جستجو برای عبارت

پایگاه خبری تمشیت

خبرگزاری تمشیت – مدیر فارسی

خبرگزاری تمشیت – مدیر فارسی


پایگاه خبری تمشیت به عنوان یک رسانه کاملا تخصصی مدیران صنعت ایران اقدام به انتشار همه ی اخبار و وقایع روز مورد نیاز مدیران صنایع تولیدی، بازرگانی و خدماتی در ایران می نماید. رئوس اخبار این رسانه : 1. اخبار و وزارت صنعت - معدن – تجارت 2. اخبار وزارت اقتصاد 3. گمرکات ایران 4. استاندارد ایران و جهان 5. اتاق های بازرگانی 6. واردات و