خانه  - اتومبیل -تعميرگاه

فروش جایگاه پمپ بنزین


فروش جایگاه پمپ بنزین
مشخصات آگهی دهنده
کد آگهی777825864
بازدید17548
تاریخ ثبت 1391/12/08
نامEbtekar asia
تلفن 987112334322
موبایل
آدرسشیراز - بلوار زند - کوچه 50 - ساختمان سوزان - واحد 3

فروش جایگاه پمپ بنزین فروش جایگاه پمب بنزین.گازویل.گاز

فروش یک مجموعه .شامل جایگاه پمپ بنزین .گازوییل .گاز.و مجموعه تفریحی رفاهی به مساحت 10000 متر با 35درصد پیشرفت کار و دارای وام .برای اطلاعات بیشتر با شماره 09176011006
تماس حاصل فرمایید.

مدیر فروش: رستمی 09176011006


قیمت: تماس
 

خریدارپمپ بنزین

خریدار پمپ بنزین

اگهی خرید و فروش پمپ بنزین

فروش جایگاه پمپ بنزین

اسامی جایگاه پمپ بنزین درشیراز

خرید جایگاه پمپ بنزین
قیمت پمپ سوخت جایگاه سوخت
فروش پمپ بنزین
فروش پمپ بنزین

اگهی اپراتور پمپ گاز

پمپ بنزين فروشيقیمت پمپ بنزین قیمت پمپ دستگاه پمپ بنزینپمپ بنزین درشیرازمساحت پمپ گازوییلخرید پمپ بنزین
خريد جايگاه بنزين
قیمت بنزین در جایگاه پمپ بنزینمدیریت جایگاه پمپ بنزین
پمپ بنزین فروشی
پمپ بنزین خرید پمپ
جایگاه پمپ بنزین
جایگاه پمپ بنزین سیارقیمت پمپ بنزین
خرید و فروش جایگاه بنزین
فروش جایگاه
قیمت خرید پمپ بنزین
فروش جایگاه
اجرای پمپ بنزین سیار
فروش جایگاه بنزیننحوه حسابداری پمپ بنزینخرید و فروش پمپ بنزینسایت خرید و فروش پمپ بنزینخريد پمپ بنزينخريد و فروش پمپ بنزين

قيمت پمپ بنزين سيار

قیمت ساخت پمپ بنزین
قیمت پمپ بنزین سیار
پمپ گاز وبنزین فروش وخریدپمپ بنزینهای آلمانخریدارپمپ بنزین درتورنتوخرید و فروش بمب بنزین

فروش پمپ بنزین

سایت خرید بنزین پمپ بنزین
فروش يمب بنزينقيمت پمپ بنزين جايگاه سوخت

فروش پمپ بنزین جایگاه

خریدوفروش جایگاه پمپ بنزین
اسامی پمپ بنزین فروشی
خريد و فروش پمپ بنزين

خرید جایگاه پمپبنزین

فروش پمپ بنزين

جایگاه بنزین فروشی

فروش پمپ بنزین در کرج

قیمت ﭘﻤﭗ ﺑﻨﺰﯾﻦ

فروش پمپ بنزین در اصفهان
فروشندگان جایگاه سیار سوخت
قیمت قطعات جایگاه سوخت پمپ بنزین
%خرید جایگاه پمپ بنزین %جایگاه های پمپ بنزین فروشیفروش پمب بنزینفروش پمب بنزین کرج

خریدار جایگاه سوخت

فروش گازویلاپراتور پمپ بنزین

فروش پمپ بنزین در اصفهان

خرید پمپ بنزین

اسامی فروش پمپ بنزین

فروش بمب بنزین
اگهی فروش پمپ بنزینخرید جایگاه سوخت درکرجفروش جایگاه بنزین
قیمت خرید پمپ بنزین درتورنتو

فروش پمپ بنزین شیراز

فروش پمپ بنزين در شيراز

فروش پمب بنزین در شیرازپمپ بنزین فروشی دراصفهان
پمب بنزین فروش شیراز
فروش پمپ بنزین در شیراز

خرید فروش پمپ بنزین

جایگاه پمپ بنزین فروشی
پمپ بنزین فروشی خریدارم
فروش جایگاه پمپبنزین
فروش جایگاه پمپ بنزین در اصفهانخريدفروش بمب بنزين
جایگاه سوخت خریداریم

خريدفروش بمب بنزين

خرید و فروش جایگاه سوخت در شیراز

مشخصات پمپ جایگاه سوختجایگاه سوخت گیری درشیرازپمپ بنزین خریدارماجاره پمپ بنزین دراصفهانفروش پمب بنزىن

فروش پمپ بنزین دراصفهان

فروش پمپ بنزین اصفهان
فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز

خرید و فروش جایگاه

قیمت اجاره خانه درتورنتو

قیمت بمب بنزین های سیار
پمپبنزینپمپ بنزین فروشی درکرج

خرید پمپ بنزین درکرج

خریدار جایگاه بنزین

پمپ بنزین فروشی در اطراف اصفهان

فروش بمب بنزين

قیمت جایگاه پمپ بنزین

قیمت جایگاه پمپ بنزین مرکز شیراز

خریدوفروش پمپ بنزین شیراز

فروش جایگاه سوخت درکرمانشاه

پمپ گازویل om606وom603

حواله جایگاه سوخت فروشی درکرمانشاه
فروش بمب بنزين شيراز
خرید و فروش جایگاه پمپ بنزین در شیراز

خرید جایگاه سوخت

فروش جایگه پمپ بنزین در شیرازجایگاه بنزینپمپ بنزینفروش جايگاه پمپ بنزين در كرمانشاهفروش بمب بنزین

خرید جایگاه پمپ بنزین در شیراز

پمپ ايستگاه بنزين دست دومپمپ جايگاه پمپ بنزين دست دوممخزن پمپ بنزین سیار دست دوم
آگهی فروش پمپ بنزین
خرید جایگاه پمپ بنزین در اصفهان

پمپ بنزین فروشی شیراز

خرید پمپ بنزین درشیرازپمپ بنزین در شیراز برای فروش
قیمت پمپ گاز در اراک

خرید پمپ بنزین درصدرا شیراز

خریدوفروش پمب بنزین در تهرانکلمات کلیدی

هر ستاره 20,000 تومان :
هزینه تبلیغات اینترنتی