خانه  - اتومبیل -تعميرگاه

فروش جایگاه پمپ بنزین


فروش جایگاه پمپ بنزین
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777825864
بازدید17590
تاریخ ثبت 1391/12/08
نامEbtekar asia
تلفن 987112334322
موبایل
آدرسشیراز - بلوار زند - کوچه 50 - ساختمان سوزان - واحد 3

فروش جایگاه پمپ بنزین فروش جایگاه پمب بنزین.گازویل.گاز

فروش یک مجموعه .شامل جایگاه پمپ بنزین .گازوییل .گاز.و مجموعه تفریحی رفاهی به مساحت 10000 متر با 35درصد پیشرفت کار و دارای وام .برای اطلاعات بیشتر با شماره 09176011006
تماس حاصل فرمایید.

مدیر فروش: رستمی 09176011006


قیمت: تماس




 
خریدارپمپ بنزینخریدار پمپ بنزین

اگهی خرید و فروش پمپ بنزین

فروش جایگاه پمپ بنزیناسامی جایگاه پمپ بنزین درشیراز

خرید جایگاه پمپ بنزین

قیمت پمپ سوخت جایگاه سوخت فروش پمپ بنزین

فروش پمپ بنزین

اگهی اپراتور پمپ گاز

پمپ بنزين فروشي

قیمت پمپ بنزین

قیمت پمپ دستگاه پمپ بنزینپمپ بنزین درشیرازمساحت پمپ گازوییل

خرید پمپ بنزین

خريد جايگاه بنزينقیمت بنزین در جایگاه پمپ بنزینمدیریت جایگاه پمپ بنزینپمپ بنزین فروشی
پمپ بنزین خرید پمپ
جایگاه پمپ بنزین
جایگاه پمپ بنزین سیار
قیمت پمپ بنزینخرید و فروش جایگاه بنزین

فروش جایگاه

قیمت خرید پمپ بنزین
فروش جایگاه
اجرای پمپ بنزین سیارفروش جایگاه بنزین
نحوه حسابداری پمپ بنزین
خرید و فروش پمپ بنزین
سایت خرید و فروش پمپ بنزینخريد پمپ بنزين

خريد و فروش پمپ بنزين

قيمت پمپ بنزين سيار
قیمت ساخت پمپ بنزینقیمت پمپ بنزین سیار

پمپ گاز وبنزین فروش وخرید

پمپ بنزینهای آلمانخریدارپمپ بنزین درتورنتو

خرید و فروش بمب بنزین

فروش پمپ بنزین

سایت خرید بنزین پمپ بنزین

فروش يمب بنزينقيمت پمپ بنزين جايگاه سوخت
فروش پمپ بنزین جایگاه

خریدوفروش جایگاه پمپ بنزین

اسامی پمپ بنزین فروشی

خريد و فروش پمپ بنزين

خرید جایگاه پمپبنزین
فروش پمپ بنزين
جایگاه بنزین فروشی

فروش پمپ بنزین در کرج

قیمت ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ

فروش پمپ بنزین در اصفهان

فروشندگان جایگاه سیار سوخت
قیمت قطعات جایگاه سوخت پمپ بنزین
%خرید جایگاه پمپ بنزین %

جایگاه های پمپ بنزین فروشی

فروش پمب بنزینفروش پمب بنزین کرجخریدار جایگاه سوختفروش گازویل

اپراتور پمپ بنزین

فروش پمپ بنزین در اصفهانخرید پمپ بنزین اسامی فروش پمپ بنزین
فروش بمب بنزین

اگهی فروش پمپ بنزین

خرید جایگاه سوخت درکرج

فروش جایگاه بنزین

قیمت خرید پمپ بنزین درتورنتو

فروش پمپ بنزین شیراز

فروش پمپ بنزين در شيراز

فروش پمب بنزین در شیراز

پمپ بنزین فروشی دراصفهانپمب بنزین فروش شیراز

فروش پمپ بنزین در شیراز

خرید فروش پمپ بنزینجایگاه پمپ بنزین فروشی

پمپ بنزین فروشی خریدارم

فروش جایگاه پمپبنزین

فروش جایگاه پمپ بنزین در اصفهان

خريدفروش بمب بنزين

جایگاه سوخت خریداریم

خريدفروش بمب بنزين

خرید و فروش جایگاه سوخت در شیراز
مشخصات پمپ جایگاه سوخت
جایگاه سوخت گیری درشیرازپمپ بنزین خریدارم

اجاره پمپ بنزین دراصفهان

فروش پمب بنزىن

فروش پمپ بنزین دراصفهان

فروش پمپ بنزین اصفهان

فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز

خرید و فروش جایگاهقیمت اجاره خانه درتورنتوقیمت بمب بنزین های سیار

پمپبنزین

پمپ بنزین فروشی درکرجخرید پمپ بنزین درکرج

خریدار جایگاه بنزین

پمپ بنزین فروشی در اطراف اصفهان

فروش بمب بنزين

قیمت جایگاه پمپ بنزین

قیمت جایگاه پمپ بنزین مرکز شیراز

خریدوفروش پمپ بنزین شیرازفروش جایگاه سوخت درکرمانشاه
پمپ گازویل om606وom603
حواله جایگاه سوخت فروشی درکرمانشاهفروش بمب بنزين شيراز
خرید و فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز
خرید جایگاه سوختفروش جایگه پمپ بنزین در شیرازجایگاه بنزین

پمپ بنزین

فروش جايگاه پمپ بنزين در كرمانشاه

فروش بمب بنزین

خرید جایگاه پمپ بنزین در شیرازپمپ ايستگاه بنزين دست دومپمپ جايگاه پمپ بنزين دست دوممخزن پمپ بنزین سیار دست دومآگهی فروش پمپ بنزینخرید جایگاه پمپ بنزین در اصفهان

پمپ بنزین فروشی شیراز

خرید پمپ بنزین درشیرازپمپ بنزین در شیراز برای فروشقیمت پمپ گاز در اراکخرید پمپ بنزین درصدرا شیرازخریدوفروش پمب بنزین در تهران



کلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی