ بافتنی برادر مدل 871
قیمت دستگاه بافتنی خانگی
ماشین بافت کاموا
قیمت ماشین بافت

قیمت ماشین بافت کاموا

فروش ماشین بافندگی خانگی کاموا
دستگاه کاموا بافی قیمت
خرید دستگاه بافندگی کامپیوتری
قیمت ماشین بافندگی خانگیقیمت دستگه بافتنیدستگاه بافتنی تمام اتو ماتیک خانگیماشین کانوابافی خانگی

قیمت دستگتاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کاموا

خرید ماشین بافتنی خانگی

فروشگاه خرید ماشین بافتنیقیمت دستگاه کاموا بافی
قیمت دستگاه بافندگی خانگی
قيمت ماشين بافندگي خانگي

چرخ کاموا بافی خانگی

نمایش دستگاه چهار رنگ بافی ماشین بافتنی

قىمت ماشىنهاى بافندگى خانگى

ماشین بافتنی کامپیوتریدستگاه کاموا بافی خانگی

قیمت دستگاه بافتنی

دستگاه بافتنی پوشاک کامواییدستگاه بافت کاموا

ماشین کاموا بافی خانگی

قیمت ماشین بافتنی کامپیوتری و نوع کار آنھا
ماشین بافندگی کاموا خانگیقیمت دستگاه ماشین بافت برادر

قيمت دستكاه كاموا بافي

دستگاه بافتنی خانگی و قیمت

قیمت دستگاه بافندگی

قیمت چرخ بافتنی
قيمت چرخ بافندگي
فروش ديتگاه بافندگي خانگيدستگاه تمام اتوماتیک کاموا بافیدسگاه‏ اتوماتیک‏ ‏‏بافت‏ ‏کاموا‏ ‏ ‏ ‏درمنزل
ماشین بافت

نمایندگی فروش ماشین بافندگی 840 در اصفهان

قیمت ماشین بافتنی خانگی

قیمت ماشین بافتنی کامپیوتری
فروش ماشين بافندگي p7100 سوييس

نمایندگی ماشین بافندگی پاساپ

قیمت روز ماشین بافندگی
قیمت دستگاه ماشین بافتنی
خريد دستگاه بافندگيقیمت ماشین بافتنی تمام اتوماتیکخرید ماشین بافت

دستگاه بافتنی اتوماتیک خانگی

قیمت دستگاه گلدوزی لباس چهار رنگقیمت ماشین کاموا بافی

دستگاه بافندگی خانگی

نمایندگی فروش کاموا بافی دراصفهان

نمایندگی فروش ماشین کاموا بافی دراصفهان

قىمت ماشىن بافندگى

شرکت دستگاه بافندگی

دستگاهای بافت
قیمت بهترین نوع ماشین بافندگی برادر در تهران

قیمت چرخ های سولزر

شماره بافندگی دراصفهان ماشین بافندگی کاموا
فروش ماشین بافتنی خانگی دست دوم
فروش ماشین بافندگی خانگی

قيمت ماشين کاموابافي

محل خرید ماشین بافندگی کامواخانگی دررشت دستگاه بافندگی سولزرماشین بافندگی

نمایندگی تعمیرماشین بافتنی درشیراز

دستگاه بافنده گی

دستگاهای بافندگی

ماشین های بافندگی
فروش ماشین های بافندگیفروش ماشینهای بافندگی خانگیقیمت دستگاهای بافتنیقیمت ماشین کاموا بافیماشینهای بافتنی خانگیماشین های بافندگیفروش ماشین بافتنی خانگیسایت قیمت دستگاه کاموابافی درمشهدماشین کاموابافی درمشهدماشینهای کاموا بافیماشین بافتنی

قیمت ماشین های بافندگی

دستگاه دیجیتال بافندگی
ماشین های بافتنی خانگی م قیمت

مرگز فروش دستگاه بافت لباس کاموا

ماشین بافندگ

خرید ماشین بافتنی جهت بافت کاموا

دستگاه بافتنی کاموافروش ماشین بافتنی برقی کام‍‍‍‍‍‍پیوتری دستگاه ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی

انواع ماشینهای بافندگی کاموا

مشین بافندگی کامپیوتری

قیمت ماشینهای بافتنی

ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی

ماشین بافت کامپیوتریقیمت ماشین بافتنی

دستگاه ماشین بافتنی

ماشین بافتنی فروش ماشين بافتني در مشهد

بازار کار ماشین بافندگی

دستگاه ماشین بافتنی

سفارش کار با ماشین بافندگی

دستگاه هاي توليدي بافندگيماشین بافت شالذگردن

دستگاه بافندگی کاموا

قیمت جدید ماشین بافندگی در خانه کاموا
ماشینهای بافتنیانواع دستگاه ماشین کاموابافی خانگی تمام اتوماتیک

قیمت و آدرس فروشنده ماشین کاموابافی تمام اتوماتیک خانگی

اموزش کانوابافیانواع ماشین بافندگیبافتنی در کرمشاه نمایندگی فروش انواع ماشین قيمت ماشين كاموا بافي خانگي

خرید ماشین بافتنی

ماشین بافتنی خانگیسولزرماشین بافتنی فروشیقيمت ماشين بافت خانگي

دستگاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری
ماشین بافتنی اتوماتیک

مدل چرخ بافتنی

نمایندگی فروش ماشینهای بافتنی

ماشین های بافتنی

دستگاه ماشين بافتني
دستگاه بافت لباس قیمت
قیمت دستگه جوراب بافیماشین بافندگی برادر

خرید ماشین بافندگی

ماشین بافندگی کاموا
ماشین بافندگی قیمت ماشین کاموابافیانواع ماشینهای بافندگی

ماشین بافتنی مجهز

ماشین های بافندگی سولزر
ماشین کانوا بافیهایجدیدخریدماشین بافت

ماشین بافندگی سولزر سوئیس دراصفهان

ماشین بافندگی سولزر سوئیس p7200نوع بافندگيانواع‌ماشین‌های‌بافندگی‌کاموا
ماشین بافندگی سولزر روتی

کاموا ماشین بافندگی

انواع ماشین بافتنیمعرفی ماشینهای بافتنی دسگاه ماشین بافندگیآدرس محل های فروش ماشین های بافتنی در تهران
دستگاه بافندگی کاموا تمام اتوماتیک کامپیوتری
سولذر ماشین بافندگی
روسی سولذر ماشین بافندگیماشین برقی کاموا بافی قیمتفروش ماشین بافتنیدستگاه بافندگی psقیمت دستگاه بافندگی کاموادستکاه بافندکی برادر
ماشینهای بافتنی فروشی
خریدوفروش ماشین های بافندگیخریدوفروش ماشین بافندگیبافتنی ماشین

ماشین بافندگی سولزر

دستگاه کامپیوتری بافت کاموا

ماشین بافندگیp7100
مشخصات وقیمت دستگاه جوراب بافی کامپیوتریفروش قطعات دستگاه بافندگی ps
خریدماشیهای سولزر سویسی
سولزرسوئيس
دستگاه بافندگی سولزر P7200
بهترین مارک کاموا وقیمت

سولزر فروشی

دستگاه بافندگی سولزر پروجکتایلpsکلمات کلیدی

goto top