خانه  - اتومبیل -دست دوم خارجي

فروش هیوندای سانتافه 2008


فروش هیوندای سانتافه 2008
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777841758
بازدید30011
تاریخ ثبت 1392/02/27
نامafshin tofigh
تلفن09383061948
موبایل
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ امام

فوق العاده سالم شرکتی 12 ایربگ تو دوزی داخل کرم، حجم موتور 2700 سی سی ، ضبط و باند ،. فول اپشن گرمکن صندلی.وتازه سرویسها کلی انجام یافته و (ESP) . سانروف و بلوتوس وGPS .دوربین دنده عقب بدون کوچکترین خط و خش و رنگ و ضربه به شرط بازدید قیمت برای مصرف کننده : 110 میلیون تومان
 
فروش هیوندای سانتافههیوندای سانتافه 2008قیمت هیوندای سانتافه2008

اخرین قیمت سانتافه2008

سانتافه فروش تمیز

خرید سانتافه 2008

فروش سانتافه 2008قیمت سانتافه 2008هیوندای سانتافه2008

سانتافه 2008

هیوندا سانتافه 2008

سانتافه 2008 فروشی
سانتافه2008 فروش
مشخصات هیوندای سانتافه ٢٠٠٨خرید و فروش سانتافه 2008قیمت سانتافه مدل 2008قيمت سانتافه 2008خریدسانتافه2008
اخرین قیمت سانتافه 2008
قیمت هیوندای سانتافه 2008
هیوندای سانتافه 2008 قیمت کارکرده تصادفیقیمت هیوندا سانتافه 2008

سانتافه٢٠٠٨

مشخصات سانتافه ٢٠٠٨
قیمت سانتافه 2008 کارکرده

فروش هيونداى سانتافه2008

هیوندا ازارا 2008 سالمقىمت سانتافه 2008سانتافه2008بورس سانتافه۲۰۰۸

قیمت سانتفه 2008

مشخصات دی وی دی سانتافه 2008
مشخصات فنی سانتافه2009
فروش سانتافففه2008

سانتافه 2008 مشخصات

سانتافه.2008قیمت خودرو هیوندا سانتافه 2700سی سی و 3300سی سیمشخصات سانتافه 2008مشخصات هیوندای سانتافه2008قینم سانتافه 2008موتور سانتافه 2008قیمت سانتافه مشکی 2008
آخرین قیمت سانتافه 2008
سانتافه بادمجانی
قیمت خودرو سانتافه 2008 سفید

قیمت سانتافه فول مدل 2008

قیمت خودرو سانتافه 2008
فروش سانتافه٢٠٠٨
قیمتخودروسانتافه مدل2008هیوندای سانتافه 2008 فروش هيونداي سانتافه در تير ماه 1392قىمت سانتافه2008
برسی فنی سانتافه ۲۰۰۸
هیوندا سانتافه فروشیقيمت سانتافه ٢٠٠٩ تميز
فروش سانتافه کارکرده تصادفی
سانتافه ۲۰۰۸ فروشی
سانتافه 2008 2700 سی سی
مشخصات سانتافه٢٠٠٨قیمت خودروسانتافه2008

خرید شرایطی سانتافه 2008

قيمت سانتافه٢٠٠٨قیمت هیوندا سانتافه۲۰۰۸قیمت ماشین سانتافه 2008نرخ سانتافه 2008قیمت انواع سانتفه
عكس از هيونداي سانتافه ٢٠٠٨
سانتافا 2008قیمت هیوندا سانتافه۲۰۰۸

قیمت فروش هیوندای سانتافه 2008

مشخصات فنی هیوندا سانتافه2009
مشخصات فنی هیوندا سانتافه 2008

نرخ هيونداي سانتافه 2008

فروش سانتافه كاركردهمشخصات فنی سانتافه2008امکانات داخلی هیوندا سانتافه2008سانتافه 2008قیمت
سانتافه مشكي ٢٠٠٨
قیمت سانتافه2008
فروش سانتافه ٢٠٠٨

قیمت سانتافه 2009 کارکرده

قيمت سانتافه2008هیوندایمشخصات سانتافه2008مشخصات و قیمت سانتافه 2008مشخصات سانتافه فول 2008هیوندای سانتافه
سانتافه فروشی 2008

قیمت سانتافه 2008 سفید

قیت سانتافه 2008

موتورسانتافه 2008

فروش سوناتا 2008
قيمت سانتافه مدل 2008قمیت سانتافه 2008قیمت ماشین هیوندا سانتافه 2008
قیمت سانتافه 2700 فول
مشخصات فنی خودرو سانتافه 2008
فروش خودرو سانتافه 2008
امکانات سانتافه 2008

سانتافه ٢٠٠٨

فروش سانتافه ۲۰۰۸

خرید سانتافه کارکرده با قیمت 110 میلیون تومان

سانتافه 2008 قیمتمشخصات هیوندا سانتافه 2008قیمت و مشخصات سانتافه۲۰۰۸فول آبشن سانتافه۲۰۰۸
سانتافا2008
مشخصات فنی سانتافه 2008قیمت آزارا 2008 شرکتی
خرید و فروش سانتافه مدل 2008

قیمت سانتافه 2008 وارداتی

قیمت هیوندای سانتافه کارکرده 2008

سانتافه فروشی2008 قیمت

باما سانتافه 2008قیمت هیوندا سانتافه2008مشخصات فنی و امکانات سانتافه 2008باما خريد و فروش هيونداي سانتافه ٢٠٠٨

قیمت سانتافه کارکرده

مشخصات خودرو سانتافه 2008

قیمت سانتافه مدل 2008 فول نقره ایهيوندا سانتافه2008

قیمت سانتافه کارکرده

قیمت سانتافه ۲۰۰۸ مشگب
هیوندا سوناتا 2008قیمت

قیمت سانتافه موتور 2700

سانتافه فروشي

قیمت ماشین سانتافه مدل ۲۰۰۸قیمت ماشین هیوندا سانتافه2008
داخل خودروی سانتافه 2008
قیمت سانتافا2008مشخصات ماشین سانتافه 2008 شرکتیقیمت سانتافه مدل2008مشخصات هیوندایی سانتافه مدل2008

سانتافه فروشی

سانتافا فروشیقیمت سانتافه مدل۲۰۰۸ فروش سانتافه 2011اطلاعات سانتافه2008قیمت خودرو سانتافه مدل 2008
سانتافه 2009 موتور 2700 قيمت

قیمت ماشین هیوندای سانتافه 2008

داخل سانتافه
قیمت هیونداسانتافه2008

قیمت هیوندای سانتافه مدل 2008

قیمت سانتافا 2008فروش سانتافه۲۰۰۸سانتافه فروشی

قيمت سانتافه 2009 كاركرده نيمه فول

خرید وفروش خودرو سانتافه2008

مشخصات سانتفه

فروش شرایطی سانتافه

قیمت سانتافه 2700

مشخصات آزارا2008

فروشنده سانتافه مدل۲۰۰۶
سانتافه۲۰۰۸

فروش خودروساناتافه کارکرده

قیمت سانتافه کارکرده2008

سانتافه 2008 فروشي

خرید و فروش هیوندا سوناتا مدل 2009

مشخصات فنی سانتافه 2009

سانتافهفروشی
خرید و فروش خودرو هیوندا سانتافه 2009 فول
فروشنده سانتافهقیمت خودرو سانتافا2008سانتافه 2008 قیمت 93قیمت هیوندا سانتافه مدل 2008قیمت خودروی سانتافه مدل 2008

قیمت سانتافه 2011

سانتافه 2008قيمت
سانتافا2008 موتور2700قیمت سانتافه 2009قیمت سانتافه 2700 مدل 2008قیمت سانتافه2700 مدل 2008

قيمت سانتافة كاركردة باما

قیمت سانتافه 2011 باما

مشخصات فني هيوندا سانتافه 2008

سانتافه مدل۲۰۰۸فروش سانتافه2008

قيمت سانتافا مدل ٢٠٠٨

مشخصات سانتافه 2009 با حجم موتور 2700

قيمت سانتافه ٢٠٠٩

هیوندا سانتافه 2009

سانتافه مدل 2008

فروش سانتافه تصادفی

خرید سانتافه 2009امکانات سانتافه فول شرکتی مدل 2008
قىمت ماشين هىوندا سانتافه 2008
خرید سانتافههیوندای سانتافه2008 12ایربگ

حجم موتور سانتافا 2009

فروش سانتافا تصادفیسانتافه فروشی بامافروشی ماشین سانتافه 2011قیمت سانتافه مدل 2011

قیمت سانتافه2009

سانتافه 2009 قیمت

قیمت مشخصات فنی و هیوندا سانتافه ۲۰۰۸

قزوش سانتافه 2008

سانتفه

قیمت سانتافه 2008کارکردهسانتافه ۲۰۰۸قیمت ماشین سانتافا 2009

سانتافه کارکرده

قیمت سانتافه 2008 شرکتی

سانتافا مدل 2008

خرید سانتافه کارکرده

سانتافه فروشی تصادفی

هیوندا ازارا کارکرده
قيمت سانتافه ٢٠٠٨
سانتافه فروشي2008

سانتافه 2008 موتور 2700قیمت

قیمت سوناتا ۲۰۰۸باما سانتافه

سانتافا

قیمت ماشین سانتافه2008قیمت سانتافه۲۰۰۷سانتافه 2011باما

سانتافا 2008

خرید سانتافه مدل 2008
سانتا فا
فروش خودروسانتافه 2008
آزرا 2008 شرایطی قیمت سانتافه مدل 2009سانتافه۲۰۰۸ فروشیخریدوفروش سانتافه

سانتافه 2008 سفيد باما

خرید سانتافه با قیمت صدوده میلیونقیمت سانتافا 2011مشخصات‌سانتافه2008

برسی آپشن های سانتافه

2008سانتافه

فروش سانتافه کارکرده

فروش سانتافه 2009

سوناتا ۲۰۰۸

قیمت سانتافه 2008 شرکتی

مشخصات فنی سانتافه2700

خرید سانتافه ۲۰۰۹باما آزرا ٢٠٠٨

2008 قیمت سوناتا

حجم موتور سانتافه 2008

قیمت سانتافه مدل2009

قیمت سوناتا مدل2008

ماشین سانتافه2008

ابشنهای سانتافه 2008

سانتافه مدل 2008قیمت

هیوندای سانتافه۲۰۰۸قیمت سانتافه ۲۰۰۸ کارکرده با شرایط قیمت سانتافه 2008 موتور 2700 وارداتیقیمت ماشین سانتافه مدل 2008

فروش سانتافه تصادفی مدل 2008

قیمت سانتافه تصادفی 2008

قیمت سانتافه۲۰۰۸

امکانات سانتافه ۲۰۰۸

قیمتسانتافه کارکرده

خرید سانتافه 2009سانتافه 2009 فروشی

باما.سانتافه۲۰۰۸

فروش ماشین سانتافا2008

2008 امکانات سانتافه وارداتی

سانتافه فروشي٢٠٠٨سانتافه 2008 بادمجانی

باما فروش سانتافه۲۰۰۶

2008قیمت سانتافه وارداتی

سانتافه۲۰۰۸-۲۰۰۹
قیمت سانتافه 2008
سانتافه فروشی مدل 2008 اگهی امروزسانتافه فروشی2008

هیوندا سانتافه2008

سانتافه قیمت 2008قیمتسانتافه2008
خریدوفروش سانتافه 2008
سان تافاباماسانتافه2008

خرید و فروش ماشین سانتافه 2008

خرید سانتافه مدل2008

قيمت ماشين سانتافه٢٠٠٨

ماشین هیندا سانتافه۲۰۷

سانتافه کارکرده 2008

قیمت سانتافه2008 سفید فول

قیمت سوناتا 2008کارکرد
قیمت سانتافه مدل۲۰۰۹
سانتافه مدل2008
اگاهی خریدوفروش سانتافه 2008قيمت سانتافه۲۰۰۸
خودروي سانتافه تصادفي
قيمت سانتافه٢٠٠٨

مشخصات فنی سانتافه 2008 فول

سانتافه2008فروشی
تفاوت سانتافه 2008 وارداتی با شرکتی
مشخثات فنی سانتافه فول 2008

مشخصات فني سانتافه 2009فول شركتي

مشخصات فنی سانتافه۲۰۰۸

قيمت سانتافه كاركرده با ما
قيمت سانتافه كاركرده
قيمت ازرا ٢٠٠٨خریدسانتافه کارکرده ۲۰۰۸

تصادفی سانتافه ۲۰۰۸

سانتافهبورس سانتافهبررسی سانتافا2008سوناتا 2008باما
هیوندا سانتافا2008
باما ماشین سانتافه2008 سفیدسانتافه2008 قیمتهیوندا ازارا2008

سانتافه 2008 شرکتی

قیت خودرو تصادفی سانتا
باما خرید و فروش سانتافه

قیمت ۲۰۰۸هیوندا سانتافه

مدل 2008 ماشین سانتافا

هیوندا سانتافه 3300سی سی

خریدسانتافه

فروش سانتافا

قيمت سانتافه كاركرده

قیمت‏ ‏سانتافه‏ ‏مدل‏ ‏2008تمیز

خرید فروش سانتافاقیمت سانتافه

سانتافه2008هیوندا

تفاوت سانتافه 2008 فول با نیم فول

قيمت عقب سانتافه٢٠٠٨

عكس آزرا ٢٠٠٨
سانتافه 2008فروش

خرید سانتافه2008

سانتافه2008فروشماشین سانتافا2008

خریدوفروش ماشین سانتافا2008

باما قيمت سانتافه

2008قیمت سانتافا

قیمتاسپورتیج 2009کارکردهبا ما سانتافه 2008مشخصات فنی و امکانات سانتافه مدل 2008تفاوت مدا 2008 و 2011سانتافه

قیمت سانتافه کارکرده٢٠٠٨

مشخصات ماشین ازارا مدل 2008

داخل سانتافه2008 فروش

سانتافه2008قیمت؟فروش سانتافه۲۰۰۶

خرید سانتافه ۲۰۰۸. برای۲۹ اسفند

قیمت ماشین سانتافه۲۰۰۸

خرید و فروش هیوندا 2008

قیمت سانتافه۲۰۰۹
هیندا ازرا 2009
باما سوناتا۲۰۰۸

سوناتا۲۰۰۸باما

با ما خريد و فروش هيوندا سانتافه

خرید سوناتا مدل ۲۰۰۸قیمت توسان کارکرده تمیزقیمتسانتافه 2009قیمت کارکرده سانتافه موتور2700

سوناتا۲۰۰۸قیمت

با ما سانتافه2008

قیمت سانتافا2009

مشخصات سانتافا2008

مشخصات سانتافه 2008 فول

قیمتسانتافه

قيمت سانتافه مدل2008

خودرو سانتافه مدل2008
باما سوناتا ۲۰۰۸ شرکتی
,قیمت,سانتافه,مدل۲۰۰۸

باما.سانتافه2008واردات

معایب سانتافه 2008
خریدسانتافه۲۰۰۸
قیمت سانتافه 2008 شش سیلندر در بازار قیمت سوناتا 2008

فروش اقساطی سوناتا 2008

سانتافه 2008 شرایطی 2008سانتافه

سانتافر 2008

سانتافه2009قيمت سانتافه مدل 2009

ساناتا ۲۰۰۸باما

سانتافه ۲۰۰۸بامامشخصات فنی سانتافه ۲۰۰۹خرید سانتافا2008

مشخصات فني سانتافه٢٠٠٨

سانتافا2009

سانتافه 2008 3500سی سی سفید

سانتافه 2008

خریدوفروش ماشین سانتافه

هیونداسانتافه۲۰۰۸سانتافه 2008قيمت روز

باما سانتافه2008

قیمت سانتافه٢٠٠٨
فروش سانتافته اقساطی

سانتافه شركتي ٢٠٠٨

خريد سانتافه2008

روغن موتورسانتافهباما ماشین سانتافه

سوناتا۲۰۰۸

خرید وفروش سانتافهقیمت سانتافه۲۰۰۵خريد و فروش سانتافه فول 2008

مشخصات فني سانتافه 2008

فروش هیوندایی سانتافه 2008
مشخصات فني سانتافه٢٠٠٩

باما سانتافه۲۰۰۷

خريد و فروش سانتافه 2008
فروش سانتافه مدل 2008
ماشين سانتافه٢٠٠٨
قیمت امروز سانتافه ۲۰۰۹
مشخصات سانتفه 2008
ماشین سونتا 2008باما

خرید وفروش سانتافه

هیوندای سانتافه 2700سیداخل سانتافه 2008

امکانات سانتافه 2008

خرید فروش سانتافه2008

باماسانتافه 2008قیمت خرید

سانتافه مدل 2008 قیمت

خرید وفروش خودرو سانتا فاابشنهای سانتافه2008شرکتی

با ما خودرو قیمت سانتافا 2008

باما بیل هیوندا سانتافا 2009سانتافه2008 فروشیسانتافته نیم فولقیمت سانتافه 2008 امروزهیوندای سانتافه مدل 2008.2009در سایت باما

مشخصات سانتافه ۲۰۰۸

باماسانتافه
مشخصات فنی سانتافه فول 2008سانتافه مدل ۲۰۰۸ قیمت

خرید وفروش سانتافا

باما سانتافا 2008امکانات سانتافه2008قیمت سانتافه 2008خریداقساطی سانتافه فول2008

قیمت ساتافه 2008

فروش ساتافهمشخصات فنی هیوندا سانتافه مدل 2008سانتا 2008

خریدوفروش سانتافه2008

مشخصات فنی سانتافه 2008شرکتی
سانتافه 2008 قیمت
توسان مدل2008

سانتافه 2088

سانتافرسایت باما خریدسانتافه شرایطیسانتافه۲۷۰۰ شرکتی مدل۲۰۰۹2008قيمت هيونداي توسانقیمت سانتافه ۲۰۰۹خريد وفروش سانتافهسانتافه 2008 موتور 2700

با ما خریدسانتافه 2008

تصاویر سانتافا ۲۰۰۸
سانتافا قیمت و مدل
سانتافه ۲۰۰۸فروشی
سانتافه 2010قیمت

سانتافه فول 2008قیمت

روغن موتورمناسب سانتافه 2700سی سیآموزش سانتافه2008

مشخصات و امکانات سانتافه 2008

سانتافه۲۰۰۵ سانتافا مدل 2008سانتافه2012سانتافه باماهیوندا سانتافه2008سایت خرید سانتافا2008حجم موتورسانتافه2008
سانتافا ۲۰۰۹
با ما/سانتافه 2008 فروشی
سانتافه ٢٠٠٩
قیمت فروش هیوندای سانتافهقیمت سانتافه ۲۷۰۰ مدل ۲۰۰۹

باماسوناتا۲۰۰۸

سانتافه ٢٠٠٨قیمت خودرو

بامامشخصات سانتافه

باماسانتافه۲۰۰۸

سوناتا مدل2008خرید سانتا فه ۲۰۰۸مشخصات فني سانتافه ٢٠٠٩قیمت سانتافه سفید فول 2008 و 2009

مشخصات فنی هیونداسانتافه2008

قیمت هیوندای سانتافه۲۰۰۷
خودرو سانتافه۲۰۰۸کلمات کلیدیفروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه -

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی