خانه  - صنعت -ساير خدمات

فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس


فروش ویژه ماشین بافندگی سولزر سوئیس
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی399781
بازدید32767
تاریخ ثبت 1389/07/18
نامنوراتکس
تلفن
موبایل
آدرس


P7100 (پرجکتایل 1D) ، عرض 330 ، مدل 1993 ، چهار رنگ ، مجهز به ژاکارد الکترونیک اشتابلی860CX (2688 پلاتین) ، کنترلر 4JC ، 10 عدد
سولزر ، مدل PS ، پروژکتایل ، 1985 به بالا ، عرض 360 ، بادامکی ، 10 عدد ، در حال کار
سولزر P7200 (پروژکتایل) ، عرض 390 ، بادامکی ، تعداد 8 عدد ، 1996 ، هشت لنگه ورد- دو رزرو پود- قطر نورد 150
سولزر (TOYODA SULZER) PU TOYODA (پروژکتایل) ، 1988 ، دابی ، عرض 390 ( 2 عدد )
سولزر PS (پروژکتایل) ، 1975 ، عرض 390 ، بادامکی ، 4 عدد
سولزر( SULZER RUTTI ) PU RUTTI پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، دابی ( 4 عدد )
سولزر PU پروژکتایل ، 1988 ، عرض 390 ، بادامکی (8 عدد)
تمامی ماشین های در شرایط عالی و در حال کار بوده و به همراه قطعات یدکی به فروش می رسند.
محل ماشین ها : اصفهان , تهران
برای دریافت اطلاعات بیشتر به وب سایت .nooratex مراجعه نمایید.
 

دستگاههای اتوماتیک تولید بافتنی

نوراتکسدستگاه بافندگینمایندگی فروش ماشین بافت خانگیماشین بافندگی خانگی
فروش ماشین بافتنی درشیراز

انواع ماشینهای کاموا بافی

مدل اباس کاموایی ماشین بافندگی خانگی

قیمت ماشین بافتنی

ماشین بافتنی فروشی

چرخ بافندگی خانگی

قیمت ماشین بافندگی لباس

قیمت انواع ماشین بافتنی
ماشین بافتنی مدل840فروشگاه ماشین بافندگی
خريد ماشين بافتني خانگي
قیمت ماشین بافندگی برادر
قیمت ماشین بافندگی
قیمت چرخ بافتنی برادرقیمت ماشین بافی اتوماتیک خانگیقیمت روز ماشین بافی اتوماتیک خانگیچرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت چرخ بافتنی برادر مدل 871

قیمت دستگاه بافتنی خانگی

ماشین بافت کاموا

قیمت ماشین بافت
قیمت ماشین بافت کاموا
فروش ماشین بافندگی خانگی کاموادستگاه کاموا بافی قیمتخرید دستگاه بافندگی کامپیوتری

قیمت ماشین بافندگی خانگی

قیمت دستگه بافتنی

دستگاه بافتنی تمام اتو ماتیک خانگیماشین کانوابافی خانگیقیمت دستگتاه کاموابافیقیمت دستگاه بافتنی کاموا
خرید ماشین بافتنی خانگی

فروشگاه خرید ماشین بافتنی

قیمت دستگاه کاموا بافیقیمت دستگاه بافندگی خانگی

قيمت ماشين بافندگي خانگي

چرخ کاموا بافی خانگینمایش دستگاه چهار رنگ بافی ماشین بافتنیقىمت ماشىنهاى بافندگى خانگىماشین بافتنی کامپیوتری

دستگاه کاموا بافی خانگی

قیمت دستگاه بافتنیدستگاه بافتنی پوشاک کامواییدستگاه بافت کامواماشین کاموا بافی خانگیقیمت ماشین بافتنی کامپیوتری و نوع کار آنھا
ماشین بافندگی کاموا خانگی
قیمت دستگاه ماشین بافت برادر

قيمت دستكاه كاموا بافي

دستگاه بافتنی خانگی و قیمتقیمت دستگاه بافندگیقیمت چرخ بافتنیقيمت چرخ بافندگيفروش ديتگاه بافندگي خانگيدستگاه تمام اتوماتیک کاموا بافیدسگاه‏ اتوماتیک‏ ‏‏بافت‏ ‏کاموا‏ ‏ ‏ ‏درمنزلماشین بافتنمایندگی فروش ماشین بافندگی 840 در اصفهانقیمت ماشین بافتنی خانگیقیمت ماشین بافتنی کامپیوتریفروش ماشين بافندگي p7100 سوييسنمایندگی ماشین بافندگی پاساپ

قیمت روز ماشین بافندگی

قیمت دستگاه ماشین بافتنی

خريد دستگاه بافندگي

قیمت ماشین بافتنی تمام اتوماتیک

خرید ماشین بافت

دستگاه بافتنی اتوماتیک خانگی
قیمت دستگاه گلدوزی لباس چهار رنگ
قیمت ماشین کاموا بافی

دستگاه بافندگی خانگی

نمایندگی فروش کاموا بافی دراصفهاننمایندگی فروش ماشین کاموا بافی دراصفهان

قىمت ماشىن بافندگى

شرکت دستگاه بافندگیدستگاهای بافت

قیمت بهترین نوع ماشین بافندگی برادر در تهران

قیمت چرخ های سولزر
شماره بافندگی دراصفهان

ماشین بافندگی کاموا

فروش ماشین بافتنی خانگی دست دوم

فروش ماشین بافندگی خانگی

قيمت ماشين کاموابافيمحل خرید ماشین بافندگی کامواخانگی دررشت دستگاه بافندگی سولزر
ماشین بافندگی
نمایندگی تعمیرماشین بافتنی درشیرازدستگاه بافنده گی

دستگاهای بافندگی

ماشین های بافندگی
فروش ماشین های بافندگی
فروش ماشینهای بافندگی خانگیقیمت دستگاهای بافتنیقیمت ماشین کاموا بافیماشینهای بافتنی خانگیماشین های بافندگی

فروش ماشین بافتنی خانگی

سایت قیمت دستگاه کاموابافی درمشهدماشین کاموابافی درمشهدماشینهای کاموا بافی
ماشین بافتنی
قیمت ماشین های بافندگیدستگاه دیجیتال بافندگی

ماشین های بافتنی خانگی م قیمت

مرگز فروش دستگاه بافت لباس کاموا

ماشین بافندگخرید ماشین بافتنی جهت بافت کاموا
دستگاه بافتنی کاموا
فروش ماشین بافتنی برقی کام‍‍‍‍‍‍پیوتری
دستگاه ماشین بافتنی کامپیوتری خانگیانواع ماشینهای بافندگی کاموا
مشین بافندگی کامپیوتری

قیمت ماشینهای بافتنی

ماشین بافتنی کامپیوتری خانگی
ماشین بافت کامپیوتری
قیمت ماشین بافتنی دستگاه ماشین بافتنی

ماشین بافتنی

فروش ماشين بافتني در مشهد
بازار کار ماشین بافندگی
دستگاه ماشین بافتنی
سفارش کار با ماشین بافندگی دستگاه هاي توليدي بافندگي

ماشین بافت شالذگردن

دستگاه بافندگی کاموا

قیمت جدید ماشین بافندگی در خانه کاموا

ماشینهای بافتنی

انواع دستگاه ماشین کاموابافی خانگی تمام اتوماتیکقیمت و آدرس فروشنده ماشین کاموابافی تمام اتوماتیک خانگیاموزش کانوابافیانواع ماشین بافندگی

بافتنی در کرمشاه نمایندگی فروش انواع ماشین

قيمت ماشين كاموا بافي خانگيخرید ماشین بافتنی

ماشین بافتنی خانگی

سولزرماشین بافتنی فروشیقيمت ماشين بافت خانگي

دستگاه کاموابافی

قیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری

ماشین بافتنی اتوماتیکمدل چرخ بافتنینمایندگی فروش ماشینهای بافتنیماشین های بافتنی

دستگاه ماشين بافتني

دستگاه بافت لباس قیمتقیمت دستگه جوراب بافی

ماشین بافندگی برادر

خرید ماشین بافندگیماشین بافندگی کامواماشین بافندگی
قیمت ماشین کاموابافی
انواع ماشینهای بافندگیماشین بافتنی مجهزماشین های بافندگی سولزر

ماشین کانوا بافیهایجدید

خریدماشین بافتماشین بافندگی سولزر سوئیس دراصفهانماشین بافندگی سولزر سوئیس p7200نوع بافندگي
انواع‌ماشین‌های‌بافندگی‌کاموا
ماشین بافندگی سولزر روتی کاموا ماشین بافندگی

انواع ماشین بافتنی

معرفی ماشینهای بافتنی

دسگاه ماشین بافندگی

آدرس محل های فروش ماشین های بافتنی در تهران
دستگاه بافندگی کاموا تمام اتوماتیک کامپیوتری
سولذر ماشین بافندگی

روسی سولذر ماشین بافندگی

ماشین برقی کاموا بافی قیمتفروش ماشین بافتنیدستگاه بافندگی ps

قیمت دستگاه بافندگی کاموا

دستکاه بافندکی برادر

ماشینهای بافتنی فروشی

خریدوفروش ماشین های بافندگی

خریدوفروش ماشین بافندگیبافتنی ماشینماشین بافندگی سولزردستگاه کامپیوتری بافت کامواماشین بافندگیp7100
مشخصات وقیمت دستگاه جوراب بافی کامپیوتری
فروش قطعات دستگاه بافندگی psخریدماشیهای سولزر سویسیسولزرسوئيسدستگاه بافندگی سولزر P7200
بهترین مارک کاموا وقیمت
سولزر فروشی

دستگاه بافندگی سولزر پروجکتایلps

دستگاه بافندگی سولزرPS

تراشکاری سولزربافندگی سولزرقطعات دستگاه بافندگی سولزر ps دستگاه بافندگی سولزر ps

فروش دستگاهای بافندگی سولزر

قیمت ماشین بافندگی کاموا اتوماتیک

دستگاه بافندگی سولزر ps فروشیبافندگی دررشت

بازار روز ماشين بافتن

خرید ماشین کاموابافی دراصفهان

انواع ماشین کاموا بافی

ماشین کامپیوتری برادر بافندگی انواع دستگاه کاموا بافی اتوماتیک

دستگاه سولزرp7200

فروش ماشین بافت کامواقیمت دستگاه بافتنی کامپیوتری پاساب سوییسی
فروش سولزر
خریدماشین بافندگی لباس گرمماشین کاموابافی
دستگاه بافندگی روسی 360

انواع ماشین کاموابافی

دستگاه بافندگی سولزردستگاهبافتنی فروش دستگاه کانوابافی

خریدوفروش ماشینهای بافندگی
کلمات کلیدی