اخبار:   پنج شنبه 1395/10/30
خانه  - اتومبیل -فروش قسطي

فروش كامیونت یخچالدار لیزینگ


فروش كاميونت يخچالدار ليزينگ
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی106168
بازدید14116
تاریخ ثبت 1389/05/21
نام علی بدیلی زاده
تلفن
موبایل
آدرس خ امام خ کمپانی پ 10  فروش كاميونت يخچالدار ليزينگ
كاميونت اذرخش يخچالدار مدل 85 با سردخانه بالاي صفر تميز بصورت ليزينگ به فروش ميرسد

ظرفيت 6 تن
نقد 20000000 تومان بيست ميليون تومان
اقساط 44 * 196000

09166023029 بديلي زاده
09161112478 داوودي
06115589516 داوودي
 
كاميونت يخچالدارکامیونت یخچال دار

قیمت کامیونت یخچالدار

فروش کامیونت آمیکو 4.5

کامیونت یخچالدار

خرید وفروش کامیونت ایسوزو یخچال دار
سايپا يخچالدار فروش محصولات
خریدکامیونت یخچال دار
فروش آمیکو یخچال دار
کاميونت يخچالدارفروش اقساطي كاميون يخچال دارفروش کامیونت یخچال دارفروش کامیونت یخچالدار
كاميونت يخچالدار
فروش لیزینگی کامیونت یخچالدار

قیمت کامیونت یخچال دار

کامیونت یخچالدار اقساط

سایپا یخچال دار شرایطی

فروش کامیونت یخچالدار با تسهیلات فروش اقساتی ماشین یخچال دار

نمایندگی فروش سایپا یخچالدار

فروش كاميونت
فروش کامیونت اقساطی اذرخش

خرید ایسوزو یخچال دار

فروش لیزینگی کامیونت یخچال دار ایسوزوقیمت روز کامیونت یخچالدار
محصولات اقساطي آذرخش كاميونت
خریدکامیونت یخچالدار قسطی

خرید خودروهای یخچال دار

خودروي آذرخش يخچال دار

خرید کامیونت آذرخش مشخصات

فروش اقساطی ایسوزو یخچالدارفروش یخچال کامیونت اذرخش

فروش ماميونت يخچالدار

فروش کامیونت سردخانه دارخرید ماشین یخچال دار

كاميونت يخجال دار

کامیونت اذرخش یخچالدار

فروش یخچالدار
فروش كاميونت يخچال دار
خريد وفروش كاميون يخچال دار
فروش كاميون يخچال دار
ایسوزو یخچالدار فروشی
قیمت روزکامیونت آذرخش ماشین یخچال دارفروش ماشین های یخچالدارفروش ليزينگي كاميونت يخچالدارکامیونت یخجالدارليزينگ ك قیمت کامجونت ایسوزو یخچال دارشرایط لیزینگ فروش كامیونت یخچالدار لیزینگ

قیمت ماشین قسطی یخچالدار

کامیونت یخچالدار

كاميونت يخچال دار

خريد و فروش كاميونت يخچالدار اسوزو

کامينت يخچالدار

لیزینگ کاموینت های پخچال دا

امیکو یخچال دار
خریدوفروش اتومبیل یخچالدار

خریداقساطی کامیونت یخچالدار

کامیونت یخچالدار لیزینگی

کامیونت یخچالدار ایسوزو

خریدکامیونت یخچالدارایسوزو

قیمت روز کامیونت آمیکو یخچال دارقيمت ايسوزو يخچالدار مدل وفروش خودروهاي يخچالدارآمیکو یخچالدارخرید قسطی کامیونت ایسوزو یخچال دار

خریدار ماشین یخچالدار

ساییپا یخچالدار اقساطی
قیمت کامیون یخچالدار

ایسوزو یخچال دار

قیمت ایسوز یخچال دارماشین های یخچال دارفروش ایسوزوی یخچالدارسایت خریدو فروش کامیونت یخچالکامیونت یحجال دار

قيمت كاميونت يخچالدار

فروش قسطی ایسوزویخچالدار
کامیونت آمیکو یخچالدار
شرایط فروش ایسوزو یخچال دار

کامیون یخچال دار

ایسوزو یخچالدار
کامیون سردخانه دار

شرایط اقساطی خودروی ایسوزو یخچال دار

قیمت اقساطی ایسوزو یخچالدار

قیمت کامیونت یخچالدار ایسوزو

قیمت شرایطی ماشین های یخچال دار

شرایک ایسوزو یخچال دار

ماشینهای سردخانه دارقیمت ایسوزو یخچال دار
قیمت کامیون یخچال دار
ايسوزو خودروهاي يخچالدار
کامیونت های یخچال دار

کامیونت امیکو یخچالدار

ایسوزویخچال دار

ماشین یخچالدار
خرید و فروش یخجال کامیونفروش اقساظي ايسوؤو يحجالي
خرید ایسوزو سردخانه دار

ایسوزویخچالدار

الوند يحجالي فروشيي
الوند يحجاليشرایط اقساط کامیون یخچال دار

خرید خودرو 6تن یخچال دار

فروش یخچال دار آمیکو

قیمت ماشین یخچال دار

ایسوزویخچالدارفروشی

یخچالدار

قیمت کامیون ایسوزو 6 تن یخچال دارنمایندگی ایسوزو یخچال دار

قیمت کامیونت ایسوزو یخچالدار

نمایندگی ایسوزو یخچالدار
قیمت ایسوزو یخچال دار
قیمت ماشین یخچالدارفروش کامیون یخچالدار آمیکویخچال کامیونت اقساطی

خریدقسطی کامیونتهای یخچالدا ر

فروش ایسوزو یخچالدار
قیمت ایسوزو یخچالدارخرید قسطی ایسوزو یخچال دارخریداقساطی کامیونت

نمایندگی فروش ایسوزو یخچالدار

خریدوفروش کامیونت یخچالدار

خودروي يخچالدار
قیمت ماشین یخچال دار کامیونت

خرید کامیون سردخانه دار

ایسوزو یخچالدار قسطی

خرید کامیونت سردخانه دار

نمایندگی کامیونت یخچال دار ایسوزو

فروش كاميون يخچالدار

خریدایسوزو یخچالدار

قیمت ایسوزویخچالداراگهی خریدوفروش ایسوزویخچالدار يخچالدارفروش ماشینهای یخچالداراىسوزو ىخچالدار

خرید کامیون یخچالدار قسطی

کامینونت ایسوز یخچالدار

قیمت ماشین ایسوزو کامیونت سردخانه دارخريدكاميونت يخچال دار

شرایط لیزینگی امیکو یخچالدار

قیمت آمیکویخچالدارلیزینگ فروش کامیونت یخچال دارخرید و فروش کامیونت یخچالدارنمایندگی فروش ایسوزو یخچالدار
ایسوزوی سردخانه دار قسطی
کامیونت ایسوزو یخچالدار

قیمت ماشینهای یخچالدار سایپا وایسیزو

خرید کامیونت یخچالدار اقساطی
کامیونت یخچالدار فروشی
خرید وفروش امیکو 4.5خرید کامیونت یخچال دارقيمت كاميونت يخجالدار مدل 85

قیمت سردخانه ایسوزو

کامیونت یخچالداراقساطی وشرایطی دربوشهرقیمت ماشین سردخانه دار
قیمت کامیونت یخچالدارلیزینگی
الوند يخچالدار

نگهبانی استخدام

خریدایسوزوقیمت ماشین ایسوزو یخچالدار

کاميونت/يخچال/دار/فروشي

قيمت ماشين يخچالدار

ﻛﺎﻣﻴﻮﻧﺖ ﻳﺨﭽﺎﻝ ﺩاﺭ

خرید کامیونت ایسوزو یخچالداری

قيمت ايسوزو يخچال دار مدلشرایط فروش قسطی ماشین ایسوزو یخچالدار

خریدوفروش ایسوزوی یخچالدار در شهرک کامیون

فروش لیزینگی ماشین یخچالدار

شرایط فروش کامیونت یخچال دارآمیکوخرید کامیونت یخچالدار

قیمت كامیونت یخچالدار

قیمت کامیون سردخانه دار
خریدماشینهای یخجالدار اسوزو
خریدکامیونت یخچالدار اقساطیآدرخش یخچالدارقیمت فروش کامیونت یخچالدار

فروش کامیونت یخچالدار با شرایط اقساطی

خریدکامیونت یخچالدار با شرایط اقساطی عالیقیمت آمیکو یخچالدار قسطیکامیونت یخچالداراقساطیايسوؤو

فروش ایسوزو یخچالدار قسطی

نیسان یخچالدارشرایطی

کامیونت یخچالدارشرایطیفروش کامیون کاویان یخچالدار

کامیون یخچال اقساطی

خرید و فروش ایسوزو یخچالدار

کامیون یخچال دار فروشی

قیمت کامیون امیکو یخچالدار

ایسوزویخچال دارشرایطی وکارکرده

فروش ایسوزویخچال داربصورت اقساطی

لیزینگ خودرو کامیونت یخچال دار

خریدوفروش کامیون یخچالدار
خرید ایسوزو یخچالدار
فروش ماشین یخچال دار
قیمت ایسوزو یخچال دار قسطی
قیمت ایسوزو یخچال دار قسطی 94
فروش اقساطی کامیونت یخچالدارنمایندگی فروش کامیونت یخچالدار ایسوزو

آذرخش یخچال دار

مشخصات آذرخش یخچالدارقیمت خودروی ایزوسو یخچال دارپیش فروش 10 میلیونی نیسان یخچال دار فروش كامبونت يخچالدارفروش كاميونت يخچالدار
فروش ایسوزو یخچالدار شرایطی
كاميونت يخجال دار اميكوفروش كاميونت يخچال دار اقساطي

قیمت ایسوزو یخچالدار اقساط

فروش لیزینگی سایپا یخچالدار

ایسوزو یخچال دار دست دوم فروش اقساط

فروش شرایطی سایپایخچالدار
فروش کامیون یخچالدار
سردخانه ایسوزو
قیمت ماشینیخچالدار ایسوزو با وام

خریدوفروش کامیونت سردخانه دار

فروش كامیونت یخچالدار لیزینگ
اقساطی آمیکو یخچالدارخریدوفروش کامینونت کارکرده ایسوزوکامیون یخچالدار
خرید کامیون لیزینگی یخچال دار
کامیونت یخچالدار فروشی شرایطیشرایط خرید قسطی ایسوزو یخچال دار

فروش كاميون يخجال دار

کامیونت آذرخش یخچالی

فروش کامیون سردخانه دار

فروش قسطی نیسان یخچالدار 94کامیونت الوند یخچالدارخریدو فروش یخچال کامیونت ایسوزو یخچال دار اقساطیماشين قسطی يخچال دار

ایسوزو سردخانه دار

فروش کامیون آذرخش یخچال دار
خریدار سایپا یخچالدا

کامیون آمیکو یخجال

الوند یخچال دار فروشی

کامیون یخچالدار فروشیكاميون 6 تن يخچالدار

ایسوزویخچالدارقسطی

خريد ايسوزو يخچال دار قسطي

کامیونت یخچالدار شرایطی

ایسوزویخچالداراقساطی

قیمت یخجال ایسوزو
لیزینگ ایسوزو یخچال دار
استخدام کامینونت ایسوزو

قيمت يخچال كاميونت 6تن
کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی