اخبار:   شنبه 1395/06/06
خانه  - اتومبیل -تعميرگاه

فروش جایگاه پمپ بنزین


فروش جایگاه پمپ بنزین
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777825864
بازدید16992
تاریخ ثبت 1391/12/08
نامEbtekar asia
تلفن 987112334322
موبایل
آدرسشیراز - بلوار زند - کوچه 50 - ساختمان سوزان - واحد 3

فروش جایگاه پمپ بنزین فروش جایگاه پمب بنزین.گازویل.گاز

فروش یک مجموعه .شامل جایگاه پمپ بنزین .گازوییل .گاز.و مجموعه تفریحی رفاهی به مساحت 10000 متر با 35درصد پیشرفت کار و دارای وام .برای اطلاعات بیشتر با شماره 09176011006
تماس حاصل فرمایید.

مدیر فروش: رستمی 09176011006


قیمت: تماس
 

خریدارپمپ بنزین

خریدار پمپ بنزین

اگهی خرید و فروش پمپ بنزین

فروش جایگاه پمپ بنزیناسامی جایگاه پمپ بنزین درشیرازخرید جایگاه پمپ بنزین

قیمت پمپ سوخت جایگاه سوخت

فروش پمپ بنزینفروش پمپ بنزیناگهی اپراتور پمپ گازپمپ بنزين فروشيقیمت پمپ بنزین

قیمت پمپ دستگاه پمپ بنزین

پمپ بنزین درشیراز

مساحت پمپ گازوییل

خرید پمپ بنزین

خريد جايگاه بنزينقیمت بنزین در جایگاه پمپ بنزینمدیریت جایگاه پمپ بنزین
پمپ بنزین فروشی
پمپ بنزین خرید پمپجایگاه پمپ بنزینجایگاه پمپ بنزین سیار

قیمت پمپ بنزین

خرید و فروش جایگاه بنزینفروش جایگاه قیمت خرید پمپ بنزینفروش جایگاهاجرای پمپ بنزین سیارفروش جایگاه بنزیننحوه حسابداری پمپ بنزینخرید و فروش پمپ بنزینسایت خرید و فروش پمپ بنزینخريد پمپ بنزين
خريد و فروش پمپ بنزين
قيمت پمپ بنزين سيار
قیمت ساخت پمپ بنزین
قیمت پمپ بنزین سیارپمپ گاز وبنزین فروش وخرید

پمپ بنزینهای آلمان

خریدارپمپ بنزین درتورنتو

خرید و فروش بمب بنزین

فروش پمپ بنزین

سایت خرید بنزین پمپ بنزین

فروش يمب بنزين
قيمت پمپ بنزين جايگاه سوخت
فروش پمپ بنزین جایگاه
خریدوفروش جایگاه پمپ بنزین

اسامی پمپ بنزین فروشی

خريد و فروش پمپ بنزين

خرید جایگاه پمپبنزین

فروش پمپ بنزينجایگاه بنزین فروشیفروش پمپ بنزین در کرج

قیمت ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ

فروش پمپ بنزین در اصفهان فروشندگان جایگاه سیار سوختقیمت قطعات جایگاه سوخت پمپ بنزین%خرید جایگاه پمپ بنزین %

جایگاه های پمپ بنزین فروشی

فروش پمب بنزین

فروش پمب بنزین کرج

خریدار جایگاه سوختفروش گازویلاپراتور پمپ بنزین
فروش پمپ بنزین در اصفهان
خرید پمپ بنزین

اسامی فروش پمپ بنزین

فروش بمب بنزین

اگهی فروش پمپ بنزین

خرید جایگاه سوخت درکرج
فروش جایگاه بنزین

قیمت خرید پمپ بنزین درتورنتو

فروش پمپ بنزین شیراز

فروش پمپ بنزين در شيراز

فروش پمب بنزین در شیرازپمپ بنزین فروشی دراصفهانپمب بنزین فروش شیرازفروش پمپ بنزین در شیرازخرید فروش پمپ بنزین
جایگاه پمپ بنزین فروشی
پمپ بنزین فروشی خریدارمفروش جایگاه پمپبنزین

فروش جایگاه پمپ بنزین در اصفهان

خريدفروش بمب بنزينجایگاه سوخت خریداریمخريدفروش بمب بنزين
خرید و فروش جایگاه سوخت در شیراز

مشخصات پمپ جایگاه سوخت

جایگاه سوخت گیری درشیرازپمپ بنزین خریدارماجاره پمپ بنزین دراصفهانفروش پمب بنزىنفروش پمپ بنزین دراصفهان
فروش پمپ بنزین اصفهان
فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز
خرید و فروش جایگاه

قیمت اجاره خانه درتورنتو

قیمت بمب بنزین های سیارپمپبنزین

پمپ بنزین فروشی درکرج

خرید پمپ بنزین درکرجخریدار جایگاه بنزین
پمپ بنزین فروشی در اطراف اصفهان

فروش بمب بنزين

قیمت جایگاه پمپ بنزینقیمت جایگاه پمپ بنزین مرکز شیرازخریدوفروش پمپ بنزین شیراز
فروش جایگاه سوخت درکرمانشاه
پمپ گازویل om606وom603
حواله جایگاه سوخت فروشی درکرمانشاه
فروش بمب بنزين شيراز

خرید و فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز

خرید جایگاه سوختفروش جایگه پمپ بنزین در شیرازجایگاه بنزینپمپ بنزینفروش جايگاه پمپ بنزين در كرمانشاه
فروش بمب بنزین
خرید جایگاه پمپ بنزین در شیراز

پمپ ايستگاه بنزين دست دوم

پمپ جايگاه پمپ بنزين دست دوم

مخزن پمپ بنزین سیار دست دوم

آگهی فروش پمپ بنزینخرید جایگاه پمپ بنزین در اصفهانپمپ بنزین فروشی شیراز

خرید پمپ بنزین درشیراز

پمپ بنزین در شیراز برای فروشکلمات کلیدی

goto top
هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی