اخبار:   شنبه 1395/05/09
خانه  - اتومبیل -فروش قسطي

اعطای تسهیلات خرید کامیون دست دوم


اعطای تسهیلات خرید کامیون دست دوم
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777819229
بازدید20976
تاریخ ثبت 1391/11/16
نامگروه ولیعصر
تلفن 03355253928
موبایل
آدرساصفهان - مبارکه - بلوار شهید نیکبخت - جنب نمایندگی روغن موتور لیکومولی آلمان - گروه ل

اعطای تسهیلات خرید کامیون دست دوم آغاز اعطای تسهیلات خرید کامیون دست دوم

توسط گروه لیزینگ ولیعصر

اعطای تسهیلات تا سقف 50 درصد ارزش خودرو

با دو روش :

1- بدون ضامن

2- با ضمانت ( ضامن معتبر یا سند ملکی )

عمر خودرو نباید بیش از 5 سال باشد .

خودرو باید سالم و بدون عیب و نقص فنی باشد .

خودرو های دارای اقساط مشمول این طرح نمی

باشد و سند خودرو باید آزاد باشد .

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره :

03355253928

تماس و یا به آدرس :

.isfahankhodro.blogfa

مراجعه نمایید.
 
فروش اقساطی کامیون کارکردهاگهب فروش کامیون های کاکرده اقساطیشرایط اعطای تسهیلات خریدکامیونخرید کامیون دست دومخرید کامیون

خریدکامیون قسطی

کامیون کارکردههلیزینگ کامیون کارکرده
فروش کامیون کارکرده قسطی
خريد كاميون كاركرده اقساطي

جدیدترین تسهیلات خرید کامیون

فروش ماشین دست دوم سال 92
قیمت کامیونهای کارکرده

تسهیلات خرید کامیون 92

فروش کامیون و کارکردهفروش کامیون های کارکردهفروش اقساطي كاميون كاركرده

اقساطی کامیون کار کرده

خریدکامیون تو اصفهان
فروش کامیون تسهیلاتی

خرید اقساطی کامیون دسته2

فروش کامیون کشنده دست دوم

خريد قسطى کاميون 92

امیوناقساطیکارکرده

فروش اقساطی کامیون

خرید وفروش کشنده ی دست دوم اروپایی

سامانه خرید کامیونهای کارکردهفروش کامیون دست دوم اقساطی

تسهیلات خرید کامیون

قیمت کامیون های دست دوم

کامیون کارکرده اقساطینحوه لیزینگ کامیون های دست دومخر ید وفر وش ما شینها یکشنده دست دوم
کامیون کارکرده

خریدوفروش کامیون دست دوم

کشندهای کارده دست دوم
خرید فروش کامیون دست دومخرید کامیون کشنده دست دوم
قیمت تریلی دست دوم
فروش کامیون دست دوم
ایسوزو دست دوم با تسهیلات
فروش اقساطی کامیونت دست دوم 92

فروش كاميون اقساطي كاميون دست دوم

کامیون دست دوم سال ۹۲

کامیون کارکرده لیزینگیخرید قسطی کامیون دست دومفروش تریلی کشنده ی دست دوم

فروش اقساطی کامیون دست دوم

کامیون قسطی دست دومخریدکامیونت کارکردهفروش کامیون کارکرده

کامیون دسته دوم قسطی

کشنده تریلی فروشی دست دوم با اقساطقیمت ماشین های دست دوم تریلی
خرید کامیون دسته دوم
کشنده فروشی دست دومخریدوفروش کامیون دسته دوم اقساط

قیمت کامیون دست دوم

خرید و فروش ماشین کشنده دست دومکامیونت قسط دار فروشی دست دوم
فروش تريلي دسته دوم
نرخ کامیونهای دسته دوم
کشنده دست دوم

خریدکامیون وکامیونت دست دوم

خریدکامیونخر ید ایسوزو قسطیایسوزو دست دو اقساطی
کامیون فروش دست دوم اقساطی
فروش کامیون کارکرده اقساطیتریلی کارکرده بااقساط
خرید اقساطی ماشین کارکرده کامیونت
خرید و فروش کشنده دست دوم
خرید کامیون کاکرده لیزینگ
کامیون قسطی‎ ‎کارکرده

فروش ليزينگي كاميونت كاركرده

کشنده ای دسته دوم کارکرده
خرید کامیون دست دوم اقساطی
لیزینگ ماشین کامیونت دسته دوم

لیزینگ خودرو کامیونت دست دوم

ليزينگ كاميونهاي كاركرده
قیمت کامیون کشنده دست دومفروش کشنده دسته دومکامیونت کارکردهاقساطی

کشنده کارکرده اقساطی

خریدوفروش کامیون کارکرده اقساطی

فروش کامیون دسته دومکامیون کارکرده قسطیخرید کامیونهای قسطی کارکردهکامیون دسته دومفروش کشنده کارکرده اروپاییقیمت کشنده دست دو لزینگی

کامیونت دست دوم لیزینگی

کامیون وتریلی دست دوم

قیمت انواع کامیون وتریلی دست دوم

فروش کامیونت دسته دوم
فروش کشنده اقساطی دست دوم

خریدارکامیون دست دوم

شرایط فروش کشنده دسته دوم اصفهان

کشنده های دست دوم

خرید و فروش کامیون کشنده دست دومخرید کامیون دست دوم بی سندقیمت تریلی کشنده دست دومقيمت كشنده ايسوزو دست دوم

خرید کامیونت ایسوزو دست دوم یا کارکرده

فروش ماشین دسته دو کشنده قسط دار

قیمت کامیونت دست دوم شرایطی

فروش ترىلى کشنده دست دوم

کامیون های اقساطی کارکردهخرید کشنده دسته دوم

خرید و فروش کامیون کارکرده

فروش کامیونهای کشنده دست دوم

کامیون دست دو

کامیون دست دوم فروشی
فروش کامیون دست دوم

شرآیتفروش أقسآطی کآمیون کار کرده

کامیون دست دوم قسطی

کامیون شرایط دار کارکرده

فروش تریلی دست دوم

خرید کامیونت دست دوم

وام خريد کاميون هاى کار کرده

خرید کامیون دست دوم ایسوزوفروش کامیون وتریلی اصفهان
فروش اقساطی کشنده کارکرده
لیزینگ اقساطی کامیون دست دوم کشنده
کاميون ليزنگي کاميون کارکردهلیزینگ کامیون های کارکرده

خریدکامیون در اصفهان

فروش کامیون قسط دارکامیون فروشی دست دوم اصفهان

قيمت كاميون كشنده زنجان

خریدو فروش کشنده دست دوم

فروش کشنده کامیون دست دوم

قیمت کامیون کار کرده

کامیون یا کشنده های کار کرده

تریلی کارکرده
قیمت کامیون های کشنده ی دست دومفروش انواع کشندهای دست دوم
کامیون های کشنده ی دست دوم
فروش اقساطی کامیون کار کرده
کشنده کارکرده یا دست دومقيمت كشنده كاركرده اصفهان
قیمت کامیون دست دوم اروپا
خرید کامیون کارکرده قسطی

فروش کامیون دست دوم با شرایط

فروش تریلر دست دوم در اروپاخريد-كاميون-كاركرده

خريدوفروش-كاميون-كاركرده

قیمت کامیون کارکرده اصفهان

خرید وفروش کامیون

خدید کامیون قسطی دست دوم

لیزینگ تریلی کارکرده

کامیون کشنده دست دوم
شرایط لیزنگ کشنده دست دو
فروش کشنده های قسط دار
کشنده دست دوم فروشی

کامیون دست دوم

فروش کشنده دسته دوم اقساطی

فروش کامیون کشنده کارکرده لیزینگی

کامیون قسطی باری دسته دومکشنده کار کرده لیزینگی
خرید کامیون تریلر
فوروش کامیون قسطی دسته دوم
لیزینگ کامیون اصفهان

خریدوفروش کامیون کارکرده

کامیون شرایطی کارکرده

خریدو فروش کشندهدست دوم

خريد كاميونت دست دومکامیون شرایطی اصفهانقیمت کامیونت دسته دوم
کشندهدست دوم فروشی

خرید کامیون با حداقل پیش پراخت

فروش کامیون اقساطی در اصفهان

ما شینها ی فروشی دست دوتریلی کار کردہ اقساطی
خريد کاميون
ماشین کامیونت دسته دوم
فروش.کامیون.کشنده.دست.دومفروش گشنده دست دوم اقساطی
کامیون.کشنده.دست.دوم

لیزینگ دست دو کامیون

کامیونکارکردهفروش تریلی اقساطی تو دستفروش کشنده دست دومخریدارکامیونت دست دومکامیون فروشی دسته دومکامیون‌های دست دوم فروشی

کشندههای دست دوم

گامیون اقساطی گار کردهتسهیلات خرید انواع کامیون کارکرده

فروش کامیون اقساطی دست دوم

خرید و فروش کامیون های دست دوم

فروش گشنده کارکرده قسط دار

ایسوزو قسطی‎ ‎کارکرده

قيمت كاميونت دسته دوم

خرید وفروش کامیون وکامیونت کارکرده

خرید وفروش کامیونهای کارکرده

خودرو کشنده دست دوم

شرایط خرید کامیون لیزینگی دسته دوم

نرخ سود وام لیزینگ خرید کامیونفروش کامیون کارکرده اصفهان
ماشین دسته دوم کامیون
دیوارفروش کامیون کشنده کارکرده

کامیونت دست دوم فروشی

روش کامیون

ماشین کشنده قسطی دست دومخرید وفروش تریلر در اصفهان
فروش کامیون قسطی دست دوم
کامیون قسط دار

خرید تریلر در اصفحان

تریلی کارکرده قسطیاتاق بار کامیونتدسته دومتریلی دسته دوم قسطی

خریداران عمده ی کامیون دست دوم

قیمت کامیونهای کارکرده اقساطی
کشنده دسته دوم فروشی شرایطی

کامیون دست دوم اقساطی

فروش کامیونت دست دوم در اصفهانتریلیردست دوم.خرید.کار تسهیلات کامیون کارکردهتریلی اقساطی کار کردهخرید کشنده قسط دار
فروش کامیون و تریلی کارکرده
فروش کشنده دست دوم اقساطی

خرید کامیون دست دوم قسطی

کامیون کشنده قسط دار
قیمت کامیون ایسوزو کارکرده اقساطی

کامیون دسته دوم اقساطی

خرید لیزینگی کشنده دست دوم

فروش ایسوزو اقساطی دست دوم

اسوزو دسته دوم اقساطاگهی های فروش کامیون های دست دوم در اصفهانخرید کامیون تریلر دست دوم
فروش کامیون بی سند
کامیون تمام قسطیخریدکامیون کارکرده

کامیونت کارکرده اقساطی

وام خرید کامیون کشنده

کشنده دست دوم قسطیاعطای نمایندگی فروش کامیون

خرید کامیون دست دوم قسطی

فروش ماشین کارکرده سنگین قسط دارکشنده اسکانیا۴۶۰ کارکرده وبااقساطكاميونت اقساطي دسته 2پرداخت وام جهت خریدکامیون اقساطی دست دوموام خرید ماشین باری
کشنده دسته دو
تسهیلات برای خرید کامیونکامیونت کارکرده وقسطی

ایسوزوکارکرده قسط دار

فروش کامیون لیزینگی دست دوم
شرایط گذار کامیون دست دوم
کشنده کامیون لیزینگی اقساطی دست دوم

فروش اقساطی کامیون دسته دوم

قیمت ایسوزو دسته دوم اقساطی

وام خرید کامیونپرداخت وام به کامیون کارکرده

بورس کامیون دست دوم

قیمت کامیون اسکانیا جدید دسته دوم در بازار
شرایط گذار تریلی

خریدکامیون کارکرده اصفهان

لیزینگ کامیون دست دومكامىون قسطى دست دومماشين کشنده قسط دار دست دوم

کامیون دست دوم با وام

خرید کامیون با دست خالی

کامیوندستدومقسطی

تسهیلات خرید خودرو سنگین

کامیونت کارکرده لیزینگی

شرایط خر ید کامیون

خرید وفروش کامیون دسته دومخریدکامیونت دست دومماشین کارکردهه
ماشین بدون سقف 200میلیون
خریدخودروسنگین اقساطی کارکردهکشنده دست دوم شرایطی

ماشین فروشی تویوتا کار کردہ

کامیونت دسته دو

دست دوم قسطی خرید کامیونتخریدکامیون کارکردهکلمات کلیدی

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی