جستجو برای عبارت

خبرگزاری

خبرگزاری تمشیت – مدیر فارسی

خبرگزاری تمشیت – مدیر فارسی


پایگاه خبری تمشیت به عنوان یک رسانه کاملا تخصصی مدیران صنعت ایران اقدام به انتشار همه ی اخبار و وقایع روز مورد نیاز مدیران صنایع تولیدی، بازرگانی و خدماتی در ایران می نماید. رئوس اخبار این رسانه : 1. اخبار و وزارت صنعت - معدن – تجارت 2. اخبار وزارت اقتصاد 3. گمرکات ایران 4. استاندارد ایران و جهان 5. اتاق های بازرگانی 6. واردات و
طراحی وب سایت

طراحی وب سایت


در دنیای امروز نیاز فیزیکی به حضور در بازارهای فیزیکی در حال کمتر شدن می باشد، با راه اندازی دنیای اینترنت(دهکده جهانی وب)(World Wid Web) کم کم وب سایت ها روی کار آمدند، وب سایت ها از ابتدا تا کنون کاربری هایشان بسیار تغییر پیدا کرده است و به جایی رسیده است که در عصر حاضر دنیای وب سایت ها