جستجو برای عبارت

توان نيرو

کليد اتوماتيک اشنايدرnsx

کليد اتوماتيک اشنايدرnsx


اريا توان نيرو کليد اتوماتيک 100 تا 630 آمپر: NSX100 NSX160 NSX250 NSX400 NSX630 کليد اتوماتيک 630 تا 1600: NS630b NL NS800 NL NS1000 NL NS1250 N NS1600 N کليد اتوماتيک هوايي 630 تا 6300: NT06 NT08 NT10 NT12 NT16 NW08 NW10 NW12 NW16 NW20 NW25 NW32 NW40 NW40b NW50 NW63 شرکت اريا توان نيرو وارد کننده و توزيع کننده
رله حفاظتي زيمنس

رله حفاظتي زيمنس


رله هاي زيمنس سري:3TK,3RK,3SK,3RS,3RN 3TK28 21-1CB303TK28 22-1CB303TK28 23-1CB30 3TK28 24-1CB303TK28 24-1BB403TK28 24-1AJ20 3TK28 24-1AL203TK28 25-1BB403TK28 25-1AB20 3TK28 25-1AJ203TK28 25-1AL203TK28 26-1BB40 3TK28 26-1CW303TK28 26-1BB413TK28 26-1CW31 3TK28 26-1BB423TK28 26-1CW323TK28 26-1BB44 3TK28 26-1CW343TK28 27-1BB413TK28 27-1AB21 3TK28 27-1AJ213TK28 27-1AL213TK28 27-1BB40 3TK28 27-1AB203TK28 27-1AJ203TK28 27-1AL20 3TK28 28-1AB213TK28 28-1AJ213TK28 28-1AL21 3TK28 28-1BB403TK28 28-1AB203TK28 28-1AJ20 3TK28 28-1AL203TK28 34-1BB403TK28 34-1AB20 3TK28 34-1AJ203TK28 34-1AL203TK28 35-1BB40 3TK28 35-1AJ203TK28 35-1AL203TK28 40-1BB40
تايمر زيمنس

تايمر زيمنس


فروشگاه اريا توان نيرو تايمر زيمنس تايمر ها وظيفه کنترل مدار راي براي مدت زمان هاي خاص و يا معيني بر عهده دارند از تايمر هاي الکترونيکي براي تنظيم زمان هاي کمتر از ثانيه تا چندين ثانيه استفاده مي شود. در ساختمان اين تايمر ها، از مدار ها و اجزاي الکترونيکي استفاده مي شود. مدل تايمر هاي زيمنس: 3RP1505-1AP30 3RP1505-1AW30
رله ترميستوري زيمنس

رله ترميستوري زيمنس


فروشگاه اريا توان نيرو ترميستور چيست? نيم رساناهايي که به سبب ضريب مقاومت گرمايي زيادشان به کار مي روند ، به مقاومت هاي حساس به دما يا ترميستور thermistors که از عبارت temperature sensitive resistors گرفته شده، معروف هستند. مقاومت هاي حساس به دما در شاخه هاي مهندسي کاربردهاي مهم و زيادي دارند: - در کنترل خودکار ، فاصله سنجي


توان نيرو