اخبار:   شنبه 1395/05/09
خانه  - اتومبیل -دست دوم خارجي

فروش هیوندای سانتافه 2008


فروش هیوندای سانتافه 2008
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777841758
بازدید28230
تاریخ ثبت 1392/02/27
نامafshin tofigh
تلفن09383061948
موبایل
استانتهران
شهرتهران
آدرسخ امام

فوق العاده سالم شرکتی 12 ایربگ تو دوزی داخل کرم، حجم موتور 2700 سی سی ، ضبط و باند ،. فول اپشن گرمکن صندلی.وتازه سرویسها کلی انجام یافته و (ESP) . سانروف و بلوتوس وGPS .دوربین دنده عقب بدون کوچکترین خط و خش و رنگ و ضربه به شرط بازدید قیمت برای مصرف کننده : 110 میلیون تومان
 
فروش هیوندای سانتافه
هیوندای سانتافه 2008
قیمت هیوندای سانتافه2008
اخرین قیمت سانتافه2008
سانتافه فروش تمیز

خرید سانتافه 2008

فروش سانتافه 2008

قیمت سانتافه 2008
هیوندای سانتافه2008

سانتافه 2008

هیوندا سانتافه 2008

سانتافه 2008 فروشیسانتافه2008 فروش

مشخصات هیوندای سانتافه ٢٠٠٨

خرید و فروش سانتافه 2008

قیمت سانتافه مدل 2008قيمت سانتافه 2008خریدسانتافه2008
اخرین قیمت سانتافه 2008

قیمت هیوندای سانتافه 2008

هیوندای سانتافه 2008 قیمت کارکرده تصادفی

قیمت هیوندا سانتافه 2008

سانتافه٢٠٠٨

مشخصات سانتافه ٢٠٠٨

قیمت سانتافه 2008 کارکرده

فروش هيونداى سانتافه2008

هیوندا ازارا 2008 سالم

قىمت سانتافه 2008

سانتافه2008

بورس سانتافه۲۰۰۸

قیمت سانتفه 2008
مشخصات دی وی دی سانتافه 2008
مشخصات فنی سانتافه2009
فروش سانتافففه2008
سانتافه 2008 مشخصات
سانتافه.2008
قیمت خودرو هیوندا سانتافه 2700سی سی و 3300سی سیمشخصات سانتافه 2008مشخصات هیوندای سانتافه2008

قینم سانتافه 2008

موتور سانتافه 2008قیمت سانتافه مشکی 2008آخرین قیمت سانتافه 2008
سانتافه بادمجانی

قیمت خودرو سانتافه 2008 سفید

قیمت سانتافه فول مدل 2008

قیمت خودرو سانتافه 2008

فروش سانتافه٢٠٠٨قیمتخودروسانتافه مدل2008هیوندای سانتافه 2008 فروش هيونداي سانتافه در تير ماه 1392قىمت سانتافه2008برسی فنی سانتافه ۲۰۰۸هیوندا سانتافه فروشی

قيمت سانتافه ٢٠٠٩ تميز

فروش سانتافه کارکرده تصادفیسانتافه ۲۰۰۸ فروشی

سانتافه 2008 2700 سی سی

مشخصات سانتافه٢٠٠٨قیمت خودروسانتافه2008
خرید شرایطی سانتافه 2008
قيمت سانتافه٢٠٠٨
قیمت هیوندا سانتافه۲۰۰۸
قیمت ماشین سانتافه 2008نرخ سانتافه 2008

قیمت انواع سانتفه

عكس از هيونداي سانتافه ٢٠٠٨
سانتافا 2008
قیمت هیوندا سانتافه۲۰۰۸

قیمت فروش هیوندای سانتافه 2008

مشخصات فنی هیوندا سانتافه2009مشخصات فنی هیوندا سانتافه 2008

نرخ هيونداي سانتافه 2008

فروش سانتافه كاركرده

مشخصات فنی سانتافه2008

امکانات داخلی هیوندا سانتافه2008
سانتافه 2008قیمت
سانتافه مشكي ٢٠٠٨
قیمت سانتافه2008فروش سانتافه ٢٠٠٨قیمت سانتافه 2009 کارکردهقيمت سانتافه2008هیوندایمشخصات سانتافه2008مشخصات و قیمت سانتافه 2008مشخصات سانتافه فول 2008

هیوندای سانتافه

سانتافه فروشی 2008

قیمت سانتافه 2008 سفیدقیت سانتافه 2008

موتورسانتافه 2008

فروش سوناتا 2008

قيمت سانتافه مدل 2008
قمیت سانتافه 2008

قیمت ماشین هیوندا سانتافه 2008

قیمت سانتافه 2700 فول

مشخصات فنی خودرو سانتافه 2008
فروش خودرو سانتافه 2008
امکانات سانتافه 2008

سانتافه ٢٠٠٨

فروش سانتافه ۲۰۰۸

خرید سانتافه کارکرده با قیمت 110 میلیون تومان

سانتافه 2008 قیمت

مشخصات هیوندا سانتافه 2008
قیمت و مشخصات سانتافه۲۰۰۸

فول آبشن سانتافه۲۰۰۸

سانتافا2008

مشخصات فنی سانتافه 2008

قیمت آزارا 2008 شرکتی خرید و فروش سانتافه مدل 2008قیمت سانتافه 2008 وارداتیقیمت هیوندای سانتافه کارکرده 2008
سانتافه فروشی2008 قیمت
باما سانتافه 2008

قیمت هیوندا سانتافه2008

مشخصات فنی و امکانات سانتافه 2008باما خريد و فروش هيونداي سانتافه ٢٠٠٨
قیمت سانتافه کارکرده
مشخصات خودرو سانتافه 2008قیمت سانتافه مدل 2008 فول نقره ای
هيوندا سانتافه2008
قیمت سانتافه کارکردهقیمت سانتافه ۲۰۰۸ مشگبهیوندا سوناتا 2008قیمت
قیمت سانتافه موتور 2700
سانتافه فروشي

قیمت ماشین سانتافه مدل ۲۰۰۸

قیمت ماشین هیوندا سانتافه2008داخل خودروی سانتافه 2008قیمت سانتافا2008مشخصات ماشین سانتافه 2008 شرکتیقیمت سانتافه مدل2008مشخصات هیوندایی سانتافه مدل2008سانتافه فروشی

سانتافا فروشی

قیمت سانتافه مدل۲۰۰۸ 

فروش سانتافه 2011

اطلاعات سانتافه2008

قیمت خودرو سانتافه مدل 2008سانتافه 2009 موتور 2700 قيمتقیمت ماشین هیوندای سانتافه 2008داخل سانتافه

قیمت هیونداسانتافه2008

قیمت هیوندای سانتافه مدل 2008
قیمت سانتافا 2008
فروش سانتافه۲۰۰۸

سانتافه فروشی

قيمت سانتافه 2009 كاركرده نيمه فولخرید وفروش خودرو سانتافه2008

مشخصات سانتفه

فروش شرایطی سانتافه

قیمت سانتافه 2700

مشخصات آزارا2008

فروشنده سانتافه مدل۲۰۰۶

سانتافه۲۰۰۸

فروش خودروساناتافه کارکرده
قیمت سانتافه کارکرده2008

سانتافه 2008 فروشي

خرید و فروش هیوندا سوناتا مدل 2009

مشخصات فنی سانتافه 2009سانتافهفروشیخرید و فروش خودرو هیوندا سانتافه 2009 فول

فروشنده سانتافه

قیمت خودرو سانتافا2008سانتافه 2008 قیمت 93

قیمت هیوندا سانتافه مدل 2008

قیمت خودروی سانتافه مدل 2008

قیمت سانتافه 2011
سانتافه 2008قيمت
سانتافا2008 موتور2700قیمت سانتافه 2009

قیمت سانتافه 2700 مدل 2008

قیمت سانتافه2700 مدل 2008

قيمت سانتافة كاركردة باماقیمت سانتافه 2011 باما

مشخصات فني هيوندا سانتافه 2008

سانتافه مدل۲۰۰۸
فروش سانتافه2008قيمت سانتافا مدل ٢٠٠٨

مشخصات سانتافه 2009 با حجم موتور 2700

قيمت سانتافه ٢٠٠٩

هیوندا سانتافه 2009

سانتافه مدل 2008
فروش سانتافه تصادفی

خرید سانتافه 2009

امکانات سانتافه فول شرکتی مدل 2008
قىمت ماشين هىوندا سانتافه 2008
خرید سانتافه
هیوندای سانتافه2008 12ایربگ
حجم موتور سانتافا 2009
فروش سانتافا تصادفی
سانتافه فروشی باما
فروشی ماشین سانتافه 2011
قیمت سانتافه مدل 2011

قیمت سانتافه2009

سانتافه 2009 قیمت
قیمت مشخصات فنی و هیوندا سانتافه ۲۰۰۸

قزوش سانتافه 2008

سانتفه

قیمت سانتافه 2008کارکرده

سانتافه ۲۰۰۸قیمت ماشین سانتافا 2009
سانتافه کارکرده
قیمت سانتافه 2008 شرکتی سانتافا مدل 2008خرید سانتافه کارکردهسانتافه فروشی تصادفی

هیوندا ازارا کارکرده

قيمت سانتافه ٢٠٠٨سانتافه فروشي2008

سانتافه 2008 موتور 2700قیمت

قیمت سوناتا ۲۰۰۸

باما سانتافه

سانتافا
قیمت ماشین سانتافه2008

قیمت سانتافه۲۰۰۷

سانتافه 2011باماسانتافا 2008خرید سانتافه مدل 2008
سانتا فا

فروش خودروسانتافه 2008

آزرا 2008 شرایطی
قیمت سانتافه مدل 2009سانتافه۲۰۰۸ فروشیخریدوفروش سانتافهسانتافه 2008 سفيد باماخرید سانتافه با قیمت صدوده میلیونقیمت سانتافا 2011

مشخصات‌سانتافه2008

برسی آپشن های سانتافه

2008سانتافهفروش سانتافه کارکرده

فروش سانتافه 2009

سوناتا ۲۰۰۸قیمت سانتافه 2008 شرکتی

مشخصات فنی سانتافه2700

خرید سانتافه ۲۰۰۹باما آزرا ٢٠٠٨

2008 قیمت سوناتا

حجم موتور سانتافه 2008

قیمت سانتافه مدل2009قیمت سوناتا مدل2008ماشین سانتافه2008ابشنهای سانتافه 2008

سانتافه مدل 2008قیمت

هیوندای سانتافه۲۰۰۸قیمت سانتافه ۲۰۰۸ کارکرده با شرایط

قیمت سانتافه 2008 موتور 2700 وارداتی

قیمت ماشین سانتافه مدل 2008فروش سانتافه تصادفی مدل 2008
قیمت سانتافه تصادفی 2008
قیمت سانتافه۲۰۰۸

امکانات سانتافه ۲۰۰۸

قیمتسانتافه کارکرده

خرید سانتافه 2009
سانتافه 2009 فروشیباما.سانتافه۲۰۰۸
فروش ماشین سانتافا2008
2008 امکانات سانتافه وارداتی
سانتافه فروشي٢٠٠٨سانتافه 2008 بادمجانیباما فروش سانتافه۲۰۰۶2008قیمت سانتافه وارداتیسانتافه۲۰۰۸-۲۰۰۹قیمت سانتافه 2008 سانتافه فروشی مدل 2008 اگهی امروزسانتافه فروشی2008
هیوندا سانتافه2008
سانتافه قیمت 2008

قیمتسانتافه2008

خریدوفروش سانتافه 2008

سان تافا

باماسانتافه2008

خرید و فروش ماشین سانتافه 2008

خرید سانتافه مدل2008قيمت ماشين سانتافه٢٠٠٨ماشین هیندا سانتافه۲۰۷سانتافه کارکرده 2008قیمت سانتافه2008 سفید فولقیمت سوناتا 2008کارکرد
قیمت سانتافه مدل۲۰۰۹

سانتافه مدل2008

اگاهی خریدوفروش سانتافه 2008

قيمت سانتافه۲۰۰۸

خودروي سانتافه تصادفي

قيمت سانتافه٢٠٠٨
مشخصات فنی سانتافه 2008 فول

سانتافه2008فروشی

تفاوت سانتافه 2008 وارداتی با شرکتیمشخثات فنی سانتافه فول 2008مشخصات فني سانتافه 2009فول شركتي
مشخصات فنی سانتافه۲۰۰۸
قيمت سانتافه كاركرده با ماقيمت سانتافه كاركرده

قيمت ازرا ٢٠٠٨

خریدسانتافه کارکرده ۲۰۰۸

تصادفی سانتافه ۲۰۰۸

سانتافه

بورس سانتافهبررسی سانتافا2008

سوناتا 2008باما

هیوندا سانتافا2008باما ماشین سانتافه2008 سفیدسانتافه2008 قیمتهیوندا ازارا2008
سانتافه 2008 شرکتی

قیت خودرو تصادفی سانتا

باما خرید و فروش سانتافهقیمت ۲۰۰۸هیوندا سانتافه مدل 2008 ماشین سانتافا
هیوندا سانتافه 3300سی سی

خریدسانتافه

فروش سانتافاقيمت سانتافه كاركردهقیمت‏ ‏سانتافه‏ ‏مدل‏ ‏2008تمیزخرید فروش سانتافا

قیمت سانتافه

سانتافه2008هیونداتفاوت سانتافه 2008 فول با نیم فولقيمت عقب سانتافه٢٠٠٨عكس آزرا ٢٠٠٨سانتافه 2008فروش
خرید سانتافه2008
سانتافه2008فروش
ماشین سانتافا2008خریدوفروش ماشین سانتافا2008باما قيمت سانتافه2008قیمت سانتافا قیمتاسپورتیج 2009کارکرده

با ما سانتافه 2008

مشخصات فنی و امکانات سانتافه مدل 2008تفاوت مدا 2008 و 2011سانتافه

قیمت سانتافه کارکرده٢٠٠٨

مشخصات ماشین ازارا مدل 2008

داخل سانتافه2008 فروش

سانتافه2008قیمت؟

فروش سانتافه۲۰۰۶
خرید سانتافه ۲۰۰۸. برای۲۹ اسفند
قیمت ماشین سانتافه۲۰۰۸خرید و فروش هیوندا 2008

قیمت سانتافه۲۰۰۹

هیندا ازرا 2009
باما سوناتا۲۰۰۸سوناتا۲۰۰۸بامابا ما خريد و فروش هيوندا سانتافهخرید سوناتا مدل ۲۰۰۸قیمت توسان کارکرده تمیز

قیمتسانتافه 2009

قیمت کارکرده سانتافه موتور2700
سوناتا۲۰۰۸قیمت با ما سانتافه2008

قیمت سانتافا2009

مشخصات سانتافا2008
مشخصات سانتافه 2008 فول
قیمتسانتافه
قيمت سانتافه مدل2008
خودرو سانتافه مدل2008باما سوناتا ۲۰۰۸ شرکتی
,قیمت,سانتافه,مدل۲۰۰۸
باما.سانتافه2008وارداتمعایب سانتافه 2008

خریدسانتافه۲۰۰۸

قیمت سانتافه 2008 شش سیلندر در بازار

قیمت سوناتا 2008

فروش اقساطی سوناتا 2008
سانتافه 2008 شرایطی

2008سانتافه

سانتافر 2008
سانتافه2009

قيمت سانتافه مدل 2009

ساناتا ۲۰۰۸باما

سانتافه ۲۰۰۸باما
مشخصات فنی سانتافه ۲۰۰۹

خرید سانتافا2008

مشخصات فني سانتافه٢٠٠٨

سانتافا2009

سانتافه 2008 3500سی سی سفیدسانتافه 2008

خریدوفروش ماشین سانتافه

هیونداسانتافه۲۰۰۸

سانتافه 2008قيمت روز

باما سانتافه2008

قیمت سانتافه٢٠٠٨

فروش سانتافته اقساطیسانتافه شركتي ٢٠٠٨
خريد سانتافه2008
روغن موتورسانتافه
باما ماشین سانتافه
سوناتا۲۰۰۸
خرید وفروش سانتافه

قیمت سانتافه۲۰۰۵

خريد و فروش سانتافه فول 2008
مشخصات فني سانتافه 2008
فروش هیوندایی سانتافه 2008
مشخصات فني سانتافه٢٠٠٩
باما سانتافه۲۰۰۷
خريد و فروش سانتافه 2008
فروش سانتافه مدل 2008
ماشين سانتافه٢٠٠٨قیمت امروز سانتافه ۲۰۰۹مشخصات سانتفه 2008ماشین سونتا 2008باما
خرید وفروش سانتافه
هیوندای سانتافه 2700سیداخل سانتافه 2008

امکانات سانتافه 2008

خرید فروش سانتافه2008

باماسانتافه 2008قیمت خرید
سانتافه مدل 2008 قیمت

خرید وفروش خودرو سانتا فا

ابشنهای سانتافه2008شرکتی
با ما خودرو قیمت سانتافا 2008باما بیل هیوندا سانتافا 2009
سانتافه2008 فروشی
سانتافته نیم فول

قیمت سانتافه 2008 امروز

هیوندای سانتافه مدل 2008.2009در سایت باما

مشخصات سانتافه ۲۰۰۸

باماسانتافه

مشخصات فنی سانتافه فول 2008

سانتافه مدل ۲۰۰۸ قیمتخرید وفروش سانتافا
باما سانتافا 2008
امکانات سانتافه2008
قیمت سانتافه 2008
خریداقساطی سانتافه فول2008قیمت ساتافه 2008

فروش ساتافه

مشخصات فنی هیوندا سانتافه مدل 2008

سانتا 2008
خریدوفروش سانتافه2008مشخصات فنی سانتافه 2008شرکتی
سانتافه 2008 قیمت

توسان مدل2008

سانتافه 2088

سانتافر

سایت باما خریدسانتافه شرایطی

سانتافه۲۷۰۰ شرکتی مدل۲۰۰۹2008قيمت هيونداي توسانقیمت سانتافه ۲۰۰۹خريد وفروش سانتافه

سانتافه 2008 موتور 2700

با ما خریدسانتافه 2008
تصاویر سانتافا ۲۰۰۸
سانتافا قیمت و مدل

سانتافه ۲۰۰۸فروشی

سانتافه 2010قیمت

سانتافه فول 2008قیمت

روغن موتورمناسب سانتافه 2700سی سی

آموزش سانتافه2008

مشخصات و امکانات سانتافه 2008

سانتافه۲۰۰۵ سانتافا مدل 2008کلمات کلیدیفروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه - فروش هیوندای سانتافه -

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی