اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - اتومبیل -كاميون

جرثقیل 15 تن کفی


جرثقیل 15 تن کفی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387619
بازدید6916
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامفرزاد رحمانی
تلفن 09147357939
موبایل
آدرستبریز


فروش جرثقیل 15 تن کفی وینچدار با دستگاه اطلس اصفهان با ماشین ماک تخم مرغی :موتور 250-فرمان هیدرولیک -20 دنده-موتور تازه تعمیرو به شرط سالم دستگاه نیز سالم و به شرط داده میشود
(کارت ماشین نیز جرثقیل میباشد) بابیمه کامل و بیمه مسولیت
 
جرثقیل 15تن

قیمت جرثقیل 5 تن کفی دار

جرسقيل 15 تن ماشيني

جرثقیل 15 تن

ماک جرثقیل اطلس فروش جرثقیل 15تن

جرثقيل 15 تن

فروش چرثقیل 15 تنخرید چرثقیل باری کفی

جرثقیل 15 تن کفی دار

انواع جرثقيل کفی دار خودرو

خرید جرثقیل 3 تن کفی دار ایسوزو

فروش جرثقیل کفی دار

جرثقیل ثابت 15 تن تومانفروش جرثقیل 15کفی/جرثقیل دار/

قیمت انواع جرثقیل 15 تن

جرثقیل کفی فروشی

15تن ماک
قیمت جرثقیل 15 تن

جرثقیل10‎ تن کفی بنز ماک

کامیونت جرثقیل دار 8 تن کاتو

اطلس 15 تن

ساخت دستگاه 15 تن اطلس اصفهان

جرثقیل فروشیخرید جرثقیل کفیفروش کامیون کفی جرثقیلدار
قيمت جرثقيل كفى كامپرسى

قیمت جرثقیل 15تن

جرثقیل 15 تن

فروش فوری تک کاویان 219

جرثقیل 15 تن کفی

فروش جرثقيل کفى

خریدار جرثقیل کفی 8تنفروش جرثقیل کفیقیمت جرثقیل15 تنفروش جرثقيل كفيجرثقیل 15 تن کاترپیلار
جرثقیل ماک 15تن فروشی
مزایده اطلس جرثقیل
جرثقیل ماک 10 تن کفیجرثقیل 10 تن کفی ولووخرید جرثقیل کفی دارجرثقیل کفی
فروش جرثقیل 10 تن ماک
چرثقیل کفی دارکامیونت چرثقیل دار فروش 10 تن ماکماک جرثقیل 20 تنجرثقیل 25 تن با ماک فروشیجرثقیل 15 تن جرثقیل ماک
جرثقيل كفي
جرثقیل کفی برای فروشقیمت جرثقیل کفی

خرید جرثقیل 10 تن کفی دار

جرثقیل15تن کفیجرثقیل 3تن کفی
جرثقیل 15تن ماک
فروش کفی جرثقیلماشین ماک با دستگاه 5 تن اطلس اصفهان فروشیجرثقیل15جرثقیل کفی دارخرید فروش جرثقیل 5تن اطلساجاره جرثقیل کفی دار 10 تن

کفی وجرثقیل

قیمت جرثقیل کفی دار

خرید جرثقیل 10 تن ماک

جرثقیل کفی ماکفروش جرثقیل ده تن اطلس داففروش جرثیل کفی
فروشجرثقیل 15تن اطلس
فروش جرثقیل 20 تن ماک

مزایده جرثقیل پنج تن اطلس

خرید 20 تن ماک
جرثقیل 15 تن فروشیکفی جرثقیل ده تن ماک

کفی مرغی

فروش جرثقیل 15 تن

فروش کفی جرثقیل3تن و5تن

جرثقيل 15 تن كفي

خرید چرثقیل 20 تن

خرید جرثقیل10تن کفی دارماک تخم مرغی کارت جرثقیلفروش جرثقیل ماک ده تنجرثقیل کفی ولووفروشجرثقیل 20 تن در سایتهاجرثقيل كفى
جرثقیل اطلس فروشی بنز
جرثقيل 8تن اطلس
ماک جرثقیل

اطلس 15 قیمت جرثقیل

کفی جرثقیل3تن

جرثقیل ده تن

جرثقيل 8تن

جرثقیل10تن فروشی
جرثقیل 3تن کفی دار
جرثقيل 15تن جرسقيل 25 تنکفی جرثقیلدارجرثقيل كفي 15 تن

جرثقیل کفی دار بنز

جرثقیل3تن
جرثقيل كفى 8تن

جرثقيل كفى 5تن

مزایده جرثقیل پنج تنقیمت چرثقیلجرثقيل 8تن اطلس اصفهانخریدانواع جرثقیل کفی دار

فروش جرثقیل15 تنی

مشخصات جرثقیل 15 تن
جرثقيل 15/تن

جرثقيل 15تن

جرثقيل 15تن كفى اطلس
جرثقیل 15تن کفی

جرثقيل كفى 15تن

اطلس 15تن
جرثقيل 15تن كفى
خرید جرثقیل 10 تن کفیجرثقيل اطلس اصفهانفروش جرثقیل کفی ده تنجرثقیل3تن فروشیخرید و فروش جرثقیل ده تن ماکجرثقیل کفی ده تن ماکفروش چرثقیل ماک ده تنفروش جرثقیل هشت تن ماکفروش فوری جرثقیل کفی ۱۰تن

فروش جرثقیل ماک

جرثقیل 15تن کفى اصفهان

جرثقيل كفى اطلس

جرثقيل كفى 10 تن

خرید و فروش جرثقیل ماک

فروشجرثقیل

قیمت جدید جرثقیل ده تنجرثقيل فروش 15تن کفی

جرثقیل اطلس15تن کفی

جرثقيل كفى داف

جرثقیل ده تن ماکجرثقیل10جرثیل فروشی چرثقیلجرثیل فروشی کفی
خرید و فروش جرثقیل کفی
کفی مخصوص چرثقیلجرثقیل ده تن کفی فروشیکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی