:  
جستجو برای عبارت

تندرستی

باشگاه تندرستی علم وحرکت

باشگاه تندرستی علم وحرکت


amp;gt;amp;gt;(باشگاه تندرستی علم وحرکت)amp;lt;amp;lt; *برگزاری کلاسهای آمادگی جسمانی-ایروبیک-زانوپرانتزی-یوگا کایفوزو.... *حرکات اصلاحی برای ستون فقرات مفاصل-آرتروز-گودی کمر-زانوی پرانتزی-چاقی ولاغری آدرس=بلواربهدارینرسیده به بانک صادرات amp;gt;amp;gt;amp;gt;amp;gt;ویژه اقایان وبانوانamp;lt;amp;lt;amp;lt;amp;lt; صبح تاساعت14بانوان واز15 الی 22اقایان 044-33462348
تولید کننده انواع کف پوش ورزشی 09124076306 خدمات این شرکت عبارت است از: 1-	کفپوش پارکت ورزشی به صورت معلق از جنس چوب روسی و پارکت راش گرجی. 2-	کفپوش پارکت مسکونی. 3-	کفپوش تارتان ورزشی به صورت پاششی  4-	کفپوش تارتان ورزشی به صورت رول 5-	کفپوش جاده تندرستی

تولید کننده انواع کف پوش ورزشی 09124076306 خدمات این شرکت عبارت است از: 1- کفپوش پارکت ورزشی به صورت معلق از جنس چوب روسی و پارکت راش گرجی. 2- کفپوش پارکت مسکونی. 3- کفپوش تارتان ورزشی به صورت پاششی 4- کفپوش تارتان ورزشی به صورت رول 5- کفپوش جاده تندرستی


تولید کننده انواع کف پوش ورزشی 09124076306 خدمات این شرکت عبارت است از: 1- کفپوش پارکت ورزشی به صورت معلق از جنس چوب روسی و پارکت راش گرجی. 2- کفپوش پارکت مسکونی. 3- کفپوش تارتان ورزشی به صورت پاششی 4- کفپوش تارتان ورزشی به صورت رول 5- کفپوش جاده تندرستی مخصوص پیاده روی 6- کفپوش فضای باز ورزشی 17 میلیمتر 7- کفپوش تنیس یا کفپوش هاردکشن 8- کفپوش