اخبار:   جمعه 1395/11/01
خانه  - اتومبیل -اتوبوس و ميني بوس

خرید و فروش مینی بوس


خرید و فروش مینی بوس
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777837715
بازدید32767
تاریخ ثبت 1392/01/27
نامیونس
تلفن09372142688
موبایل09372142688
آدرس

خرید و فروش مینی بوس خرید و فروش انواع مینی بوس بنز ***

*** فروشنده مینی بوس آماده به کار ***

*** خریدار مینی بوس نیاز به تعمیر و بازسازی ***

( " قیمت = تماسسس " )
 
خرید فروش مینی بوس فیاتمینی بوس دست دوم
تخته گاز مینی بوس
خريد ميني بوس قیمت خودرو مینی باسفروش مینی بوس
خرید و فروش مینی بوس فیات قراضه

خرید مینوبوس

خرید مینی بوس

ماشین دست دوم ومینی بوس اویکو

خرید و فروش مینیبوس

مینیبوس فروشی
خرید و فروش مینی بوس
مینی بوی

مینی بوس فروشی اصفهان

قيمت مينى بوس

مینی بوساگهی فروش مینی بوساگهی فروش مینیبوس

خريدميني بوس

خرید مینی بوس قدیمیفروش مینی بوس مینی بوس قیمتخرید وفروش مینی بوس هیوندا قیمت مینی بوسخریدوفروش مینی بوس

فروش خودرو مینی بوس

خریدار مینی بوس
قیمت مینی بوس هیوندا کارکردهمینی بوس هیوندا فروشی در مشهدآگهی خریدو فروش مینیبوسآگهی های خرید و فروش مینیبوس واتوبوس

خريد وفروش ميني بوس کار کرده در مشهد

قیمت مینی بوس هیونداکارکرده

مینی بوس

ميني بوس

مینوبوس سیترا

فروش مینی بوس بنز قیمت انواع مینی بوس

خرید و فروش مینی بوس مازندران

فروش مینی بوس هیوندا کارکردهخريد ميني بوس
خرید مینی بوس دست دوم
مینی بوس فروشی

مینی بوس مان

خرید وفروش مینی بوسمینیبوس واتوبوس بازار فروش

خرید مینی بوس دسته دوم

قیمت مینی بوس هیونداکارکرده خوزستان

فروش مینیبوس هویندا کارکرده

خرید و فروش منی بوس کارکرده در مشهد

قيمت ميني بوسقیمت مینی بوس

قیمت مینیبوس

خودرودست دوم مینیبوس

قیمت مینوبوس ميني بوس هبوندا فروشي مشهد

قیمت منی بوس

سایت خرید مینی بوس دسته دوممینی بوس خريد و فروشميني بوس هيونداي دسته دومفروشندگان مینی بوس

مینی بوش دسته دوم فروشی

قیمت مینی بوس دست دو

مینی ببوس

مینیبوس
خرید و فروش مینی بوس
خریدو فروش مینیبوس هیوندا
فروش مینی بوس کارکردهخرید وفروش مینیبوس
مینیبوس دست دوم
خریدوفروش مینی بوس قدیمی
فروشنده مینی بوس
خریدمینیمينيبوس.فروش.مشهدقیمت مینیبوس هیوندا
خریدارمینی بوس
"ميني بوس هيونداي"
مشخصات فنی مینی بوس ایویکوخرید اتوبوس ومینی بوس
فروش مينى بوس

ميني بؤس كرؤز دست دؤم

خريد ميني بوس فيات

قیمت مینی بوس کارکرده

قیمت مینی بوس هیوندا

قیمت ماشین مینیبوس
س سفروش مینی بو

ميني بوس هيوندا دست دوم

قیمت مینیبوس بنزفروش مینی بوس بنز قدیمیخوزستان.فروش.مينيبوسخرید و فروش مینیبوس کارکرده
قیمت مینیبوس کارکرده
خریداری مینی بوس سیترا در خوزستان
مينيبوس.فروشي.مشهد
خریدوفروش ماشین مینی بوس
سایت مینی بوس

مینی بوس هیوندا دست دوم

خرید مینیبوس

قیمت مینی بوس در اصفهان

قیمت مینی بوس هیوندای کارکرده در مشهد
مرکزخرید و فروش مینی بوس در اصفهان
مشخصات میینی بوس اویکو a50خرید خودرو فروش مینی بوس

سایت خرید و فروش مینی بوس دسته دوم

قیمت مینی بوس سیتراخرید وفروش مینی بوس خریدوفروش مینی بوس بنز مینی بوس اصفهانخریدوفروش مینیبوس در مشهد

بورس مینی بوس اصفهان

مینی بوس فروشی مشهد
انواع بازار بوس
خرید فروش مینی بوس
فروش مینی بوس مشهدخریدوفروش مینی بوس ایویکوبازار مینی بوس

خریدمینی بوس اصفهان

قیمت مینی بوس هیوندا دست دومینی بوس هیوندا کارکردهماشین مینی بوسقیمت لیزینگی انواع مینی بوس مینی بوس هیوندا فروشی

قیمت انواع مینی بوس کارکرده

خریدوفروش مینی بوس بنز
مني بوس مان
ميني بوس فروشيمی نی بوس
فروش‌مینی‌بوس
خرید و فروش مینی بوس در گرگان

قیمت مینی بوس سیترا مشهد

خرید ماشین کارکرده مینی بوس

باما خریدوفروش مینی بوس هیوندا

قیمت مینی بوس هیوندا دس دومخریدوفروش انواع مینی بوس

قیمت مینی بوس کارکرده سیترا

فروش.مینی‌بوس‌هیوندافروش‌مینی‌بوس‌هیوندا.اصفهانمینیبوس فروشی مشهدقیمت مینی بوس مشهد

قیمت می نی بوس

مینیبوس.فروشیمینی بوس کار کرده قدیمیفروش مینی بوس قیمت

فروش مینی بوس اصفهان

خرید و فروش مینی بوس فیات قدیمی
خرید و فروش سیترامینو بوسخرید ماشین مینی بوسميني بوس
خریدمینیبوس
خریدار مینی بوس فیات

مینی.بوس

فروش انواع مینیی بوس بنز
مرکزخریدفروش.مینی.بوس.بنزقیمت خرید و فروش مینی بوسفروش مینی بوس در گرگان
بورس خریدوفروش مینی بوس
خریدوفروش مینی بوس دست دوم

خریدوفروش مینی بوس هیوندا

خریدوفروش مینی بوس

مینی بوس هیوندا دست دو

مینبوس فروشی در خوزستان

مینی بوس بنز دست دوم

مینی بوس هیوندای قیمت خرید

قیمت مینی بوس های هیوندا

مینی بوس فروشی

فروش ميني بوس گرگان

فروش مینیبوسمینی بوس بنز قدیمی فروشی خوزستانمنی بوسبنگاه مینی بوس بنز مشهدسايت.خريد.وفروش.مينيبوسمینی بوس قدیمیخرید مینی بوس اصفهانخریدمینی بوسهیوندای مینی بوس کارکرده

مینی بوس خرید

قیمت خودرودست دو مینی بوسمینی بوس دست دوم سیتراخريدوفروش ميني بوسفروش مینی بوس دست دوم طرح قدیمیمینیبوس بنزخرید وفروش مینی بوس بنز

مینی بوسکارکرده

نمایندگی فروش مینیبوس هیوندای
سایت فروش مینی بوس
فروش ميني بوس مشهدخریدو فروش مینی بوسدانلود نمایشگاه مینی بوس ایویکو قدیمی

قیمت مینی بوس هیوندا در تاریخ93/10/16

خريدمينيبوسطول ماشین مینی بوس قدیمی
قیمت مینی بوس

خریدمینیبوس دست دوم

خرید مینوبوس

سایت مینی بوسهای کارکرده

فروش مینی بوس بنز

قیمت مینوبوس بنز

فروش مینیبوس بنز

قیمت لاستیک مینی بوس دنا

فروش مینی بوس هیوندا دست دوم

ميني بوس قيمت

سایت تخته گاز - فروش می نی بوسفروش موتور ميني گرگانمینیبوس هیوندا
مينيبوس.مان.اصفهان
قیمت ماشین مینیبوس هیوندامینی بوس هیوندافروش مینیبوس اویکو

مىنى بوس کارکرده اصفهان

خریدار مینی بئسخرید وفروش مینی بوس هیوندا منیبوس هایوندا کارکرده دست دوم فروشی
اتوبوس ومینی بوس فروشی
فروش ميني بوس
خرید و فروش خودرو مینیبوس
خرید مینی بوس در باماخريد فروش ميني بوس

مینیبوس فروشی

نمایندگی مینی بوس

قیمت مینی بوس هیوندا 18 نفره

قیمت مینی بوس بنز درمشهد
مینی بوسهای فروشی
انواع مینوبوس های قدیمی

خريدوفروش ميني بوس هيونداي کروز درمازندران

خریدومینی بوس بنز کارکردهبازار مىنى بوس

خرید فروش مینیبوس

باما مینی بوس

مینی بوس فروشی

مینی بوس هایه فروشی مشهد
مینی بوس هایه فروشی در مشهد

می نی بوس فروشی

خرید و فروش مینی بوس سیترا

مینوبوس بنزخریدوفروش مینی بوس مشهد
فروش اقساطی مینی بوس هیوندا دست دوم

خرید مینی بوس اسقاطی

خرید مینی بوس
فروش انواع اتوبوس و مینی بوس
خريد ميني بوس دراصفهان
فروش مینیبوس اصفهان

خرید مینی بوس اویکو دست دوم

خریدوفروش منیی بوس
خرید و فروش مینی بوس هیوندا کروز

خریدمی نیبوس قدیمی

قیمت هیوندا مینی بوس هیوندا کارکرده مشهد
خرید فروش مینبوس
ساىت فروش ماشىن مىنى بوس ماننمایشگاه مینی بوس مشهد

مینی بوس بنز فروشی

مينيبوس.کارکرده.فروش

فروش مینی بوی جدید بنز
فروش کامیون ومینی بوس دسته دوم
فروش بروز مینی بوس هیوندای قیمت مینی بوس بنزخرید مینی بوس بنز مشهد
قیمت مینی بوس کارکرده هیوندای

مرکز خرید مینی بوس

خریدارمینی بوس بنزمدل67فروش مینی بوس دسته دوم
فروش مینی بوسدست دوم
بازارخرید فروش منی بوسخرید وفروش مینی بوش
قیمت منیبوس
مینی بوس بنزمشهد
مینی بوس فروشی
خرید گتات می نی بوسفروش مینی بوس های بنزدرگرگان

خریدو فروش مینی بوس بنذ

آگهی فروش مینی بوس کارکرده

خرید کارکرده مینیبوس هیوندایخرید و مینی بوس مشهد

خریدارمینی بوس هیوندا کارکرده لیزینگی

مینی بوس هیونداکارکرده

مرکز فروش ميني بوس در اصفهان

خريدار ميني بوس

قیمت خرید انواع مینی بوس بنزقیمت مینی بوس کار کرده

اقىمت مىنى بوس کارکرده هىوندا

مني بوس و اتوبوسمني بوس
خرید وفروش خودرو اروند قیمت مینی بوس
ماشین مینی بوس دست دوم فروشینمایندگی مینی بوس ایویکو در مشهدمینیبوسهای فروشی
قیمت مینی بوس ون
خريد وفروش مينى بوس لوكس

خرید و فروش مینی بوس کروز

قیمت مینی بوس های دست دوم
خرید مینی بوس مشهدخرید مینی بوس هیونداخرید مینی بوس ایوکو

قیمت مینی بوس هیوندای کار کرده

خرید وفروش منی بوس

خرید و فروش مینی بوس بنز

خریدوفروش مینیبوس فروش می نیبوس بنز دست دو

خریدوفروش خودرو مینی بوس

نمایشگاه اتوبوس ومینی بوس مشهد

مینی بوس بنز خوزستان

مینی بوس دسته دوم برای خرید

خریدوفروش ماشین مینی بوس بنز

محل خرید و فروش اتوبوس و مینی بوس قدیمی
خریدوفروش ومینبوس
قيمت ميني بوس دراصفهان
مینبوسفروشنده مینی بوس کارکرده
مینی بوس های دسته دوم

خرید فروش مینی بوس در اصفهان

مینی بوس گاز

قیمت خودرومینی بوس هیوندای ۱۲صندلی

سایت خریدوفروش مینی بوس

نمایندگی فروش مینی بوس هیوندای در اصفهان

قیمت مینی بوس ایسوزو دست دومخریدمینی بوس بنزکارکرده

خریدوفروش مینی بوس هیونداکارکرده

قيمت خودرو ميني بوس

خرید ماشین مینی بوس فیاد

مينو بوس.

ادرس فروش مینی بوس بنز و فیاتخریدار مینی بوس دراصفهانفروش مینی بوس در اصفهان
بازار خرید وفروش اوتو بوس
مینی بوس بنز

قیمت انواع مینیبوس

مزایده مینی بوس هیوندای خوزستان
فروش مینی بوس هیوندا
سایت فروش مینی باس های 27نفرهخرید.فروش.مینی‌بوس‌اصفهاننمایندگی فروش مینی بوسقیمت ماشین کارکرده ایوکو./اگهی های فروش مینی بوس دست دوممینی‌بوس‌فروشی
مینی بوس بنز فروشی خوزستان
قیمت مینی بوسهای دست دوم

خرید و فروش مینبوس A80

مینی بوس دسته دوم

بازار خودرومینی بوس

مینیبوس اویکو کروزقيمت ميني بوس کارکرده

قیمت مینی بوس قدیمی

قیمت ماشین مینیبوس اویکو نیاز روزدر مشهدفروشندگان مینی بوس و ون کولردار

خرید مینی بوس هیوندا کارکرده

بازار خودروهايميني بوس

خرىد مىنى بوس مان

خرید مینوبوس اصفهان
قیمت مینی بوس دراصفهان

فروشندگان مینی بوس بنز ۵۰۸

انواع مینی بوس

خریدقیمت دست دوم منی بوس اویکو

خرید فروش منی بوسماشین مینی بوس اصفهانفروش ميني بوس قديميخرید فروش مینبوس در مشهدفروش اویکو قدیمی

اقساطی مینوبوس هایوندای

خریدمینیبوس درمشهد

سایت مینی بوسهای فروشیخرید مینی بوس کارکرده هیونداسایت مینیبوس هیوندایقیمت مینیبوس بنز کارکرده بازار خراسان مینی بوس فروشیسایت بروز فروش مینی بوس بنز.خرید وفروش خودرو دست دوم خوزستانخرید وفروش مینی بوس هیوندایباما مینی بوس هیوندانیازبه ون ومینی بوس در اصفهان

مینی بوس فیات دست دوم

فروش اقساطی مینی بوس
بنگاه مینی بوس

فروشندگان وخریداران مینی بوسهای کولردار

مینی بوس دست دوم در دیوار

فروش مینی بوس بنز در اصفهان

فروش مينيبوس هيونداي
فروش مینی بوس

قیمت انواع ون ومینی بوس درمشهد

related:www.takhtegaz.com/autos/bus/ می نی بوس

مینی بوس دست دوم در دیوار

قیمت تایر دنا مینی بوس

خریدارمینی بوس ون در اصفهان

خریدار مینی بوس ون دراصفهان

خریدار مینی بوس ون دراصفهان سال جدید

قیمت مینی بوس بنزمینی بوس دست دوم هیونداتخته گاز مینی بوس اویکو

می نی بوس رر باما

مینی بوس های فروشی اراک

قیمت منی بوس هیوندا باما

خریدوفروش مینی بوس کارساندیوار خودرومینی بوس کارسانمینی بوس بنزدر خوزستانخرید منیبوس هیوندا کروز دست دوم

خرید و فروش مینی بوس های کروز کار کرده

مینیبوس کارسان فروشی
خرید می نی بوس

خریدوفروش مینیبوس دراصفهان

فروش مینی بوس

مینی بوس فروشی در اراک

قیمت مینیبوس ارزون قیمت

اگهی فروش مینی بوس دسته دوم
مینی بوس کولردار کارکرده

نمایندگی ماشین مینی بوس هایوندا

خرید مینی بوس دیوار
کارسان می نی بوس
نمایشگاه خرید و فروش مینیبوس

مينيبوس فروشى

مینی بوس فرسوده فروشی خوزستانمینی بوس فروشی خوزستان
می نی بوس هیوندا

سایت باما مینی بوس

نمایندگی های مینی بوس کولرداردرتهران

ماشین مینو بوس کا کرده
خریدوفروش سیترا دراراک
مینی بوس سواری هیوندا دست دومماشین مینو بوس
سیترا دیوار
ماشین مینوبوسسایت تخت گاز تخت گاز مینیبوس تخت گاز تخت گاز مینیبوس ایویکونمایندگی ایسوزو مینی بوس در اراکرید و فروش مینیبوس هیوندای

اگهی فروش مینی بوس بنز1/5/94

باما قيمت بنذ

انواع مینی بوس

دیوار فروش مینی بوس
اگهی فروش مینی بوس فیات درشیپوردیوار مشاهده خریدوفروش مینی بوس بنز
خریدارمینی بوس
فروش مینی بوس بنز در اصفهان مینی بوس اسقاطیمينيبوس
خريد و فروش ميني بوس
نی نیبوسخرید مینی بوس بنزمینی بوس بنزقدیمی قیمت
خریدار مینی بوس

خریدوفروش مینی بوس دراصفهان

قيمت ميني بوس هيوندا كروز صفر
فروش مینی بوس در سال 94

نرخ جدید مینی بوس هیوندای

فروش مینی بوس

جدید ترین اگهی فروش مینی بوس هیوندایکروز

خرید فروش مینی بوس اویکو

خریدارمینی بوس بنز

مینی بوس فروشی در دیوار قم

مینی بوس فروشی در شیپور قم
اگهی فروش فروش مینی فروش فروش مینی بوس فروش فروش مینی فروش فروش مینی بوس بنز
دیوار مینی بوس بنز کل استانها
مينبوس فروشي مشهد

مینی بوس اسکانیا فروشی

سیترا فروشی مینی بوس

نمایندگی مینی بوس ایویکو

قیمت مینیبوس دسته دو

قيمت مينى بوس كاركرده
خریدمینی بوس قیمت مینی بوسهای ایسوزو

قیمت مینی بوس دست دو در خراسان جنوبی

قیمت مینبوس

بنگاه فروش اتوبوس و مينى بوس در مشهد

می نی بوس

فروش مینبوس سیترا

اویکو بنزمرکز خرید می نی بوس
ميني بوس هيونداي كاركرده
مرکز خرید می نی بوس

اگهی فروش مینی بوس بنز

بنزمرکز خرید می نی بوس

خریدارمینی بوس

مینی بوس فروشی س وب

سایت دیوار ماشین مینی بوس سیترا
خرید وفروش مینی بوس و میدیل باس

خرید و فروش مینی بوس و میدیل باس

مینی بوس کارسان مینبوس کارکرده فروشی درمشهد
قیمت مینیبوس قدیمی
منیبوس

خرید و فروش مینی بوس و میدیل باس

دیوار تهران خودرو مینی بوس

ادرس نمایندگی مینی بوس هیوندا در اصفهان

وام خریدمینی بوس
مینی بوس بعثت

مینی بوس بنزدست دوم

خریدوفروش اتوبوس
مینی بوس قیمت
فروش مینبوس
قیمت مینی بوس دست دوم

باما فروش مینی بوس هیوندا ۲۰۱

خرید مینیبوس کارکردهدیوار خرید و فروش مینی بوس
فروش مینیبوس هیوندا
مینی بوس سال 1392 قیمت مرکز خرید مینی بوس بنز
خریدار انواع مینی بوس
قیمت ماشین سیترا مینی بوس
انواع مینی بو
مینوبوس جدیدخرید مینیبوس دست دوم
فروش اقساطی مینیبوس هیوندای
رید اتوبوس مانکار با مینی بوس

مینی بوس های مان فروشی در تهران

بنزمرکز خرید می نی بوس
مینی بوس اقساطیقیمت هیوندای مینوبوسی کارکرده
خریدمینی بوس دست دوم
قیمت مینبوس
مینی بوس فروشی در اصفهان
مینیبوس بنز صفر
می نی بوس رودیوار
مینوبوس هیوندا دسته دومخرید وفروش مینوبوسمینوبوس هیونداخرید اتوبوس و مینیبوس

اگهی خرید اتوبوس و مینی بوس

سایت بوس بوس

بازار خرید و فروش مینی بوس

مینی بوس کارکردهمینیبوس دیوار سال 94

سایت دیوار مینی بوس

مینی بوسدست دوم قسطیمينيبوس فروشي هيوندا

قیمت ماشین مینی یوس هیوندا

مینی بو س

قیمت مینیبوس بنر

مینیبوس فروشی 94 خرید مینی بوس فیات دست دوم

مینی بوسهای فروشی در اصفهان

بورس مینی بوس
سایت باما خرید مینی بوس هیوندای

مینی بوس فروشی درمشهد

نمایندگی فروش مینی بوس هیوندای صفردرکرمانشاه
خریدمینی بوس کارکرده
برنامه دیوار در رشتمینی بوس اویکو
قیمت مینی بوس بنز کارکرده
دیوار مینی بوس فیات
سایت ایران خودرو مینی بوس هیوندی کروز سال 94

منی بوس اصفهان خرید

خریدمینی بوس A80

خرید فروش مینوبوس

مخرید مینی بوس با 18
فدوش مینی بوس مشهدمینبوس ون تاکسیl

مینی بوس فروشی دست دوم در قم

مینی بوس کارکرده بنزمینی بوس کارسانسیترا ۱۸ نفرهمینی بوس بنز قیمت مینی بوی

قیمت مینی بوس دسته دوم قدیمی

.مینبوس‌ون

فروش مينى بوسخریدمینی بوس اقساطی
فروس مینی بوس
سایت ماشین های فروشی ون ومینی بوس دست دودربیرجند

مینی بوس باما

مینی بوس بنزدرمشهد

خرید مینی بوس کارکرده

ادرس بنگاه مینیبوس بنز در مشهد
خرید وفروش اتوبوس ومینوبوسفروش مینی بوس بنزخرید وفروش مینی بوس هیوندای اصفهانفروش مینبوس خرید وفروش مینی بوس در اصفهانقیمت مینی بوس بنزدر اصفهان

قیمت می نی بوس هیوندای

سایت ماشین های دست دو فروشی ون ومینی بوس
خرید و فروش مینی بوس بنز 508 سال 95

قیمت مینی بوسهای هیوندا دست دو

كاروان مينيبوس بنزخرید فروش خودرومینی بوس در دیوارتبریز مینی بوس کارکرده
مینبوس.فروشی.درگرگان
فروش مینی بوس ایسوزو در اصفهانفیات قدیمی فروشی

سایت دیوار خرید وفروش مینی بوس

دیوار فروش مینی بوش

فروش مینوبوس

دیوار مینب بوس

.مینی بوس

خریدوفروش مینی بوس واتوبوس

مینی بوس مهسان سایت دیوار

سایت دیوار مینی بوس سیترا

شیپور مینی بوس بنز

شیپور مینیبوس بنز

قیمت مینی بوس فروشی در اصفهان

بنكاه مينبوس

مینی بوس مهسان خرید قطعات

قیمت بازار مینی بوسمینیبوس فروشی در مشهدآگهی فروش مینیبوس درمشهد

مینی بوس هیوندای دست دوم

باما خرید فروش مینی بوس

فروش مینیبوس ایسوزو اقساطی
مینو بوس ایسوزو دسته دوم

لوازم مینی بوس کارسان

فروش مینی بوس ۵۰۸
خريد مينيبوس دست دوم
مینی بوس فروشی در مشهدمینوبوس هیوندای جدیدمینی بوس ایوکو a50فروش مینی بوس فیات روی دیوار

مینی بوس فیات

ماشین مینی بوس کارسان

سایت مینی بوس های فروشی کارکرده

کار با مینیبوس در اصفهان

اخرید وفروش انواع ماشینهای ون

نمایشگاه مینی بوس بنز درمشهدقیمت مینی بوس هایوندا دست دو

قیمت مینی بوس هایوندا کارکرده

خریدمی نی بوس

مینیبوس مدل باس سایت دیوار خودروهای سنگین
مینوبوس
می نی بوسباماخریدوفروش مینی بوسدیوارفروش مینیبوس

می نبوس بنز

مینو بوس بنز

قيمت مينيبوس

مینی بوس درتهرانهیوندا.۲۰۱

شیپور مینی بوس هیوندا

ماشين ميني بوس فروشي قیمت منیی بوسهای دست دوم همه مدلمینی بوس های فروشی دست دومديوارميني بوسمشهد

مینوبوس هیوندا

قیمت انواع اتو بوس ومینی بوس

نمایندگی مینبوس ایسوزو

دیوارفروش مینی بوسکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی