اخبار:   دوشنبه 1395/12/02
خانه  - اتومبیل -تعميرگاه

فروش جایگاه پمپ بنزین


فروش جایگاه پمپ بنزین
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777825864
بازدید17471
تاریخ ثبت 1391/12/08
نامEbtekar asia
تلفن 987112334322
موبایل
آدرسشیراز - بلوار زند - کوچه 50 - ساختمان سوزان - واحد 3

فروش جایگاه پمپ بنزین فروش جایگاه پمب بنزین.گازویل.گاز

فروش یک مجموعه .شامل جایگاه پمپ بنزین .گازوییل .گاز.و مجموعه تفریحی رفاهی به مساحت 10000 متر با 35درصد پیشرفت کار و دارای وام .برای اطلاعات بیشتر با شماره 09176011006
تماس حاصل فرمایید.

مدیر فروش: رستمی 09176011006


قیمت: تماس
 

خریدارپمپ بنزین

خریدار پمپ بنزیناگهی خرید و فروش پمپ بنزینفروش جایگاه پمپ بنزیناسامی جایگاه پمپ بنزین درشیرازخرید جایگاه پمپ بنزین
قیمت پمپ سوخت جایگاه سوخت
فروش پمپ بنزین
فروش پمپ بنزین
اگهی اپراتور پمپ گاز
پمپ بنزين فروشيقیمت پمپ بنزین قیمت پمپ دستگاه پمپ بنزین

پمپ بنزین درشیراز

مساحت پمپ گازوییل

خرید پمپ بنزین
خريد جايگاه بنزين
قیمت بنزین در جایگاه پمپ بنزینمدیریت جایگاه پمپ بنزینپمپ بنزین فروشی

پمپ بنزین خرید پمپ

جایگاه پمپ بنزین
جایگاه پمپ بنزین سیار

قیمت پمپ بنزین

خرید و فروش جایگاه بنزین

فروش جایگاه
قیمت خرید پمپ بنزین
فروش جایگاه
اجرای پمپ بنزین سیار
فروش جایگاه بنزین
نحوه حسابداری پمپ بنزینخرید و فروش پمپ بنزین

سایت خرید و فروش پمپ بنزین

خريد پمپ بنزينخريد و فروش پمپ بنزين

قيمت پمپ بنزين سيار

قیمت ساخت پمپ بنزین
قیمت پمپ بنزین سیار
پمپ گاز وبنزین فروش وخریدپمپ بنزینهای آلمانخریدارپمپ بنزین درتورنتو
خرید و فروش بمب بنزین
فروش پمپ بنزین

سایت خرید بنزین پمپ بنزین

فروش يمب بنزينقيمت پمپ بنزين جايگاه سوختفروش پمپ بنزین جایگاهخریدوفروش جایگاه پمپ بنزین اسامی پمپ بنزین فروشی
خريد و فروش پمپ بنزين
خرید جایگاه پمپبنزینفروش پمپ بنزينجایگاه بنزین فروشی

فروش پمپ بنزین در کرج

قیمت ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦفروش پمپ بنزین در اصفهان
فروشندگان جایگاه سیار سوخت

قیمت قطعات جایگاه سوخت پمپ بنزین

%خرید جایگاه پمپ بنزین %

جایگاه های پمپ بنزین فروشیفروش پمب بنزین

فروش پمب بنزین کرج

خریدار جایگاه سوخت
فروش گازویلاپراتور پمپ بنزین

فروش پمپ بنزین در اصفهان

خرید پمپ بنزین

اسامی فروش پمپ بنزین

فروش بمب بنزین
اگهی فروش پمپ بنزین

خرید جایگاه سوخت درکرج

فروش جایگاه بنزین
قیمت خرید پمپ بنزین درتورنتوفروش پمپ بنزین شیرازفروش پمپ بنزين در شيراز

فروش پمب بنزین در شیراز

پمپ بنزین فروشی دراصفهان

پمب بنزین فروش شیراز

فروش پمپ بنزین در شیرازخرید فروش پمپ بنزینجایگاه پمپ بنزین فروشیپمپ بنزین فروشی خریدارم

فروش جایگاه پمپبنزین

فروش جایگاه پمپ بنزین در اصفهان
خريدفروش بمب بنزينجایگاه سوخت خریداریم

خريدفروش بمب بنزين

خرید و فروش جایگاه سوخت در شیراز

مشخصات پمپ جایگاه سوخت
جایگاه سوخت گیری درشیراز
پمپ بنزین خریدارماجاره پمپ بنزین دراصفهان
فروش پمب بنزىن

فروش پمپ بنزین دراصفهان

فروش پمپ بنزین اصفهان

فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز

خرید و فروش جایگاه
قیمت اجاره خانه درتورنتو
قیمت بمب بنزین های سیار
پمپبنزین

پمپ بنزین فروشی درکرج

خرید پمپ بنزین درکرج

خریدار جایگاه بنزین

پمپ بنزین فروشی در اطراف اصفهان

فروش بمب بنزين

قیمت جایگاه پمپ بنزین

قیمت جایگاه پمپ بنزین مرکز شیراز

خریدوفروش پمپ بنزین شیراز

فروش جایگاه سوخت درکرمانشاه

پمپ گازویل om606وom603

حواله جایگاه سوخت فروشی درکرمانشاه

فروش بمب بنزين شيرازخرید و فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز
خرید جایگاه سوخت

فروش جایگه پمپ بنزین در شیراز

جایگاه بنزین

پمپ بنزین

فروش جايگاه پمپ بنزين در كرمانشاه

فروش بمب بنزین

خرید جایگاه پمپ بنزین در شیراز

پمپ ايستگاه بنزين دست دوم

پمپ جايگاه پمپ بنزين دست دوم

مخزن پمپ بنزین سیار دست دومآگهی فروش پمپ بنزین

خرید جایگاه پمپ بنزین در اصفهان

پمپ بنزین فروشی شیراز

خرید پمپ بنزین درشیراز

پمپ بنزین در شیراز برای فروشقیمت پمپ گاز در اراک
خرید پمپ بنزین درصدرا شیراز
خریدوفروش پمب بنزین در تهرانکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی