اخبار:   شنبه 1395/04/12
خانه  - اتومبیل -كاميون

جرثقیل 15 تن کفی


جرثقیل 15 تن کفی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387619
بازدید6389
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامفرزاد رحمانی
تلفن 09147357939
موبایل
آدرستبریز


فروش جرثقیل 15 تن کفی وینچدار با دستگاه اطلس اصفهان با ماشین ماک تخم مرغی :موتور 250-فرمان هیدرولیک -20 دنده-موتور تازه تعمیرو به شرط سالم دستگاه نیز سالم و به شرط داده میشود
(کارت ماشین نیز جرثقیل میباشد) بابیمه کامل و بیمه مسولیت
 

جرثقیل 15تن

قیمت جرثقیل 5 تن کفی دارجرسقيل 15 تن ماشيني
جرثقیل 15 تن

ماک جرثقیل اطلس

فروش جرثقیل 15تنجرثقيل 15 تنفروش چرثقیل 15 تنخرید چرثقیل باری کفی

جرثقیل 15 تن کفی دار

انواع جرثقيل کفی دار خودروخرید جرثقیل 3 تن کفی دار ایسوزوفروش جرثقیل کفی دار
جرثقیل ثابت 15 تن تومان
فروش جرثقیل 15کفی/جرثقیل دار/قیمت انواع جرثقیل 15 تنجرثقیل کفی فروشی15تن ماکقیمت جرثقیل 15 تن

جرثقیل10‎ تن کفی بنز ماک

کامیونت جرثقیل دار 8 تن کاتواطلس 15 تنساخت دستگاه 15 تن اطلس اصفهانجرثقیل فروشی

خرید جرثقیل کفی

فروش کامیون کفی جرثقیلدار

قيمت جرثقيل كفى كامپرسى

قیمت جرثقیل 15تن

جرثقیل 15 تن

فروش فوری تک کاویان 219جرثقیل 15 تن کفیفروش جرثقيل کفىخریدار جرثقیل کفی 8تنفروش جرثقیل کفیقیمت جرثقیل15 تن
فروش جرثقيل كفي
جرثقیل 15 تن کاترپیلارجرثقیل ماک 15تن فروشیمزایده اطلس جرثقیلجرثقیل ماک 10 تن کفی

جرثقیل 10 تن کفی ولوو

خرید جرثقیل کفی دار
جرثقیل کفی
فروش جرثقیل 10 تن ماک

چرثقیل کفی دار

کامیونت چرثقیل دار فروش 10 تن ماکماک جرثقیل 20 تنجرثقیل 25 تن با ماک فروشی

جرثقیل 15 تن

جرثقیل ماک

جرثقيل كفيجرثقیل کفی برای فروش

قیمت جرثقیل کفی

خرید جرثقیل 10 تن کفی دار

جرثقیل15تن کفی

جرثقیل 3تن کفیجرثقیل 15تن ماک
فروش کفی جرثقیل

ماشین ماک با دستگاه 5 تن اطلس اصفهان فروشی

جرثقیل15جرثقیل کفی دار

خرید فروش جرثقیل 5تن اطلس

اجاره جرثقیل کفی دار 10 تن
کفی وجرثقیل

قیمت جرثقیل کفی دار

خرید جرثقیل 10 تن ماک
جرثقیل کفی ماک
فروش جرثقیل ده تن اطلس داففروش جرثیل کفی

فروشجرثقیل 15تن اطلس

فروش جرثقیل 20 تن ماکمزایده جرثقیل پنج تن اطلس
خرید 20 تن ماک
جرثقیل 15 تن فروشی

کفی جرثقیل ده تن ماک

کفی مرغی

فروش جرثقیل 15 تنفروش کفی جرثقیل3تن و5تنجرثقيل 15 تن كفي

خرید چرثقیل 20 تن

خرید جرثقیل10تن کفی دار

ماک تخم مرغی کارت جرثقیلفروش جرثقیل ماک ده تن

جرثقیل کفی ولوو

فروشجرثقیل 20 تن در سایتها

جرثقيل كفى

جرثقیل اطلس فروشی بنز

جرثقيل 8تن اطلسماک جرثقیل
اطلس 15 قیمت جرثقیل
کفی جرثقیل3تن
جرثقیل ده تن
جرثقيل 8تن
جرثقیل10تن فروشی
جرثقیل 3تن کفی دار
جرثقيل 15تن

جرسقيل 25 تن

کفی جرثقیلدار

جرثقيل كفي 15 تن

جرثقیل کفی دار بنزجرثقیل3تنجرثقيل كفى 8تنجرثقيل كفى 5تن

مزایده جرثقیل پنج تن

قیمت چرثقیل

جرثقيل 8تن اطلس اصفهان

خریدانواع جرثقیل کفی دار

فروش جرثقیل15 تنی

مشخصات جرثقیل 15 تن

جرثقيل 15/تن

جرثقيل 15تن
جرثقيل 15تن كفى اطلسجرثقیل 15تن کفی

جرثقيل كفى 15تن

اطلس 15تن

جرثقيل 15تن كفى

خرید جرثقیل 10 تن کفی
جرثقيل اطلس اصفهانفروش جرثقیل کفی ده تنجرثقیل3تن فروشی

خرید و فروش جرثقیل ده تن ماک

جرثقیل کفی ده تن ماک

فروش چرثقیل ماک ده تن
فروش جرثقیل هشت تن ماکفروش فوری جرثقیل کفی ۱۰تنفروش جرثقیل ماک

جرثقیل 15تن کفى اصفهان

جرثقيل كفى اطلس

جرثقيل كفى 10 تن

خرید و فروش جرثقیل ماک

فروشجرثقیل

قیمت جدید جرثقیل ده تن

جرثقيل فروش 15تن کفی
جرثقیل اطلس15تن کفی

جرثقيل كفى داف

جرثقیل ده تن ماک

جرثقیل10
جرثیل فروشی
چرثقیل
جرثیل فروشی کفیخرید و فروش جرثقیل کفیکفی مخصوص چرثقیل

جرثقیل ده تن کفی فروشی
کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی