خانه  - اتومبیل -كاميون

جرثقیل 15 تن کفی


جرثقیل 15 تن کفی
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی387619
بازدید6963
تاریخ ثبت 1389/06/20
نامفرزاد رحمانی
تلفن 09147357939
موبایل
آدرستبریز


فروش جرثقیل 15 تن کفی وینچدار با دستگاه اطلس اصفهان با ماشین ماک تخم مرغی :موتور 250-فرمان هیدرولیک -20 دنده-موتور تازه تعمیرو به شرط سالم دستگاه نیز سالم و به شرط داده میشود
(کارت ماشین نیز جرثقیل میباشد) بابیمه کامل و بیمه مسولیت
 
جرثقیل 15تن
قیمت جرثقیل 5 تن کفی دار
جرسقيل 15 تن ماشيني
جرثقیل 15 تن
ماک جرثقیل اطلس
فروش جرثقیل 15تن
جرثقيل 15 تنفروش چرثقیل 15 تن

خرید چرثقیل باری کفی

جرثقیل 15 تن کفی دار

انواع جرثقيل کفی دار خودرو

خرید جرثقیل 3 تن کفی دار ایسوزو
فروش جرثقیل کفی دار
جرثقیل ثابت 15 تن تومان

فروش جرثقیل 15

کفی/جرثقیل دار/

قیمت انواع جرثقیل 15 تنجرثقیل کفی فروشی

15تن ماک

قیمت جرثقیل 15 تنجرثقیل10‎ تن کفی بنز ماک

کامیونت جرثقیل دار 8 تن کاتو

اطلس 15 تن

ساخت دستگاه 15 تن اطلس اصفهان

جرثقیل فروشی

خرید جرثقیل کفی

فروش کامیون کفی جرثقیلدار

قيمت جرثقيل كفى كامپرسىقیمت جرثقیل 15تنجرثقیل 15 تن
فروش فوری تک کاویان 219

جرثقیل 15 تن کفی

فروش جرثقيل کفىخریدار جرثقیل کفی 8تنفروش جرثقیل کفی
قیمت جرثقیل15 تن
فروش جرثقيل كفيجرثقیل 15 تن کاترپیلار

جرثقیل ماک 15تن فروشی

مزایده اطلس جرثقیلجرثقیل ماک 10 تن کفی
جرثقیل 10 تن کفی ولوو
خرید جرثقیل کفی دار

جرثقیل کفی

فروش جرثقیل 10 تن ماک

چرثقیل کفی دار
کامیونت چرثقیل دار
فروش 10 تن ماک
ماک جرثقیل 20 تن
جرثقیل 25 تن با ماک فروشی

جرثقیل 15 تن

جرثقیل ماکجرثقيل كفيجرثقیل کفی برای فروش

قیمت جرثقیل کفی

خرید جرثقیل 10 تن کفی دار

جرثقیل15تن کفی

جرثقیل 3تن کفی

جرثقیل 15تن ماک

فروش کفی جرثقیلماشین ماک با دستگاه 5 تن اطلس اصفهان فروشی
جرثقیل15
جرثقیل کفی دارخرید فروش جرثقیل 5تن اطلس

اجاره جرثقیل کفی دار 10 تن

کفی وجرثقیلقیمت جرثقیل کفی دارخرید جرثقیل 10 تن ماک

جرثقیل کفی ماک

فروش جرثقیل ده تن اطلس داف

فروش جرثیل کفیفروشجرثقیل 15تن اطلس فروش جرثقیل 20 تن ماکمزایده جرثقیل پنج تن اطلس

خرید 20 تن ماک

جرثقیل 15 تن فروشی

کفی جرثقیل ده تن ماک

کفی مرغی
فروش جرثقیل 15 تن
فروش کفی جرثقیل3تن و5تنجرثقيل 15 تن كفيخرید چرثقیل 20 تنخرید جرثقیل10تن کفی دارماک تخم مرغی کارت جرثقیل
فروش جرثقیل ماک ده تن
جرثقیل کفی ولوو

فروشجرثقیل 20 تن در سایتها

جرثقيل كفى
جرثقیل اطلس فروشی بنز
جرثقيل 8تن اطلس

ماک جرثقیل

اطلس 15 قیمت جرثقیل

کفی جرثقیل3تن

جرثقیل ده تن

جرثقيل 8تنجرثقیل10تن فروشیجرثقیل 3تن کفی دارجرثقيل 15تن جرسقيل 25 تنکفی جرثقیلدارجرثقيل كفي 15 تنجرثقیل کفی دار بنزجرثقیل3تن
جرثقيل كفى 8تن
جرثقيل كفى 5تن
مزایده جرثقیل پنج تنقیمت چرثقیلجرثقيل 8تن اطلس اصفهان

خریدانواع جرثقیل کفی دار

فروش جرثقیل15 تنی

مشخصات جرثقیل 15 تن

جرثقيل 15/تنجرثقيل 15تنجرثقيل 15تن كفى اطلسجرثقیل 15تن کفیجرثقيل كفى 15تن

اطلس 15تن

جرثقيل 15تن كفى
خرید جرثقیل 10 تن کفی
جرثقيل اطلس اصفهانفروش جرثقیل کفی ده تنجرثقیل3تن فروشیخرید و فروش جرثقیل ده تن ماکجرثقیل کفی ده تن ماکفروش چرثقیل ماک ده تن
فروش جرثقیل هشت تن ماک
فروش فوری جرثقیل کفی ۱۰تن
فروش جرثقیل ماک
جرثقیل 15تن کفى اصفهان
جرثقيل كفى اطلس

جرثقيل كفى 10 تن

خرید و فروش جرثقیل ماک

فروشجرثقیل

قیمت جدید جرثقیل ده تنجرثقيل فروش 15تن کفی
جرثقیل اطلس15تن کفی
جرثقيل كفى دافجرثقیل ده تن ماکجرثقیل10جرثیل فروشی

چرثقیل

جرثیل فروشی کفیخرید و فروش جرثقیل کفیکفی مخصوص چرثقیلجرثقیل ده تن کفی فروشیکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی