اخبار:   شنبه 1395/09/20
خانه  - اتومبیل -كاميون

جرثقیل 15 تن کفی


جرثقیل 15 تن کفی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387619
بازدید6795
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامفرزاد رحمانی
تلفن 09147357939
موبایل
آدرستبریز


فروش جرثقیل 15 تن کفی وینچدار با دستگاه اطلس اصفهان با ماشین ماک تخم مرغی :موتور 250-فرمان هیدرولیک -20 دنده-موتور تازه تعمیرو به شرط سالم دستگاه نیز سالم و به شرط داده میشود
(کارت ماشین نیز جرثقیل میباشد) بابیمه کامل و بیمه مسولیت
 
جرثقیل 15تن
قیمت جرثقیل 5 تن کفی دار

جرسقيل 15 تن ماشيني

جرثقیل 15 تن

ماک جرثقیل اطلس

فروش جرثقیل 15تن

جرثقيل 15 تن

فروش چرثقیل 15 تن
خرید چرثقیل باری کفی
جرثقیل 15 تن کفی دار

انواع جرثقيل کفی دار خودرو

خرید جرثقیل 3 تن کفی دار ایسوزوفروش جرثقیل کفی دار
جرثقیل ثابت 15 تن تومان
فروش جرثقیل 15
کفی/جرثقیل دار/
قیمت انواع جرثقیل 15 تنجرثقیل کفی فروشی15تن ماکقیمت جرثقیل 15 تنجرثقیل10‎ تن کفی بنز ماک

کامیونت جرثقیل دار 8 تن کاتو

اطلس 15 تن

ساخت دستگاه 15 تن اطلس اصفهان

جرثقیل فروشی

خرید جرثقیل کفی

فروش کامیون کفی جرثقیلدار

قيمت جرثقيل كفى كامپرسى

قیمت جرثقیل 15تن

جرثقیل 15 تن

فروش فوری تک کاویان 219جرثقیل 15 تن کفیفروش جرثقيل کفىخریدار جرثقیل کفی 8تنفروش جرثقیل کفیقیمت جرثقیل15 تنفروش جرثقيل كفي

جرثقیل 15 تن کاترپیلار

جرثقیل ماک 15تن فروشی

مزایده اطلس جرثقیل

جرثقیل ماک 10 تن کفیجرثقیل 10 تن کفی ولووخرید جرثقیل کفی دار
جرثقیل کفی

فروش جرثقیل 10 تن ماک

چرثقیل کفی دار
کامیونت چرثقیل دار فروش 10 تن ماک

ماک جرثقیل 20 تن

جرثقیل 25 تن با ماک فروشی
جرثقیل 15 تن
جرثقیل ماکجرثقيل كفيجرثقیل کفی برای فروشقیمت جرثقیل کفی

خرید جرثقیل 10 تن کفی دار

جرثقیل15تن کفیجرثقیل 3تن کفی
جرثقیل 15تن ماک

فروش کفی جرثقیل

ماشین ماک با دستگاه 5 تن اطلس اصفهان فروشی

جرثقیل15

جرثقیل کفی دار

خرید فروش جرثقیل 5تن اطلس

اجاره جرثقیل کفی دار 10 تن

کفی وجرثقیل

قیمت جرثقیل کفی دارخرید جرثقیل 10 تن ماک

جرثقیل کفی ماک

فروش جرثقیل ده تن اطلس داففروش جرثیل کفیفروشجرثقیل 15تن اطلس
فروش جرثقیل 20 تن ماک
مزایده جرثقیل پنج تن اطلس
خرید 20 تن ماک
جرثقیل 15 تن فروشیکفی جرثقیل ده تن ماک

کفی مرغی

فروش جرثقیل 15 تنفروش کفی جرثقیل3تن و5تنجرثقيل 15 تن كفيخرید چرثقیل 20 تن
خرید جرثقیل10تن کفی دار

ماک تخم مرغی کارت جرثقیل

فروش جرثقیل ماک ده تن

جرثقیل کفی ولوو

فروشجرثقیل 20 تن در سایتها
جرثقيل كفى
جرثقیل اطلس فروشی بنزجرثقيل 8تن اطلسماک جرثقیلاطلس 15 قیمت جرثقیلکفی جرثقیل3تنجرثقیل ده تنجرثقيل 8تنجرثقیل10تن فروشیجرثقیل 3تن کفی دارجرثقيل 15تن
جرسقيل 25 تن
کفی جرثقیلدار

جرثقيل كفي 15 تن

جرثقیل کفی دار بنزجرثقیل3تن
جرثقيل كفى 8تن
جرثقيل كفى 5تن

مزایده جرثقیل پنج تن

قیمت چرثقیل

جرثقيل 8تن اطلس اصفهان

خریدانواع جرثقیل کفی دار

فروش جرثقیل15 تنی
مشخصات جرثقیل 15 تنجرثقيل 15/تن
جرثقيل 15تن

جرثقيل 15تن كفى اطلس

جرثقیل 15تن کفی

جرثقيل كفى 15تن
اطلس 15تن
جرثقيل 15تن كفى

خرید جرثقیل 10 تن کفی

جرثقيل اطلس اصفهان

فروش جرثقیل کفی ده تن

جرثقیل3تن فروشیخرید و فروش جرثقیل ده تن ماک

جرثقیل کفی ده تن ماک

فروش چرثقیل ماک ده تن

فروش جرثقیل هشت تن ماک

فروش فوری جرثقیل کفی ۱۰تن

فروش جرثقیل ماک

جرثقیل 15تن کفى اصفهان

جرثقيل كفى اطلس

جرثقيل كفى 10 تن

خرید و فروش جرثقیل ماک

فروشجرثقیل

قیمت جدید جرثقیل ده تن

جرثقيل فروش 15تن کفی

جرثقیل اطلس15تن کفی

جرثقيل كفى داف

جرثقیل ده تن ماک

جرثقیل10
جرثیل فروشی
چرثقیل
جرثیل فروشی کفی

خرید و فروش جرثقیل کفی

کفی مخصوص چرثقیلجرثقیل ده تن کفی فروشیکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی